[Google Analytics 4] Integracja z Google Ad Managerem

Po połączeniu sieci Ad Managera z usługą w Google Analytics 4 dane z witryny i aplikacji pochodzące z tej usługi w Analytics będą dostępne w raportach Ad Managera.

Gdy połączysz konto Ad Managera z Google Analytics 4, Analytics zacznie automatycznie zbierać te zdarzenia:

 • ad_click,
 • ad_impression,
 • ad_query.

Po integracji z Ad Managerem Analytics zbiera wszystkie te zdarzenia dla każdej reklamy na stronie. Może to spowodować wzrost liczby zdarzeń podlegających rozliczeniu w usługach w Analytics 360.

Dzięki gromadzeniu tych zdarzeń w przypadku każdej reklamy Google Analytics 4 eliminuje rozbieżności w raportach między Analytics a Ad Managerem, które występowały wcześniej w przypadku integracji Universal Analytics z Ad Managerem.

Tematy w tym artykule:

Wymagania wstępne

Zanim skonfigurujesz integrację Google Ad Managera z Google Analytics 4, sprawdź, czy spełniasz te wymagania wstępne.

Uprawnienia

Aby tworzyć i usuwać w GA4 połączenia z Ad Managerem, musisz mieć rolę Administrator w usłudze Ad Manager i rolę Edytujący w Analytics.

Tagi

Twoja witryna musi gromadzić dane za pomocą tagu Google. Aby raporty Google Ad Managera były widoczne w Analytics, większość tagów musi być tagami wydawcy Google.

Konfiguracje innych usług

Aby można było tworzyć raporty z danymi aplikacji, musi ona zawierać pakiet GMA SDK do reklam mobilnych Google powiązany z Google Ad Managerem.

Konfigurowanie integracji Google Ad Managera z GA4

Połącz usługę w Google Analytics 4 z Ad Managerem

Po utworzeniu połączenia w sekcji AdministracjaPołączenia usług kliknij Połączenia z Ad Managerem.

Jak działa integracja raportów Google Ad Managera z GA4

Integracja Google Ad Managera z GA4 wymaga do działania kilku kluczowych procesów, m.in. korzystania z udostępnianych identyfikatorów i łączenia danych. Poniżej dowiesz się, jak one przebiegają.

Udostępniane identyfikatory

Aby integracja z Ad Managerem działała prawidłowo, tagi GA4 i Ad Managera muszą komunikować się ze sobą za pomocą udostępnianych identyfikatorów w celu dopasowywania każdego wyświetlenia reklamy do odpowiedniego zdarzenia GA4. GA4 i Ad Manager używają tagów w aplikacji lub na stronie internetowej, aby generować unikalne identyfikatory dla każdego zdarzenia i wyświetlenia reklamy. W przypadku usług internetowych jest to identyfikator query_id. We właściwościach aplikacji jest to identyfikator ad_event_id.

Dzięki komunikacji między tagami zarejestrowane identyfikatory w GA4 i usłudze Ad Manager są takie same w przypadku każdego pojedynczego zdarzenia i odpowiadającego mu wyświetlenia reklamy. Taka komunikacja odbywa się synchronicznie w miarę wysyłania zdarzeń i wyświetlania reklam. Identyfikatory zarejestrowane w okresie, gdy Ad Manager i GA4 nie były połączone lub gdy jeden z tych systemów był niedostępny, nie będą udostępniane na potrzeby tej integracji.

Uwaga: element HTML <iframe> w usłudze internetowej może zakłócać komunikację między tagami i uniemożliwiać udostępnianie identyfikatorów. Gdy tagi Ad Managera uruchamiają się wewnątrz elementu <iframe>, zostają oddzielone od reszty strony. Tagi przebiegu zwrotnego są zwykle renderowane w elemencie <iframe>, więc nie mogą przekazywać danych do GA4.

Zdarzenia zbierane automatycznie

Włączona integracja z Ad Managerem zbiera automatycznie te zdarzenia z usług internetowych i aplikacji:

 • usługi internetowe – ad_impression i ad_click;
 • właściwości aplikacji – ad_impression, ad_click, ad_query, ad_exposure, adunit_exposure.

Te zdarzenia mają przypisane własne identyfikatory query_id i ad_event_id.

Łączenie danych

GA4 łączy swoje dane z plikami dziennika Ad Managera za pomocą udostępnianych identyfikatorów, które pozwalają dopasować dane Ad Managera do danych Analytics. Ta integracja korzysta z informacji i ustawień konfiguracji dostępnych po wystąpieniu danego zdarzenia. Wprowadzanie zmian w polu stawki w usłudze Ad Manager albo w konfiguracjach tagowania lub w wymiarach strony w GA4 nie będzie miało wpływu na dane wyświetlane w raportach GA4 dotyczących danych historycznych. Także proces Płatności i uzgodnienie w usłudze Ad Manager nie ma wpływu na dane o przychodach podawane w raportach GA4.

Na przykład przychody są obliczane na podstawie wartości, która była dostępna w usłudze Ad Manager w momencie zarejestrowania zdarzenia. Zmiana wartości po wystąpieniu zdarzenia reklamowego nie wpłynie na dane o przychodach widoczne dla tego zdarzenia w GA4.

Uwaga: do obliczania przychodów w GA4 używana jest wartość w polu „Stawka” w usłudze Ad Manager.

Wyświetlanie danych Google Ad Managera w GA4

Po skonfigurowaniu integracji raportowania Ad Managera możesz wyświetlać dane z tej usługi w GA4. Dane o przychodach z Ad Managera będą dostępne w raportach Generowanie przychodu > Reklamy wydawcy i w menu głównym Eksploracje w usłudze w Google Analytics 4.

Wymiary i dane Ad Managera

Po połączeniu sieci Ad Managera z usługą w Google Analytics 4 ruch Google Ad Managera będzie prezentowany w raportach Analytics w ramach tych wymiarów i danych.

Wymiary

 • Format reklamy (korzysta z wartości wymiaru Format zasobów reklamowych w usłudze Ad Manager)
 • Źródło reklamy (używa nazwy i identyfikatora sieci Ad Managera)

 • Jednostka reklamowa (korzysta z wartości wymiaru Jednostka reklamowa (wszystkie poziomy) w usłudze Ad Manager)

 • Ścieżka do strony + ciąg zapytania i klasa ekranu (używa miejsca docelowego jednostek reklamowych Ad Managera)

Dane

 • Ekspozycja jednostki reklamowej (czas, przez jaki użytkownik widzi reklamy)

 • Kliknięcia reklam wydawcy (kliknięcia w usłudze Ad Manager)

 • Wyświetlenia reklam wydawcy (wyświetlenia w usłudze Ad Manager)

 • Łączne przychody z reklam (suma wszystkich przychodów z reklam, tj. przychodów z Ad Managera i innych przychodów z reklam)

Eksportowanie list odbiorców

Aby wyeksportować listy odbiorców z Analytics:

Gdy włączysz Google Signals i reklamy spersonalizowane w ustawieniach połączenia, listy odbiorców będą automatycznie eksportowane do Ad Managera.

Uwaga: przełącznik Włącz personalizację reklam należy ustawić wstępnie podczas procesu łączenia w usłudze Ad Manager. Po włączeniu tego ustawienia możesz je zmieniać w usłudze Ad Manager lub Google Analytics.

Listy odbiorców zawierające dane demograficzne lub dane o zainteresowaniach nie będą eksportowane.

Listy odbiorców wyeksportowane za pomocą funkcji stałego udostępniania odbiorców pojawiają się na połączonym koncie Ad Managera. Możesz używać tych list do kierowania reklam lub łączyć je z innymi listami odbiorców. Możesz je też analizować.

Jakość danych i rozbieżności między nimi

Problemy z wdrożeniem mogą powodować rozbieżności między danymi Ad Managera a Google Analytics. Jeśli zauważysz takie rozbieżności, sprawdź podane niżej kwestie.

Większość problemów z tagowaniem możesz rozwiązać w 3 krokach:

 1. Używaj tagu Google.
 2. Używaj tagów wydawcy Google (GPT).
 3. Unikaj uruchamiania tagów Ad Managera w elemencie <iframe>. Pamiętaj, że przebiegi zwrotne są zwykle renderowane właśnie w elemencie <iframe>, więc nie zostaną uwzględnione w integracji.

Aby zapewnić zgodność raportów:

 1. Sprawdź, czy pobierasz z Ad Managera tylko zdarzenia dotyczące reklam displayowych.
 2. Upewnij się, że uwzględniasz dane Ad Managera tylko ze stron lub aplikacji objętych pomiarem przez połączoną usługę w GA4.

Ta integracja pozwala wyświetlać tylko dane Ad Managera powiązane ze zdarzeniami w usłudze GA4 połączonej z siecią Ad Managera.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne