[GA4] Prośby o usunięcie danych

Aby przesyłać prośby o usunięcie danych z usługi w Google Analytics, musisz mieć rolę edytora.

Jeśli z jakiegoś powodu musisz usunąć dane z serwerów Analytics, możesz wysłać prośbę o usunięcie danych.

Możesz mieć jednocześnie maksymalnie 12 aktywnych próśb na usługę (w okresie prolongaty lub oczekujących na usunięcie).

Każdą prośbę możesz anulować w ciągu 7 dni od momentu jej utworzenia. Skorzystaj ze strony ze szczegółami prośby. W ciągu pierwszych 7 dni możesz również sprawdzić w podglądzie, jak usunięcie danych wpłynie na raporty i narzędzie Eksploracje.

W zależności od ilości danych do usunięcia rozpatrzenie prośby o usunięcie danych może zająć 7–63 dni, a usuwane dane muszą mieć co najmniej 12 dni.

Lista najnowszych próśb jest widoczna dla każdej usługi w kolumnie Usługa > Prośby o usunięcie danych.

Tej funkcji nie można używać z usługą Google Analytics dla Firebase. Aby móc korzystać z tej funkcji, musisz najpierw wykonać uaktualnienie do usługi Google Analytics 4.

 

 1. Upewnij się, że w sekcji Administracja masz wybrane właściwe konto i odpowiednią usługę.
 2. W kolumnie USŁUGA kliknij Prośby o usunięcie danych.

  W tabeli znajdziesz listę najnowszych próśb.
 3. Aby wysłać nową prośbę, kliknij Zaplanuj prośbę o usunięcie danych.
 4. Wybierz typ danych do usunięcia:
  • Wybierz Usuń wszystkie parametry ze wszystkich zdarzeń, by usunąć wszystkie zarejestrowane i automatycznie zebrane parametry ze wszystkich zdarzeń.
   Analytics nie usuwa parametrów liczbowych, parametrów tekstowych pochodzących z wewnętrznych zaufanych identyfikatorów ani wartości zarezerwowanych „”, „(not set)” ani „(data deleted)”.
  • Wybierz Usuń wszystkie zarejestrowane parametry z wybranych zdarzeń, by usunąć wszystkie zarejestrowane parametry ze zdarzeń wybranych z listy w następnym kroku.
  • Kliknij Usuń wybrane parametry ze wszystkich zdarzeń, by usunąć zarejestrowane lub automatycznie zebrane parametry wybrane w następnym kroku ze wszystkich zarejestrowanych zdarzeń.
  • Kliknij Usuń wybrane parametry z wybranych zdarzeń, aby usunąć zarejestrowane parametry wybrane w następnym kroku ze zdarzeń również wybranych z listy w kolejnym kroku.
  • Kliknij Usuń wybrane właściwości użytkownika, by usunąć właściwości użytkownika wybrane w następnym kroku.
   Dodatkowe parametry, których Analytics nie usuwa
   • age
   • app_instance_id
   • audience
   • browser
   • browser_version
   • city
   • continent_name
   • country
   • gender
   • hour
   • latitude
   • longitude
   • platform
   • platform_version
   • region
   • stream_name
   • sub_continent_region
   • user_property_name
 5. Wybierz datę rozpoczęciazakończenia.

  Pamiętaj, że proces usuwania danych działa według strefy czasowej Twojej usługi.
 6. Wybierz pola danych, które chcesz usunąć.

  Z listy zdarzeń wybierz maksymalnie 100 zdarzeń. Lista obejmuje najnowsze zgromadzone zdarzenia. Historia może być niepełna. Możesz też wpisać nazwę zdarzenia i nacisnąć Enter, by dodać do listy dowolną nazwę zdarzenia niestandardowego. Do jednej prośby możesz dodać maksymalnie 100 zdarzeń.

  Z listy parametrów wybierz maksymalnie 100 parametrów (w stosownych przypadkach). Lista zawiera pełen zestaw wszystkich zarejestrowanych wcześniej i automatycznych parametrów. Parametry automatyczne są wyświetlane tylko wtedy, gdy w kroku 5 wybierzesz opcję Usuń wybrane (parametry ze wszystkich zdarzeń).

  Z listy właściwości użytkownika wybierz maksymalnie 100 właściwości użytkownika. Lista zawiera pełny zestaw wszystkich zarejestrowanych wcześniej właściwości użytkownika.
 7. Wpisz wartość, by znaleźć dane, które chcesz usunąć.

  Opcjonalnie wybierz opcję Usuń tylko wartości parametrów, które zawierają ten tekst:

  Wpisz wartość w polu tekstowym. Analytics usunie tylko wartości wymiarów określonych zdarzeń, parametrów i użytkowników zawierających podaną tutaj wartość. Analytics traktuje takie polecenie jako operator contains i gdy wybiera wartości do usunięcia, wielkość liter nie jest rozróżniana.

  Nie możesz określić zarezerwowanej wartości, np. „(not set)”: Analytics nie usuwa wartości zarezerwowanych.
 8. Kliknij Prześlij.

Użytkownicy mający rolę edytora są powiadamiani o prośbie e-mailem.

Podgląd jest dostępny przez określony czas tuż po przesłaniu prośby.

Pierwsze 7 dni okresu podglądu to także okres prolongaty, w którym użytkownicy mający rolę edytora mogą anulować prośbę na stronie jej szczegółów.

Od 8 dnia okresu podglądu do momentu zrealizowania prośby o usunięcie danych, ma ona stan Podgląd aktywny (usuwanie w toku).

W okresie prolongaty i w czasie oczekiwania na usunięcie danych lub gdy usuwanie jest w toku, dane przeznaczone do usunięcia są pomijane w raportach i analizach, tak jakby zostały już usunięte. Dzięki temu możesz sprawdzić na podglądzie, jak usunięcie danych wpłynie na raporty i analizy, oraz potwierdzić, że jest to zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Użytkownicy mający rolę edytora są powiadamiani o rozpoczęciu i zakończeniu usuwania danych.

Parametry dostępne do usunięcia

Analytics obsługuje usuwanie aktywnych parametrów zdarzeń niestandardowych. Jeśli nie widzisz parametru, który chcesz usunąć, być może nie jest on zarejestrowany. Potwierdź nazwę i rejestrację parametru, który chcesz usunąć.

Jeśli parametr nigdy nie został zarejestrowany, żadne dane tego parametru nie są przechowywane, nie można ich więc usunąć.

Jeśli masz już wyrejestrowany parametr i chcesz usunąć to pole, możesz usunąć wszystkie parametry z wybranych zdarzeń lub usunąć wszystkie parametry ze wszystkich zdarzeń.

Jak usunięcie wpływa na atrybucję

Od momentu zakończenia usuwania danych wszystkie historyczne informacje o kampanii nie będą już dostępne na potrzeby atrybucji – te informacje zostaną usunięte. Udział w konwersji można przypisywać do innych kampanii (jeśli występują konwersje z kliknięć reklam własnych lub nowe informacje o kampaniach zebrane po usunięciu danych). W przeciwnym razie konwersja zostanie przypisana do kategorii „Bezpośrednie”.

Wpływ trybu uzyskiwania zgody na usuwanie

Jeśli stosujesz w usłudze tryb uzyskiwania zgody, konieczne może być dodanie 7 dni kalendarzowych do daty zakończenia okresu objętego prośbą o usunięcie danych, aby zapewnić usunięcie wszystkich wskazanych wartości z modeli behawioralnych. Wynika to z faktu, że Analytics wykorzystuje w modelach systemów uczących się dane użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę (czyli danych, które być może próbujesz usunąć), i prognozuje ich przyszłe zachowania na podstawie tych danych treningowych. Dane użytkowników, którzy wyrazili zgodę, mogą być używane do modelowania przez maksymalnie 7 dni po dacie zakończenia uwzględniania tych danych w raportach. Z tego względu do prośby o usunięcie należy dodać jeszcze 7 kolejnych dni. Jeśli na przykład pierwotna data zakończenia okresu objętego prośbą o usunięcie danych to 1 stycznia, zmień ją na 8 stycznia.

Jak usunięcie wpływa na usługi podrzędne i usługi o pełnym zakresie

Usługi podrzędne

Wszystkie dane usuwane z usługi źródłowej są też usuwane z jej usług podrzędnych. Dane usunięte z usługi podrzędnej zostaną jednak usunięte tylko z tej usługi podrzędnej. Więcej informacji o usługach podrzędnych

Usługi o pełnym zakresie

Jeśli poprosisz o usunięcie danych z usługi źródłowej, dane te zostaną też usunięte z usługi o pełnym zakresie. W przypadku usunięcia danych z usługi o pełnym zakresie odpowiednie dane zostaną usunięte tylko z tej usługi. Więcej informacji o usługach o pełnym zakresie

Usuwanie danych poszczególnych użytkowników

Aby usunąć dane powiązane z identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami anonimowymi, skorzystaj z raportu Eksplorator użytkownika w narzędziu Eksploracje.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false