[GA4] Verzoeken voor gegevensverwijdering

Ga naar Gebruiksanalyse als u gegevens wilt verwijderen die zijn gekoppeld aan gebruikers-ID's of pseudoniem-ID's.
U heeft de rol Bewerker nodig om gegevensverwijderingsverzoeken voor een Google Analytics-property in te dienen.

Als u om welke reden dan ook gegevens van de Analytics-servers wilt verwijderen, kunt u een verzoek om gegevensverwijdering indienen.

U kunt een gegevensverwijderingsverzoek gebruiken om tekst te laten verwijderen die is verzameld door gebeurtenisparameters. De specifieke tekstgegevens worden gewist en vervangen door (gegevens verwijderd), maar de gebeurtenis telt nog steeds mee in de algemene statistieken in uw rapporten.

U kunt deze functie niet gebruiken met een Google Analytics voor Firebase-property. Upgrade de property naar een Google Analytics 4-property als u deze functie wilt gebruiken.
In dit artikel:

Een gegevensverwijderingsverzoek maken

 1. Klik in Beheerder onder Verzameling en wijziging van gegevens op Gegevensverwijderingsverzoek.
 2. De tabel bevat uw meest recente verzoeken. Als u een nieuw verzoek wilt indienen, klikt u op Gegevensverwijderingsverzoek plannen.
 3. Selecteer het type verwijdering:
Alle parameters verwijderen uit alle gebeurtenissen Met deze optie worden alle geregistreerde en automatisch verzamelde parameters verwijderd uit alle verzamelde gebeurtenissen.
Alle geregistreerde parameters verwijderen uit geselecteerde gebeurtenissen Met deze optie worden alle geregistreerde parameters verwijderd die zijn verzameld voor een lijst met gebeurtenissen die u in de volgende stap selecteert.
Geselecteerde parameters verwijderen uit alle gebeurtenissen Met deze optie verwijdert u geregistreerde parameters die u in de volgende stap selecteert voor alle verzamelde gebeurtenissen.
Geselecteerde parameters verwijderen uit geselecteerde gebeurtenissen Met deze optie worden geregistreerde parameters verwijderd die u in de volgende stap selecteert voor een lijst met gebeurtenissen die u ook in de volgende stap selecteert.
Geselecteerde gebruikersproperty's verwijderen Met deze optie verwijdert u gebruikersproperty's die u in de volgende stap selecteert

 

 1. Selecteer de start- en einddatum.

  Bij de verwijdering van gegevens wordt gebruikgemaakt van de tijdzone van de property.
 2. Selecteer de specifieke gegevensvelden die u wilt verwijderen:
 • Gebeurtenissen
  Selecteer maximaal 100 gebeurtenissen in de lijst met gebeurtenissen (indien van toepassing). In de lijst staan de meest recente gebeurtenissen die u heeft verzameld. Dit is mogelijk geen complete geschiedenis. U kunt ook een gebeurtenisnaam invoeren en op Enter drukken om een aangepaste gebeurtenisnaam aan de lijst toe te voegen. U kunt maximaal 100 gebeurtenissen toevoegen aan elk verzoek.
 • Parameters
  Selecteer maximaal 100 parameters uit de lijst met parameters (indien van toepassing). In de lijst ziet u een complete set van de eerder geregistreerde en automatische parameters die u heeft verzameld. (Automatische parameters worden alleen getoond als u bij stap 5 Geselecteerde parameters verwijderen uit alle gebeurtenissen selecteert.)
 • Gebruikersproperty's
  Selecteer maximaal 100 gebruikersproperty's in de lijst met gebruikersproperty's (indien van toepassing). In de lijst ziet u een complete set van de eerder geregistreerde gebruikersproperty's die u heeft verzameld.
 1. Voer een waarde in om te bepalen welke gegevens u wilt verwijderen.

  Selecteer eventueel Verwijder alleen parameterwaarden die de volgende tekst bevatten.

  Geef een waarde op in het tekstvak. Analytics verwijdert alleen dimensiewaarden die betrekking hebben op de aangegeven gebeurtenissen/parameters/gebruikersdimensies die de waarde bevatten die u hier invoert. Analytics behandelt dit als een contains-operator. Zoeken naar waarden die moeten worden verwijderd, is niet hoofdlettergevoelig.

  U kunt geen gereserveerde waarde invoeren, zoals '(not set)'. Analytics verwijdert geen gereserveerde waarden.
 2. Klik op Indienen.

Nadat het verzoek is gemaakt

Gebruikers met de rol bewerker krijgen een melding via e-mail. Kort nadat u het verzoek heeft ingediend, begint er een voorbeeldperiode.

De 1e 7 dagen van de voorbeeldperiode zijn ook een respijtperiode waarin gebruikers van de rol bewerker het verzoek kunnen annuleren via de pagina met verzoekgegevens. Van dag 8 van de voorbeeldperiode tot het moment dat verwijderingsverzoek is afgerond, heeft uw verzoek de status Voorbeeld actief/Verwijdering wordt uitgevoerd.

Annulering/verwijdering

U kunt aangemaakte verzoeken binnen 7 dagen annuleren. Ga daarvoor naar de pagina met verzoekgegevens. In de eerste 7 dagen kunt u ook een voorbeeld weergeven van de gevolgen van de verwijdering in uw rapporten en verkenningen.

Per property kunnen er per keer maximaal 12 actieve verzoeken zijn (respijtperiode/verwijdering in behandeling).

Tijdens de respijtperiode en zolang de verwijdering in behandeling is of wordt uitgevoerd, verdwijnen de gegevens die in het verzoek zijn opgenomen, waardoor het lijkt alsof ze al uit uw rapporten en analyses zijn verwijderd. Daardoor krijgt u een beeld van het effect van de verwijdering, zodat u kunt nagaan of het is wat u ervan verwacht.

Het kan 7 tot 63 dagen duren voordat een gegevensverwijderingsverzoek is verwerkt, afhankelijk van de hoeveelheid te verwijderen gegevens. Alleen gegevens die ouder zijn dan 12 dagen, kunnen worden verwijderd.

Voor een lijst met de meest recente verzoeken voor elke property gaat u naar de kolom Property > Gegevensverwijderingsverzoeken. Nadat het verzoek is afgerond, kan de verwijdering van de gegevens niet ongedaan worden gemaakt.

Gebruikers met de rol bewerker krijgen opnieuw een melding als de gegevens worden verwijderd en nog eens als ze zijn verwijderd.

Beschikbare parameters voor verwijdering

Analytics ondersteunt de verwijdering van automatisch verzamelde parameters en aangepaste parameters die zijn geregistreerd als aangepaste dimensies.

Analytics verwijdert geen numerieke parameters, tekstparameters die zijn afgeleid van interne vertrouwde ID's en de gereserveerde waarden "", (niet ingesteld) en (gegevens verwijderd).

Automatisch verzamelde parameters

Automatisch verzamelde parameters kunnen alleen worden verwijderd met de optie Alle parameters verwijderen uit alle gebeurtenissen.

Lijst met automatisch verzamelde parameters die Analytics niet verwijdert
 • leeftijd
 • app_instance_id
 • audience
 • browser
 • browser_version
 • city
 • continent_name
 • country
 • gender
 • hour
 • latitude
 • longitude
 • platform
 • platform_version
 • region
 • stream_name
 • sub_continent_region
 • user_property_name

Aangepaste parameters

Analytics verwijdert aangepaste parameters die zijn geregistreerd als aangepaste dimensies. Als de parameter die u wilt verwijderen niet op de lijst staat, is de parameter misschien nooit geregistreerd. Bevestig de naam en registratie van de parameter die u wilt verwijderen.

Als u een aangepaste dimensie heeft gemaakt die zijn waarde uit een automatisch verzamelde parameter haalt, wordt de automatisch verzamelde parameter niet verwijderd als u de aangepaste parameter verwijdert.

Vóór juli 2022 kon u gearchiveerde parameters niet verwijderen uit Analytics. Als u vóór juli 2022 een aangepaste dimensie heeft gearchiveerd en de gebeurtenisparameter wilt verwijderen, kunt u 1 van deze opties gebruiken:
 • Alle parameters verwijderen uit alle gebeurtenissen.
 • Alle parameters verwijderen voor een reeks gebeurtenissen.

De gevolgen van gegevensverwijdering voor andere GA4-functies

Campagne-attributie

Nadat een verwijdering is afgerond, zijn de historische campagnegegevens vanaf dat moment niet meer beschikbaar voor attributie. Attributiekrediet kan voortaan naar andere campagnes gaan (indien beschikbaar via directe advertentieklikken of nieuwe campagnegegevens die na de verwijdering worden verzameld) of wordt beschouwd als Direct.

Toestemmingsmodus

Als u de toestemmingsmodus gebruikt voor uw property, moet u mogelijk 7 kalenderdagen toevoegen aan de einddatum van uw verzoek om gegevens te verwijderen. Zo zorgt u dat waarden die u specifiek voor verwijdering target, worden verwijderd uit gedragsmodellen. Dit komt omdat Analytics machinelearning-modellen traint op basis van gegevens van gebruikers die toestemming hebben gegeven (dat wil zeggen, de gegevens die u mogelijk probeert te verwijderen) en toekomstig gebruikersgedrag benadert op basis van die trainingsgegevens.

Gegevens waarvoor toestemming is gegeven, kunnen worden gebruikt om gegevens te modelleren tot 7 dagen nadat de gegevens waarvoor toestemming is gegeven, zijn gebruikt in de rapportage. Daarom moet u mogelijk 7 extra dagen toevoegen aan uw verwijderingsverzoek. Als de oorspronkelijke einddatum voor uw gegevensverwijderingsverzoek bijvoorbeeld 1 januari is, wijzigt u die in 8 januari.

Subproperty's

Gegevens die u verwijdert uit een bronproperty, worden ook verwijderd uit de bijbehorende subproperty's. Gegevens die u uit een subproperty verwijdert, worden daarentegen alleen uit die subproperty verwijderd. Meer informatie over subproperty's

Overzichtsproperty's

Als u een gegevensverwijderingsverzoek indient voor een bronproperty, worden diezelfde gegevens ook uit de overzichtsproperty verwijderd. Als u een gegevensverwijderingsverzoek indient voor een overzichtsproperty, worden die gegevens alleen uit de overzichtsproperty verwijderd. Meer informatie over overzichtsproperty's

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu