[GA4] ตั้งค่า BigQuery Export

บทความนี้ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรเจ็กต์คอนโซล Google API และเปิดใช้ BigQuery

 

 1. เข้าสู่ระบบคอนโซล Google Cloud
 2. สร้างโปรเจ็กต์คอนโซล Google Cloud ใหม่หรือเลือกโปรเจ็กต์ที่มีอยู่
 3. ไปที่ตาราง API

  เปิดเมนูการนำทางมุมซ้ายบน คลิก API และบริการ จากนั้นคลิกไลบรารี
 4. เปิดใช้ BigQuery

  ในส่วนGoogle Cloud API ให้คลิก BigQuery API คลิกเปิดใช้ในหน้าถัดไป
 5. เมื่อได้รับแจ้ง ให้อ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมโปรเจ็กต์สำหรับ BigQuery Export

คุณสามารถส่งออกข้อมูล Google Analytics ไปยังแซนด์บ็อกซ์ของ BigQuery ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (อาจมีขีดจํากัดแซนด์บ็อกซ์)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดจากแซนด์บ็อกซ์และการกำหนดราคาของ BigQuery

ขั้นตอนที่ 3: ลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 กับ BigQuery

หลังจากเสร็จสิ้น 2 ขั้นตอนแรกแล้ว คุณจะเปิดใช้ BigQuery Export จากผู้ดูแลระบบ Analytics ได้

BigQuery Export อยู่ภายใต้ขีดจํากัดในการรวบรวมและการกําหนดค่าเดียวกันกับ Google Analytics หากต้องการขีดจํากัดที่สูงขึ้น คุณสามารถอัปเกรดพร็อพเพอร์ตี้เป็น 360 ได้

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ Analytics ให้ใช้อีเมลที่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรเจ็กต์ BigQuery ระดับเจ้าของ (ดูสิทธิ์ด้านล่างสำหรับข้อกําหนดเพิ่มเติมแบบละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึง) รวมถึงมีบทบาทผู้แก้ไขสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ซึ่งมีสตรีมข้อมูลที่ต้องการลิงก์

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในลิงก์ผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงก์ BigQuery
 2. คลิกลิงก์
 3. คลิกเลือกโปรเจ็กต์ BigQuery เพื่อแสดงรายการโปรเจ็กต์ที่คุณเข้าถึงได้

  หากคุณลิงก์ Analytics และ Firebase แล้ว (หรือวางแผนที่จะลิงก์) ให้พิจารณาส่งออกไปยังโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์เดียวกัน ซึ่งจะทำให้การรวมกับข้อมูล Firebase อื่นๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น
 4. เลือกโปรเจ็กต์จากรายการ แล้วคลิกยืนยัน
 5. เลือกตําแหน่งให้ข้อมูล (หากโปรเจ็กต์มีชุดข้อมูลสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics อยู่แล้ว คุณจะกําหนดค่าตัวเลือกนี้ไม่ได้)
 6. คลิกถัดไป
 7. เลือกกําหนดค่าสตรีมข้อมูลและเหตุการณ์เพื่อเลือกสตรีมข้อมูลที่จะรวมไว้ในการส่งออกและเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการรวมไว้ในการส่งออก คุณสามารถยกเว้นเหตุการณ์ได้โดยคลิกเพิ่มเพื่อเลือกรายการเหตุการณ์ที่มีอยู่ หรือคลิกระบุเหตุการณ์ตามชื่อเพื่อเลือกเหตุการณ์ที่มีอยู่ตามชื่อหรือระบุชื่อเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้รวบรวมในพร็อพเพอร์ตี้
 8. คลิกเสร็จสิ้น
 9. เลือกรวมตัวระบุการโฆษณาสําหรับสตรีมแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากคุณต้องการรวมตัวระบุการโฆษณา
 10. เลือกส่งออกข้อมูลรายวัน (วันละครั้ง) หรือการสตรีม (ต่อเนื่อง) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง
 11. คลิกถัดไป
 12. ตรวจสอบการตั้งค่า แล้วคลิกส่ง

สิทธิ์

Project getIamPolicy/setIamPolicy rights, Services get/enable rights

OWNER เป็นชุดของสิทธิ์เหล่านี้ในขั้นสูง

หากต้องการสร้างลิงก์ BigQuery สิทธิ์ขั้นต่ำที่คุณต้องการคือ

 • resourcemanager.projects.get
  • วิธีรับโปรเจ็กต์
 • resourcemanager.projects.getIamPolicy
  • วิธีรับรายการสิทธิ์
 • resourcemanager.projects.setIamPolicy
  • วิธีตรวจสอบว่าผู้ใช้มีสิทธิ์สร้างลิงก์ในโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
 • serviceusage.services.enable
  • วิธีเปิดใช้ BigQuery API
 • serviceusage.services.get
  • วิธีตรวจสอบว่าเปิดใช้ BigQuery API อยู่หรือไม่

ยืนยันบัญชีบริการ

เมื่อลิงก์ Analytics กับ BigQuery กระบวนการดังกล่าวจะสร้างบัญชีบริการต่อไปนี้

firebase-measurement@system.gserviceaccount.com

ยืนยันว่าได้เพิ่มบัญชีเป็นสมาชิกของโปรเจ็กต์แล้ว และบัญชีมีบทบาทผู้ใช้ BigQuery (roles/bigquery.user)

หากก่อนหน้านี้ได้ตั้งค่า BigQuery Export เพื่อกำหนดบทบาทผู้แก้ไขโปรเจ็กต์ Google Cloud ให้บัญชีบริการ คุณสามารถลดบทบาทนั้นเป็นผู้ใช้ BigQuery ได้ ในการเปลี่ยนบทบาทของบัญชีบริการ คุณต้องยกเลิกการลิงก์แล้วลิงก์ Analytics กับโปรเจ็กต์ BigQuery อีกครั้ง ขั้นตอนแรกคือยกเลิกการลิงก์ Analytics กับ BigQuery และนําบัญชีบริการที่มีบทบาทผู้แก้ไขออก จากนั้นลิงก์ Analytics กับ BigQuery อีกครั้งตามวิธีการด้านบนเพื่อสร้างบัญชีบริการใหม่ซึ่งมีสิทธิ์ที่ถูกต้องสําหรับโปรเจ็กต์

หลังจากลิงก์อีกครั้งแล้ว ให้ตรวจสอบว่าบัญชีบริการมีบทบาทเจ้าของ (bigquery.dataOwner) ในชุดข้อมูลการส่งออกที่มีอยู่ ซึ่งทําได้โดยดูนโยบายการเข้าถึงของชุดข้อมูล

เปลี่ยนภูมิภาค

หากคุณเลือกภูมิภาคที่ไม่ถูกต้อง และจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหลังจากที่สร้างลิงก์แล้ว ให้ทำดังนี้

 1. ลบลิงก์ไปยัง BigQuery (ดูด้านล่าง)
 2. สำรองข้อมูลไปยังชุดข้อมูลอื่นใน BigQuery (ย้าย หรือ คัดลอก)
 3. ลบชุดข้อมูลเดิม จดชื่อไว้ เนื่องจากคุณจะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไป
 4. สร้างชุดข้อมูลใหม่โดยใช้ชื่อเดียวกันกับชุดข้อมูลที่เพิ่งลบ และเลือกตําแหน่งสำหรับข้อมูล
 5. แชร์ชุดข้อมูลใหม่กับ firebase-measurement@system.gserviceaccount.com และกำหนดบทบาทเจ้าของข้อมูล BigQuery ให้บัญชีบริการ
 6. คัดลอกข้อมูลสำรองลงในชุดข้อมูลใหม่
 7. ทำตามขั้นตอนด้านบนซ้ำเพื่อสร้างลิงก์ใหม่ไปยัง BigQuery

หลังจากเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว คุณจะมีช่องว่างในข้อมูลแทน การสตรีมและการส่งออกข้อมูลรายวันจะไม่ประมวลผลในระหว่างการลบลิงก์ที่มีอยู่และการสร้างลิงก์ใหม่

ลบลิงก์ไปยัง BigQuery

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในลิงก์ผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงก์ BigQuery
 2. คลิกแถวสำหรับลิงก์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก เพิ่มเติม > ลบ

ขีดจํากัด BigQuery Export

พร็อพเพอร์ตี้ GA4 มาตรฐานมี BigQuery Export อยู่ที่ 1 ล้านเหตุการณ์สําหรับการส่งออกรายวัน (เป็นกลุ่ม) ไม่มีการจํากัดจํานวนเหตุการณ์สําหรับการส่งออกแบบสตรีม หากพร็อพเพอร์ตี้เกินขีดจํากัดการส่งออกอย่างต่อเนื่อง การส่งออกของ BigQuery รายวันจะหยุดชั่วคราวและจะไม่ประมวลผลการส่งออกในวันก่อนหน้านี้อีกครั้ง

ผู้แก้ไขพร็อพเพอร์ตี้และผู้ดูแลระบบจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลทุกครั้งที่พร็อพเพอร์ตี้ที่จัดการเกินขีดจํากัดรายวัน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบว่าหากไม่ดําเนินการ ระบบจะหยุดส่งออกชั่วคราวเมื่อใด นอกจากนี้หากพร็อพเพอร์ตี้มาตรฐานเกินขีดจํากัดต่อวัน 1 ล้านเหตุการณ์อย่างมาก Analytics อาจหยุดส่งออกรายวันชั่วคราวทันที หากคุณได้รับการแจ้งเตือน โปรดใช้ตัวเลือกการกรองข้อมูล (การส่งออกสตรีมข้อมูลและการยกเว้นเหตุการณ์) เพื่อลดปริมาณเหตุการณ์ที่ส่งออกในแต่ละวัน และช่วยให้การส่งออกรายวันทํางานได้ต่อไป

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจํากัดที่สูงขึ้นสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ 360

การกรองข้อมูล

คุณสามารถคัดสตรีมข้อมูลและเหตุการณ์บางรายการออกจากการส่งออกเพื่อจํากัดขนาดการส่งออกหรือเพื่อส่งออกเฉพาะเหตุการณ์ที่ต้องการใน BigQuery

ยกเว้นสตรีมข้อมูลและเหตุการณ์ระหว่างขั้นตอนการลิงก์

ในระหว่างขั้นตอนการลิงก์ เมื่อคุณเลือกสตรีมข้อมูลที่ต้องการส่งออก จะมีตัวเลือกให้เลือกเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการรวมไว้ในการส่งออกด้วย ดูขั้นตอนที่ 9 ในขั้นตอนการลิงก์

เพิ่มหรือนําสตรีมข้อมูลหรือเหตุการณ์ออกหลังจากกําหนดค่าการลิงก์แล้ว

คุณสามารถเพิ่มหรือนําสตรีมข้อมูลออก แล้วเพิ่มเหตุการณ์ลงในหรือนำเหตุการณ์ออกจากรายการการยกเว้นหลังจากที่กําหนดค่าลิงก์ BigQuery แล้ว

 
หมายเหตุ: เมื่อลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้อีเมลที่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรเจ็กต์ BigQuery ระดับเจ้าของ รวมถึงมีบทบาทผู้แก้ไขสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ซึ่งมีสตรีมข้อมูลที่ต้องการลิงก์
 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในลิงก์ผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงก์ BigQuery
 2. คลิกแถวของโปรเจ็กต์ที่ต้องการแก้ไขลิงก์
 3. ในส่วนสตรีมข้อมูลและเหตุการณ์ ให้คลิกดูสตรีมข้อมูลและเหตุการณ์
 4. ในส่วนสตรีมข้อมูลที่จะส่งออก คุณอาจเลือกสตรีมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อส่งออกหรือนําสตรีมข้อมูลที่มีอยู่ออกจากรายการได้
 5. ในรายการเหตุการณ์ที่จะยกเว้น ให้คลิกเพิ่มหากต้องการเลือกจากรายการเหตุการณ์ที่มีอยู่ หรือคลิกระบุเหตุการณ์ตามชื่อหากต้องการเลือกเหตุการณ์ที่มีอยู่ตามชื่อหรือระบุชื่อเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้รวบรวมในพร็อพเพอร์ตี้
 6. หากต้องการนําเหตุการณ์ออกจากรายการ ให้คลิกเครื่องหมายลบที่ท้ายแถว

การกำหนดราคาและการเรียกเก็บเงิน

BigQuery เรียกเก็บเงินค่าใช้งานตามราคา 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่เก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อความค้นหา คุณจะตรวจสอบตารางการกำหนดราคาและดูความแตกต่างระหว่างข้อความค้นหาแบบโต้ตอบและแบบกลุ่มได้

คุณต้องกำหนดรูปแบบการชำระเงินที่ถูกต้องซึ่งบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ก่อน จึงจะส่งออกข้อมูลต่อได้ หากการส่งออกขัดข้องเนื่องจากวิธีการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง เราจะส่งออกข้อมูลสำหรับเวลานั้นอีกครั้งไม่ได้

นอกจากนี้คุณยังส่งออกข้อมูล Analytics ไปยังแซนด์บ็อกซ์ของ BigQuery ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่โปรดทราบว่าอาจมีขีดจํากัดแซนด์บ็อกซ์

เมื่อคุณเริ่มเห็นข้อมูล

เมื่อการลิงก์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อมูลควรเริ่มไหลไปที่โปรเจ็กต์ BigQuery ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง หากคุณเปิดใช้การส่งออกรายวัน ระบบจะส่งออกไฟล์ 1 ไฟล์ในแต่ละวันซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของวันก่อนหน้า (โดยทั่วไปคือระหว่างช่วงบ่ายต้นๆ ในเขตเวลาที่คุณตั้งค่าไว้สําหรับการรายงาน)

เหตุผลที่การลิงก์ไม่สําเร็จ

การลิงก์กับ BigQuery อาจไม่สําเร็จเนื่องจาก 2 สาเหตุต่อไปนี้

 • นโยบายองค์กรไม่อนุญาตให้ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา หากคุณเลือกสหรัฐอเมริกาเป็นตําแหน่งของข้อมูล ให้เลือกสถานที่อื่น
 • นโยบายองค์กรไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีบริการจากโดเมนที่คุณต้องการส่งออกข้อมูล ในกรณีนี้ คุณจะต้องแก้ไขนโยบายองค์กร

เหตุผลที่การส่งออกไม่สําเร็จ

ล้มเหลว สาเหตุ ผลลัพธ์
ไม่มีบัญชีบริการ ไม่มีบัญชีบริการในโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ที่มีบทบาทผู้ใช้ Analytics สร้างตารางไม่ได้ การส่งออกไม่สําเร็จ
บัญชีโรบ็อตถูกลบหลังการติดตั้ง ผู้ใช้ในบัญชีระบบคลาวด์ได้นําบัญชีบริการโรบ็อตที่ Google Analytics ติดตั้งไว้ออก Analytics สร้างตารางไม่ได้อีกต่อไป การส่งออกทั้งหมดจะหยุด
นโยบายองค์กรขัดแย้งกับ BigQuery Export ผู้ใช้ในโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์สร้างนโยบายองค์กรที่ป้องกันไม่ให้ Analytics ส่งออกข้อมูล นโยบายนี้อาจป้องกันไม่ให้มีการสร้างตาราง BigQuery หรือการเขียนไปยังตาราง และยังอาจคัดค้านภูมิภาคของพื้นที่เก็บข้อมูลด้วย ไม่มีการสร้างตาราง หรือสร้างขึ้นแล้วแต่ถูกลบออกอย่างรวดเร็ว (ประมาณ 30 นาที)
ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน ผู้ใช้ในโปรเจ็กต์ระบบคลาวด์เปลี่ยนการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน BigQuery จึงเปลี่ยนจากบริการฟรีเป็นบริการแบบมีค่าใช้จ่าย แม้ว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วน่าจะทำงานได้ตามปกติ แต่ก็อาจเกิดความล้มเหลวขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากโปรเจ็กต์มีขนาดเกิน 10 GB (ขีดจํากัดแซนด์บ็อกซ์) ในทางปฏิบัติ การส่งออกอาจเริ่มต้นไม่สําเร็จ ไม่มีการเพิ่มข้อมูลในตาราง
โปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์เกินโควต้า ระบบคลาวด์มีทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดสำหรับโปรเจ็กต์ส่วนใหญ่ คุณสามารถใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้าของพื้นที่เก็บข้อมูล BigQuery แต่จะเขียนข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ โปรดทราบว่าโควต้าสําหรับโปรเจ็กต์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายให้พื้นที่เก็บข้อมูลเล็กน้อย (10GB) ไม่มีการเพิ่มข้อมูลในตาราง
ผู้ใช้เปลี่ยนเขตเวลาของพร็อพเพอร์ตี้ การส่งออกจะใช้เวลาสแนปชอตของพร็อพเพอร์ตี้ 24 ชั่วโมงตามเขตเวลาของพร็อพเพอร์ตี้ หากเขตเวลามีการเปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาในการส่งออกจะสั้นลงหรือยาวขึ้นได้ในบางวัน (เช่น สั้นลง 3 ชั่วโมง หากเขตเวลาเปลี่ยนจากเวลามาตรฐานตะวันออก (EST) เป็นเวลาแปซิฟิก (PT) ของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่ากรณีใด ผู้ใช้จะเห็นจํานวนเหตุการณ์ที่ผิดปกติ 1 วันของจำนวนเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ความสับสนของผู้ใช้ทั่วไป

การสนับสนุน

หากพบปัญหาเกี่ยวกับ BigQuery เช่น การเรียกเก็บเงิน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนระบบคลาวด์ของ Google

BigQuery Export

หากต้องการข้อมูลการส่งออกและสิทธิ์เข้าถึงชุดข้อมูลตัวอย่าง โปรดอ่านเอกสารประกอบ BigQuery Export

การผสานรวมผู้ให้บริการ Business Intelligence กับ BigQuery

รายการนี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และอาจได้รับการอัปเดตเมื่อการผสานรวมต่างๆ พร้อมใช้งาน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก