Tryb uzyskiwania zgody

Tryb uzyskiwania zgody pozwala dostosowywać działanie tagów Google na podstawie stanu zgody użytkowników. Możesz określić, czy użytkownik wyraził zgodę na pliki cookie Analytics i Google Ads. Tagi Google dostosowują się dynamicznie i wykorzystują narzędzia pomiarowe tylko w określonych celach, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Uwaga: tryb uzyskiwania zgody musi być zaimplementowany na stronach internetowych, tak aby tagi wczytywały się przed pojawieniem się okna z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Tagi Google będą wtedy dostosowywać swoje działanie do określonej przez użytkownika zgody na pliki cookie. Pamiętaj, że tagi Google muszą się wczytywać niezależnie od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych. Dzięki temu Google będzie otrzymywać powiadomienia ping bez plików cookie, co pomoże nam zwiększyć dokładność modelowania w przypadku usług wykorzystujących Google Analytics 4.

Usługi obsługujące tryb uzyskiwania zgody:

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

* obejmuje śledzenie konwersji i remarketing w Google Ads; wkrótce również obsługę konwersji telefonicznych.

Po wdrożeniu trybu uzyskiwania zgody nasz system dostosuje sposób działania tych rodzajów powiadomień typu ping:

 • Pingi dotyczące stanu zgody (tagi Google Ads i Floodlight): są wysyłane ze wszystkich stron odwiedzanych przez użytkownika, na których uruchomiono tryb uzyskiwania zgody. Takie pingi uruchamiają się również w przypadku niektórych tagów, gdy stan prośby o zgodę zmieni się z „Odrzucono” na „Przyznano” (np. gdy użytkownik wyrazi zgodę). Ten rodzaj powiadomień typu ping umożliwia przekazywanie informacji o domyślnym stanie zgody skonfigurowanym przez właściciela witryny lub zaktualizowanym stanie zgody (np. przyznana lub odrzucona) w przypadku każdego rodzaju zgody (np. zapisywanie danych Google Ads lub Analytics).
 • Pingi dotyczące konwersji: są wysyłane, aby zasygnalizować wystąpienie konwersji.
 • Pingi Google Analytics: są wysyłane z każdej strony witryny, na której zaimplementowano Google Analytics oraz po zarejestrowaniu zdarzenia konwersji.

Po uzyskaniu zgody użytkownika powiązane funkcje pomiarowe będą przetwarzane zgodnie z ich domyślnym działaniem.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na przechowywanie danych Google Ads lub Analytics, powiązane funkcje pomiarowe Google wdrożone przez globalne tagi witryny (gtag.js) lub Menedżera tagów Google odpowiednio dostosują sposób działania.

We wszystkich przypadkach powiadomienia ping mogą obejmować następujące dane:

 • Informacje funkcyjne (np. nagłówki dodane pasywnie przez przeglądarkę):
  • Sygnatura czasowa
  • Klient użytkownika (tylko internet)
  • Strona odsyłająca
 • Informacje zbiorcze/nieosobiste:
  • Określenie, czy bieżąca lub poprzednia strona w obszarze nawigacyjnym użytkownika w witrynie zawiera w adresie URL informacje o kliknięciu reklamy (np. GCLID/DCLID)
  • Informacje o stanie zgody (wartość logiczna)
  • Losowy numer wygenerowany podczas każdego wczytywania strony
  • informacje o platformie do uzyskiwania zgody użytkownika wykorzystywanej przez właściciela witryny (np. identyfikator dewelopera)

Działanie trybu uzyskiwania zgody

Dodatkowo, w zależności od ustawień stanu zgody i konfiguracji tagów, pingi dotyczące zgody i konwersji mogą obejmować następujące zachowania.

Domyślnie działają tak, jakby użytkownik wyraził zgodę na wszystkie opcje:

ad_storage='granted'analytics_storage='granted'

Sieć

Aplikacje mobilne

 • Pliki cookie powiązane z reklamami mogą być odczytywane i zapisywane.
 • Adresy IP są zbierane.
 • Pełny adres URL strony internetowej razem z informacjami o kliknięciu reklamy w parametrach adresu URL (np. GCLID/DCLID) jest zbierany.
 • Pliki cookie firm zewnętrznych ustawione wcześniej na stronach google.com i doubleclick.net oraz własne pliki cookie konwersji (np. _gcl_*) są dostępne.
 • Identyfikatory reklamowe (np. identyfikator wyświetlania reklam / IDFA) mogą być zbierane.
 • Identyfikator instancji aplikacji generowany przez pakiet SDK usługi Google Analytics dla Firebase jest zbierany.

Jeśli co najmniej jedna opcja zgody zostanie odrzucona, pojawią się dodatkowe zachowania, które warto wziąć pod uwagę:

ad_storage='denied'

Sieć

Aplikacje mobilne

 • Nie można zapisywać nowych plików cookie dotyczących reklam.
 • Nie można odczytywać żadnych własnych plików cookie dotyczących reklam.
 • Żądania są wysyłane przez inną domenę, by uniknąć wysyłania wcześniej ustawionych plików cookie innych firm w nagłówkach żądań.
 • Google Analytics nie będzie odczytywać ani zapisywać plików cookie Google Ads, a funkcje Google Signals nie będą gromadzić danych o ruchu w witrynie.
 • Zbierany jest pełny adres URL strony, który może zawierać informacje o kliknięciu reklamy w parametrach adresu URL (np. GCLID/DCLID). Danych o kliknięciach reklamy użyjemy tylko do przybliżonego pomiaru faktycznego natężenia ruchu.
 • Adresy IP są używane do określenia kraju użytkownika, ale nigdy nie są rejestrowane przez nasze systemy Google Ads i Floodlight i są usuwane natychmiast po ich zebraniu. Uwaga: Google Analytics zbiera adresy IP w ramach zwykłej komunikacji internetowej. Więcej informacji o anonimizacji adresów IP w Google Analytics.
 • Nie mogą być zbierane żadne identyfikatory wyświetlania reklam, IDFA ani IDFV.
 • Funkcje Google Signals nie będą gromadzić danych o ruchu w witrynie.
 • Adresy IP są używane do określenia kraju użytkownika, ale nigdy nie są rejestrowane przez nasze systemy Google Ads i Floodlight i są usuwane natychmiast po ich zebraniu. Uwaga: Google Analytics zbiera adresy IP w ramach zwykłej komunikacji internetowej. Więcej informacji o anonimizacji adresów IP w Google Analytics.

ad_storage='denied'ads_data_redaction='true'

Sieć

 • Nie można zapisywać nowych plików cookie dotyczących reklam.
 • Nie można odczytywać istniejących plików cookie dotyczących reklam.
 • Żądania są wysyłane przez inną domenę, by uniknąć wysyłania wcześniej ustawionych plików cookie innych firm w nagłówkach żądań.
 • Google Analytics nie będzie odczytywać ani zapisywać plików cookie Google Ads, a funkcje Google Signals nie będą gromadzić danych o ruchu w witrynie.
 • Identyfikatory kliknięć reklam (np. GCLID/DCLID) zawarte w prośbie na udzielenie zgody i operacje ping dotyczące konwersji są usuwane.
 • Adresy IP są używane do określenia kraju użytkownika, ale nigdy nie są rejestrowane przez nasze systemy Google Ads i Floodlight i są usuwane natychmiast po ich zebraniu. Uwaga: Google Analytics zbiera adresy IP w ramach zwykłej komunikacji internetowej. Więcej informacji o anonimizacji adresów IP w Google Analytics.
 • Adresy URL stron z identyfikatorami kliknięć reklam zostaną usunięte.

analytics_storage='denied'

Sieć

Aplikacje mobilne

 • Nie można odczytywać ani zapisywać plików cookie Analytics.
 • Do Google Analytics będą wysyłane powiadomienia ping bez plików cookie, które będą służyć do przyszłych pomiarów. Google Analytics 4 będzie używać powiadomień ping bez plików cookie do modelowania.
 • To ustawienie nie ma wpływu na Google Optimize.
 • Do Google Analytics będą wysyłane zdarzenia bez identyfikatorów urządzenia i użytkownika, które będą służyć do przyszłych pomiarów. Google Analytics 4 będzie używać tych zdarzeń do modelowania.

Aplikacje internetowe/mobilne

Integracja z platformami do zarządzania zgodą użytkowników

Platformy do zarządzania zgodą użytkowników mogą integrować się z trybem i ustawieniami uzyskiwania zgody w Menedżerze tagów Google. W przypadku polecanych przez nas platform w Galerii szablonów społeczności Menedżera tagów dostępne są szablony zintegrowane z naszymi interfejsami API do uzyskiwania zgody. W tabeli poniżej znajdziesz więcej informacji na temat integracji platform do zarządzania zgodą użytkowników z trybem uzyskiwania zgody:

Narzędzie do uzyskiwania zgody Obsługiwane rodzaje zgody Dostępny
szablon
społeczności
Menedżera tagów
Integracja z wywołaniami funkcji aktualizacji uzyskiwania zgody Integracja z wywołaniami wartości domyślnych uzyskiwania zgody
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + szablon TrustCommander)
Consentmanager ad_storage
analytics_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_storage
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(pełna integracja z Menedżerem tagów Google + integracja niewymagająca Menedżera tagów Google)
iubenda ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
LiveRamp ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
OneTrust

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
Osano ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
Sourcepoint ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
Usercentrics

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(tylko jako przykład kodu na stronie)
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false