Zálohování a obnovení dat v zařízení Android

Obsah, data a nastavení telefonu můžete zálohovat do svého účtu Google. Zálohované informace můžete obnovit do původního telefonu nebo do jiných telefonů Android. Zálohování nelze použít, pokud jste v osobním zařízení nastavili pracovní profil, pokud je zařízení určeno jen pro práci nebo jste nastavili zařízení vlastněné společností.

Obnovení dat se liší podle telefonu a verze systému Android. Zálohu pořízenou v telefonu s vyšší verzí Androidu nelze obnovit v telefonu s nižší verzí Androidu.

Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Kde se data z vašeho telefonu ukládají

Zálohy se nahrávají na servery Google a šifrují se pomocí hesla vašeho účtu Google. U některých dat se k šifrování používá i kód PIN, vzor nebo heslo k zámku obrazovky, aby zálohovaná data byla chráněná ještě důkladněji.

Zálohovaná data (kromě položek, které zálohujete do Fotek Google) se vymažou, pokud:

 • nebudete zařízení 57 dní používat,
 • vypnete zálohování systému Android.

Zálohování obsahu

 1. Zálohování fotek a videí Jak automaticky nahrávat fotky a videa do knihovny Fotek Google
 2. Zálohování souborů a složek Jak zálohovat soubory na Disk Google

Automatické zálohování telefonu

Důležité: Za účelem ochrany zálohovaných dat použijte PIN, gesto nebo heslo , namísto přejetí prstem nebo .

Můžete nastavit, aby zařízení automaticky zálohovalo soubory.

 1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Vyberte Google A pak Záloha.
  Tip: Pokud zálohujete poprvé, zapněte Zálohování ve službě Google One a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 3. Klepněte na Zálohovat.

Zálohování do účtu Google One může trvat až 24 hodin. Po uložení dat se pod vybranými typy dat zobrazí stav Zapnuto.

Přidání nebo přepnutí záložních účtů

Přidání záložního účtu

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém A pak Záloha. Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha nebo požádejte o pomoc výrobce zařízení.

 3. Klepněte na Záložní účet A pak Přidat účet.
 4. V případě potřeby zadejte PIN, gesto nebo heslo telefonu.
 5. Přihlaste se k účtu, který chcete přidat.

Přepínání mezi záložními účty

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém A pak Záloha. Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha nebo požádejte o pomoc výrobce zařízení.
 3. Klepněte na Záložní účet.
 4. Klepněte na účet, který chcete použít k zálohování.
Co se zálohuje:
Důležité: Zálohování a obnovení všech nastavení a dat neumožňují všechny aplikace. Chcete-li získat informace o konkrétní aplikaci, přečtěte si, jak kontaktovat jejího vývojáře.

Zálohování ve službě Google One automaticky ukládá data z vašeho telefonu. Například:

 • Data aplikací
 • Historie hovorů
 • Kontakty
 • Nastavení
 • SMS zprávy
 • Fotky a videa
 • MMS zprávy

Tip: Své fotky a videa můžete automaticky zálohovat do knihovny Fotek Google. Jak zálohovat fotky

Ruční zálohování dat a nastavení

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na GoogleA pak Záloha.
  Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha nebo požádejte o pomoc výrobce zařízení.
 3. Klepněte na Zálohovat.

Vymazání obsahu po zálohování

Po zálohování můžete zařízení resetovat tak, že v něm vymažete veškerý obsah. Další informace o obnovení zařízení do továrního nastavení.

Stažení dat do nového telefonu

Když do nastaveného telefonu přidáte účet Google, záloha v tomto účtu se uloží do telefonu.

Pokud chcete v resetovaném telefonu obnovit zálohovaný účet, postupujte podle kroků na obrazovce. Další pomoc vám poskytne výrobce zařízení.

Vaše fotky a videa už jsou dostupné ve Fotkách Google. Zbytek dat, která jste zálohovali, můžete obnovit při prvním nastavení nového telefonu nebo po resetování do továrního nastavení. Při nastavování obnovte data podle pokynů na obrazovce.

Tento proces může trvat až 24 hodin.

Důležité: Zálohu pořízenou v telefonu s vyšší verzí Androidu nelze obnovit v zařízení s nižší verzí Androidu. Jak zjistit a aktualizovat verzi Androidu.

Zobrazení, jaké fotky, data a nastavení jste zálohovali

Můžete se podívat, jaká data a aplikace jsou v záloze zahrnuty.

 1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Google A pak Záloha.
 3. V sekci Podrobnosti o zálohování zkontrolujte, jaká data jsou v zařízení zálohována.
Obnovení zálohovaných kontaktů

Pokud jste kontakty Google uložili do svého účtu Google, synchronizují se automaticky. Pokud máte na telefonu nebo na SIM kartě další kontakty, přečtěte si, jak je ručně obnovit.

Jak zálohování zachází s vašimi daty

Důležité: Data shromažďovaná v rámci zálohy jsou při přenosu šifrována.

Zálohování odešle vaše data na servery zálohy Google a pomůže vám přenášet data mezi zařízeními. Zálohování shromažďuje určité informace k poskytování služeb na zařízení. Některé z těchto funkcí využívají služby Google Play. Příklad:

 • Zprávy, kontakty, nastavení aplikací a předvolby se shromažďují v rámci vaší osobní zálohy.
 • Osobní identifikátory se shromažďují, abychom mohli přiřadit vaše zálohy k vašemu účtu.
 • Protokoly selhání a diagnostické údaje se shromažďují pro účely analýzy a odstraňování problémů.

Vypnutí zálohování

 • Pokud chcete zálohování vypnout, přejděte do Nastavení a pak Systém a pak Záloha a pak Zálohování ve službě Google One.
 • Pokud chcete zálohu smazat, můžete také použít aplikaci Disk pro Android.
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
4552828023819087500