Režim súhlasu (beta)

Režim súhlasu (beta) vám umožňuje upraviť fungovanie značiek Googlu na základe stavu súhlasu používateľov. Môžete uviesť, či bol udelený súhlas s používaním súborov cookie služieb Analytics a Ads. Značky Googlu sa budú dynamicky prispôsobovať, pričom súbory cookie budú využívané na príslušné účely iba po udelení súhlasu používateľom.

Poznámka: Režim súhlasu musí byť implementovaný spôsobom, ktorý načíta značky ešte predtým, ako sa zobrazí dialógové okno vyjadrenia súhlasu. Značky Googlu tak budú prispôsobovať svoje správanie podľa výberu súhlasu používateľa s používaním súborov cookie. Zabezpečte, aby vaša implementácia načítala značky Googlu vo všetkých prípadoch, nielen vtedy, keď používateľ vyjadrí súhlas. V opačnom prípade nebude Google dostávať pingy potrebné na presné meranie.

Medzi služby, ktoré podporujú režim súhlasu, patria:

 • Google Ads*,
 • Floodlight,
 • Google Analytics.

* Zahŕňa sledovanie konverzií a remarketing v službe Google Ads. Na podpore pre telefonické konverzie pracujeme.

Keď režim súhlasu nasadíte, upraví fungovanie týchto typov pingov:

 • Pingy stavu súhlasu: pingy stavu súhlasu sa odosielajú z každej používateľom navštívenej stránky, na ktorej je implementovaný režim súhlasu, ako aj v prípade zmeny stavu súhlasu (napr. pri prihlásení používateľa). Tieto pingy informujú o stave súhlasu (čiže o udelení alebo zamietnutí) pre každý typ súhlasu (napr. ukladací priestor reklám, analytický ukladací priestor).
 • Pingy konverzií: pingy konverzií sa odosielajú, aby informovali, že došlo ku konverzii.
 • Pingy služby Google Analytics: pingy služby Google Analytics sa odosielajú na každej stránke webu, kde je implementovaná služba Google Analytics, a pri zaznamenávaní udalostí.

Pri udelení súhlasu budú súvisiace značky fungovať normálne.

Ak dôjde k odmietnutiu súhlasu pre ukladací priestor reklám alebo analytický ukladací priestor, súvisiace značky Googlu, ktoré boli nasadené prostredníctvom súboru gtag.js alebo Správcu značiek Google, upravia svoje fungovanie zodpovedajúcim spôsobom.

Pingy môžu vo všetkých prípadoch zahŕňať:

 • Funkčné informácie (napríklad hlavičky pasívne pridané prehliadačom):
  • časovú pečiatku,
  • používateľský agent,
  • sprostredkovateľa;
 • súhrnné informácie alebo informácie neumožňujúce zistenie totožnosti:
  • informácie o tom, či aktuálna stránka alebo predchádzajúca stránka v navigácii používateľa na webe zahŕňala vo webovej adrese informácie o kliknutí na reklamu (napr. GCLID/DCLID);
  • logické informácie o stave súhlasu;
  • náhodné číslo generované pri každom načítaní stránky.

Typy fungovania režimu súhlasu

V závislosti od stavu nastavení súhlasu a konfigurácie značiek môžu pingy súhlasu a konverzií zahŕňať aj nasledujúce typy fungovania.

Pri udelení všetkých možností súhlasu je nastavená len jedna skupina fungovania:

ad_storage='granted' a analytics_storage='granted' (predvolené nastavenie):

 • Súbory cookie týkajúce sa reklamy je možné čítať a zapisovať.
 • Zhromažďujú sa adresy IP.
 • Zhromažďuje sa úplná webová adresa vrátane informácií o kliknutí na reklamu v parametroch webovej adresy (napr. GCLID/DCLID).
 • Sú dostupné súbory cookie tretích strán, ktoré boli predtým nastavené na google.com a doubleclick.net, a súbory cookie konverzií prvej strany (napr. _gcl_*).

V prípadoch neudelenia jednej alebo viacerých foriem súhlasu prichádzajú do úvahy ďalšie typy fungovania:

ad_storage='denied':

 • nie je možné zapisovať žiadne nové súbory cookie týkajúce sa reklamy;
 • nie je možné čítať žiadne existujúce súbory cookie prvej strany pre reklamy;
 • súbory cookie tretích strán, ktoré boli predtým nastavené na google.com a doubleclick.net, sa môžu posielať v hlavičkách požiadaviek (ale s obmedzením na použitie na účely spamu a podvodov);
 • Google Analytics nebude čítať ani zapisovať súbory cookie služby Google Ads a funkcie signálov Googlu nebudú zhromažďovať údaje o tejto návštevnosti;
 • adresy IP sa používajú na odvodenie krajiny adresy IP, ale naše systémy Google Ads a Floodlight ich nikdy nezaznamenávajú a po zhromaždení sa okamžite odstránia (Poznámka: Google Analytics zhromažďuje adresy IP ako súčasť bežnej internetovej komunikácie. Prečítajte si viac o anonymizácii adries IP v službe Google Analytics.);
 • zhromažďuje sa úplná webová adresa vrátane informácií o kliknutí na reklamu v parametroch webovej adresy (napr. GCLID/DCLID).

ad_storage='denied' and ads_data_redaction=true:

 • nie je možné zapisovať žiadne nové súbory cookie týkajúce sa reklamy;
 • nie je možné čítať žiadne existujúce súbory cookie pre reklamy;
 • žiadosti sa odosielajú prostredníctvom inej domény, aby sa zabránilo odosielaniu predtým nastavených súborov cookie tretích strán v hlavičkách požiadavky;
 • Google Analytics nebude čítať ani zapisovať súbory cookie služby Google Ads a funkcie signálov Googlu nebudú zhromažďovať údaje o tejto návštevnosti.
 • Identifikátory kliknutia na reklamu (napr. GCLID/DCLID) na základe pingov súhlasu a konverzií sú zamaskované;
 • adresy IP sa používajú na odvodenie krajiny adresy IP, ale naše systémy Google Ads a Floodlight ich nikdy nezaznamenávajú a po zhromaždení sa okamžite odstránia (Poznámka: Google Analytics zhromažďuje adresy IP ako súčasť bežnej internetovej komunikácie. Prečítajte si viac o anonymizácii adries IP v službe Google Analytics.);
 • webové adresy stránok s identifikátormi kliknutí na reklamu sú zamaskované.

analytics_storage='denied':

 • súbory cookie služby Analytics prvej strany sa nebudú čítať ani zapisovať,
 • pingy bez súborov cookie budú do služby Google Analytics odosielané na účely základného merania a modelovania.
 • toto nastavenie nemá vplyv na Optimalizáciu Google.

Nastavenie režimu súhlasu

Keď bude všetko pripravené, prečítajte si viac o tom, ako nastaviť režim súhlasu a upraviť fungovanie značiek na základe súhlasu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?