โหมดคํายินยอม (เบต้า)

โหมดคํายินยอม (เบต้า) ช่วยให้คุณปรับลักษณะการทํางานของแท็ก Google โดยอิงตามสถานะคํายินยอมของผู้ใช้ คุณระบุได้ว่าได้รับยินยอมสําหรับคุกกี้ของ Google Analytics และ Google Ads แล้วหรือยัง แท็กของ Google จะปรับแบบไดนามิกโดยใช้เฉพาะคุกกี้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เมื่อได้รับคํายินยอมจากผู้ใช้เท่านั้น

หมายเหตุ: ต้องติดตั้งโหมดคํายินยอมโดยให้โหลดแท็กก่อนที่กล่องโต้ตอบคำยินยอมจะปรากฏ ด้วยวิธีนี้ แท็กของ Google จะปรับลักษณะการทํางานตามตัวเลือกคำยินยอมให้ใช้คุกกี้ของผู้ใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งของคุณโหลดแท็ก Google ในทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้ยินยอมเท่านั้น มิฉะนั้น Google จะไม่ได้รับคำสั่ง ping ที่จำเป็นต่อการวัดอย่างแม่นยำ

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับโหมดคํายินยอมมีดังนี้

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

* รวมถึงเครื่องมือวัด Conversion และรีมาร์เก็ตติ้งของ Google Ads, การสนับสนุนสำหรับ Conversion การโทรที่รอดำเนินการ

เมื่อใช้งานโหมดคำยินยอมแล้ว โหมดจะปรับลักษณะการทํางานของคําสั่ง ping ประเภทต่อไปนี้

 • คําสั่ง ping ของสถานะคํายินยอม: ระบบจะส่งคําสั่ง ping ของสถานะคํายินยอมจากแต่ละหน้าที่ผู้ใช้เยี่ยมชมซึ่งมีการใช้โหมดคำยินยอม รวมทั้งกรณีที่สถานะคํายินยอมมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น หากผู้ใช้เลือกใช้) คําสั่ง ping จะแจ้งสถานะคํายินยอม (เช่น ให้สิทธิ์หรือปฏิเสธ) สําหรับคํายินยอมแต่ละประเภท (เช่น พื้นที่เก็บข้อมูลโฆษณา พื้นที่เก็บข้อมูลวิเคราะห์)
 • คําสั่ง ping ของ Conversion: ระบบจะส่งคําสั่ง ping ของ Conversion เพื่อระบุว่า Conversion เกิดขึ้น
 • คําสั่ง ping ของ Google Analytics: ระบบจะส่งคําสั่ง ping ของ Google Analytics ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ที่ใช้งาน Google Analytics และเมื่อมีการบันทึกเหตุการณ์

เมื่อได้รับคํายินยอม แท็กที่เกี่ยวข้องจะทํางานตามปกติ

เมื่อคำยินยอมสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลโฆษณาหรือพื้นที่เก็บข้อมูลวิเคราะห์ถูกปฏิเสธ แท็ก Google ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้งานได้ผ่าน gtag.js หรือ Google Tag Manager จะปรับลักษณะการทํางานให้สอดคล้องกัน

ในทุกกรณี คําสั่ง ping อาจประกอบไปด้วย

 • ข้อมูลฟังก์ชัน (เช่น ส่วนหัวที่เพิ่มโดยเบราว์เซอร์)
  • การประทับเวลา
  • User Agent
  • URL ที่มา
 • ข้อมูลรวม/ที่ยังไม่ได้ระบุ:
  • ตัวบ่งชี้ว่าหน้าปัจจุบันหรือหน้าก่อนหน้าในการนําทางของผู้ใช้บนเว็บไซต์มีข้อมูลการคลิกโฆษณาใน URL หรือไม่ (เช่น GCLID / DCLID)
  • ข้อมูลบูลีนเกี่ยวกับสถานะคํายินยอม
  • สร้างหมายเลขสุ่มสําหรับการโหลดหน้าเว็บแต่ละครั้ง

ลักษณะการทํางานของโหมดคํายินยอม

นอกจากนี้ การใช้คําสั่ง ping เกี่ยวกับคํายินยอมและ Conversion อาจรวมถึงลักษณะต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของการตั้งค่าคํายินยอมและการกําหนดค่าแท็กของคุณ

มีลักษณะการทํางานเพียงชุดเดียวเท่านั้นเมื่อได้รับตัวเลือกคำยินยอมทั้งหมด

ad_storage='granted' และ analytics_storage='granted' (ค่าเริ่มต้น):

 • อาจมีการอ่านและเขียนคุกกี้ที่เกี่ยวกับการโฆษณา
 • ระบบจะรวบรวมที่อยู่ IP
 • ระบบจะรวบรวม URL แบบเต็ม รวมถึงข้อมูลการคลิกโฆษณาในพารามิเตอร์ของ URL (เช่น GCLID / DCLID)
 • คุกกี้ของบุคคลที่สามที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ใน google.com และ doubleclick.net และคุกกี้ Conversion ของบุคคลที่หนึ่ง (เช่น _gcl_*) เข้าถึงได้

เมื่อไม่ได้รับคํายินยอมอย่างน้อย 1 รายการ ระบบจะพิจารณาลักษณะการทำงานเพิ่มเติมดังนี้

ad_storage='denied':

 • ห้ามเขียนคุกกี้ใหม่ที่เกี่ยวกับการโฆษณา
 • ห้ามอ่านคุกกี้ของโฆษณาบุคคลที่หนึ่งที่มีอยู่
 • ระบบอาจส่งคุกกี้ของบุคคลที่สามที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ใน google.com และ doubleclick.net ในส่วนหัวของคําขอ (แต่จํากัดเฉพาะการใช้สำหรับวัตถุประสงค์สแปมและการฉ้อโกง)
 • Google Analytics จะไม่อ่านหรือเขียนคุกกี้ Google Ads และฟีเจอร์ Google Signals จะไม่รวบรวมข้อมูลสําหรับการเข้าชมนี้
 • ระบบจะใช้ที่อยู่ IP ในการดึงข้อมูลประเทศตาม IP แต่ไม่ได้บันทึกไว้โดยระบบ Google Ads และ Floodlight จะถูกลบออกทันทีที่รวบรวมข้อมูล หมายเหตุ: Google Analytics เก็บรวบรวมที่อยู่ IP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบข้อมูลระบุ IP ใน Google Analytics
 • ระบบจะรวบรวม URL แบบเต็ม รวมถึงข้อมูลการคลิกโฆษณาในพารามิเตอร์ของ URL (เช่น GCLID / DCLID)

ad_storage='denied' and ads_data_redaction=true:

 • ห้ามเขียนคุกกี้ใหม่ที่เกี่ยวกับการโฆษณา
 • ห้ามอ่านคุกกี้ของโฆษณาที่มีอยู่
 • คําขอจะส่งผ่านโดเมนอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งคุกกี้ของบุคคลที่สามที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ในส่วนหัวของคําขอ
 • Google Analytics จะไม่อ่านหรือเขียนคุกกี้ Google Ads และฟีเจอร์ Google Signals จะไม่รวบรวมข้อมูลสําหรับการเข้าชมนี้
 • ตัวระบุการคลิกโฆษณา (เช่น GCLID / DCLID) ในการใช้คําสั่ง ping เกี่ยวกับคํายินยอมและ Conversion จะได้รับการปรับปรุง
 • ที่อยู่ IP ที่ใช้ในการดึงประเทศ IP แต่ไม่ได้บันทึกไว้โดยระบบ Google Ads และ Floodlight จะถูกลบออกทันทีที่รวบรวมข้อมูล หมายเหตุ: Google Analytics เก็บรวบรวมที่อยู่ IP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบข้อมูลระบุ IP ใน Google Analytics
 • ส่วน URL ของหน้าเว็บที่มีตัวระบุการคลิกโฆษณาจะได้รับการปรับปรุง

analytics_storage='denied':

 • จะไม่อ่านหรือเขียนคุกกี้ Analytics ของบุคคลที่หนึ่ง
 • ระบบจะส่งคําสั่ง ping ที่ไม่มีคุกกี้ไปยัง Google Analytics เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดผลและการสร้างรูปแบบพื้นฐาน
 • การตั้งค่านี้จะไม่มีผลกับ Google Optimize

ตั้งค่าโหมดคํายินยอม

เมื่อคุณพร้อมแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งโหมดคํายินยอมและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแท็กตามคํายินยอม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร