İzin modu (beta)

İzin modu (beta) ile Google etiketlerinizin, kullanıcılarınızın izin durumuna göre nasıl davranacağını ayarlayabilirsiniz. Analytics ve Ads çerezleri için izin verilip verilmediğini belirtebilirsiniz. Google etiketleri, yalnızca kullanıcının belirli amaçlar için izin verdiği çerezleri uygulamak üzere dinamik şekilde uyarlanır.

Not: İzin Modu, etiketleri izin mesajı belirmeden önce yükleyecek şekilde uygulanmalıdır. Bu şekilde Google etiketleri, davranışlarını kullanıcının çerez izni seçeneğine göre ayarlar. Uygulamanızın, Google etiketlerini yalnızca kullanıcının izin verdiği durumlarda değil, tüm durumlarda yüklediğinden emin olun. Aksi takdirde Google, doğru ölçüm için gerekli ping'leri almayacaktır.

İzin modunu destekleyen ürünler:

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

* Google Ads Dönüşüm İzleme ve Yeniden Pazarlama'yı içerir. Telefon Araması Dönüşümleri desteği şu anda bekleme aşamasındadır.

İzin modu, dağıtıldıktan sonra aşağıdaki ping türlerinin davranışını ayarlar:

 • İzin durumu ping'leri: İzin durumu ping'leri, izin modunun uygulandığı ve kullanıcının ziyaret ettiği her sayfadan, ayrıca izin durumu değiştiği zaman (ör. kullanıcı kaydolduğunda) gönderilir. Bu ping'ler, her izin türüne (ör. reklam depolama, analiz depolama) ait izin durumunu (ör. verildi veya reddedildi) bildirir.
 • Dönüşüm ping'leri: Bu ping'ler, bir dönüşümün gerçekleştiğini belirtmek için gönderilir.
 • Google Analytics ping'leri: Google Analytics ping'leri, Google Analytics'in uygulandığı bir web sitesinin tüm sayfalarında ve etkinliklerin kaydedilmesinden sonra gönderilir.

İzin verildiği zaman, ilişkilendirilmiş etiketler normal şekilde çalışır.

Reklam veya analiz depolama izni reddedilirse gtag.js veya Google Etiket Yöneticisi aracılığıyla dağıtılan ilişkilendirilmiş Google etiketleri, davranışını buna göre düzenler.

Her durumda ping'ler şunları içerebilir:

 • İşlevsel bilgiler (ör. tarayıcı tarafından pasif olarak eklenen başlıklar):
  • Zaman damgası
  • Kullanıcı Aracısı
  • Yönlendiren
 • Toplu olan/ tanımlayıcı olmayan bilgiler:
  • Kullanıcının sitede gezinmesi sırasında, geçerli veya önceki bir sayfanın URL'sinde (ör. GCLID/DCLID) reklam tıklama bilgilerinin yer alıp almadığını gösteren ifade
  • İzin durumuyla ilgili Boole bilgileri
  • Her sayfa yüklemesinde oluşturulan rastgele bir sayı

İzin modu davranışı

Ayrıca izin ve dönüşüm ping'leri, izin ayarlarının durumu ve etiketlerinizin yapılandırmasına göre aşağıdaki davranışları içerebilir.

Tüm izin seçeneklerinin verildiği durumların yalnızca bir davranış grubu vardır:

ad_storage='granted' ve analytics_storage='granted' ("default"):

 • Reklamcılıkla ilgili çerezler okunabilir ve yazılabilir.
 • IP adresleri toplanır.
 • URL parametrelerindeki reklam tıklaması bilgilerini de içeren tam sayfa URL'si (ör. GCLID/DCLID) toplanır.
 • Daha önce google.com ve doubleclick.net'te ayarlanan üçüncü taraf çerezleri ve birinci taraf dönüşüm çerezlerine (ör. _gcl_*) erişilebilir.

Bir veya daha fazla izin biçimi verilmediğinde dikkate alınacak ek davranışlar da vardır:

ad_storage='denied':

 • Reklamla ilgili yeni çerezler yazılamaz.
 • Mevcut birinci taraf reklam çerezleri okunamaz.
 • Daha önce google.com ve doubleclick.net'te ayarlanan üçüncü taraf çerezleri, istek başlıklarında gönderilebilir (ancak spam ve sahtekarlığa karşı kullanım amacıyla sınırlandırılmıştır).
 • Google Analytics, Google Ads çerezlerini okumaz veya yazmaz. Google sinyalleri özellikleri de bu trafik için veri biriktirmez.
 • IP adresleri, IP ülkesini elde etmek için kullanılır ancak hiçbir zaman Google Ads ile Floodlight sistemlerimiz tarafından günlüğe kaydedilmez ve toplanmasının hemen ardından silinir. Not: Google Analytics, IP adreslerini normal internet iletişimleri kapsamında toplar. Google Analytics'te IP anonimleştirme hakkında daha fazla bilgi
 • URL parametrelerindeki reklam tıklaması bilgilerini de içeren tam sayfa URL'si (ör. GCLID/DCLID) toplanır.

ad_storage='denied' ve ads_data_redaction=true:

 • Reklamla ilgili yeni çerezler yazılamaz.
 • Mevcut reklam çerezleri okunamaz.
 • İstekler farklı bir alan üzerinden gönderilir. Bu uygulamanın amacı, önceden ayarlanan üçüncü taraf çerezlerinin istek başlıklarında gönderilmesini engellemektir.
 • Google Analytics, Google Ads çerezlerini okumaz veya yazmaz. Google sinyalleri özellikleri de bu trafik için veri biriktirmez.
 • İzin ve dönüşüm ping'lerindeki reklam tıklaması tanımlayıcıları (ör. GCLID/DCLID) çıkartılır.
 • IP adresleri, IP ülkesini elde etmek için kullanılır ancak hiçbir zaman Google Ads ile Floodlight sistemlerimiz tarafından günlüğe kaydedilmez ve toplanmasının hemen ardından silinir. Not: Google Analytics, IP adreslerini normal internet iletişimleri kapsamında toplar. Google Analytics'te IP anonimleştirme hakkında daha fazla bilgi
 • Reklam tıklaması tanımlayıcıları olan sayfa URL'leri çıkarılır.

analytics_storage='denied':

 • Birinci taraf analiz çerezlerini okumaz veya yazmaz.
 • Temel ölçüm ve modelleme işlemleri için Google Analytics'e çerez içermeyen ping'ler gönderilir.
 • Google Optimize bu ayardan etkilenmez.

İzin modunu ayarlama

Hazır olduğunuzda izin modunun nasıl ayarlanacağı ve izne göre etiket davranışını ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?