[GA4] Forespørsler om sletting av data

Du må ha redigeringstilgang for å sende forespørsler om sletting av data til et Google Analytics-område.

Hvis du har behov for å slette data fra Analytics-tjenerne, uansett årsak, kan du sende inn en forespørsel om sletting av data.

Du kan ha maksimalt 12 aktive forespørsler (med utsatt tidsfrist eller som venter på sletting) per område om gangen.

Du kan avbryte forespørsler innen 7 dager etter at de ble opprettet. Bruk detaljsiden for forespørselen. I løpet av de første 7 dagene kan du også se en forhåndsvisning av hvilke virkninger slettingen har, i rapportene og utforskningene dine.

Det kan ta mellom 7 og 63 dager å behandle en forespørsel om sletting av data, avhengig av hvor mye data som skal slettes. I tillegg må dataene være mer enn 12 dager gamle før de kan slettes. 

Du kan se en liste over de siste forespørslene for hvert område ved å følge menybanen Område-kolonnen > Forespørsler om sletting av data.

Du kan ikke bruke denne funksjonen med Google Analytics for Firebase-områder. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du først oppgradere dette området til et Google Analytics 4-område.

 

 1. Pass på at du har valgt ønsket konto og område i Administrator-delen.
 2. Klikk på Forespørsler om sletting av data i OMRÅDE-kolonnen.

  De nyeste forespørslene vises i tabellen.
 3. For å sende inn en ny forespørsel, klikk på Planlegg en forespørsel om sletting av data.
 4. Velg type sletting:
  • Velg Slett alle parametere i alle hendelser for å slette alle registrerte og automatisk genererte parametere i alle hendelser.
   Analytics sletter ikke numeriske parametere, tekstparametere som er hentet fra interne klarerte identifikatorer, eller de reserverte verdiene «», «(not set)» og «(data deleted)».
  • Velg Slett alle de registrerte parameterne i de valgte hendelsene for å slette alle registrerte parametere som er samlet inn for en liste over hendelser du velger i neste trinn.
  • Velg Slett valgte parametere i alle hendelser for å slette registrerte og/eller automatisk innsamlede parametere som du velger i det neste trinnet, for alle innsamlede hendelser.
  • Velg Slett de valgte parameterne i de valgte hendelsene for å slette registrerte parametere som du velger i det neste trinnet, for en liste over hendelser du også velger i det neste trinnet.
  • Velg Slett valgte brukeregenskaper for å slette brukeregenskaper som du velger i det neste trinnet.
    
   Andre parametere som ikke slettes i Analytics
   • age
   • app_instance_id
   • audience
   • browser
   • browser_version
   • city
   • continent_name
   • country
   • gender
   • hour
   • latitude
   • longitude
   • platform
   • platform_version
   • region
   • stream_name
   • sub_continent_region
   • user_property_name
 5. Velg ønsket startdato og sluttdato.

  Husk at tidssonen for området ditt benyttes under sletteprosessen.
 6. Velg datafeltene du vil slette.

  Velg eventuelt opptil 100 hendelser fra hendelseslisten. Listen inneholder de siste hendelsene du har samlet inn, og loggen er kanskje ikke fullstendig. Du kan også skrive inn et navn på hendelsen og trykke på Enter for å legge til et egendefinert hendelsesnavn i listen. Du kan legge til opptil 100 hendelser per forespørsel.

  Velg eventuelt opptil 100 parametere fra parameterlisten. Listen inneholder alle tidligere registrerte og automatisk opprettede parametere som du har samlet inn. (Automatiske parametere vises bare hvis du velger Slett valgte parametere i alle hendelser i trinn 5.)

  Velg eventuelt opptil 100 brukerområder fra listen over brukerområder. Listen inneholder alle tidligere registrerte brukerområder som du har samlet inn.
 7. Skriv inn en verdi for å identifisere dataene du vil slette.

  Du kan også velge Slett bare parameterverdier som inneholder denne teksten.

  Skriv inn en verdi i tekstfeltet. Analytics sletter bare dimensjonsverdiene for de angitte hendelsene/parameterne/brukerdimensjonene som inneholder verdien du oppgir her. Analytics behandler dette som en contains-operator og skiller ikke mellom små og store bokstaver i søk etter verdier som skal slettes.

  Du kan ikke oppgi reserverte verdier som «(not set)»: Analytics sletter ikke reserverte verdier.
 8. Klikk på Send inn.

Brukere med redigeringstilgang blir varslet om forespørselen på e-post.

En forhåndsvisningsperiode starter rett etter at du har sendt inn forespørselen. 

De første 7 dagene av forhåndsvisningsperioden er også en periode med utsatt tidsfrist, der brukere med redigeringstilgang kan avbryte forespørselen fra detaljsiden.

Fra dag 8 i forhåndsvisningsperioden og frem til forespørselen om sletting er fullført, har forespørselen statusen Se en forhåndsvisning av aktive (sletting pågår).

I denne perioden og mens slettingen pågår, utelates dataene som ble identifisert i forespørselen, fra rapportene og analysene dine, som om de allerede var slettet. Denne utelatelsen av data gir deg mulighet til å forhåndsvise effekten av slettingen og sjekke at den er som forventet. 

Brukerne med redigeringstilgang blir varslet igjen når slettingen av dataene begynner, og når den avsluttes.

Parametere som kan slettes

Du kan slette aktive egendefinerte hendelsesparametere fra Analytics. Hvis du ikke ser parameteren du ønsker å slette, er det mulig at den ikke er – eller aldri er blitt – registrert. Bekreft navnet og registreringen for parameteren du prøver å slette.

Hvis du ikke har registrert parameteren, er det ikke lagret noen data for parameteren som kan slettes.

Hvis du noen gang har registrert en parameter og deretter må slette det aktuelle feltet, kan du gjøre dette: Slett alle parametere for et sett med hendelser, eller slett alle parameterne i alle hendelsene.

Slik påvirkes attribusjon av sletting

Når en sletting er fullført, er det ikke lenger mulig å bruke den historiske kampanjeinformasjonen til attribusjon. Denne informasjonen er slettet. Fra nå av kan attribusjon bli kreditert andre kampanjer (hvis det finnes noen fra førsteparts annonseklikk eller fra ny kampanjeinformasjon som er samlet inn etter slettingen). Hvis ikke blir den ansett som «direkte».

Slik blir slettinger påvirket av samtykkemodus

Hvis du bruker samtykkemodus for området ditt, kan det hende du må legge 7 kalenderdager til sluttdatoen for forespørselen om sletting av data for å sikre at eventuelle verdier du spesifikt ønsker å slette, blir slettet fra atferdsmodellene. Dette skyldes at Analytics lærer maskinlæringsmodeller å ta til seg data fra brukere som har gitt samtykke (dvs. dataene du kanskje prøver å slette), og anslår fremtidig brukeratferd ut fra opplæringsdataene. Data brukere har gitt samtykke til, kan bli brukt til å modellere data i opptil 7 dager etter at dataene med samtykke ble registrert i rapporteringen, og derfor må du kanskje legge 7 ekstra dager til forespørselen om sletting. Eksempel: Hvis den opprinnelige sluttdatoen for forespørselen om sletting av data er 1. januar, må du endre den til 8. januar i stedet.

Slik blir underområder og sammendragsområder påvirket av sletting

Underområder

Data du sletter fra kildeområder, blir også slettet fra de tilhørende underområdene. Men data du sletter fra underområder, blir bare slettet fra de aktuelle underområdene. Finn ut mer om underområder

Sammendragsområder

Når du sender inn en forespørsel om sletting av data i et kildeområde, blir de aktuelle dataene også slettet fra sammendragsområdet. Når du sender inn en forespørsel om sletting av data i et sammendragsområde, slettes de aktuelle dataene bare fra sammendragsområdet. Finn ut mer om sammendragsområder

Sletting av data om enkeltbrukere

Hvis du vil slette data som er tilknyttet User-ID-er eller anonyme ID-er, kan du bruke brukerutforskning i Utforskninger.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false