[GA4] Báo cáo về hoạt động kiếm tiền

Dữ liệu báo cáo Kiếm tiền cho phép bạn phân tích hoạt động mua hàng trên trang web hoặc ứng dụng của mình. Bạn có thể xem thông tin về sản phẩm và giao dịch, tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử và dữ liệu về danh sách sản phẩm, chương trình khuyến mại, phiếu giảm giá có liên quan đến các lượt chuyển đổi.

Thu thập sự kiện

Để thu thập dữ liệu báo cáo Kiếm tiền, bạn cần thu thập các sự kiện đề xuất cho ngành bán lẻ/thương mại điện tử.

Để đo lường hoạt động mua hàng, bạn cần thu thập các sự kiện purchase.

Nếu trước đây đã thu thập sự kiện ecommerce_purchase, bạn có thể tiếp tục làm như vậy nhưng bạn sẽ không có quyền truy cập vào thông tin chi tiết và các tính năng mới dành riêng cho sự kiện purchase.

Dù bạn đang thu thập sự kiện nào, hãy đảm bảo sự kiện đó được bật dưới dạng lượt chuyển đổi trong Analytics. Nếu xuất sang Google Ads, bạn cũng cần thực hiện mọi mức điều chỉnh cần thiết cho chiến lược đặt giá thầu trong Google Ads.

Mở báo cáo về hoạt động kiếm tiền

Để mở báo cáo về hoạt động kiếm tiền, hãy nhấp vào Kiếm tiền ở ngăn bên trái.

Để biết thông tin về các báo cáo có sẵn, cũng như các thứ nguyên và chỉ số có liên quan, hãy xem mục Kiếm tiền trong Báo cáo, thứ nguyên và chỉ số.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?