Sutikimo režimas svetainėse ir programose mobiliesiems

Šis straipsnis skirtas svetainių ar programų savininkams, naudojantiems sutikimo naudoti slapukus reklamjuostę, sutikimo valdiklį arba kitą sutikimų tvarkymo sprendimą.

Naudodami sutikimo režimą galite perduoti naudotojų sutikimo naudoti slapukus ar programos identifikatorius būseną „Google“. Žymos koreguoja savo veikimą ir paiso naudotojų pasirinkimų.

Sutikimo režimas sąveikauja su sutikimų tvarkymo platforma (STP) arba tinkintu diegimu, pvz., sutikimo naudoti slapukus reklamjuoste, kad gautų lankytojų sutikimą. Sutikimo režimas gauna naudotojų sutikimo pasirinkimus iš slapukų reklamjuostės arba valdiklio ir dinamiškai pritaiko „Analytics“, „Google Ads“ ir trečiųjų šalių žymų, kurios kuria arba nuskaito slapukus, veikimą. 

Kai lankytojai atmeta sutikimą, užuot saugojusios slapukus, žymos siunčia ryšio patikras „Google“. Jei naudojate „Google Analytics 4“, „Google“ užpildo duomenų rinkimo spragas konversijų modeliavimo ir elgsenos modeliavimo duomenimis. 

Sutikimo režimas nepateikia sutikimo reklamjuostės ar valdiklio. Režimas sąveikauja su jais. Sužinokite daugiau straipsnyje „Naudotojo sutikimo tvarkymas“.

Set up consent mode in Google Analytics

Žymos su integruotu sutikimo režimo palaikymu

Toliau nurodytų produktų „Google“ žymose integruotos sutikimo patikros ir žymų veikimas koreguojamas pagal sutikimo būseną.

 • Google Analytics
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Conversion Linker

* Apima „Google Ads“ konversijų stebėjimą ir pakartotinę rinkodarą; vėliau bus palaikomos telefono skambučio konversijos.

Jei sukuriate žymų, kuriose nėra įtaisytųjų sutikimo patikrų, jas galite pridėti Žymų tvarkytuvėje. Naudokite žymos konfigūraciją Išplėstiniai > Sutikimo nustatymai. Sužinokite daugiau

Sutikimo būsena ir žymų veikimas

Įjungus sutikimo režimą, „Google“ matavimo produktai užtikrina, kad lankytojo sutikimo režimo būsena bus išsaugota jo lankomuose puslapiuose. Jei sutikimas atmetamas, suaktyvintos žymos nesaugo slapukų, o perduoda minimalią informaciją apie naudotojo veiklą. Tada sutikimo būsena ir naudotojo veikla perduodami „Google“ serveriui siunčiant toliau nurodytų tipų ryšio patikras be slapukų arba signalus.

 • „Google Ads“ ir „Floodlight“ žymų sutikimo būsenos ryšio patikros: praneškite apie jūsų sukonfigūruotą numatytąją sutikimo būseną ir atnaujintą būseną, kai lankytojas suteikia arba atmeta kiekvieno sutikimo tipo sutikimą, pvz., „skelbimų saugykla“ ir „Analytics“ saugykla. Sutikimo būsenos ryšio patikros vykdomos kiekviename naudotojo aplankytame puslapyje, kuriame įgalintas sutikimo režimas. Patikros taip pat aktyvinamos kai kurioms žymoms, jei sutikimo būsena pasikeičia iš „atmesta“ į „suteikta“. Pavyzdžiui, jei lankytojas sutinka sutikimo dialogo lange.
 • Konversijų patikros: nurodo, kad konversija atlikta.
 • „Google Analytics“ patikros: siunčiamos iš kiekvieno svetainės puslapio, kuriame įkeliant aktyvinama „Google Analytics“ ir registruojami įvykiai.

Šias ryšio patikras sudaro:

 • Funkcinė informacija (pvz., naršyklės pasyviai pridėtos antraštės):
  • laiko žymė;
  • naudotojo priemonė (tik žiniatinklyje);
  • persiuntimo URL.
 • Apibendrinta ar neidentifikuojanti informacija:
  • indikacija, ar naudotojo lankyto dabartinio arba ankstesnio svetainės puslapio URL buvo skelbimo paspaudimo informacija (pvz., GCLID / DCLID);
  • loginis kintamasis, parodantis sutikimo būseną;
  • atsitiktinis skaičius, sugeneruotas kaskart įkeliant puslapį;
  • informacija apie sutikimo platformą, kurią naudoja svetainės savininkas (pvz., kūrėjo ID).

Sutikimo režimo veikimas

Atsižvelgiant į sutikimo nustatymų būseną ir žymų konfigūraciją, sutikimo ir konversijų ryšio patikros gali apimti toliau nurodytus veiksmus.

Numatytasis veikimas atitinka veikimą, kai suteikti visi sutikimai:

ad_storage='granted' ir analytics_storage='granted'

Žiniatinklis

Programos mobiliesiems

 • Su reklamavimu susiję slapukai gali būti skaitomi ir rašomi.
 • Renkami IP adresai.
 • Renkamas visas tinklalapio URL, įskaitant skelbimo paspaudimo informaciją URL parametruose (pvz., GCLID ar DCLID).
 • Pasiekiami trečiųjų šalių žiniatinklio slapukai, anksčiau nustatyti domenuose google.com ir doubleclick.net, ir pirmosios šalies konversijų slapukai (pvz., „_gcl_*“).
 • Gali būti renkami reklamavimo identifikatoriai (pvz., reklamavimo ID ar IDFA).
 • Renkamas programos objekto ID, kurį sugeneravo „Google Analytics“, skirtos „Firebase“, SDK.

Kai vienos ar daugiau formų sutikimas neduotas, reikia atsižvelgti į toliau nurodytą papildomą veikimą.

ad_storage='denied'

Žiniatinklis

Programos mobiliesiems

 • Negalima rašyti naujų su reklamavimu susijusių slapukų.
 • Negalima skaityti esamų pirmosios šalies reklamavimo slapukų.
 • Užklausos siunčiamos naudojant kitą domeną, kad užklausų antraštėse nebūtų siunčiami anksčiau nustatyti trečiųjų šalių slapukai.
 • „Google Analytics“ neskaitys ir nerašys „Google Ads“ slapukų, o „Google Signals“ funkcijos nekaups šio srauto duomenų;
 • Renkamas visas puslapio URL, į URL parametrus gali būti įtraukta skelbimo paspaudimo informacija (pvz., GCLID ar DCLID); Skelbimo paspaudimo informacija bus naudojama tik norint tiksliai pamatuoti srautą;
 • IP adresai naudojami IP šaliai nustatyti, tačiau „Google Ads“ ir „Floodlight“ sistemose jie niekada neregistruojami, o surinkti adresai iškart ištrinami. Pastaba: „Google Analytics“ renka IP adresus, kaip įprasta naudojant interneto ryšį. Sužinokite daugiau apie IP maskavimą sistemoje „Google Analytics“.
 • Negali būti renkamas reklamavimo ID ar IDFA.
 • „Google Signals“ funkcijos nekaups šio srauto duomenų.
 • IP adresai naudojami IP šaliai nustatyti, tačiau „Google Ads“ ir „Floodlight“ sistemose jie niekada neregistruojami, o surinkti adresai iškart ištrinami. Pastaba: „Google Analytics“ renka IP adresus, kaip įprasta naudojant interneto ryšį. Sužinokite daugiau apie IP maskavimą sistemoje „Google Analytics“.

ad_storage='denied' ir ads_data_redaction='true'

Žiniatinklis

 • Negalima rašyti naujų su reklamavimu susijusių slapukų.
 • Negalima skaityti esamų reklamavimo slapukų.
 • Užklausos siunčiamos naudojant kitą domeną, kad užklausų antraštėse nebūtų siunčiami anksčiau nustatyti trečiųjų šalių slapukai.
 • „Google Analytics“ neskaitys ir nerašys „Google Ads“ slapukų, o „Google Signals“ funkcijos nekaups šio srauto duomenų;
 • „Google Analytics“ renkamas visas puslapio URL, į URL parametrus gali būti įtraukta skelbimo paspaudimo informacija (pvz., GCLID ar DCLID). Skelbimo paspaudimo informacija bus naudojama tik norint tiksliai pamatuoti srautą. „Google Ads“ skelbimo paspaudimo identifikatoriai (pvz., GCLID ar DCLID) sutikimo ir konversijų ryšio patikrose;
 • IP adresai naudojami IP šaliai nustatyti, tačiau „Google Ads“ ir „Floodlight“ sistemos jų niekada neregistruoja, o surinktus adresus iškart ištrina. Pastaba: sistemoje „Google Analytics“ IP adresai renkami, kaip įprasta naudojant interneto ryšį. Sužinokite daugiau apie IP maskavimą sistemoje „Google Analytics“.

analytics_storage='denied'

Žiniatinklis

Programos mobiliesiems

 • Neskaitomi ir nerašomi pirmosios šalies „Analytics“ slapukai.
 • Ryšio patikros be slapukų bus nusiųstos į „Google Analytics“ būsimam vertinimui. Modeliuojant „Google Analytics 4“ naudojamos ryšio patikros be slapukų.
 • Negali būti renkamas IDFV.
 • Būsimam vertinimui į „Google Analytics“ bus siunčiami įvykiai be įrenginio ar naudotojo identifikatorių. Modeliuojant „Google Analytics 4“ bus naudojami šie įvykiai.

Žiniatinklio / mobiliesiems skirtos programos

Kai analytics_storage='denied', ryšio patikros be slapukų siunčiamos „Google Analytics“. Iš įrenginio nenustatomi, nepasiekiami ar nenuskaitomi jokie „Analytics“ slapukai. Todėl ryšio patikros be slapukų yra anoniminiai ir neidentifikuojami „Google Analytics“ įvykiai.

Ryšio patikros be slapukų, vykdant įprastą HTTP / naršyklės ryšį, gali apimti šią informaciją: naudotojo priemonę, ekrano skyrą, IP adresą. Atminkite, kad „Google Analytics 4“ nesaugo ir neregistruoja IP adresų.

Jei reklamuotojas nustato kitus laukus, pvz., user_id ir tinkintus aspektus, jie siunčiami įprastu būdu. Duomenys, surinkti naudojant ryšio patikrą be slapukų, naudojami elgsenai ir konversijoms modeliuoti, kad būtų užpildytos duomenų spragos. 

Geriausia sutikimo režimo naudojimo praktika

Nesvarbu, kaip įgalinate sutikimo režimą, turite vadovautis toliau nurodytais geriausios praktikos pavyzdžiais.

 • Nustatykite pradinę sutikimo būseną naudodami numatytąsias organizacijos nustatytas vertes. Numatytoji sutikimo būsena taikoma, kai lankytojas pirmą kartą peržiūri svetainės puslapį.
 • Naudokitės šia paslauga taip, kad puslapio žymos būtų įkeltos prieš atidarant sutikimo dialogo langą.
 • „Google“ žymas įkelkite visais atvejais, o ne tik naudotojui davus sutikimą. Jei sutikimas atmetamas, „Google“ gauna ryšio patikras be slapukų. „Google Analytics 4“ nuosavybėse ryšio patikros be slapukų įgalina elgsenos ir konversijų modeliavimą, kad būtų užpildytos duomenų spragos. 
 • Sutikimo parinktys turi būti parodytos lankytojui kuo greičiau. Atnaujinkite sutikimo būseną, kai lankytojas patvirtins savo pasirinkimą. 
 • Suteikite naudotojams galimybę atmesti arba suteikti sutikimą dėl kiekvieno tipo saugyklos, kurią naudoja svetainės žymos. Pavyzdžiui, naudotojas gali sutikti naudoti „Analytics“ slapukus, bet atmesti reklamavimo slapukus.
 • Kadangi dabartiniai privatumo įstatymai priklauso nuo konkretaus regiono, sukonfigūruokite numatytąją būseną, kad ji būtų taikoma konkretiems regionams, o ne visiems lankytojams. Ypač jei jūsų organizacijoje reikalaujama, kad numatytoji būsena būtų „atmesta“, taikant būseną „atmestą“ tik lankytojams iš atitinkamo regiono, visuose kituose regionuose nesumažės matavimo tikslumas.
Kai nustatote numatytąją regiono būseną, sutikimo gavimo mechanizmas (tinkintas arba STP) turėtų suteikti lankytojams iš šių regionų galimybę atnaujinti sutikimo būseną.

Išplėstinis ir įprastas diegimai

Jei įdiegę sutikimo režimą užblokuosite „Google“ žymas, kol bus parodytas sutikimo dialogo langas ir naudotojai sutiks, neišnaudosite visų sutikimo režimo pranašumų. Pavyzdžiui, negausite sumodeliuotų duomenų GA4 nuosavybėje, kad būtų galima užpildyti stebimų duomenų spragas, kai naudotojai atmeta sutikimą. Nesvarbu, ar pasirinksite blokuoti žymas (įprastas diegimas), ar panaikinti žymų blokavimą (išplėstinis diegimas), „Google“ žymos koreguos savo veikimą pagal naudotojų sutikimo būseną. 

Toliau pateikti išplėstinio ir įprasto sutikimo režimo diegimų skirtumai. 

  Išplėstinis diegimas Įprastas diegimas
Žymos veikimas
 • „Google“ žymos įkeliamos prieš parodant sutikimo dialogo langą
 • Kai atmetamas sutikimas naudoti slapukus, siunčiamos ryšio patikros be slapukų
 • „Google“ žymos užblokuojamos, kol duodamas sutikimas
Elgsenos modeliavimas sistemoje GA4

Check

 

Konversijų modeliavimas sistemoje GA4

Check

 Check*

Konversijų modeliavimas sistemoje „Google Ads“

Check

 Check*

* Kai žymos blokuojamos dėl su sutikimu susijusių pasirinkimų, nerenkami jokie duomenys, o konversijų modeliavimas sistemoje „Google Ads“ yra pagrįstas bendruoju modeliu. Modeliuose naudojamos tokios ypatybės kaip naršyklės tipas, konversijos veiksmo tipas, dienos laikas ir kiti aukšto lygio neidentifikuojantys kintamieji. Sužinokite daugiau apie „Google Ads“ sutikimo režimą ir konversijų modeliavimą.

„IAB Europe“ skaidrumo ir sutikimo principai (SSP) yra alternatyvus sutikimo būsenos gavimo ir stebėjimo būdas. Kai naudotojai atmeta sutikimą, o pas jus įdiegtas sutikimo sprendimas, kuriame naudojami SSP, GA4 nuosavybės negali modeliuoti duomenų, kad užpildytų trūkstamą informaciją.

Kaip įgalinti sutikimo režimą

Svetainėse ir programose sutikimo režimo įgalinimas skiriasi. Įgalinimas taip pat priklauso nuo įdiegto sutikimo gavimo būdo ir naudojamos žymėjimo platformos.

Sutikimo režimo įgalinimas svetainėse

Svetainėse sutikimo režimą galite įgalinti naudodami minimalų kodą, Žymų tvarkytuvę ir STP su bendruomenės šablonu. STP partneriai pateikia Žymų tvarkytuvės šablonus ir instrukcijas, kaip įgalinti sutikimo režimą integravus partnerių sprendimus.

Svetainių kūrėjai gali įgalinti sutikimo režimą naudodami gtag.js sutikimo komandas arba žymą, sukurtą naudojant Žymų tvarkytuvės sutikimo režimo šabloną.

Sutikimo režimo įgalinimas programose

Programų kūrėjai gali įgalinti sutikimo režimą naudodami „Google Analytics“, skirtos „Firebase“, SDK.

Sutikimų tvarkymo platformų integravimas

Sutikimų tvarkymo platformas (STP) galima integruoti naudojant sutikimo režimą ir sutikimo nustatymus „Google“ žymų tvarkytuvėje. Į Žymų tvarkytuvę įtrauktose STP yra šablonų, pasiekiamų Žymų tvarkytuvės bendruomenės šablonų galerijoje, kuri integruota su sutikimų API.

Norėdami užfiksuoti vertingų įžvalgų ir tuo pat metu apsaugoti naudotojo privatumą, turite gauti svetainės naudotojų sutikimą. Rekomenduojame naudoti sutikimų tvarkymo platformą (STP) arba turinio valdymo sistemą (TVS), kad gautumėte sutikimą ir siųstumėte jį „Google“.

Tolesnėje lentelėje pateikta daugiau informacijos, kaip STP integruotos naudojant sutikimo režimą.

Sutikimo įrankis Palaikomi sutikimų tipai Yra
Žymų tvarkytuvės
bendruomenės
šablonas
Integruota naudojant sutikimo atnaujinimo skambučius Integruota naudojant sutikimo numatytuosius skambučius
Commanders Act ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Integruotas GŽT šablonas ir „TrustCommander“ šablonas)
Complianz ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Integruotas GŽT šablonas ir „TrustCommander“ šablonas)
Consentmanager ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
✓  ✓ 
(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)
Cookie First ad_personalization
ad_storage
ad_user_data analytics_storage functionality_storage personalization_storage security_storage
✓  ✓ 
(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)
Cookie Information
A/S

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)
Cookiebot (Cybot) ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)
CookieScript ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)
CookieYes ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)
Didomi

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Visas GŽT ir ne GŽT integravimas)
iubenda ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)
OneTrust

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)
Osano ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage

(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)
Secure Privacy

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage


(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)
Sirdata ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)
Termly ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)
Usercentrics

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Integruotas GŽT šablonas ir gtag.js kodo pavyzdys)

STP teikėjų sutikimo režimas

Sutikimų tvarkymo platformų (STP) teikėjai gali integruoti sutikimo režimą, kad galėtų teikti geresnes funkcijas klientams, naudojantiems „Google“ produktus. Jei norite sužinoti daugiau, žr. straipsnį „STP teikėjų sutikimo režimas“.

Papildomi šaltiniai

Sutikimo režimas suteikia papildomų funkcijų, pvz., veikimą pagal konkretų regioną, galimybę redaguoti anksčiau išsaugotą informaciją ir perduoti informaciją per URL, kai sutikimas atmetamas. Jei reikia informacijos, kaip naudoti sutikimo režimą ir šias papildomas funkcijas, žr. toliau nurodytus straipsnius.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Mokomojo turinio rinkinio pasirinkimas

Peržiūrėkite google.com/analytics/learn, naują šaltinį, kuris padės išnaudoti visas „Google Analytics 4“ galimybes. Naujoje svetainėje yra vaizdo įrašų, straipsnių ir apžvalgų su nurodymais, taip pat pateikiamos nuorodos į „Google Analytics“ „Discord“, tinklaraštį, „YouTube“ kanalą ir „GitHub“ saugyklą.

Pradėkite mokytis šiandien!

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu