[GA4] เมตริกตามการคาดการณ์

เกี่ยวกับเมตริกตามการคาดการณ์

Google Analytics ทำให้ข้อมูลของคุณสมบูรณ์ขึ้นโดยอัตโนมัติ ด้วยการนำความเชี่ยวชาญด้านแมชชีนเลิร์นนิงของ Google มาใช้กับชุดข้อมูลเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตของผู้ใช้ เมตริกตามการคาดการณ์ช่วยให้ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าเพียงแค่ใช้การรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่มีแบบแผนเท่านั้น

เมตริก คำจำกัดความ
ความน่าจะเป็นของการซื้อ

ความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมานั้นจะทำให้เกิดเหตุการณ์สำคัญหนึ่งๆ ภายใน 7 วันข้างหน้า

ความน่าจะเป็นของการเลิกใช้งาน

ความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในแอปหรือเว็บไซต์ภายในช่วง 7 วันที่ผ่านมานั้นจะไม่ใช้งานภายใน 7 วันข้างหน้า

รายได้ที่คาดการณ์

รายได้ที่คาดไว้จากเหตุการณ์สำคัญการซื้อทั้งหมดภายใน 28 วันข้างหน้าจากผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา

 

ปัจจุบัน ระบบรองรับเฉพาะเหตุการณ์ purchase/ecommerce_purchase และ in_app_purchase สำหรับความน่าจะเป็นของการซื้อและเมตริกการคาดการณ์รายได้

แม้ว่าเราจะยังคงประมวลผลเหตุการณ์ ecommerce_purchase ต่อไป แต่เราขอแนะนําให้ใช้เหตุการณ์ purchase แทน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Analytics กำหนดให้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้จึงจะฝึกโมเดลตามการคาดการณ์ได้สำเร็จ

  1. จํานวนตัวอย่างขั้นต่ำที่เป็นบวกและลบของผู้ซื้อและผู้ใช้ที่เลิกใช้งาน ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ภายในช่วงระยะเวลา 7 วัน ผู้ใช้ที่กลับมาอย่างน้อย 1,000 คนต้องมีการทริกเกอร์เงื่อนไขตามการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้อง (การซื้อหรือการเลิกใช้งาน) และผู้ใช้ที่กลับมาอีกอย่างน้อย 1,000 คนต้องไม่ทริกเกอร์
  2. คุณภาพของโมเดลต้องอยู่คงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการที่คุณทําได้เพื่อให้พร็อพเพอร์ตี้มีโอกาสที่ดีที่สุดในการมีสิทธิ์ได้รับเมตริกตามการคาดการณ์)
  3. เพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้ทั้งความน่าจะเป็นของการซื้อและเมตริกรายได้ที่คาดการณ์ พร็อพเพอร์ตี้จะต้องส่งเหตุการณ์ purchase (แนะนำสำหรับการรวบรวม) และ/หรือ in_app_purchase (รวบรวมโดยอัตโนมัติ) เมื่อรวบรวมเหตุการณ์ purchase คุณต้องรวบรวมพารามิเตอร์ value และ currency สําหรับเหตุการณ์นั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบจะสร้างเมตริกตามการคาดการณ์สำหรับแต่ละโมเดลที่มีสิทธิ์วันละครั้งให้กับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ หากคุณภาพของโมเดลสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ของคุณอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ Analytics จะหยุดอัปเดตการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องและอาจไม่พร้อมใช้งานใน Analytics

ตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์ของการคาดการณ์แต่ละรายการได้โดยไปที่ส่วนตามการคาดการณ์ในเทมเพลตกลุ่มเป้าหมายที่แนะนําในเครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมาย

การใช้เมตริกตามการคาดการณ์

เมตริกตามการคาดการณ์มีให้ใช้ในเครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมายและในการสำรวจ

เครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมาย

คุณใช้เมตริกตามการคาดการณ์เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามการคาดการณ์ในเครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมายได้

การสำรวจ

คุณสามารถใช้ความน่าจะเป็นของการซื้อและความน่าจะเป็นของการเลิกใช้งานในการสำรวจภายในเทคนิคการวิเคราะห์ตลอดอายุการใช้งานของผู้ใช้ได้

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

ในการตั้งค่าการแชร์ข้อมูล ให้เปิดใช้การตั้งค่าการประมาณการมีส่วนร่วมและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ คุณจะได้รับประโยชน์เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ เนื่องจากจะทำให้ Analytics สามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้และแชร์ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของโมเดลและปรับปรุงการคาดการณ์ได้

ใช้คำแนะนำเหตุการณ์ในพร็อพเพอร์ตี้ให้ได้อย่างเต็มที่

อย่าลืมรวบรวมเหตุการณ์ purchase และ/หรือ in_app_purchase ระบบจะรวบรวมเหตุการณ์ in_app_purchase โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณต้องลิงก์กับ Google Play ผ่านบัญชี Firebase เพื่อดูเหตุการณ์ in_app_purchase หากมีแอป Android โปรดทราบว่าแม้เราจะยังคงประมวลผลเหตุการณ์ ecommerce_purchase ต่อไป แต่เราขอแนะนําให้ใช้เหตุการณ์ purchase แทน

หากคุณกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองและเพิ่มเงื่อนไขตามการคาดการณ์เพื่อใช้ความน่าจะเป็นของการซื้อในแอปและความน่าจะเป็นของการซื้อ ระบบจะรวมเฉพาะผู้ใช้ที่ดำเนินการทั้งเหตุการณ์ purchase และ in_app_purchase จนเสร็จสิ้นเท่านั้นไว้ในกลุ่มเป้าหมาย

การรวบรวมเหตุการณ์ที่แนะนำปริมาณมากหรือหลากหลายมากยิ่งขึ้นที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ จะช่วยเราเพิ่มประสิทธิภาพโมเดลและปรับปรุงการคาดการณ์ได้ ในทำนองเดียวกัน การลดเหตุการณ์รบกวนที่ไม่มีความหมายในแง่พฤติกรรมของผู้ใช้ก็จะช่วยปรับปรุงการคาดการณ์ได้เช่นกัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก