Създаване на резервно копие или възстановяване на данните на устройството ви с Android

Можете да създадете в профила си в Google резервно копие на съдържанието, данните и настройките от телефона си и впоследствие да възстановите съответната информация на него или някои други телефони с Android. Не можете да използвате функцията за създаване на резервно копие при настройването на лично устройство със служебен потребителски профил или само за работа, както и когато настройвате устройство, което е собственост на дружество.

Процесът на възстановяване на данните варира според телефона и версията на Android. Не можете да възстановите резервно копие от по-нова версия на Android на телефон с по-стара версия.

Важно: Някои от тези стъпки са предназначени само за устройства с Android 9 и по-нови версии. Научете как да проверите коя е използваната от вас.

Създаване на резервно копие на съдържание

 1. Създавайте резервни копия на снимки и видеоклипове. Научете как автоматично да качвате снимки и видеоклипове в колекцията си в Google Снимки.
 2. Създавайте резервни копия на файлове и папки. Научете как да създавате такива копия в Google Диск.

Включване на автоматичното създаване на резервни копия

Важно: За да защитите резервното копие на данните си, използвайте ПИН код, фигура или парола за заключване на екрана вместо опцията за бързо плъзгане или Smart Lock.

Можете да настроите телефона си да създава автоматично резервни копия на файловете ви.

 1. Отворете приложението Google One Google One на телефона си с Android. 
 2. Докоснете Хранилище най-горе.
 3. Превъртете до секцията за създаване на резервно копие на данните на устройството.
  • Ако това е първото резервно копие на телефона ви: Докоснете Настройване на резервни копия на данните.
  • В случай че това не е първото резервно копие на телефона ви: Докоснете Преглед на подробностите.
 4. За да прегледате настройките си за създаването на резервно копие, докоснете Управление на създаването на резервно копие.
 5. Изберете настройките си за създаване на резервно копие. 
  • Ако видите съвет да инсталирате или актуализирате приложение или да промените настройките си, изпълнете стъпките на екрана. След това се върнете в приложението Google One, за да приключите.
 6. При подкана докоснете Предоставяне на разрешенията.
 7. Горе вляво докоснете бутона за връщане назад Назад.

Създаването на резервно копие с помощта на Google One може да отнеме до 24 часа. Когато данните ви бъдат запазени, под избраните от вас типове ще се показва „Вкл.“.

Добавяне на профили за резервни копия или превключване между такива

Добавяне на профил за резервни копия

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Системни и след това Резервно копие. Ако тези стъпки не съответстват на настройките на телефона ви, потърсете резервно копие в приложението „Настройки“ или се обърнете към производителя на устройството

 3. Докоснете Резервно копие на профила и след това Добавяне на профил.
 4. При необходимост въведете ПИН кода, фигурата или паролата за телефона си.
 5. Влезте в профила, който искате да добавите.

Превключване между профили за резервни копия

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Системни и след това Резервно копие. Ако тези стъпки не съответстват на настройките на телефона ви, потърсете резервно копие в приложението „Настройки“ или се обърнете към производителя на устройството.
 3. Докоснете Резервно копие на профила.
 4. Докоснете профила, който искате да използвате за резервни копия.
За кои данни се създава резервно копие
Важно: Не всички приложения поддържат функцията за създаване на резервно копие и възстановяване на настройките и данните. За да проверите дали е съвместима с дадено приложение, научете как да се свържете с програмиста му.

Ако резервните ви копия са качени в Google, ще бъдат шифровани посредством паролата за профила ви в Google. За шифроването на някои данни се използват и ПИН кодът, фигурата или паролата за заключване на екрана на телефона ви.

Ако сте създали резервно копие посредством Google Диск, ето какво включва то:

 • контактите;
 • събитията в Google Календар и настройките за услугата;
 • SMS съобщенията (без MMS);
 • Wi-Fi мрежите и паролите за тях;
 • тапетите;
 • настройките на Gmail;
 • приложенията;
 • настройките на екрана (яркост и спящ режим);
 • настройките за език и въвеждане;
 • датата и часа;
 • настройките и данните за приложенията, които не са създадени от Google (варират в зависимост от приложението).
Съвет: Можете автоматично да създавате в колекцията си в Google Снимки резервни копия на снимките и видеоклиповете си. Научете как.

Ръчно създаване на резервно копие на данни и настройки

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Системни и след това Резервно копие. Ако тези стъпки не съответстват на настройките на телефона ви, потърсете резервно копие в приложението „Настройки“ или се обърнете към производителя на устройството.
 3. Докоснете Създаване на резервно копие сега и след това Напред.

Изтриване на данните след създаване на резервно копие

След като създадете резервно копие, можете да възстановите фабричните настройки на телефона си, като изтриете всички данни от него. Научете как да възстановите фабричните настройки на телефона си.

Прехвърляне на данните ви на нов телефон

Когато добавите профила си в Google на настроен телефон, данните, за които сте създали резервно копие в този профил, се прехвърлят на телефона.

За да възстановите данните от профил, в който е създадено резервно копие, на телефон с нулирани настройки, изпълнете стъпките на екрана. За още помощ посетете сайта за поддръжка на съответния производител.

Снимките и видеоклиповете ви вече са налице в Google Снимки. Можете обаче да възстановите останалите данни, на които са създадени резервни копия, докато настройвате новия си телефон за първи път или след възстановяване на фабричните настройки. За да възстановите данните си по време на настройването, изпълнете стъпките на екрана.

Процедурата може да трае до 24 часа.

 

Важно: Не можете да възстановите резервно копие от по-нова версия на Android на телефон с по-стара версия. Научете как да проверите и актуализирате версията на Android.

Преглед на снимките, данните и настройките, за които сте създали резервно копие

Можете да проверите какви типове данни и кои приложения са включени в резервното ви копие.

 1. Отворете приложението Google One Google One на телефона си с Android.
 2. Докоснете Хранилище най-горе.
 3. Превъртете до секцията за създаване на резервно копие на данните на устройството.
  • Ако това е първото резервно копие на телефона ви: Докоснете Настройване на резервни копия на данните.
  • В случай че това не е първото резервно копие на телефона ви: Докоснете Преглед на подробностите.
 4. За да прегледате настройките си за създаването на резервно копие, докоснете Управление на създаването на резервно копие.
Възстановяване на контактите, за които е създадено резервно копие

Ако сте запазили контактите си в профила си в Google, те ще се синхронизират автоматично. В случай че имате други контакти на телефон или SIM карта, научете как да ги възстановите ръчно.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false