[GA4] Tích hợp Google Ad Manager

Khi bạn liên kết mạng Ad Manager với một tài sản Google Analytics 4, dữ liệu web và ứng dụng của Analytics trong tài sản đó sẽ xuất hiện trong các báo cáo của Ad Manager.

Khi bạn liên kết Ad Manager với Google Analytics 4, Analytics sẽ bắt đầu tự động thu thập các sự kiện sau đây:

 • ad_click
 • ad_impression
 • ad_query

Với tính năng tích hợp Ad Manager, Analytics sẽ thu thập từng sự kiện này cho mỗi quảng cáo trên trang. Điều này có thể làm tăng số lượng sự kiện có tính phí cho các tài sản 360.

Bằng việc thu thập những sự kiện này cho mỗi quảng cáo, Google Analytics 4 loại bỏ sự chênh lệch giữa báo cáo của Analytics và báo cáo của Ad Manager mà bạn từng nhận thấy khi tích hợp Universal Analytics và Ad Manager.

Nội dung trong bài viết này:

Điều kiện tiên quyết

Kiểm tra để đảm bảo bạn đã đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây trước khi thiết lập tính năng tích hợp Google Ad Manager cho Google Analytics 4.

Quyền

Để tạo hoặc xoá mối liên kết với Ad Manager trong GA4, bạn phải là Quản trị viên trong Ad Manager và có vai trò Người chỉnh sửa trong Analytics.

Thẻ

Trang web của bạn cần thu thập dữ liệu thông qua thẻ Google. Để xem báo cáo Google Ad Manager trong Analytics, phần lớn thẻ của bạn cần phải là Thẻ nhà xuất bản của Google.

Các cấu hình sản phẩm khác

Để báo cáo về dữ liệu ứng dụng, ứng dụng của bạn phải có GMA SDK trong Google Ad Manager.

Thiết lập tính năng tích hợp Google Ad Manager cho GA4

Liên kết tài sản Google Analytics 4 với Ad Manager.

Sau khi bạn thiết lập mối liên kết, trên trang Quản trị, trong mục Liên kết sản phẩm, hãy nhấp vào Mối liên kết với Ad Manager.

Cách hoạt động của tính năng tích hợp báo cáo Google Ad Manager/GA4

Tính năng tích hợp GA4 với Google Ad Manager hoạt động dựa trên một số quy trình chính, trong đó có mã nhận dạng dùng chung và quy trình liên kết dữ liệu. Sau đây là thông tin chi tiết về cách hoạt động của tính năng này.

Mã nhận dạng dùng chung

Để tính năng tích hợp Ad Manager hoạt động hiệu quả, thẻ GA4 và Ad Manager giao tiếp với nhau bằng mã nhận dạng dùng chung để so khớp từng lượt hiển thị quảng cáo với sự kiện GA4 tương ứng. GA4 và Ad Manager sử dụng thẻ trong từng ứng dụng hoặc trang web để tạo mã nhận dạng duy nhất cho mỗi sự kiện hoặc lượt hiển thị quảng cáo. Trong các tài sản web, mã nhận dạng này được gọi là query_id. Trong các tài sản ứng dụng, mã nhận dạng này được gọi là ad_event_id.

Hoạt động giao tiếp giữa các thẻ đảm bảo rằng mã nhận dạng được ghi lại giữa GA4 và Ad Manager là giống nhau đối với một sự kiện duy nhất và lượt hiển thị quảng cáo tương ứng. Hoạt động giao tiếp giữa các thẻ diễn ra một cách đồng bộ khi hệ thống gửi sự kiện và phân phát quảng cáo. Các mã nhận dạng được ghi lại khi Ad Manager và GA4 không được liên kết với nhau hoặc khi một trong hai hệ thống không hoạt động sẽ không được chia sẻ trong quá trình tích hợp này.

Lưu ý: Trong các tài sản web, phần tử HTML <iframe> có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp giữa các thẻ và ngăn việc chia sẻ mã nhận dạng. Khi được phân phát bên trong <iframe>, các thẻ Ad Manager sẽ được tách riêng với phần còn lại của trang. Thẻ trả về thường hiển thị trong <iframe> và không thể truyền dữ liệu đến GA4.

Sự kiện được thu thập tự động

Khi đang ở trạng thái bật, tính năng tích hợp Ad Manager sẽ tự động thu thập các sự kiện sau cho tài sản web và ứng dụng.

 • các tài sản web – ad_impression và ad_click.
 • các tài sản ứng dụng – ad_impression, ad_click, ad_query, ad_exposure, adunit_exposure.

Các sự kiện này sẽ được chỉ định các thông số query_ids và ad_event_ids riêng.

Quy trình liên kết dữ liệu

GA4 liên kết dữ liệu của mình với tệp nhật ký của Ad Manager bằng cách sử dụng mã nhận dạng dùng chung giúp so khớp dữ liệu Ad Manager với dữ liệu Analytics. Tính năng tích hợp này sử dụng thông tin và chế độ cài đặt cấu hình có sẵn khi từng sự kiện riêng lẻ xảy ra. Việc thay đổi trường về giá trong Ad Manager, cấu hình gắn thẻ hoặc phương diện trang trong GA4 sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu xuất hiện trong báo cáo GA4 về dữ liệu trước đây. Tương tự như vậy, quy trình Thanh toán và điều chỉnh trong Ad Manager sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu được báo cáo trong GA4.

Ví dụ: doanh thu được tính dựa trên giá trị đã có trong Ad Manager khi sự kiện được ghi lại. Việc thay đổi giá trị sau khi sự kiện quảng cáo xảy ra sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu doanh thu hiển thị cho sự kiện trong GA4.

Lưu ý: Giá trị của trường "Giá" trong Ad Manager được dùng để tính toán doanh thu trong GA4.

Xem dữ liệu Google Ad Manager trong GA4

Sau khi thiết lập tính năng tích hợp báo cáo Ad Manager, bạn sẽ có thể xem dữ liệu Ad Manager trong GA4. Dữ liệu doanh thu Ad Manager sẽ xuất hiện trong báo cáo Kiếm tiền > Quảng cáo của nhà xuất bản và trình đơn chính của công cụ Khám phá trong tài sản Google Analytics 4.

Phương diện và chỉ số Ad Manager

Sau khi bạn liên kết mạng Ad Manager với tài sản Google Analytics 4, dữ liệu về lưu lượng truy cập của Google Ad Manager sẽ được thể hiện ở các phương diện và chỉ số sau trong báo cáo Analytics.

Phương diện

 • Định dạng quảng cáo (sử dụng giá trị của phương diện Định dạng khoảng không quảng cáo trên Ad Manager)
 • Nguồn quảng cáo (sử dụng tên và mã nhận dạng mạng Ad Manager)

 • Đơn vị quảng cáo (sử dụng giá trị của phương diện Đơn vị quảng cáo (tất cả các cấp) trong Ad Manager)

 • Đường dẫn trang + chuỗi truy vấn và lớp màn hình (sử dụng vị trí của đơn vị quảng cáo Ad Manager)

Chỉ số

 • Thời lượng hiển thị đơn vị quảng cáo (Lượng thời gian người dùng xem quảng cáo)

 • Số lượt nhấp vào quảng cáo của nhà xuất bản (Số lượt nhấp trên Ad Manager)

 • Số lượt hiển thị quảng cáo của nhà xuất bản (Số lượt hiển thị trên Ad Manager)

 • Tổng doanh thu từ quảng cáo (Tổng doanh thu từ quảng cáo, tức là tổng của doanh thu trên Ad Manager và doanh thu từ quảng cáo khác)

Xuất đối tượng

Cách xuất đối tượng từ Analytics:

Khi đã kích hoạt các tín hiệu của Google và bật quảng cáo được cá nhân hoá trong phần cài đặt đường liên kết, các đối tượng sẽ được tự động xuất sang Ad Manager.

Lưu ý: Ban đầu, bạn phải đặt nút Bật tính năng cá nhân hoá quảng cáo trong quy trình liên kết trong Ad Manager. Sau khi bật, bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt này trong Ad Manager hoặc Google Analytics.

Những đối tượng chứa dữ liệu nhân khẩu học hoặc mối quan tâm sẽ không được xuất.

Khi bạn xuất đối tượng thông qua tính năng chia sẻ đối tượng liên tục, các đối tượng đó sẽ xuất hiện trong tài khoản Ad Manager được liên kết. Bạn có thể sử dụng đối tượng này ngay để nhắm mục tiêu hoặc sử dụng kết hợp với những đối tượng khác. Bạn cũng có thể phân tích các đối tượng đó.

Chất lượng dữ liệu và những điểm khác biệt

Các vấn đề về hoạt động triển khai có thể dẫn đến sự khác biệt giữa dữ liệu Ad Manager và dữ liệu Google Analytics. Nếu thấy sự khác biệt về dữ liệu, bạn cần kiểm tra những việc sau.

Bạn có thể làm theo 3 bước sau để khắc phục hầu hết các vấn đề về việc gắn thẻ:

 1. Sử dụng thẻ Google.
 2. Sử dụng Thẻ nhà xuất bản của Google (GPT).
 3. Tránh phân phát các thẻ Ad Manager bên trong <iframe>. Hãy nhớ rằng thẻ trả về thường hiển thị trong <iframe>, nên sẽ không được đưa vào quá trình tích hợp.

Để thông tin báo cáo khớp với nhau, hãy làm như sau:

 1. Xác minh rằng bạn chỉ thêm các sự kiện của quảng cáo hiển thị vào Ad Manager.
 2. Đảm bảo rằng bạn chỉ thêm dữ liệu Ad Manager cho những trang/ứng dụng được đo lường bởi tài sản GA4 mà bạn đã liên kết.

Tính năng tích hợp này sẽ chỉ hiển thị dữ liệu Ad Manager từ những sự kiện trong tài sản GA4 được liên kết với mạng Ad Manager.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính