Tryb uzyskiwania zgody w witrynach

Tryb uzyskiwania zgody współdziała z platformą do zarządzania zgodą użytkowników lub z implementacją niestandardową na potrzeby uzyskiwania zgody użytkowników w sposób opisany w artykule Zarządzanie zgodą użytkowników. Tryb uzyskiwania zgody otrzymuje informacje o zgodach udzielonych przez użytkowników i na tej podstawie dynamicznie dostosowuje działanie Analytics, Google Ads oraz tagów innych firm, które tworzą lub odczytują pliki cookie.

Tryb uzyskiwania zgody umożliwia optymalizację pod kątem celów biznesowych przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności użytkowników. Gdy użytkownicy odmówią zgody, tagi nie zapisują plików cookie, a zamiast tego wysyłają do Google sygnały (czyli pingi). Jeśli korzystasz z Google Analytics 4, Google wypełnia luki w gromadzonych danych za pomocą modeli konwersji.

Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych to alternatywny sposób na włączanie trybu uzyskiwania zgody.

Tagi z wbudowaną obsługą trybu uzyskiwania zgody

Tagi Google dotyczące podanych niżej usług zawierają wbudowane mechanizmy sprawdzania zgody użytkownika i dostosowują swoje działanie na podstawie stanu zgody użytkownika:

 • Google Analytics,
 • Google Ads*,
 • Floodlight,
 • tag łączący konwersje.

* Obejmuje śledzenie konwersji i remarketing w Google Ads; a wkrótce także obsługę konwersji telefonicznych.

Jeśli tworzysz tagi, które nie mają wbudowanych mechanizmów sprawdzania zgody użytkownika, możesz dodać takie mechanizmy w Menedżerze tagów za pomocą konfiguracji tagu Zaawansowane > Ustawienia dotyczące wyrażania zgody. Więcej informacji

Stan zgody użytkownika a działanie tagu

Gdy włączysz tryb uzyskiwania zgody, usługi pomiarowe Google zachowują wybrany przez użytkowników stan trybu uzyskiwania zgody na wszystkich odwiedzanych przez nich stronach. W przypadku odmowy udzielenia zgody uruchamiające się tagi nie zapisują plików cookie, ale przekazują minimum informacji o aktywności użytkownika. Śledzenie stanu zgody i aktywności użytkownika odbywa się następnie poprzez wysyłane do serwera Google pingi bez plików cookie (czyli sygnały):

 • Pingi dotyczące stanu zgody użytkownika związane z tagami Google Ads i Floodlight: przekazują domyślny, skonfigurowany przez Ciebie stan zgody użytkownika oraz stan zaktualizowany po udzieleniu lub odmówieniu przez użytkownika poszczególnych rodzajów zgody, np. „ad_storage” i „analytics_storage”. Pingi dotyczące stanu zgody użytkownika są wysyłane ze wszystkich odwiedzanych przez niego stron, na których włączony jest tryb uzyskiwania zgody. Są one też wywoływane w przypadku niektórych tagów, jeśli stan zgody użytkownika zmieni się z „Odrzucono” na „Przyznano”, np. wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę w oknie z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pingi dotyczące konwersji: wskazują, że wystąpiła konwersja.
 • Pingi dotyczące Google Analytics: są wysyłane z każdej strony witryny, na której zaimplementowany jest kod Google Analytics, podczas jej wczytywania i rejestrowania zdarzeń.

Opisane wyżej pingi mogą zawierać:

 • Informacje funkcyjne (np. nagłówki dodane pasywnie przez przeglądarkę):
  • sygnaturę czasową,
  • Klient użytkownika (tylko internet)
  • stronę odsyłającą.
 • Informacje zbiorcze lub nieumożliwiające identyfikacji osób:
  • określenie, czy bieżąca lub poprzednia strona w obszarze nawigacyjnym użytkownika w witrynie zawiera w adresie URL informacje o kliknięciu reklamy (np. GCLID/DCLID)
  • Informacje o stanie zgody (wartość logiczna)
  • Losowy numer wygenerowany podczas każdego wczytywania strony
  • Informacje o platformie do uzyskiwania zgody użytkownika wykorzystywanej przez właściciela witryny (np. identyfikator dewelopera)

Działanie trybu uzyskiwania zgody

Dodatkowo w zależności od ustawień stanu zgody użytkownika oraz konfiguracji tagów pingi dotyczące zgody użytkownika i konwersji mogą obejmować opisane niżej zachowania.

Domyślnie działają tak, jakby użytkownik wyraził zgodę na wszystkie opcje:

ad_storage='granted'analytics_storage='granted'

Sieć

Aplikacje mobilne

 • Pliki cookie powiązane z reklamami mogą być odczytywane i zapisywane.
 • Adresy IP są zbierane.
 • Pełny adres URL strony internetowej razem z informacjami o kliknięciu reklamy w parametrach adresu URL (np. GCLID/DCLID) jest zbierany.
 • Pliki cookie firm zewnętrznych ustawione wcześniej na stronach google.com i doubleclick.net oraz własne pliki cookie konwersji (np. _gcl_*) są dostępne.
 • Identyfikatory reklamowe (np. identyfikator wyświetlania reklam / IDFA) mogą być zbierane.
 • Identyfikator instancji aplikacji generowany przez pakiet SDK usługi Google Analytics dla Firebase jest zbierany.

Jeśli co najmniej jedna opcja zgody zostanie odrzucona, pojawią się dodatkowe zachowania, które warto wziąć pod uwagę:

ad_storage='denied'

Sieć

Aplikacje mobilne

 • Nie można zapisywać nowych plików cookie dotyczących reklam.
 • Nie można odczytywać żadnych własnych plików cookie dotyczących reklam.
 • Żądania są wysyłane przez inną domenę, by uniknąć wysyłania wcześniej ustawionych plików cookie innych firm w nagłówkach żądań.
 • Google Analytics nie będzie odczytywać ani zapisywać plików cookie Google Ads, a funkcje Google Signals nie będą gromadzić danych o ruchu w witrynie.
 • Zbierany jest pełny adres URL strony, który może zawierać informacje o kliknięciu reklamy w parametrach adresu URL (np. GCLID/DCLID). Danych o kliknięciach reklamy użyjemy tylko do przybliżonego pomiaru faktycznego natężenia ruchu.
 • Adresy IP są używane do określenia kraju użytkownika, ale nigdy nie są rejestrowane przez nasze systemy Google Ads i Floodlight i są usuwane natychmiast po ich zebraniu. Uwaga: Google Analytics zbiera adresy IP w ramach zwykłej komunikacji internetowej. Dowiedz się więcej o anonimizacji adresów IP w Google Analytics.
 • Nie mogą być zbierane żadne identyfikatory wyświetlania reklam, IDFA ani IDFV.
 • Funkcje Google Signals nie będą gromadzić danych o ruchu w witrynie.
 • Adresy IP są używane do określenia kraju użytkownika, ale nigdy nie są rejestrowane przez nasze systemy Google Ads i Floodlight i są usuwane natychmiast po ich zebraniu. Uwaga: Google Analytics zbiera adresy IP w ramach zwykłej komunikacji internetowej. Dowiedz się więcej o anonimizacji adresów IP w Google Analytics.

ad_storage='denied'ads_data_redaction='true'

Sieć

 • Nie można zapisywać nowych plików cookie dotyczących reklam.
 • Nie można odczytywać istniejących plików cookie dotyczących reklam.
 • Żądania są wysyłane przez inną domenę, by uniknąć wysyłania wcześniej ustawionych plików cookie innych firm w nagłówkach żądań.
 • Google Analytics nie będzie odczytywać ani zapisywać plików cookie Google Ads, a funkcje Google Signals nie będą gromadzić danych o ruchu w witrynie.
 • Identyfikatory kliknięć reklam (np. identyfikator kliknięcia Google lub DCLID) zawarte w prośbie o udzielenie zgody i pingi dotyczące konwersji są usuwane.
 • Adresy IP służą do określenia kraju użytkownika, ale nigdy nie są rejestrowane przez nasze systemy Google Ads ani Floodlight i są usuwane natychmiast po ich zebraniu. Uwaga: Google Analytics zbiera adresy IP w ramach zwykłej komunikacji internetowej. Więcej informacji o anonimizacji adresów IP w Google Analytics.
 • Adresy URL stron z identyfikatorami kliknięć reklam zostaną usunięte.

analytics_storage='denied'

Sieć

Aplikacje mobilne

 • Nie można odczytywać ani zapisywać własnych plików cookie Analytics.
 • Do Google Analytics będą wysyłane pingi bez plików cookie, które będą służyć do przyszłych pomiarów. Google Analytics 4 będzie używać pingów bez plików cookie do modelowania.
 • To ustawienie nie ma wpływu na Google Optimize.
 • Do Google Analytics będą wysyłane zdarzenia bez identyfikatorów urządzenia i użytkownika, które będą służyć do przyszłych pomiarów. Google Analytics 4 będzie używać tych zdarzeń do modelowania.

Aplikacje internetowe lub mobilne

W tym artykule podajemy tylko podstawowe informacje o trybie uzyskiwania zgody. Ma on jednak dodatkowe funkcje, np. działanie zależne od regionu, możliwość usuwania zapisanych wcześniej informacji oraz przekazywanie danych w adresach URL, gdy użytkownik odmówi zgody. Informacje o tym, jak korzystać z trybu uzyskiwania zgody i jego dodatkowych funkcji, znajdziesz w tych artykułach w języku angielskim:

Włączanie trybu uzyskiwania zgody

Klienci korzystający z Menedżera tagów Google powinni włączać tryb uzyskiwania zgody za pomocą szablonu tworzonego zwykle przez dostawcę platformy do zarządzania zgodą użytkowników. Klienci, którzy nie korzystają z Menedżera tagów, mogą zamiast tego utworzyć kod gtag.js lub niestandardowy tag HTML. Wymaga to jednak ręcznego dodania kodu do każdej strony, co może być kłopotliwe, trudne do prawidłowego wdrożenia i problematyczne w obsłudze.

Niezależnie od tego, jak włączysz tryb uzyskiwania zgody, pomogą Ci te sprawdzone metody:

 • Dla początkowego stanu zgody użytkownika ustaw wartości domyślne określone przez Twoją organizację. Domyślny stan zgody użytkownika ma zastosowanie wtedy, gdy po raz pierwszy wyświetla on w Twojej witrynie daną stronę.
 • Zastosuj implementację, zgodnie z którą tagi strony będą się wczytywać przed wyświetleniem użytkownikowi okna z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pamiętaj, że tagi Google muszą się wczytywać niezależnie od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik nie wyraził zgody, Google będzie otrzymywać pingi bez plików cookie. W przypadku usług korzystających z Google Analytics 4 pingi bez plików cookie zwiększają dokładność modelowania.
 • Mechanizm uzyskiwania zgody użytkownika powinien mu się wyświetlać najszybciej jak to możliwe i aktualizować stan jego zgody za każdym razem, gdy zmieni on wybrane przez siebie ustawienia.
 • Daj użytkownikom możliwość odrzucenia lub udzielenia zgody na każdy rodzaj przechowywania danych stosowany przez tagi w witrynie. Na przykład użytkownik może wyrazić zgodę na pliki cookie Analytics i odmówić jej przyznania na pliki cookie dotyczące reklam.
 • Obecne przepisy o ochronie prywatności dotyczą konkretnych regionów, dlatego zalecamy skonfigurowanie domyślnego stanu, który będzie stosowany do konkretnych regionów, a nie do wszystkich użytkowników. Zwłaszcza w przypadku organizacji, która wymaga, aby domyślny stan miał wartość „Odrzucono”, jego zastosowanie tylko do użytkowników z odpowiedniego regionu zapobiega utracie dokładnych wyników pomiarów z pozostałych obszarów geograficznych.
Gdy ustawisz domyślny stan dla danego regionu, Twój mechanizm uzyskiwania zgody użytkownika (niestandardowy lub udostępniany przez platformę do zarządzania zgodą użytkowników) powinien umożliwiać użytkownikom z tych regionów aktualizowanie stanu ich zgody.

Konfiguracja trybu uzyskiwania zgody

Dowiedz się, jak skonfigurować tryb uzyskiwania zgody:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false