Режим на получаване на съгласие в уебсайтове и мобилни приложения

Тази статия е предназначена за собственици на уебсайтове или приложения, които използват банер за получаване на съгласие за „бисквитки“, приспособление за получаване на съгласие или друго решение за управление на получаването на съгласие.

Режимът на получаване на съгласие Ви дава възможност да съобщите на Google състоянието на съгласието на потребителите Ви, касаещо „бисквитките“ или идентификатора на приложението. Маркерите коригират поведението си и вземат предвид избора на потребителите.

Режимът на получаване на съгласие взаимодейства с платформата Ви за управление на получаването на съгласие или с персонализирано внедряване за получаване на съгласие от посетителите, като например банер за получаване на съгласие за „бисквитки“. Режимът на получаване на съгласие получава избора на потребителите относно съгласието от банера или приспособлението Ви за „бисквитки“ и динамично адаптира поведението на Анализ, Google Ads и маркери на трети страни, които създават или четат „бисквитки“.

Когато посетителите откажат съгласие, вместо да съхраняват „бисквитките“, маркерите изпращат команди ping до Google. Ако използвате Google Анализ 4, Google попълва пропуските в събирането на данни чрез моделиране на реализациите и моделиране на поведението.

Режимът на получаване на съгласие не предоставя банер или приспособление за получаване на съгласие. То взаимодейства с тях. Научете повече в Управление на съгласието на потребителите.

Set up consent mode in Google Analytics

Маркери с вградена поддръжка на режима на получаване на съгласие

Маркерите на Google за следните продукти съдържат вградени проверки на съгласието и коригират поведението си въз основа на състоянието на съгласието:

 • Google Анализ
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Инструмент за свързване на реализации

* Включва проследяване на реализациите и ремаркетинг в Google Ads; предстояща поддръжката за реализации от обаждане по телефона.

Ако създавате маркери, в които няма вградени проверки за съгласие, можете да добавите проверки в Мениджър на маркери. Използвайте конфигурацията на маркера Разширени > Настройки за съгласие. Научете повече

Състояние на съгласието и поведение на маркерите

Когато активирате режима на получаване на съгласие, продуктите на Google за измерване подсигуряват, че състоянието на режима на получаване на съгласие на посетителя е запазено за всички страници, които посещава. Ако бъде отказано съгласие, маркерите, които се задействат, не съхраняват „бисквитки“, а вместо това предават минимална информация за потребителската активност. Състоянието на съгласието и потребителската активност се съобщават чрез изпращането на следните типове команди ping или сигнали без „бисквитки“ до сървъра на Google:

 • Сигнали за състояние на съгласието за маркерите на Floodlight и Google Ads: Комуникират стандартното състояние на съгласието, което сте конфигурирали, и актуализираното състояние, след като посетителят предостави или откаже съгласие за всеки тип съгласие, като например „съхранение в Google Ads“ и „съхранение в Google Анализ“. Сигналите за състояние на съгласието се изпращат от всяка страница, която потребителят посети и на която е активиран режимът на получаване на съгласие, и се задействат за някои маркери, ако състоянието на съгласие се промени от „Отказано“ на „Предоставено“, ако например посетител се включи от диалогов прозорец за получаване на съгласие.
 • Сигнали за реализация: Сигнализират, че е осъществена реализация.
 • Сигнали за Google Анализ: Изпращат се при зареждане и при регистриране на събитие от всяка страница на уебсайта, където е внедрен Google Анализ.

Описаните по-горе сигнали може да включват:

 • Информация за начина на работа (като пасивно добавени от браузъра заглавки):
  • клеймо за дата и час;
  • потребителски агент (само за мрежата);
  • препращащ URL адрес.
 • Обобщена/неидентифицираща информация:
  • индикатор за това дали текущата или предходната страница от навигирането на потребителя на сайта е включвала информация за кликване върху рекламата в URL адреса или не (напр. GCLID/DCLID);
  • булева информация за състоянието на съгласие;
  • произволно число, генерирано при всяко зареждане на страница;
  • информация относно платформата за съгласие, използвана от собственика на сайта (например идентификационен номер на програмиста).

Поведение на режима на получаване на съгласие

Освен това сигналите за съгласие и реализации може да включват следните типове поведение в зависимост от настройките за съгласие и конфигурацията на маркерите.

Стандартното поведение функционира така, все едно са предоставени всички опции за съгласие:

ad_storage='granted' и analytics_storage='granted'

За мрежата

За мобилни приложения

 • „Бисквитките“, отнасящи се до рекламирането, може да се четат и записват.
 • IP адресите се събират.
 • Събира се пълният URL адрес на уеб страницата, включително информация за кликванията върху рекламата в параметрите на URL адреса (напр. GCLID/DCLID).
 • „Бисквитките“ за мрежата на трети страни, зададени по-рано в google.com и doubleclick.net, и „бисквитките“ на посещавания домейн (напр. _gcl_*) са достъпни.
 • Идентификатори за рекламиране (напр. идентификатора за рекламиране/IDFA) може да се събират.
 • Събира се идентификаторът на екземпляра на приложението, генериран от SDK на Google Анализ за Firebase.

Когато не са предоставени един или повече начина на съгласие, трябва да се вземат предвид допълнителни типове поведение:

ad_storage='denied'

За мрежата

За мобилни приложения

 • Не могат да се записват нови „бисквитки“, отнасящи се до рекламирането.
 • Не могат да се четат съществуващи рекламни „бисквитки“ на посещавания домейн.
 • Заявките се изпращат през различен домейн, за да се избегне изпращането на вече зададени „бисквитки“ на трети страни в заглавките за заявки.
 • Google Анализ няма да чете или записва „бисквитки“ на Google Ads, а функциите за сигнали от Google няма да натрупват данни за този трафик.
 • Събира се пълният URL адрес на страницата, чиито параметри може да включват информация за кликване върху реклама (напр. GCLID/DCLID). Информацията за кликване върху реклама ще се използва само за приблизително точно измерване на трафика.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за маскирането на IP адресите в Google Анализ.
 • Не може да се събира идентификатор за рекламиране/IDFA.
 • Функциите за сигнали от Google няма да натрупват данни за този трафик.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за маскирането на IP адресите в Google Анализ.

ad_storage='denied' и ads_data_redaction='true'

За мрежата

 • Не могат да се записват нови „бисквитки“, отнасящи се до рекламирането.
 • Не могат да се четат съществуващи рекламни „бисквитки“.
 • Заявките се изпращат през различен домейн, за да се избегне изпращането на вече зададени „бисквитки“ на трети страни в заглавките за заявки.
 • Google Анализ няма да чете или записва „бисквитки“ на Google Ads, а функциите за сигнали от Google няма да натрупват данни за този трафик.
 • В Google Анализ се събира пълният URL адрес на страницата, чиито параметри може да включват информация за кликване върху реклама (напр. GCLID/DCLID). Информацията за кликване върху реклама ще се използва само за приблизително точно измерване на трафика. В Google Ads идентификаторите за кликвания върху реклами (напр. GCLID/DCLID) в сигналите за получаване на съгласие и за реализации се редактират.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за маскирането на IP адресите в Google Анализ.

analytics_storage='denied'

За мрежата

За мобилни приложения

 • Не може да се събира IDFV.
 • Събитията без идентификатори на устройства или потребители ще бъдат изпращани на Google Анализ за бъдещо измерване. Google Анализ 4 ще използва тези събития за моделиране.

Уеб/мобилни приложения

Когато analytics_storage='denied', до Google Анализ се изпращат команди ping без „бисквитки“. На устройството не се задават, отварят или четат „бисквитки“ от Анализ. Поради това командите ping без „бисквитки“ са анонимизирни събития в Google Анализ, непозволяващи лично идентифициране.

Командите ping без „бисквитки“, като част от редовната комуникация през HTTP/браузър, може да включват следната информация: потребителски агент, разделителна способност на екрана и IP адрес. Имайте предвид, че Google Анализ 4 не съхранява или регистрира IP адреси.

Ако рекламодателят зададе други полета, като например user_id и персонализирани величини, те ще се изпращат по обичайния начин. Данните, събирани с командите ping без „бисквитки“, се използват за моделиране на поведението и реализациите, за да се запълнят пропуските в данните Ви. 

Най-добри практики за режима на получаване на съгласие

Независимо как активирате режима на получаване на съгласие, трябва да следвате тези най-добри практики:

 • Задайте начално състояние на съгласието с основни стойности, определени от организацията Ви. Основното състояние на съгласието се прилага, когато потребител за първи път прегледа страница на уебсайта Ви.
 • Внедрете маркерите на страниците така, че да се заредят, преди диалоговият прозорец за получаване на съгласие да се отвори.
 • Заредете маркерите на Google във всички случаи, а не само ако потребителят даде съгласие. Ако съгласието е отказано, Google получава команди ping без „бисквитки“. В собственостите в Google Анализ 4 командите ping без „бисквитки“ дават възможност за поведение и моделиране на реализациите, за да се запълнят пропуските в данните Ви.
 • Опциите за съгласие трябва да се показват на посетителя възможно най-скоро. Актуализирайте състоянието на съгласие, след като посетителят посочи избора си.
 • Дайте на потребителите възможност да откажат или дадат съгласие за всеки тип съхраняване, използвано от маркерите в уебсайт. Например потребител може да даде съгласие за „бисквитки“ на Google Анализ, но да откаже рекламните „бисквитки“.
 • Тъй като текущите закони за поверителност са конкретни за регион, конфигурирайте стандартно състояние, което да важи за конкретни региони, а не за всички посетители. Особено ако организацията Ви изисква стандартното състояние да бъде „Отказано“, прилагането му само на посетителите от съответния регион ще предотврати загубата на точно измерване за всички други региони.
Когато зададете основно състояние за даден регион, механизмът Ви за получаване на съгласие, независимо дали е персонализиран, или е платформа за управление на съгласието (CMP), трябва да дава на посетителите от тези региони възможност да актуализират състоянието си на съгласие.

Сравнение между основно и разширено внедряване

Ако решите да внедрите режима на получаване на съгласие, като блокирате маркерите на Google, докато не се покаже диалоговият прозорец за получаване на съгласие и потребителите не предоставят съгласието си, няма да се възползвате в пълна степен от този режим. Например няма да получавате моделирани данни в собствеността си в GA4, които да попълват пропуските за липсващите наблюдаеми данни, когато потребителите отхвърлят съгласието. Независимо дали изберете да блокирате маркери (основно внедряване), или да отблокирате маркери (разширено внедряване), маркерите на Google коригират поведението си въз основа на състоянието на съгласие от страна на потребителите Ви.

Следват компромисите между разширеното и основното внедряване за режима на получаване на съгласие:

  Разширено внедряване Основно внедряване
Поведение на маркерите
 • Маркерите на Google се зареждат, преди да се покаже диалоговият прозорец за получаване на съгласие
 • Маркерите изпращат команди ping без „бисквитки“, когато съгласието за „бисквитки“ е отхвърлено
 • Маркерите на Google са блокирани, докато не бъде предоставено съгласие
Моделиране на поведението в GA4

Check

 

Моделиране на реализациите в GA4

Check

 Check*

Моделиране на реализациите в Google Ads

Check

 Check*

* Когато маркерите са блокирани поради избор за съгласие, не се събират данни и моделирането на реализациите в Google Ads се основава на общ модел. Моделите използват функции като тип на браузъра, тип действие, водещо до реализация, час от денонощието и други общи неидентифициращи променливи. Научете повече за режима на получаване на съгласие и моделирането на реализациите за Google Ads.

Рамката на IAB за прозрачност и съгласие (TCF) е друг начин за получаване и проследяване на състоянието на съгласието. Когато потребителите Ви откажат съгласие с решение за получаване на съгласие, което използва TCF, собственостите в GA4 не могат да моделират данни, за да попълнят липсващата информация.

Как да активирате режима на получаване на съгласие

Начинът на активиране на режима на получаване на съгласие се различава при уебсайтовете и приложенията. Той зависи и от какво внедряване за получаване на съгласие и коя платформа за маркиране използвате.

Активиране на режима на получаване на съгласие за уебсайтове

Можете да активирате режима на получаване на съгласие за уебсайтове с минимално програмиране, като използвате Мениджър на маркери и CMP с шаблон на общността. Партньорите на CMP предлагат шаблони и инструкции в Мениджър на маркери за активиране на режима на получаване на съгласие чрез интегрирането им:

Програмистите на уебсайтове могат да активират режима на получаване на съгласие, като използват команди за съгласие на gtag.js или маркер, създаден от шаблон за режим на получаване на съгласие в Мениджър на маркери:

Активиране на режима на получаване на съгласие за приложения

Програмистите на приложения могат да активират режима на получаване на съгласие, като използват SDK на Google Анализ за Firebase:

Интеграции с платформи за управление на получаването на съгласие

Платформите за управление на получаването на съгласие (CMP) могат да се интегрират с режима на получаване на съгласие и настройките за съгласие в Мениджър на маркери на Google. За CMP, представени в Мениджър на маркери на Google, галерията с шаблони на общността съдържа шаблони, интегрирани с нашите API за получаване на съгласие.

За да получавате ценна статистика, като същевременно защитавате поверителността на потребителите, трябва да получите съгласие от потребителите на уебсайта Ви. Препоръчваме Ви да използвате платформа за управление на получаването на съгласие (CMP) или да работите със системата си за управление на съдържанието (CMS), за да получавате съгласието на потребителите и да го изпращате на Google.

Вижте таблицата по-долу за повече информация за начина, по който CMP са интегрирани с режима на получаване на съгласие:

Инструмент за получаване на съгласие Поддържани типове съгласие Наличен шаблон
на общността на
Мениджър на
маркери
Интегриране с извиквания за актуализация на съгласието Интегриране с извиквания за съгласието по подразбиране
Commanders Act ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(интегриран шаблон за GTM + шаблон за TrustCommander)
Complianz ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(интегриран шаблон за GTM + шаблон за TrustCommander)
Consentmanager ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage

(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
Cookie First ad_personalization
ad_storage
ad_user_data analytics_storage functionality_storage personalization_storage security_storage

(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
CookieScript ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
CookieYes ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
Didomi

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(цялостно интегриране с GTM + интегриране извън GTM)
iubenda ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
OneTrust

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
Osano ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage

(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
Secure Privacy

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage


(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
Sirdata ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
Termly ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage
security_storage

(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)
Usercentrics

ad_personalization
ad_storage
ad_user_data
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(интегриран шаблон за GTM + примерен код за gtag.js)

Режим на получаване на съгласие за доставчици на CMP

Доставчиците на платформа за управление на получаването на съгласие (CMP) могат да направят интеграция с режима на получаване на съгласие, за да предоставят по-добра практическа работа на клиентите, които използват продукти на Google. За да научите повече, вижте Режим на получаване на съгласие за доставчици на CMP.

Допълнителни ресурси

Режимът на получаване на съгласие има допълнителни възможности, като поведение за конкретен регион, възможност за редактиране на вече съхранената информация и възможност за предаване на информация в URL адресите при отказано съгласие. За информация относно използването на режима на получаване на съгласие и допълнителните функции вижте:

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Изберете свой собствен учебен курс

Разгледайте страницата google.com/analytics/learn – нов ресурс, който ще Ви помогне да се възползвате максимално от Google Анализ 4. Новият уебсайт включва видеоклипове, статии и навигации с напътствия и предоставя връзки към канала на Google Анализ в Discord, блога на Google Анализ, канала на Google Анализ в YouTube и хранилището на Google Анализ в GitHub.

Започнете обучението си още днес!

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню