Αιτήματα διαγραφής δεδομένων (Google Analytics 4)

Για να υποβάλετε αιτήματα διαγραφής δεδομένων για μια ιδιοκτησία Google Analytics, χρειάζεστε άδεια επεξεργασίας.

Αν πρέπει να διαγράψετε δεδομένα από τους διακομιστές του Analytics για οποιονδήποτε λόγο, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αίτημα διαγραφής δεδομένων, για να ζητήσετε την κατάργησή τους.

Μπορείτε να έχετε μέγιστο αριθμό 25 ενεργών αιτημάτων (σε περίοδο χάριτος/διαγραφή σε εκκρεμότητα) ανά ιδιοκτησία.

Μπορείτε να ακυρώσετε οποιοδήποτε αίτημα εντός 7 ημερών από τη στιγμή της δημιουργίας του. Χρησιμοποιήστε τη σελίδα λεπτομερειών αιτήματος. Κατά τις πρώτες 7 ημέρες, μπορείτε επίσης να δείτε μια προεπισκόπηση των επιπτώσεων της διαγραφής στις αναφορές σας και στην Ανάλυση.

Μια λίστα με τα πιο πρόσφατα αιτήματα είναι ορατή για κάθε ιδιοκτησία στην επιλογή Στήλη Ιδιοκτησία > Αιτήματα διαγραφής δεδομένων.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με μια ιδιοκτησία Google Analytics για Firebase. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να αναβαθμίσετε τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία Google Analytics 4.

 

 1. Στη σελίδα Διαχειριστής, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον λογαριασμό και την ιδιοκτησία που επιθυμείτε.
 2. Στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Αιτήματα διαγραφής δεδομένων.

  Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα αιτήματά σας.
 3. Για να υποβάλετε νέο αίτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Προγραμματισμός αιτήματος διαγραφής δεδομένων.
 4. Επιλέξτε τύπο διαγραφής:
  • Επιλέξτε Διαγραφή όλων των παραμέτρων σε όλα τα συμβάντα, για να διαγράψετε όλες τις καταχωρισμένες παραμέτρους που συλλέγονται αυτόματα σε όλα τα συμβάντα.
   Το Analytics δεν διαγράφει αριθμητικές παραμέτρους, παραμέτρους κειμένου που προέρχονται από εσωτερικά αξιόπιστα αναγνωριστικά, ούτε τις δεσμευμένες τιμές "", "(not set)" και "(data deleted)".
  • Επιλέξτε Διαγραφή όλων των καταχωρισμένων παραμέτρων σε επιλεγμένα συμβάντα, για να διαγράψετε όλες τις καταχωρισμένες παραμέτρους που συλλέγονται σε μια λίστα συμβάντων που επιλέγετε στο επόμενο βήμα.
  • Επιλέξτε Διαγραφή επιλεγμένων παραμέτρων σε όλα τα συμβάντα για να διαγράψετε καταχωρισμένες παραμέτρους ή/και παραμέτρους που έχουν συλλεχθεί αυτόματα και που επιλέγετε στο επόμενο βήμα σε όλα τα συμβάντα που έχουν συλλεχθεί.
  • Επιλέξτε Διαγραφή επιλεγμένων παραμέτρων σε επιλεγμένα συμβάντα, για να διαγράψετε καταχωρισμένες παραμέτρους που επιλέγετε στο επόμενο βήμα σε μια λίστα συμβάντων που επίσης επιλέγετε στο επόμενο βήμα.
  • Επιλέξτε Διαγραφή επιλεγμένων ιδιοτήτων χρήστη, για να διαγράψετε ιδιότητες χρήστη που επιλέγετε στο επόμενο βήμα.
    
   Πρόσθετες παράμετροι που δεν διαγράφει το Analytics
   • age
   • app_instance_id
   • audience
   • browser
   • browser_version
   • city
   • continent_name
   • country
   • gender
   • hour
   • latitude
   • longitude
   • platform
   • platform_version
   • region
   • stream_name
   • sub_continent_region
   • user_property_name
 5. Επιλέξτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

  Λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία διαγραφής χρησιμοποιεί τη ζώνη ώρας της ιδιοκτησίας σας κατά τη διαγραφή των δεδομένων.
 6. Επιλέξτε τα συγκεκριμένα πεδία δεδομένων που θέλετε να διαγράψετε.

  Επιλέξτε έως 100 συμβάντα από τη λίστα συμβάντων (εφόσον υπάρχουν). Η λίστα εμφανίζει τα πιο πρόσφατα συμβάντα που έχετε συλλέξει και μπορεί να μην είναι πλήρες ιστορικό. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε οποιοδήποτε όνομα συμβάντος και να πατήσετε Enter, για να προσθέσετε οποιοδήποτε προσαρμοσμένο όνομα συμβάντος στη λίστα. Μπορείτε να προσθέσετε έως 100 συμβάντα σε κάθε μεμονωμένο αίτημα.

  Επιλέξτε έως 100 παραμέτρους από τη λίστα παραμέτρων (εφόσον υπάρχουν). Η λίστα εμφανίζει ένα πλήρες σύνολο όλων των προηγούμενων καταχωρισμένων και αυτόματων παραμέτρων που έχετε συλλέξει. (Οι αυτόματες παράμετροι εμφανίζονται μόνο αν επιλέξετε Διαγραφή επιλεγμένων παραμέτρων σε όλα τα συμβάντα στο Βήμα 5.)

  Επιλέξτε έως 100 ιδιοκτησίες χρήστη από τη λίστα ιδιοτήτων χρήστη (εφόσον υπάρχουν). Η λίστα εμφανίζει ένα πλήρες σύνολο όλων των προηγούμενων ιδιοτήτων εγγεγραμμένων χρηστών που έχετε συλλέξει.
 7. Εισαγάγετε μια τιμή, για να προσδιορίσετε τα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε.

  Προαιρετικά, επιλέξτε Να διαγράφονται μόνο τιμές παραμέτρου που περιέχουν το ακόλουθο κείμενο.

  Καταχωρίστε μια τιμή στο πλαίσιο κειμένου. Το Analytics θα διαγράψει μόνο τιμές ιδιοτήτων για τα καθορισμένα συμβάντα/παραμέτρους/ιδιότητες χρήστη που περιέχουν την τιμή που εισάγετε εδώ. Το Analytics αντιμετωπίζει αυτό το στοιχείο ως τελεστή περιέχει και χρησιμοποιεί αντιστοίχιση χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων κατά την εφαρμογή τιμών για διαγραφή.

  Δεν μπορείτε να προσδιορίσετε μια δεσμευμένη τιμή όπως "(not set)": Το Analytics δεν διαγράφει δεσμευμένες τιμές.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Οι χρήστες με άδεια επεξεργασίας (διαχειριστές) ειδοποιούνται για το αίτημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υπάρχει μια περίοδος προεπισκόπησης που ξεκινά λίγο μετά την υποβολή του αιτήματος. 

Οι πρώτες 7 ημέρες της περιόδου προεπισκόπησης αποτελούν επίσης περίοδος χάριτος, κατά την οποία οι χρήστες με άδεια επεξεργασίας μπορούν να ακυρώσουν το αίτημα από τη σελίδα λεπτομερειών αιτήματος.

Από την ημέρα 8 της περιόδου προεπισκόπησης μέχρι να ολοκληρωθεί το αίτημα διαγραφής, το αίτημά σας έχει την κατάσταση Ενεργή προεπισκόπηση/Διαγραφή σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος και όσο η διαγραφή είναι σε εκκρεμότητα ή σε εξέλιξη, οι αναφορές και οι αναλύσεις σας παραλείπουν τα δεδομένα που προσδιορίζονται στο αίτημα, σαν να έχουν ήδη διαγραφεί. Αυτή η παράλειψη δεδομένων σάς δίνει την ευκαιρία να δείτε σε προεπισκόπηση την επίδραση της διαγραφής και να επιβεβαιώσετε ότι είναι η αναμενόμενη. 

Οι χρήστες με άδεια επεξεργασίας ειδοποιούνται ξανά, όταν ξεκινά η διαγραφή δεδομένων και όταν ολοκληρωθεί.

Διαθέσιμες παράμετροι για διαγραφή

Το Analytics υποστηρίζει τη διαγραφή των ενεργών καταχωρισμένων παραμέτρων. Εάν δεν βλέπετε την παράμετρο που θέλετε να διαγράψετε, είναι πιθανό να μην είναι καταχωρισμένη ή να μην έχει καταχωριστεί ποτέ. Επιβεβαιώστε το όνομα και την καταχώριση της παραμέτρου που προσπαθείτε να διαγράψετε.

Αν δεν έχετε καταχωρίσει ποτέ την παράμετρο, τότε δεν υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα για διαγραφή.

Αν έχετε στο παρελθόν καταργήσει την καταχώριση μιας παραμέτρου και, αργότερα, πρέπει να εκτελέσετε διαγραφή αυτού του πεδίου, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής: να διαγράψετε όλες τις παραμέτρους για ένα σύνολο συμβάντων ή να διαγράψετε όλες τις παραμέτρους σε όλα τα συμβάντα.

Πώς επηρεάζουν οι διαγραφές την απόδοση

Όταν ολοκληρωθεί μια διαγραφή, από εκείνο το σημείο και έπειτα όλες οι πληροφορίες ιστορικού καμπάνιας δεν είναι πλέον διαθέσιμες για απόδοση, καθώς αυτές οι πληροφορίες θα έχουν διαγραφεί. Η επισκεψιμότητα θα μπορούσε στο εξής να αποδίδεται σε άλλες καμπάνιες (αν υπάρχουν διαθέσιμες από κλικ σε διαφήμιση πρώτου μέρους ή νέες πληροφορίες καμπάνιας που έχουν συλλεχθεί μετά τη διαγραφή) ή θα θεωρείται Άμεση.

Διαγραφή δεδομένων για μεμονωμένους χρήστες

Για να διαγράψετε δεδομένα που συσχετίζονται με αναγνωριστικά χρήστη ή ανώνυμα αναγνωριστικά, χρησιμοποιήστε την εξερεύνηση χρηστών της Ανάλυσης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;