Създаване на резервно копие или възстановяване на данните на устройството ви с Android

Можете да създадете в профила си в Google резервно копие на съдържанието, данните и настройките от телефона си и впоследствие да възстановите съответната информация на него или някои други телефони с Android. Не можете да използвате функцията за създаване на резервно копие при настройването на лично устройство със служебен потребителски профил или само за работа, както и когато настройвате устройство, което е собственост на дружество.

Процесът на възстановяване на данните варира според телефона и версията на Android. Не можете да възстановите резервно копие от по-нова версия на Android на телефон с по-стара версия.

Важно: Някои от тези стъпки са предназначени само за устройства с Android 9 и по-нови версии. Научете как да проверите версията си на Android.

Къде се съхраняват данните от телефона ви

Резервните копия се качват на сървърите ни и се шифроват с паролата за профила ви в Google. При някои типове данни за шифроване се използват също така паролата, фигурата или ПИН кодът за заключване на екрана, така че да могат да се създадат надеждни резервни копия.

Резервните копия (с изключение на резервните копия в Google Снимки) ще бъдат изтрити, ако:

 • не използвате устройството си в продължение на 57 дни;
 • изключите създаването на резервни копия в Android.

Създаване на резервно копие на съдържание

 1. Създавайте резервни копия на снимки и видеоклипове. Научете как автоматично да качвате снимки и видеоклипове в колекцията си в Google Снимки.
 2. Създавайте резервни копия на файлове и папки. Научете как да създавате такива копия в Google Диск.

Автоматично създаване на резервно копие на данните на телефона ви

Важно: За да защитите резервното копие на данните си, използвайте ПИН код, фигура или парола за вместо опцията за прекарване на пръст или .

Можете да настроите устройството си автоматично да създава резервни копия на файловете ви.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Изберете Google и след това Създаване на резервно копие.
  Съвет: Ако правите това за първи път, включете Резервно копие от Google One и изпълнете инструкциите на екрана.
 3. Докоснете Създаване на резервно копие сега.

Създаването на резервно копие с помощта на Google One може да отнеме до 24 часа. Когато данните ви бъдат запазени, под избраните от вас типове ще се показва „Вкл.“.

Добавяне на профили за резервни копия или превключване между такива

Добавяне на профил за резервни копия

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Системни и след това Резервно копие. Ако тези стъпки не съответстват на настройките на телефона ви, потърсете резервно копие в приложението „Настройки“ или се обърнете към производителя на устройството

 3. Докоснете Резервно копие на профила и след това Добавяне на профил.
 4. При необходимост въведете ПИН кода, фигурата или паролата за телефона си.
 5. Влезте в профила, който искате да добавите.

Превключване между профили за резервни копия

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Системни и след това Резервно копие. Ако тези стъпки не съответстват на настройките на телефона ви, потърсете резервно копие в приложението „Настройки“ или се обърнете към производителя на устройството.
 3. Докоснете Резервно копие на профила.
 4. Докоснете профила, който искате да използвате за резервни копия.
За кои данни се създава резервно копие
Важно: Не всички приложения поддържат функцията за създаване на резервно копие и възстановяване на настройките и данните. За да проверите дали е съвместима с дадено приложение, научете как да се свържете с програмиста му.

„Резервно копие от Google One“ автоматично запазва данни от телефона ви. Това включва:

 • Данни от приложенията
 • История на обажданията
 • Контакти
 • Настройки
 • SMS съобщения
 • Снимки и видеоклипове
 • MMS съобщения.

Съвет: Можете автоматично да създавате в колекцията си в Google Снимки резервни копия на снимките и видеоклиповете си. Научете как.

Ръчно създаване на резервно копие на данни и настройки

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Google и след това Създаване на резервно копие.
  Ако тези стъпки не съответстват на настройките на телефона ви, потърсете резервно копие в приложението „Настройки“ или се обърнете към производителя на устройството.
 3. Докоснете Създаване на резервно копие сега.

Изтриване на данните след създаване на резервно копие

След като създадете резервно копие, можете да възстановите фабричните настройки на устройството си, като изтриете всички данни от него. Научете как да възстановите фабричните настройки на устройството си.

Прехвърляне на данните ви на нов телефон

Когато добавите профила си в Google към настроен телефон, данните, за които сте създали резервно копие в този профил, се прехвърлят на телефона.

За да възстановите данните от профил, в който е създадено резервно копие, на телефон с нулирани настройки, изпълнете стъпките на екрана. За още помощ се обърнете към съответния производител.

Снимките и видеоклиповете ви вече са налице в Google Снимки. Можете обаче да възстановите останалата част от данните, за които сте създали резервно копие, докато настройвате новия си телефон за първи път или след възстановяване на фабричните настройки. За да възстановите данните си по време на настройване, изпълнете стъпките на екрана.

Процесът може да отнеме до 24 часа.

Важно: Не можете да възстановите резервно копие от по-нова версия на Android на устройство с по-стара версия. Научете как да проверите и актуализирате версията на Android.

Проверка на снимките, данните и настройките, за които сте създали резервно копие

Можете да проверите какви типове данни и кои приложения са включени в резервното ви копие.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Google и след това Създаване на резервно копие.
 3. Под „Подробности за резервното копие“ вижте на кои данни на устройството ви се създава резервно копие.
Възстановяване на контактите, за които е създадено резервно копие

Ако сте запазили контактите си в профила си в Google, те ще се синхронизират автоматично. В случай че имате други контакти на телефон или SIM карта, научете как да ги възстановите ръчно.

Как функцията за създаване на резервно копие обработва данните ви

Важно: Данните, които се събират от функцията за създаване на резервно копие, се шифроват при предаване.

Функцията за създаване на резервно копие изпраща данните ви до съответните сървъри на Google и ви помага да прехвърляте данни между устройствата. Тя събира определена информация, за да извършва различни услуги на устройството ви. Някои от тези функции използват услугите за Google Play. Функцията за създаване на резервно копие например събира следните данни:

 • Съобщенията, контактите, настройките за приложенията и предпочитанията се събират като част от личното ви резервно копие.
 • Личните идентификатори се събират, за да се гарантира, че резервните ви копия са свързани с вас и профила ви.
 • Регистрационните файлове за сривовете и диагностиката се събират с цел анализ и отстраняване на неизправности.

Изключване на създаването на резервно копие

 • За да деактивирате функцията за създаване на резервно копие, отворете Настройки и след това Системни и след това Създаване на резервно копие и след това Резервно копие от Google One.
 • За да изтриете резервното копие, можете също да използвате приложението Диск за Android.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню