Създаване на резервно копие или възстановяване на данните на устройството ви с Android

Можете да създадете в профила си в Google резервно копие на съдържанието, данните и настройките от телефона си и впоследствие да възстановите съответната информация на него или някои други телефони с Android.  

Процесът на възстановяване на данните варира според телефона и версията на Android. Не можете да възстановите резервно копие от по-нова версия на Android на телефон с по-стара версия.

Забележка: Някои от тези стъпки са предназначени само за устройства с Android 9 и по-нови версии. Научете как да проверите коя е използваната от вас.

Създаване на резервно копие на съдържание

 1. Създавайте резервни копия на снимки и видеоклипове. Научете как автоматично да качвате снимки и видеоклипове в колекцията си в Google Снимки.
 2. Създавайте резервни копия на файлове и папки. Научете как да създавате такива копия в Google Диск.

Автоматично създаване на резервно копие на данните и настройките

Важно: За да защитите резервното копие на данните си, използвайте ПИН код, фигура или парола за заключване на екрана вместо опцията за бързо плъзгане или Smart Lock.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Системни и след това Резервно копие.​Ако тези стъпки не съответстват на настройките на телефона ви, потърсете резервно копие в приложението „Настройки“.
 3. Включете услугата за резервни копия.

Съвет: Само собственикът на таблет, който се ползва от няколко души, може да вижда опциите за резервни копия и нулиране.

Добавяне на профили за резервни копия или превключване между такива

Важно: Настройките могат да варират в зависимост от телефона. Обърнете се към съответния производител за повече информация.

Добавяне на профил за резервни копия

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Системни и след това Резервно копие. Ако тези стъпки не съответстват на настройките на телефона ви, потърсете резервно копие в приложението „Настройки“.
 3. Докоснете Профил и след това Добавяне на профил.
 4. При необходимост въведете ПИН кода, фигурата или паролата за телефона си.
 5. Влезте в профила, който искате да добавите.

Превключване между профили за резервни копия

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Системни и след това Резервно копие. Ако тези стъпки не съответстват на настройките на телефона ви, потърсете резервно копие в приложението „Настройки“.
 3. Докоснете Профил.
 4. Докоснете профила, който искате да използвате за резервни копия.
За кои данни се създава резервно копие
Важно: Не всички приложения поддържат функцията за създаване на резервно копие и възстановяване на настройките и данните. За да проверите дали е съвместима с дадено приложение, научете как да се свържете с програмиста му.

Ако резервните ви копия са качени в Google, ще бъдат шифровани посредством паролата за профила ви в Google. За шифроването на някои данни се използват и ПИН кодът, фигурата или паролата за заключване на екрана на телефона ви.

Ако сте създали резервно копие посредством Google Диск, ето какво включва то:

 • контактите;
 • събитията в Google Календар и настройките за услугата;
 • SMS съобщенията (без MMS);
 • Wi-Fi мрежите и паролите за тях;
 • тапетите;
 • настройките на Gmail;
 • приложенията;
 • настройките на екрана (яркост и спящ режим);
 • настройките за език и въвеждане;
 • датата и часа;
 • настройките и данните за приложенията, които не са създадени от Google (варират в зависимост от приложението).
Съвет: Можете автоматично да създавате в колекцията си в Google Снимки резервни копия на снимките и видеоклиповете си. Научете как.

Ръчно създаване на резервно копие на данни и настройки

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Системни и след това Резервно копие и след това Създаване на резервно копие сега и след това Напред.

Изтриване на данните след създаване на резервно копие

След като създадете резервно копие, можете да възстановите фабричните настройки на телефона си, като изтриете всички данни от него. Научете как да възстановите фабричните настройки на телефона си.

Възстановяване на данни и настройки, за които е създадено резервно копие

Когато добавите профила си в Google на настроен телефон, данните, за които сте създали резервно копие в този профил, се прехвърлят на телефона.

За да възстановите данните от профил, в който е създадено резервно копие, на телефон с нулирани настройки, изпълнете стъпките на екрана. За още помощ посетете сайта за поддръжка на съответния производител.

Важно: Не можете да възстановите резервно копие от по-нова версия на Android на телефон с по-стара версия. Научете как да проверите и актуализирате версията на Android.

Възстановяване на контактите, за които е създадено резервно копие

Важно: Настройките могат да варират в зависимост от телефона. Обърнете се към съответния производител за повече информация.

Ако сте запазили контактите си в профила си в Google, те ще се синхронизират автоматично. В случай че имате други контакти на телефон или SIM карта, научете как да ги възстановите ръчно.