İzin modu

İzin modu, Google etiketlerinizin davranış şeklini kullanıcılarınızın izin durumuna göre düzenlemenizi sağlar. Analytics ve Ads çerezlerine izin verilip verilmediğini belirtebilirsiniz. Google etiketleri, yalnızca kullanıcının belirli amaçlar için izin verdiği ölçüm araçlarını kullanmak üzere dinamik şekilde uyarlanır.

Not: Web sayfaları için izin modu, izin mesajı görünmeden önce etiketlerin yükleneceği şekilde uygulanmalıdır. Bu şekilde Google etiketleri, davranışlarını kullanıcının çerez izni seçeneğine göre ayarlar. Google etiketlerinin yalnızca kullanıcının izin verdiği durumlarda değil, tüm durumlarda yüklendiğinden emin olun. Bu işlem Google'ın çerezsiz ping'ler almasını sağlar, böylece Google Analytics 4 kullanılan mülklerde modelleme doğruluğu artar.

İzin modunun desteklendiği ürünler:

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

* Google Ads dönüşüm izleme ve yeniden pazarlama özelliğini içerir. Telefon araması dönüşümleri desteği şu anda bekleme aşamasındadır.

İzin modu, etkinleştirildikten sonra aşağıdaki ping türlerinin davranışını ayarlar:

 • İzin durumu ping'leri (Google Ads ve Floodlight etiketleri): İzin durumu pingleri, izin modu uygulandığında kullanıcının ziyaret ettiği her sayfadan gönderilir ve ayrıca, izin durumu "reddedildi" yerine "verildi" olarak değiştiğinde bazı etiketler için tetiklenir (örneğin, kullanıcı, rıza mesajını kabul ettiğinde). Bu ping'ler, site sahibi tarafından yapılandırılmış, varsayılan izin durumlarını ve/veya her bir izin türüne (ör. reklam depolama, analiz depolama) ait güncellenen izin durumunu (ör. verildi veya reddedildi) bildirir.
 • Dönüşüm ping'leri: Bu ping'ler, bir dönüşümün gerçekleştiğini belirtmek için gönderilir.
 • Google Analytics ping'leri: Google Analytics ping'leri, Google Analytics'in uygulandığı bir web sitesinin tüm sayfalarında ve etkinliklerin kaydedilmesinden sonra gönderilir.

İzin verildiği zaman, ilişkili ölçüm işlevleri varsayılan davranışlarıyla işlenir.

Reklam depolama veya analiz depolama izni reddedilirse global site etiketleri (gtag.js) veya Google Etiket Yöneticisi aracılığıyla dağıtılan ilişkilendirilmiş Google ölçüm işlevleri, davranışını buna göre düzenler.

Her durumda ping'ler aşağıdakileri içerebilir:

 • İşlevsel bilgiler (ör. tarayıcı tarafından pasif olarak eklenen başlıklar):
  • Zaman damgası
  • Kullanıcı aracısı (yalnızca web)
  • Yönlendiren
 • Toplu olan/ tanımlayıcı olmayan bilgiler:
  • Kullanıcının sitede gezinmesi sırasında, geçerli veya önceki bir sayfanın URL'sinde (ör. GCLID/DCLID) reklam tıklama bilgilerinin yer alıp almadığını gösteren ifade
  • İzin durumuyla ilgili Boole bilgileri
  • Her sayfa yüklemesinde oluşturulan rastgele bir sayı
  • Site sahibi tarafından kullanılan izin platformu hakkında bilgi (ör. Geliştirici Kimliği)

İzin modu davranışı

Ayrıca izin ve dönüşüm ping'leri, izin ayarlarının durumu ve etiketlerinizin yapılandırmasına göre aşağıdaki davranışları içerebilir.

Varsayılan davranışlarda, tüm izin seçeneklerinin verilmiş olduğu kabul edilir:

ad_storage='granted' ve analytics_storage='granted'

Web

Mobil uygulama

 • Reklamcılıkla ilgili çerezler okunabilir ve yazılabilir.
 • IP adresleri toplanır.
 • URL parametrelerindeki reklam tıklaması bilgilerini de içeren tam web sayfası URL'si (ör. GCLID/DCLID) toplanır.
 • Daha önce google.com ve doubleclick.net'te ayarlanan üçüncü taraf çerezleri ve birinci taraf dönüşüm çerezlerine (ör. _gcl_*) erişilebilir.
 • Reklam tanımlayıcıları (ör. Reklam Kimliği / IDFA) toplanabilir.
 • Firebase için Google Analytics SDK'sı tarafından oluşturulan uygulama örneği kimliği toplanır.

Bir veya daha fazla izin biçimi verilmediğinde dikkate alınacak ek davranışlar da vardır:

ad_storage='denied'

Web

Mobil uygulamalar

 • Reklamla ilgili yeni çerezler yazılamaz.
 • Mevcut birinci taraf reklam çerezleri okunamaz.
 • İstekler farklı bir alan üzerinden gönderilir. Bu uygulamanın amacı, önceden ayarlanan üçüncü taraf çerezlerinin istek başlıklarında gönderilmesini engellemektir.
 • Google Analytics, Google Ads çerezlerini okumaz veya yazmaz. Google sinyalleri özellikleri de bu trafik için veri biriktirmez.
 • Tam sayfa URL'si toplanır, URL parametrelerinde reklam tıklama bilgileri (ör. GCLID/DCLID) içerebilir. Reklam tıklama bilgileri, yalnızca doğru trafik ölçümünü tahmin etmek için kullanılır.
 • IP adresleri, IP ülkesini elde etmek için kullanılır ancak hiçbir zaman Google Ads ile Floodlight sistemlerimiz tarafından günlüğe kaydedilmez ve toplanmasının hemen ardından silinir. Not: Google Analytics, IP adreslerini normal internet iletişimleri kapsamında toplar. Google Analytics'te IP anonimleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Reklam Kimliği, IDFA veya IDFV toplanamaz.
 • Google Sinyalleri özellikleri bu trafik için veri biriktirmez.
 • IP adresleri, IP ülkesini elde etmek için kullanılır ancak hiçbir zaman Google Ads ile Floodlight sistemlerimiz tarafından günlüğe kaydedilmez ve toplanmasının hemen ardından silinir. Not: Google Analytics, IP adreslerini normal internet iletişimleri kapsamında toplar. Google Analytics'te IP anonimleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

ad_storage='denied' ve ads_data_redaction='true'

Web

 • Reklamla ilgili yeni çerezler yazılamaz.
 • Mevcut reklam çerezleri okunamaz.
 • İstekler farklı bir alan üzerinden gönderilir. Bu uygulamanın amacı, önceden ayarlanan üçüncü taraf çerezlerinin istek başlıklarında gönderilmesini engellemektir.
 • Google Analytics, Google Ads çerezlerini okumaz veya yazmaz. Google sinyalleri özellikleri de bu trafik için veri biriktirmez.
 • İzin ve dönüşüm ping'lerindeki reklam tıklaması tanımlayıcıları (ör. GCLID/DCLID) çıkartılır.
 • IP adresleri, IP ülkesini elde etmek için kullanılır ancak hiçbir zaman Google Ads ile Floodlight sistemlerimiz tarafından günlüğe kaydedilmez ve toplanmasının hemen ardından silinir. Not: Google Analytics, IP adreslerini normal internet iletişimleri kapsamında toplar. Google Analytics'te IP anonimleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Reklam tıklaması tanımlayıcılarına sahip sayfa URL'leri çıkarılır.

analytics_storage='denied'

Web

Mobil uygulama

 • Birinci taraf Analytics çerezlerini okumaz veya yazmaz.
 • Gelecekteki ölçüm işlemleri için Google Analytics'e çerez içermeyen ping'ler gönderilir. Google Analytics 4, modelleme için çerezsiz ping'ler kullanır.
 • Google Optimize bu ayardan etkilenmez.
 • Cihaz veya kullanıcı tanımlayıcısı olmayan etkinlikler, gelecekteki ölçüm işlemleri için Google Analytics'e gönderilir. Google Analytics 4, bu etkinlikleri modelleme için kullanır.

Web uygulamaları ve mobil uygulamalar

İzin Modu'nu ayarlayın

Hazır olduğunuzda izin modunun nasıl ayarlanacağıyla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

Kullanıcı rızası yönetim platformu entegrasyonları

Kullanıcı rızası yönetim platformları (CMP'ler), Google Etiket Yöneticisi'ndeki izin modu ve izin ayarlarına entegre edilebilir. Etiket Yöneticisi özellikli CMP'ler, İzin API'lerimizle entegre edilmiş Etiket Yöneticisi Topluluk Şablon Galerisi'nde bulunan şablonlara sahiptir. CMP'lerin izin moduyla nasıl entegre edildiği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:

İzin Aracı Desteklenen izin türleri Etiket Yöneticisi
Topluluk
Şablon
kullanılabilir
İzin güncelleme çağrılarıyla entegre Varsayılan izin çağrılarıyla entegre
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Entegre GTM şablonu + TrustCommander şablonu)
Consentmanager ad_storage
analytics_storage

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Çerez Bilgileri
A/S

ad_storage
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage
security_storage


(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(Entegre GTM şablonu + gtag.js kod örneği)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(yalnızca sayfa içi kod örneği olarak sağlanır)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Tam GTM + GTM olmayan entegrasyon)
iubenda ad_storage
analytics_storage
 
(yalnızca sayfa içi kod örneği olarak sağlanır)
LiveRamp ad_storage
analytics_storage
 
(yalnızca sayfa içi kod örneği olarak sağlanır)
OneTrust

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

 
(yalnızca sayfa içi kod örneği olarak sağlanır)
Osano ad_storage
analytics_storage
 
(yalnızca sayfa içi kod örneği olarak sağlanır)
Sourcepoint ad_storage
analytics_storage
 
(yalnızca sayfa içi kod örneği olarak sağlanır)
Usercentrics

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(yalnızca sayfa içi kod örneği olarak sağlanır)
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false