[GA4] Prośby o usunięcie danych

Aby usunąć dane powiązane z identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami pseudonimowym, przeczytaj artykuł [GA4] Eksplorator zachowania użytkownika.
Aby przesyłać prośby o usunięcie danych z usługi w Google Analytics, musisz mieć rolę edytora.

Jeśli z jakiegoś powodu musisz usunąć dane z serwerów Analytics, możesz wysłać prośbę o ich usunięcie.

Wysłanie prośby o usunięcie danych ma na celu usunięcie tekstu zebranego przez parametry zdarzeń. Określone dane tekstowe zostaną usunięte i zastąpione komunikatem „(dane zostały usunięte)”, ale zdarzenie nadal będzie zliczane w danych ogólnych w raportach.

Tej funkcji nie można używać z usługą Google Analytics dla Firebase. Aby móc korzystać z tej funkcji, musisz najpierw przeprowadzić uaktualnienie do usługi w Google Analytics 4.
Tematy w tym artykule:

Tworzenie prośby o usunięcie danych

 1. W sekcji AdministracjaZbieranie i modyfikowanie danych kliknij Prośba o usunięcie danych.
 2. W tabeli znajdziesz listę najnowszych próśb. Aby wysłać nową prośbę, kliknij Zaplanuj prośbę o usunięcie danych.
 3. Wybierz typ danych do usunięcia:
Usuń wszystkie parametry ze wszystkich zdarzeń Ta opcja powoduje usunięcie wszystkich zarejestrowanych i zbieranych automatycznie parametrów ze wszystkich zebranych zdarzeń.
Usuń wszystkie zarejestrowane parametry z wybranych zdarzeń Ta opcja powoduje usunięcie wszystkich zarejestrowanych parametrów, które zostały zebrane w przypadku zdarzeń wybranych przez Ciebie w następnym kroku.
Usuń wybrane parametry ze wszystkich zdarzeń Ta opcja powoduje usunięcie ze wszystkich zebranych zdarzeń tych zarejestrowanych parametrów, które wybierzesz w następnym kroku.
Usuń wybrane parametry z wybranych zdarzeń Ta opcja powoduje usunięcie zarejestrowanych parametrów, które wybierzesz w następnym kroku i które zostały zebrane w przypadku zdarzeń wybranych przez Ciebie także w następnym kroku.
Usuń wybrane usługi użytkownika Ta opcja powoduje usunięcie właściwości użytkownika, które wybierzesz w następnym kroku.

 

 1. Wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia.

  Pamiętaj, że proces usuwania danych działa według strefy czasowej Twojej usługi.
 2. Zaznacz pola danych, które chcesz usunąć:
 • Zdarzenia
  Na liście zdarzeń wybierz w razie potrzeby maksymalnie 100 zdarzeń. Lista obejmuje najnowsze zgromadzone zdarzenia. Historia może być niepełna. Możesz też wpisać nazwę zdarzenia i nacisnąć Enter, by dodać do listy dowolną nazwę zdarzenia niestandardowego. Do jednej prośby możesz dodać maksymalnie 100 zdarzeń.
 • Parametry
  Na liście parametrów wybierz w razie potrzeby maksymalnie 100 parametrów. Lista zawiera pełny zbiór wszystkich zarejestrowanych dotąd i zbieranych automatycznie parametrów. Parametry rejestrowane automatycznie są wyświetlane tylko wtedy, gdy w kroku 5 wybierzesz Usuń wybrane parametry ze wszystkich zdarzeń.
 • Właściwości użytkownika
  Na liście właściwości użytkownika wybierz w razie potrzeby maksymalnie 100 właściwości użytkownika. Lista zawiera pełny zbiór wszystkich zarejestrowanych dotąd właściwości użytkownika.
 1. Wpisz wartość, by znaleźć dane, które chcesz usunąć.

  Opcjonalnie wybierz opcję Usuń tylko wartości parametrów, które zawierają ten tekst:

  Wpisz wartość w polu tekstowym. Analytics usunie tylko wartości wymiarów określonych zdarzeń, parametrów i użytkowników zawierających podaną tutaj wartość. Analytics traktuje takie polecenie jako operator contains i gdy wybiera wartości do usunięcia, wielkość liter nie jest rozróżniana.

  Nie możesz określić zarezerwowanej wartości, np. „(not set)”: Analytics nie usuwa wartości zarezerwowanych.
 2. Kliknij Prześlij.

Po utworzeniu prośby

Użytkownicy o roli Edytujący są powiadamiani o prośbie e-mailem. Podgląd jest dostępny przez określony czas tuż po przesłaniu prośby.

Pierwsze 7 dni okresu podglądu jest także okresem prolongaty, w którym użytkownicy o roli Edytujący mogą anulować prośbę na stronie Szczegóły prośby. Od 8 dnia okresu podglądu do chwili zrealizowania prośby o usunięcie danych jej stan to Podgląd aktywny / usuwanie w toku.

Anulowanie lub usunięcie prośby

Każdą prośbę możesz anulować w ciągu 7 dni od chwili jej utworzenia. Skorzystaj w tym celu ze strony Szczegóły prośby. W ciągu pierwszych 7 dni możesz też sprawdzić na podglądzie, jak usunięcie danych wpłynie na raporty i narzędzie Eksploracje.

Możesz mieć maksymalnie 12 aktywnych próśb na usługę naraz (znajdujących się w okresie prolongaty lub oczekujących na usunięcie danych).

W okresie prolongaty i podczas oczekiwania na usunięcie danych lub gdy trwa ich usuwanie, dane przeznaczone do usunięcia są pomijane w raportach i analizach, tak jakby zostały już usunięte. Dzięki temu możesz sprawdzić na podglądzie, jak usunięcie danych wpłynie na raporty i analizy, oraz potwierdzić, że jest to zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Zależnie od ilości danych do usunięcia rozpatrzenie prośby o ich usunięcie może zająć 7–63 dni, a usuwane dane muszą pochodzić sprzed co najmniej 12 dni.

Lista najnowszych próśb jest widoczna w przypadku każdej usługi w kolumnie Usługa > Prośby o usunięcie danych. Po zakończeniu realizowania prośby usunięcia danych nie można już cofnąć.

Użytkownicy o roli Edytujący są powiadamiani o rozpoczęciu i zakończeniu usuwania danych.

Parametry dostępne do usunięcia

Analytics obsługuje usuwanie parametrów zbieranych automatycznie i parametrów niestandardowych zarejestrowanych jako wymiary niestandardowe.

Analytics nie usuwa parametrów liczbowych, parametrów tekstowych pochodzących z wewnętrznych zaufanych identyfikatorów ani wartości zarezerwowanych „”, „(nie ustawiono)” i „(dane zostały usunięte)”.

Parametry zbierane automatycznie

Parametry zbierane automatycznie zostaną usunięte tylko wtedy, gdy wybierzesz opcję „Usuń wszystkie parametry ze wszystkich zdarzeń”.

Parametry zbierane automatycznie, których Analytics nie usuwa
 • age
 • app_instance_id
 • audience
 • browser
 • browser_version
 • city
 • continent_name
 • country
 • gender
 • hour
 • latitude
 • longitude
 • platform
 • platform_version
 • region
 • stream_name
 • sub_continent_region
 • user_property_name

Parametry niestandardowe

Analytics usuwa parametry niestandardowe zarejestrowane jako wymiary niestandardowe. Jeśli na liście nie widzisz parametru, który chcesz usunąć, być może nigdy nie był on rejestrowany. Musisz sprawdzić nazwę i rejestrowanie parametru, który chcesz usunąć.

Jeśli masz utworzony wymiar niestandardowy, którego wartość pochodzi z parametru zbieranego automatycznie, usunięcie wymiaru nie spowoduje usunięcia tego parametru.

Przed lipcem 2022 r. usługa Analytics nie obsługiwała usuwania zarchiwizowanych parametrów. Jeśli wymiar niestandardowy został zarchiwizowany przed lipcem 2022 r. i chcesz usunąć ten parametr zdarzenia, możesz wykonać jedną z tych czynności:
 • usunąć wszystkie parametry ze wszystkich zdarzeń lub
 • usunąć wszystkie parametry z danego zbioru zdarzeń.

Jak usunięcie danych wpływa na inne funkcje GA4

Przypisywanie do kampanii

Od chwili zakończenia usuwania danych wszystkie historyczne informacje o kampanii przestaną być dostępne na potrzeby atrybucji – informacje te zostaną usunięte. Udział w konwersji może być przypisywany innym kampaniom (jeśli występują konwersje z kliknięć reklam własnych lub nowe informacje o kampaniach zebrane po usunięciu danych) albo zaliczany do kategorii „Bezpośrednie”.

Tryb uzyskiwania zgody

Jeśli stosujesz w usłudze tryb uzyskiwania zgody, konieczne może być dodanie 7 dni kalendarzowych do daty zakończenia okresu objętego prośbą o usunięcie danych, aby zapewnić usunięcie wszystkich wskazanych wartości z modeli behawioralnych. Wynika to z faktu, że Analytics wykorzystuje w modelach systemów uczących się dane użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę (czyli dane, które być może próbujesz usunąć), i prognozuje ich przyszłe zachowania na podstawie tych danych treningowych.

Dane użytkowników, którzy wyrazili zgodę, mogą służyć do modelowania przez maksymalnie 7 dni po dacie zakończenia uwzględniania tych danych w raportach. Z tego względu do prośby o usunięcie należy dodać jeszcze 7 kolejnych dni. Jeśli np. pierwotna data zakończenia okresu objętego prośbą o usunięcie danych to 1 stycznia, zmień ją na 8 stycznia.

Usługi podrzędne

Wszystkie dane usuwane z usługi źródłowej są też usuwane z jej usług podrzędnych. Dane usunięte z usługi podrzędnej zostaną jednak usunięte tylko z tej usługi podrzędnej. Więcej informacji o usługach podrzędnych

Usługi o pełnym zakresie

Jeśli poprosisz o usunięcie danych z usługi źródłowej, dane te zostaną także usunięte z usługi o pełnym zakresie. W przypadku usunięcia danych z usługi o pełnym zakresie odpowiednie informacje zostaną usunięte tylko z tej usługi. Więcej informacji o usługach o pełnym zakresie

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
6373032030966898333
true