Režim súhlasu (beta)

Režim súhlasu (beta) vám umožňuje upraviť fungovanie značiek Googlu na základe stavu súhlasu používateľov. Môžete uviesť, či bol udelený súhlas s používaním súborov cookie služieb Analytics a Ads. Značky Google sa budú dynamicky prispôsobovať, pričom meradlá budú využívané na príslušné účely iba po udelení súhlasu používateľom.

Poznámka: Režim súhlasu pre webové stránky musí byť implementovaný spôsobom, ktorý načíta značky ešte predtým, ako sa zobrazí dialógové okno vyjadrenia súhlasu. Značky Google tak budú prispôsobovať svoje správanie podľa výberu súhlasu používateľa s používaním súborov cookie. Zabezpečte, aby vaša implementácia načítala značky Googlu vo všetkých prípadoch, nielen vtedy, keď používateľ vyjadrí súhlas. V opačnom prípade nebude Google dostávať pingy potrebné na presné meranie.

Medzi služby, ktoré podporujú režim súhlasu, patria:

 • Google Ads*,
 • Floodlight,
 • Google Analytics.

* Zahŕňa sledovanie konverzií a remarketing v službe Google Ads. Na podpore pre telefonické konverzie pracujeme.

Keď nasadíte režim súhlasu, upraví fungovanie týchto typov pingov:

 • Pingy stavu súhlasu (značky Google Ads a Floodlight): pingy stavu súhlasu sa odosielajú z každej stránky navštívenej používateľom, kde je implementovaný režim súhlasu, a pre niektoré značky sa spúšťajú aj pri zmene stavu súhlasu zo zamietnutého na udelený (napríklad ak používateľ vyjadrí súhlas v dialógovom okne). Tieto pingy informujú o predvolenom stave súhlasu, ktorý je konfigurovaný vlastníkom webu, alebo aktualizovanom stave súhlasu (čiže o udelení alebo zamietnutí) pre každý typ súhlasu (napríklad na používanie uložených údajov na meranie reklám alebo analýzu správania).
 • Pingy konverzií: pingy konverzií sa odosielajú, aby informovali, že došlo ku konverzii.
 • Pingy služby Google Analytics: pingy služby Google Analytics sa odosielajú na každej stránke webu, kde je implementovaná služba Google Analytics, a pri zaznamenávaní udalostí.

Pri udelení súhlasu budú súvisiace funkcie merania fungovať na základe predvoleného správania.

Pri zamietnutí súhlasu s používaním uložených údajov na meranie reklám alebo analýzu správania zmenia súvisiace funkcie merania od Googlu nasadené prostredníctvom globálnej značky webu (gtag.js) alebo Správcu značiek Google náležite svoje správanie.

Pingy môžu vo všetkých prípadoch zahŕňať:

 • Funkčné informácie (napríklad hlavičky pasívne pridané prehliadačom):
  • časovú pečiatku,
  • používateľský agent (iba webová verzia),
  • sprostredkovateľa.
 • Súhrnné informácie alebo informácie neumožňujúce zistenie totožnosti:
  • informácie o tom, či aktuálna stránka alebo predchádzajúca stránka v navigácii používateľa na webe zahŕňala vo webovej adrese informácie o kliknutí na reklamu (napr. GCLID/DCLID);
  • logické informácie o stave súhlasu;
  • náhodné číslo generované pri každom načítaní stránky;
  • informácie o platforme na získanie súhlasu používanej vlastníkom webu (napríklad identifikátor vývojára).

Typy fungovania režimu súhlasu

V závislosti od stavu nastavení súhlasu a konfigurácie značiek môžu pingy súhlasu a konverzií zahŕňať aj nasledujúce typy fungovania.

Pri predvolenom správaní sa predpokladá, že boli udelené všetky formy súhlasu:

ad_storage='granted'analytics_storage='granted'

Webová verzia

Mobilné aplikácie

 • Súbory cookie týkajúce sa reklamy je možné čítať a zapisovať.
 • Zhromažďujú sa adresy IP.
 • Zhromažďuje sa úplná webová adresa stránky vrátane informácií o kliknutí na reklamu v parametroch webovej adresy (napr. GCLID/DCLID).
 • Sú dostupné súbory cookie webov tretích strán, ktoré boli predtým nastavené na google.com a doubleclick.net, a súbory cookie konverzií prvej strany (napr. _gcl_*).
 • Môžu sa zhromažďovať reklamné identifikátory (napr. reklamný identifikátor alebo IDFA).
 • Zhromažďuje sa identifikátor inštancie aplikácie vygenerovaný súpravou Google Analytics for Firebase SDK.

V prípadoch neudelenia minimálne jednej formy súhlasu prichádzajú do úvahy ďalšie typy fungovania:

ad_storage='denied'

Webová verzia

Mobilné aplikácie

 • Nie je možné zapisovať žiadne nové súbory cookie týkajúce sa reklamy.
 • Nie je možné čítať žiadne existujúce súbory cookie prvej strany pre reklamy.
 • Požiadavky sa odosielajú prostredníctvom inej domény, aby sa zabránilo odosielaniu predtým nastavených súborov cookie tretích strán v hlavičkách požiadaviek.
 • Google Analytics nebude čítať ani zapisovať súbory cookie zo služby Google Ads a funkcie signálov Googlu nebudú zhromažďovať údaje o tejto návštevnosti.
 • Zhromažďuje sa úplná webová adresa, ktorá môže zahŕňať informácie o kliknutí na reklamu v parametroch webovej adresy (napr. GCLID/DCLID). Informácie o kliknutiach na reklamu budú použité len na približné presné meranie návštevnosti.
 • Adresy IP sa používajú na odvodenie krajiny adresy IP, ale naše systémy Google Ads a Floodlight ich nikdy nezaznamenávajú a po zhromaždení sa okamžite odstránia. Poznámka: Google Analytics zhromažďuje adresy IP ako súčasť bežnej internetovej komunikácie. Prečítajte si viac o anonymizácii adries IP v službe Google Analytics.
 • Nesmú sa zhromažďovať žiadne reklamné identifikátory, identifikátory IDFA ani identifikátory IDFV.
 • Funkcie signálov Googlu nebudú zhromažďovať údaje o tejto návštevnosti.
 • Adresy IP sa používajú na odvodenie krajiny adresy IP, ale naše systémy Google Ads a Floodlight ich nikdy nezaznamenávajú a po zhromaždení sa okamžite odstránia. Poznámka: Google Analytics zhromažďuje adresy IP ako súčasť bežnej internetovej komunikácie. Prečítajte si viac o anonymizácii adries IP v službe Google Analytics.

ad_storage='denied'ads_data_redaction='true'

Webová verzia

 • Nie je možné zapisovať žiadne nové súbory cookie týkajúce sa reklamy.
 • Nie je možné čítať žiadne existujúce súbory cookie pre reklamy.
 • Požiadavky sa odosielajú prostredníctvom inej domény, aby sa zabránilo odosielaniu predtým nastavených súborov cookie tretích strán v hlavičkách požiadaviek.
 • Google Analytics nebude čítať ani zapisovať súbory cookie zo služby Google Ads a funkcie signálov Googlu nebudú zhromažďovať údaje o tejto návštevnosti.
 • Identifikátory kliknutia na reklamu (napr. GCLID/DCLID) na základe pingov súhlasu a konverzií sú zamaskované;
 • Adresy IP sa používajú na odvodenie krajiny adresy IP, ale naše systémy Google Ads a Floodlight ich nikdy nezaznamenávajú a po zhromaždení sa okamžite odstránia. Poznámka: Google Analytics zhromažďuje adresy IP ako súčasť bežnej internetovej komunikácie. Prečítajte si viac o anonymizácii adries IP v službe Google Analytics.
 • Webové adresy stránok s identifikátormi kliknutí na reklamu sú zamaskované.

analytics_storage='denied'

Webová verzia

Mobilné aplikácie

 • Súbory cookie služby Analytics prvej strany sa nebudú čítať ani zapisovať.
 • Pingy bez súborov cookie budú do služby Google Analytics odosielané na účely základného merania a modelovania.
 • Toto nastavenie nemá vplyv na Optimalizáciu Google.
 • Udalosti bez identifikátorov zariadení alebo používateľov sa budú odosielať do služby Google Analytics na účely základného merania a modelovania

Nastavenie režimu súhlasu

Keď bude všetko pripravené, prečítajte si viac o tom, ako nastaviť režim súhlasu:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false