Musisz przenieść ustawienia usługi w Universal Analytics do Google Analytics 4. Jeśli tego nie zrobisz, 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług w Analytics 360) zaczniesz tracić dane. Dowiedz się, jak przenieść ustawienia.

[GA4] Prośby o usunięcie danych

Aby usunąć dane powiązane z identyfikatorami użytkowników lub pseudonimowymi identyfikatorami, przeczytaj artykuł Eksplorator zachowania użytkownika.
Aby przesyłać prośby o usunięcie danych z usługi w Google Analytics, musisz mieć rolę edytora.

Jeśli z jakiegoś powodu musisz usunąć dane z serwerów Analytics, możesz wysłać prośbę o usunięcie danych.

Wysłanie prośby o usunięcie danych spowoduje usunięcie tekstu zebranego przez parametry zdarzenia. Określone dane tekstowe zostaną wykasowane i zastąpione komunikatem „(dane usunięte)”, ale zdarzenie będzie nadal zliczane w danych ogólnych w raportach.

Tej funkcji nie można używać z usługą Google Analytics dla Firebase. Aby móc korzystać z tej funkcji, musisz najpierw wykonać uaktualnienie do usługi w Google Analytics 4.
Tematy w tym artykule:

Tworzenie prośby o usunięcie danych

 1. W kolumnie USŁUGA kliknij Prośby o usunięcie danych.

  W tabeli znajdziesz listę najnowszych próśb.
 2. Aby wysłać nową prośbę, kliknij Zaplanuj przesłanie prośby o usunięcie danych.
 3. Wybierz typ danych do usunięcia:
Usuń wszystkie parametry ze wszystkich zdarzeń Ta opcja usuwa wszystkie zarejestrowane i automatycznie zebrane parametry ze wszystkich zdarzeń.
Usuń wszystkie zarejestrowane parametry z wybranych zdarzeń Ta opcja usuwa wszystkie zarejestrowane parametry ze zdarzeń wybranych z listy w następnym kroku.
Usuń wybrane parametry ze wszystkich zdarzeń Ta opcja usuwa zarejestrowane parametry wybrane w następnym kroku ze wszystkich zdarzeń.
Usuń wybrane parametry z wybranych zdarzeń Ta opcja usuwa zarejestrowane parametry wybrane w następnym kroku ze zdarzeń również wybranych z listy w kolejnym kroku.
Usuń wybrane usługi użytkownika Ta opcja spowoduje usunięcie właściwości użytkownika wybranych w następnym kroku.

 

 1. Wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia.

  Pamiętaj, że proces usuwania danych działa według strefy czasowej Twojej usługi.
 2. Wybierz pola danych, które chcesz usunąć:
 • Zdarzenia
  Na liście zdarzeń wybierz maksymalnie 100 zdarzeń. Lista obejmuje najnowsze zgromadzone zdarzenia. Historia może być niepełna. Możesz też wpisać nazwę zdarzenia i nacisnąć Enter, by dodać do listy dowolną nazwę zdarzenia niestandardowego. Do jednej prośby możesz dodać maksymalnie 100 zdarzeń.
 • Parametry
  Na liście parametrów wybierz maksymalnie 100 parametrów (w stosownych przypadkach). Lista zawiera pełny zestaw wszystkich zarejestrowanych wcześniej i automatycznych parametrów. (Parametry automatyczne są wyświetlane tylko wtedy, gdy w kroku 5 wybierzesz opcję Usuń wybrane parametry ze wszystkich zdarzeń).
 • Właściwości użytkownika
  Na liście właściwości użytkownika wybierz maksymalnie 100 właściwości użytkownika. Lista zawiera pełny zestaw wszystkich zarejestrowanych wcześniej właściwości użytkownika.
 1. Wpisz wartość, by znaleźć dane, które chcesz usunąć.

  Opcjonalnie wybierz opcję Usuń tylko wartości parametrów, które zawierają ten tekst:

  Wpisz wartość w polu tekstowym. Analytics usunie tylko wartości wymiarów określonych zdarzeń, parametrów i użytkowników zawierających podaną tutaj wartość. Analytics traktuje takie polecenie jako operator contains i gdy wybiera wartości do usunięcia, wielkość liter nie jest rozróżniana.

  Nie możesz określić zarezerwowanej wartości, np. „(not set)”: Analytics nie usuwa wartości zarezerwowanych.
 2. Kliknij Prześlij.

Po utworzeniu prośby

Użytkownicy o roli edytującego są powiadamiani o prośbie e-mailem. Podgląd jest dostępny przez określony czas tuż po przesłaniu prośby.

Pierwsze 7 dni okresu podglądu to także okres prolongaty, w którym użytkownicy o roli edytującego mogą anulować prośbę na stronie jej szczegółów. Od 8 dnia okresu podglądu do momentu zrealizowania prośby o usunięcie danych ma ona stan Podgląd aktywny (usuwanie w toku).

Anulowanie lub usunięcie prośby

Każdą prośbę możesz anulować w ciągu 7 dni od momentu jej utworzenia. Skorzystaj ze strony ze szczegółami prośby. W ciągu pierwszych 7 dni możesz również sprawdzić w podglądzie, jak usunięcie danych wpłynie na raporty i narzędzie Eksploracje.

Możesz mieć jednocześnie maksymalnie 12 aktywnych próśb na usługę (w okresie prolongaty lub oczekujących na usunięcie).

W okresie prolongaty i w czasie oczekiwania na usunięcie danych lub gdy usuwanie jest w toku, dane przeznaczone do usunięcia są pomijane w raportach i analizach, tak jakby zostały już usunięte. Dzięki temu możesz sprawdzić na podglądzie, jak usunięcie danych wpłynie na raporty i analizy, oraz potwierdzić, że jest to zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

W zależności od ilości danych do usunięcia rozpatrzenie prośby o usunięcie danych może zająć 7–63 dni, a usuwane dane muszą mieć co najmniej 12 dni.

Lista najnowszych próśb jest widoczna dla każdej usługi w kolumnie Usługa > Prośby o usunięcie danych. Po zakończeniu przetwarzania prośby usunięcia danych nie można cofnąć.

Użytkownicy o roli edytującego są powiadamiani o rozpoczęciu i zakończeniu usuwania danych.

Parametry dostępne do usunięcia

Analytics obsługuje usuwanie parametrów zbieranych automatycznie i parametrów niestandardowych zarejestrowanych jako wymiary niestandardowe.

Analytics nie usuwa parametrów liczbowych, parametrów tekstowych pochodzących z wewnętrznych zaufanych identyfikatorów ani wartości zarezerwowanych „”, „(not set)” ani „(data deleted)”.

Parametry zbierane automatycznie

Parametry zbierane automatycznie można usunąć tylko wtedy, gdy wybierzesz opcję Usuń wszystkie parametry ze wszystkich zdarzeń.

Automatycznie zbierane parametry, których Analytics nie usuwa
 • age
 • app_instance_id
 • audience
 • browser
 • browser_version
 • city
 • continent_name
 • country
 • gender
 • hour
 • latitude
 • longitude
 • platform
 • platform_version
 • region
 • stream_name
 • sub_continent_region
 • user_property_name

Parametry niestandardowe

Analytics usuwa parametry niestandardowe zarejestrowane jako wymiary niestandardowe. Jeśli na liście nie widzisz parametru, który chcesz usunąć, być może nigdy nie był on zarejestrowany. Musisz potwierdzić nazwę i rejestrację parametru, który chcesz usunąć.

Jeśli utworzysz wymiar niestandardowy, którego wartość jest określana na podstawie parametru zbieranego automatycznie, usunięcie parametru niestandardowego nie spowoduje usunięcia tego parametru zbieranego automatycznie.

Przed lipcem 2022 r. usługa Analytics nie obsługiwała usuwania zarchiwizowanych parametrów. Jeśli wymiar niestandardowy został zarchiwizowany przed lipcem 2022 r. i chcesz usunąć ten parametr zdarzenia, możesz wykonać jedną z tych czynności:
 • usunąć wszystkie parametry ze wszystkich zdarzeń lub
 • usunąć wszystkie parametry z zestawu zdarzeń.

Jak usunięcie danych wpływa na inne funkcje GA4

Przypisywanie do kampanii

Od momentu zakończenia usuwania danych wszystkie historyczne informacje o kampanii nie będą już dostępne na potrzeby atrybucji – te informacje zostaną usunięte. Udział w konwersji można przypisywać do innych kampanii (jeśli występują konwersje z kliknięć reklam własnych lub nowe informacje o kampaniach zebrane po usunięciu danych). W przeciwnym razie konwersja zostanie przypisana do kategorii „Bezpośrednie”.

Tryb uzyskiwania zgody

Jeśli stosujesz w usłudze tryb uzyskiwania zgody, konieczne może być dodanie 7 dni kalendarzowych do daty zakończenia okresu objętego prośbą o usunięcie danych, aby zapewnić usunięcie wszystkich wskazanych wartości z modeli behawioralnych. Wynika to z faktu, że Analytics wykorzystuje w modelach systemów uczących się dane użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę (czyli dane, które być może próbujesz usunąć), i prognozuje ich przyszłe zachowania na podstawie tych danych treningowych.

Dane użytkowników, którzy wyrazili zgodę, mogą być używane do modelowania przez maksymalnie 7 dni po dacie zakończenia uwzględniania tych danych w raportach. Z tego względu do prośby o usunięcie należy dodać jeszcze 7 kolejnych dni. Jeśli na przykład pierwotna data zakończenia okresu objętego prośbą o usunięcie danych to 1 stycznia, zmień ją na 8 stycznia.

Usługi podrzędne

Wszystkie dane usuwane z usługi źródłowej są też usuwane z jej usług podrzędnych. Dane usunięte z usługi podrzędnej zostaną jednak usunięte tylko z tej usługi podrzędnej. Więcej informacji o usługach podrzędnych

Usługi o pełnym zakresie

Jeśli poprosisz o usunięcie danych z usługi źródłowej, dane te zostaną również usunięte z usługi o pełnym zakresie. W przypadku usunięcia danych z usługi o pełnym zakresie odpowiednie informacje zostaną usunięte tylko z tej usługi. Więcej informacji o usługach o pełnym zakresie

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
69256