Web sitelerinde ve mobil uygulamalarda izin modu

Bu makale; çerez izni banner'ı, izin widget'ı ya da başka bir kullanıcı rızası yönetim çözümü kullanan web sitesi veya uygulama sahiplerine yöneliktir.

İzin modu, kullanıcılarınızın çerez veya uygulama tanımlayıcısı izin durumunu Google'a iletmenizi sağlar. Etiketler, kullanıcı davranışlarını ayarlar ve kullanıcıların seçimlerini dikkate alır.

İzin modu, kullanıcı rızası yönetim platformunuzla (CMP) veya ziyaretçi izni almak için kullandığınız özel uygulamayla (ör. çerez izni banner'ı) etkileşime girer. İzin modu, kullanıcılarınızın çerez seçimlerinden ya da widget'ından izin tercihlerini alır ve Analytics, Ads ve çerez oluşturan veya okuyan üçüncü taraf etiketlerinin davranışını dinamik olarak uyarlar. 

Ziyaretçiler izin vermeyi reddettiğinde etiketler, çerezleri depolamak yerine Google'a ping gönderir. Google Analytics 4 kullanıyorsanız Google, toplanan verilerdeki eksiklikleri dönüşüm modelleme ve davranış modelleme kullanarak tamamlar. 

İzin modu, bir izin banner'ı veya widget'ı sağlamaz. Ancak ilgili banner veya widget'la etkileşime geçer. Kullanıcı rızasını yönetme başlıklı makaleden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Set up consent mode in Google Analytics

İzin modu için yerleşik desteğe sahip olan etiketler

Aşağıdaki ürünlere ait Google etiketleri, yerleşik izin kontrolleri içerir ve davranışları izin durumuna göre düzenler:

 • Google Analytics
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Dönüşüm Bağlayıcı

* Google Ads dönüşüm izleme ve yeniden pazarlamayı içerir. Telefon araması dönüşümleri desteği şu anda bekleme aşamasındadır.

Yerleşik izin kontrolü olmayan etiketler oluşturursanız Etiket Yöneticisi'nde kontrol ekleyebilirsiniz. Gelişmiş > İzin Ayarları etiket yapılandırmasını kullanın. Daha fazla bilgi

İzin durumu ve etiket davranışı

İzin modunu etkinleştirdiğinizde Google ölçüm ürünleri, ziyaretçilerin izin modu durumunun ziyaret edilen tüm sayfalarda korunmasını sağlar. İzin reddedilirse etkinleşen etiketler çerezleri depolamaz. Bu durumda etiketler, kullanıcı etkinlikleri hakkında minimum düzeyde bilgi iletir. Ardından, izin durumu ve kullanıcı etkinliği, aşağıdaki çerezsiz ping veya sinyal türleri kullanılarak Google sunucusuna gönderilir:

 • Google Ads ve Floodlight etiketleri için izin durumu ping'leri: Yapılandırdığınız varsayılan izin durumunu ve ziyaretçi "reklam depolama" veya "analiz depolama" gibi her bir izin türü için izin verdiğinde ya da izni reddettiğinde güncellenen durumu paylaşın. Kullanıcının ziyaret ettiği ve izin modunun etkin olduğu her sayfadan izin durumu ping'i gönderilir. Bu ping'ler ayrıca izin durumu "reddedildi" yerine "izin verildi" olarak değişirse (ör. ziyaretçi rıza mesajını kabul ettiğinde) bazı etiketler için tetiklenir.
 • Dönüşüm ping'leri: Bir dönüşümün gerçekleştiğini belirtir.
 • Google Analytics ping'leri: Google Analytics'in uygulandığı web sitelerinin her bir sayfası yüklendiğinde ve bir etkinlik kaydedildiğinde gönderilir.

Yukarıda açıklanan ping'ler şunları içerebilir:

 • İşlevsel bilgiler (ör. tarayıcı tarafından pasif olarak eklenen başlıklar):
  • Zaman damgası
  • Kullanıcı aracısı (yalnızca web)
  • Yönlendiren
 • Tanımlayıcı olmayan / toplu bilgiler:
  • Kullanıcının sitede gezinirken uğradığı geçerli sayfanın veya önceki sayfalardan birinin URL'sinde reklam tıklama bilgilerinin (ör. GCLID/DCLID) bulunup bulunmadığının göstergesi
  • İzin durumuyla ilgili Boole bilgileri
  • Her sayfa yüklemesinde oluşturulan rastgele bir sayı
  • Site sahibi tarafından kullanılan izin platformu hakkında bilgi (ör. Geliştirici Kimliği)

İzin modu davranışı

Ayrıca izin ve dönüşüm ping'leri, izin ayarlarının durumu ve etiketlerinizin yapılandırmasına göre aşağıdaki davranışları içerebilir.

Varsayılan davranışlarda, tüm izin seçeneklerinin verilmiş olduğu kabul edilir:

ad_storage='granted' ve analytics_storage='granted'

Web

Mobil uygulama

 • Reklamcılıkla ilgili çerezler okunabilir ve yazılabilir.
 • IP adresleri toplanır.
 • URL parametrelerindeki reklam tıklaması bilgilerini de içeren tam web sayfası URL'si (ör. GCLID/DCLID) toplanır.
 • Daha önce google.com ve doubleclick.net'te ayarlanan üçüncü taraf çerezleri ve birinci taraf dönüşüm çerezlerine (ör. _gcl_*) erişilebilir.
 • Reklam kimlikleri (ör. reklam kimliği/IDFA) toplanabilir.
 • Firebase için Google Analytics SDK'sı tarafından oluşturulan uygulama örneği kimliği toplanır.

Bir veya daha fazla izin biçimi verilmediğinde dikkate alınacak ek davranışlar da vardır:

ad_storage='denied'

Web

Mobil uygulama

 • Reklamla ilgili yeni çerezler yazılamaz.
 • Mevcut birinci taraf reklam çerezleri okunamaz.
 • İstekler farklı bir alan üzerinden gönderilir. Bu uygulamanın amacı, önceden ayarlanan üçüncü taraf çerezlerinin istek başlıklarında gönderilmesini engellemektir.
 • Google Analytics, Google Ads çerezlerini okumaz veya yazmaz. Google sinyalleri özellikleri de bu trafik için veri biriktirmez.
 • Tam sayfa URL'si toplanır, URL parametrelerinde reklam tıklama bilgileri (ör. GCLID/DCLID) içerebilir. Reklam tıklama bilgileri, yalnızca doğru trafik ölçümünü tahmin etmek için kullanılır.
 • IP adresleri, IP ülkesini elde etmek için kullanılır ancak hiçbir zaman Google Ads ile Floodlight sistemlerimiz tarafından günlüğe kaydedilmez ve toplanmasının hemen ardından silinir. Not: Google Analytics, IP adreslerini normal internet iletişimleri kapsamında toplar. Google Analytics'te IP maskeleme hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Reklam kimliği / IDFA toplanamaz.
 • Google sinyalleri özellikleri bu trafik için veri biriktirmez.
 • IP adresleri, IP ülkesini elde etmek için kullanılır ancak hiçbir zaman Google Ads ile Floodlight sistemlerimiz tarafından günlüğe kaydedilmez ve toplanmasının hemen ardından silinir. Not: Google Analytics, IP adreslerini normal internet iletişimleri kapsamında toplar. Google Analytics'te IP maskeleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

ad_storage='denied' ve ads_data_redaction='true'

Web

 • Reklamla ilgili yeni çerezler yazılamaz.
 • Mevcut reklam çerezleri okunamaz.
 • İstekler farklı bir alan üzerinden gönderilir. Bu uygulamanın amacı, önceden ayarlanan üçüncü taraf çerezlerinin istek başlıklarında gönderilmesini engellemektir.
 • Google Analytics, Google Ads çerezlerini okumaz veya yazmaz. Google sinyalleri özellikleri de bu trafik için veri biriktirmez.
 • Google Analytics'te tam sayfa URL'si toplanır, URL parametrelerinde reklam tıklama bilgileri (ör. GCLID/DCLID) içerebilir. Reklam tıklama bilgileri, yalnızca doğru trafik ölçümünü tahmin etmek için kullanılır. Google Ads'de rıza ve dönüşüm ping'lerindeki reklam tıklaması tanımlayıcıları (ör. GCLID/DCLID) çıkartılır.
 • IP adresleri, IP ülkesini elde etmek için kullanılır ancak hiçbir zaman Google Ads ile Floodlight sistemlerimiz tarafından günlüğe kaydedilmez ve toplanmasının hemen ardından silinir. Not: Google Analytics, IP adreslerini normal internet iletişimleri kapsamında toplar. Google Analytics'te IP maskeleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

analytics_storage='denied'

Web

Mobil uygulama

 • Birinci taraf analiz çerezlerini okumaz veya yazmaz.
 • Gelecekteki ölçüm işlemleri için Google Analytics'e çerez içermeyen ping'ler gönderilir. Google Analytics 4, modelleme için çerezsiz ping'ler kullanır.
 • IDFV toplanamaz.
 • Cihaz veya kullanıcı tanımlayıcısı olmayan etkinlikler, gelecekteki ölçüm işlemleri için Google Analytics'e gönderilir. Google Analytics 4, bu etkinlikleri modelleme için kullanır.

Web ve mobil uygulamalar

analytics_storage='denied' olduğunda çerezsiz ping'ler Google Analytics'e gönderilir. Cihazda hiçbir Analytics çerezi ayarlanmaz, mevcut çerezlere erişilemez veya çerezler okunmaz. Sonuç olarak çerezsiz ping'ler anonimleştirilmiş ve tanımlanamayan Google Analytics etkinlikleridir.

Normal HTTP/tarayıcı iletişiminin bir parçası olarak çerezsiz ping'ler şu bilgileri içerebilir: Kullanıcı aracısı, ekran çözünürlüğü, IP adresi. Google Analytics 4'te IP adreslerinin depolanmadığını veya günlüğe kaydedilmediğini unutmayın.

Bir reklamveren user_id ve özel boyutlar gibi diğer alanları ayarlarsa bu alanlar normal şekilde gönderilir. Çerezsiz ping'de toplanan veriler, verilerinizdeki boşlukları doldurmak için davranış ve dönüşüm modellemede kullanılır. 

İzin modu ile ilgili en iyi uygulamalar

İzin modunu nasıl etkinleştirdiğinizden bağımsız olarak aşağıdaki en iyi uygulamaları dikkate almanız gereklidir:

 • Kuruluşunuz tarafından belirlenen varsayılan değerleri kullanarak ilk izin durumunu ayarlayın. Varsayılan izin durumu, ziyaretçiler ilk kez web sitenizdeki bir sayfayı görüntülediğinde uygulanır.
 • Uygulamayı, rıza mesajı açılmadan önce sayfa etiketleri yüklenecek şekilde gerçekleştirin.
 • Google etiketlerini yalnızca kullanıcının izin verdiği durumlarda değil, her durumda yükleyin. İzin reddedilirse Google çerezsiz ping'ler alır. Google Analytics 4 mülklerinde çerezsiz ping'ler, verilerle ilgili eksikliklerin davranış ve dönüşüm modelleme tarafından tamamlanmasını sağlar. 
 • İzin seçenekleri, ziyaretçiye en kısa sürede gösterilmelidir. Ziyaretçi seçimini yaptıktan sonra izin durumunu güncelleyin. 
 • Web sitesindeki etiketler tarafından kullanılan her tür depolama işlemi için kullanıcılara izni reddetme veya izin verme seçeneği sunun. Örneğin, kullanıcı analiz çerezlerine izin verebilir ve reklam çerezlerini reddedebilir.
 • Mevcut gizlilik yasaları bölgeye özel olduğundan, tüm ziyaretçiler yerine belirli bölgeler için geçerli olacak bir varsayılan durum yapılandırın. Özellikle kuruluşunuz varsayılan durumun "reddedildi" olmasını zorunlu tutuyorsa "reddedildi" durumunun yalnızca uygun bölgeden gelen ziyaretçilere uygulanması, diğer tüm bölgelere ait kesin ölçüm bilgilerinin kaybedilmesini önler.
Bir bölge için varsayılan durum belirlediğinizde izin alma mekanizmanız (ister özel ister bir CMP) bu bölgedeki ziyaretçilere izin durumlarını güncelleme olanağı tanımalıdır.

Gelişmiş uygulama ile temel uygulama karşılaştırması

Rıza mesajı görünene ve kullanıcılar izin verene kadar Google etiketlerini engelleyerek izin modunu uygulamayı seçerseniz izin modunun avantajlarından tam olarak yararlanamazsınız. Örneğin, kullanıcılar izin vermediğinde gözlemlenen verilerin eksikliklerini tamamlamak için GA4 mülkünüzde modellenmiş veriler alamazsınız. İster etiketleri engellemeyi (temel uygulama) ister etiketlerin engellemesini kaldırmayı (gelişmiş uygulama) seçin, Google etiketleri, davranışlarını kullanıcılarınızın izin durumuna göre ayarlar. 

İzin modu için gelişmiş ve temel uygulamanın farklılıkları: 

  Gelişmiş uygulama Temel uygulama
Etiket davranışı
 • Google etiketleri, rıza mesajı görünmeden önce yüklenir.
 • Çerez izni reddedildiğinde etiketler çerezsiz ping'ler gönderir.
 • Google etiketleri, izin verilene kadar engellenir.
GA4'te davranış modelleme

Check

 

GA4'te dönüşüm modelleme

Check

 Check*

Ads'de dönüşüm modelleme

Check

 Check*

* Etiketler izin seçimleri nedeniyle engellendiğinde hiçbir veri toplanmaz ve Ads'deki dönüşüm modelleme işlemi genel bir modele dayanır. Modeller; tarayıcı türü, dönüşüm işlemi türü, günün saati ve tanımlayıcı olmayan diğer üst düzey değişkenler gibi özellikleri kullanır. Ads için izin modu ve dönüşüm modelleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

IAB Europe Şeffaflık ve Kullanıcı Rızası Çerçevesi (TCF), izin durumunu almanın ve izlemenin alternatif bir yoludur. Kullanıcılarınız, TCF kullanan bir izin çözümü üzerinden izin vermeyi reddettiğinde GA4 mülkleri, eksik bilgileri tamamlamak için verileri modelleyemez.

İzin modu nasıl etkinleştirilir?

İzin modunu etkinleştirme yöntemi, web siteleri ve uygulamalar için farklıdır. Yöntem, izin almak için kullandığınız uygulamaya ve kullandığınız etiketleme platformuna bağlı olarak da farklılık gösterir.

İzin modunu web siteleri için etkinleştirme

Etiket Yöneticisi'ni ve topluluk şablonu sunan bir CMP'yi kullanarak web siteleri için izin modunu minimum düzeyde kodlamayla etkinleştirebilirsiniz. CMP iş ortakları, izin modunu entegrasyon aracılığıyla etkinleştirmek için Etiket Yöneticisi şablonları ve talimatları sağlar:

Web sitesi geliştiricileri, izin modunu etkinleştirmek için gtag.js izin komutlarını veya Etiket Yöneticisi izin modu şablonundan oluşturulan bir etiketi kullanabilir:

İzin modunu uygulamalar için etkinleştirme

Uygulama geliştiriciler, Firebase için Google Analytics SDK'sını kullanarak izin modunu etkinleştirebilir:

Kullanıcı rızası yönetim platformu entegrasyonları

Kullanıcı rızası yönetim platformları (CMP'ler), Google Etiket Yöneticisi'ndeki izin modu ve izin ayarlarına entegre edilebilir. Etiket Yöneticisi özellikli CMP'ler, izin API'lerimizle entegre edilmiş Etiket Yöneticisi Topluluk Şablon Galerisi'nde bulunan şablonlara sahiptir.

Kullanıcı gizliliğini korurken değerli analizler elde etmek için web sitenizin kullanıcılarından izin almanız gerekir. İzin alıp Google'a göndermek için Kullanıcı Rızası Yönetim Platformu (CMP) kullanmanızı veya İçerik Yönetim Sisteminizle (İYS) birlikte çalışmanızı öneririz.

CMP'lerin izin modu ile nasıl entegre edildiği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:

İzin aracı Desteklenen izin türleri Etiket Yöneticisi
topluluk
şablonu
kullanılabilir
İzin güncelleme çağrılarıyla entegre Varsayılan izin çağrılarıyla entegre
Commanders Act ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Entegre GTM şablonu + TrustCommander şablonu)
Complianz ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Entegre GTM şablonu + TrustCommander şablonu)
Consentmanager ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
✓  ✓ 
(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Cookie First ad_personalization
ad_storage
ad_user_data analytics_storage functionality_storage personalization_storage security_storage
✓  ✓ 
(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Cookie Information
A/S

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Cookiebot (Cybot) ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
CookieScript ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
CookieYes ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Didomi

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Tam GTM + GTM olmayan entegrasyon)
iubenda ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
OneTrust

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Osano ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Secure Privacy

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage


(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Sirdata ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Termly ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Usercentrics

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)

CMP sağlayıcıları için izin modu

Kullanıcı Rızası Yönetim Platformu (CMP) sağlayıcıları, Google ürünlerini kullanan müşterilere daha iyi bir deneyim sağlamak için izin moduyla entegrasyon olanağı sunabilir. Daha fazla bilgi için CMP sağlayıcıları için izin modu sayfasına bakın.

Ek kaynaklar

İzin modunun bölgeye özel davranışlar, daha önce depolanan bilgileri çıkartabilme ve izin reddedildiğinde URL'lerde bilgi iletebilme gibi ek özellikleri vardır. İzin modunun nasıl kullanılacağı ve bu ek özellikler hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki makalelere bakın:

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Kendi öğrenme rotanızı seçin

Google Analytics 4'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yeni bir kaynak olan google.com/analytics/learn adresine göz atın. Videolar, makaleler ve rehberli akışlar içeren yeni web sitesi Google Analytics Discord, Blog, YouTube kanalı ve GitHub deposuna bağlantılar da sunuyor.

Hemen öğrenmeye başlayın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü