[Google Analytics 4] Integracja z Google Ad Managerem

Po połączeniu sieci Ad Managera z usługą w Google Analytics 4 dane z witryny i aplikacji pochodzące z tej usługi w Analytics będą dostępne w raportach Ad Managera.

Gdy połączysz konto Ad Managera z Google Analytics 4, Analytics zacznie automatycznie zbierać te zdarzenia:

 • ad_click
 • ad_impression
 • ad_query

Po integracji z Ad Managerem Analytics zbiera wszystkie te zdarzenia dla każdej reklamy na stronie. Może to spowodować wzrost liczby zdarzeń podlegających rozliczeniu w usługach 360.

Dzięki gromadzeniu tych zdarzeń w przypadku każdej reklamy Google Analytics 4 eliminuje rozbieżności w raportach między Analytics a Ad Managerem, które występowały wcześniej w przypadku integracji Universal Analytics z Ad Managerem.

Tematy w tym artykule:

Wymagania wstępne

Zanim skonfigurujesz integrację Google Ad Managera z Google Analytics 4, sprawdź, czy spełniasz te wymagania wstępne.

Uprawnienia

Aby tworzyć i usuwać połączenia z Ad Managerem w GA4, musisz mieć rolę administratora w usłudze Ad Manager i rolę edytującego w Analytics.

Tagi

Twoja witryna musi gromadzić dane za pomocą tagu Google. Aby raporty Google Ad Managera były widoczne w Analytics, większość tagów musi być tagami wydawcy Google.

Konfiguracje innych usług

Aby można było tworzyć raporty z danymi aplikacji, aplikacja musi zawierać pakiet SDK do reklam mobilnych Google powiązany z Google Ad Managerem.

Konfigurowanie integracji Google Ad Managera z GA4

Połącz usługę w Google Analytics 4 z Ad Managerem

Utworzone połączenie jest widoczne w Analytics w sekcji Administracja > kolumna Usługa > POŁĄCZENIA USŁUG > Połączenia z Ad Managerem.

Jak działa integracja raportów Google Ad Managera z GA4

Integracja Google Ad Managera z GA4 wymaga do działania kilku kluczowych procesów, m.in. korzystania z udostępnianych identyfikatorów i łączenia danych. Poniżej dowiesz się, jak one przebiegają.

Udostępniane identyfikatory

Aby integracja z Ad Managerem działała prawidłowo, tagi GA4 i Ad Managera muszą komunikować się ze sobą za pomocą udostępnianych identyfikatorów w celu dopasowywania każdego wyświetlenia reklamy do odpowiedniego zdarzenia GA4. GA4 i Ad Manager używają tagów w aplikacji lub na stronie internetowej, aby generować unikalne identyfikatory dla każdego zdarzenia i wyświetlenia reklamy. W przypadku usług internetowych jest to identyfikator query_id. We właściwościach aplikacji jest to identyfikator ad_event_id.

Dzięki komunikacji między tagami zarejestrowane identyfikatory w GA4 i usłudze Ad Manager są takie same w przypadku każdego pojedynczego zdarzenia i odpowiadającego mu wyświetlenia reklamy. Taka komunikacja odbywa się synchronicznie w miarę wysyłania zdarzeń i wyświetlania reklam. Identyfikatory zarejestrowane w okresie, gdy Ad Manager i GA4 nie były połączone lub gdy jeden z tych systemów był niedostępny, nie będą udostępniane na potrzeby tej integracji.

Uwaga: element HTML <iframe> w usłudze internetowej może zakłócać komunikację między tagami i uniemożliwiać udostępnianie identyfikatorów. Gdy tagi Ad Managera uruchamiają się wewnątrz elementu <iframe>, zostają oddzielone od reszty strony. Tagi przebiegu zwrotnego są zwykle renderowane w elemencie <iframe>, więc nie mogą przekazywać danych do GA4.

Zdarzenia zbierane automatycznie

Włączona integracja z Ad Managerem zbiera automatycznie te zdarzenia z usług internetowych i aplikacji:

 • usługi internetowe – ad_impression i ad_click;
 • właściwości aplikacji – ad_impression, ad_click, ad_query, ad_exposure, adunit_exposure.

Te zdarzenia mają przypisane własne identyfikatory query_id i ad_event_id.

Łączenie danych

GA4 łączy swoje dane z plikami dziennika Ad Managera za pomocą udostępnianych identyfikatorów, które pozwalają dopasować dane Ad Managera do danych Analytics. Ta integracja korzysta z informacji i ustawień konfiguracji dostępnych po wystąpieniu danego zdarzenia. Wprowadzanie zmian w polu stawki w usłudze Ad Manager albo w konfiguracjach tagowania lub w wymiarach strony w GA4 nie będzie miało wpływu na dane wyświetlane w raportach GA4 dotyczących danych historycznych. Także proces Płatności i uzgodnienie w usłudze Ad Manager nie ma wpływu na dane o przychodach podawane w raportach GA4.

Na przykład przychody są obliczane na podstawie wartości, która była dostępna w usłudze Ad Manager w momencie zarejestrowania zdarzenia. Zmiana wartości po wystąpieniu zdarzenia reklamowego nie wpłynie na dane o przychodach widoczne dla tego zdarzenia w GA4.

Uwaga: do obliczania przychodów w GA4 używana jest wartość w polu „Stawka” w usłudze Ad Manager.

Wyświetlanie danych Google Ad Managera w GA4

Po skonfigurowaniu integracji raportowania Ad Managera możesz wyświetlać dane z tej usługi w GA4. Dane o przychodach z Ad Managera będą dostępne w raportach Generowanie przychodu > Reklamy wydawcy i w menu głównym Eksploracje w usłudze w Google Analytics 4.

Wymiary i dane Ad Managera

Po połączeniu sieci Ad Managera z usługą Google Analytics 4 ruch Google Ad Managera będzie prezentowany w raportach Analytics w ramach tych wymiarów i danych.

Wymiary

 • Format reklamy (korzysta z wartości wymiaru Format zasobów reklamowych w usłudze Ad Manager)

 • Źródło reklamy (używa nazwy i identyfikatora sieci Ad Managera)

 • Jednostka reklamowa (korzysta z wartości wymiaru Jednostka reklamowa (wszystkie poziomy) w usłudze Ad Manager)

 • Ścieżka do strony + ciąg zapytania i klasa ekranu (używa miejsca docelowego jednostek reklamowych Ad Managera)

Dane

 • Ekspozycja jednostki reklamowej (czas, przez jaki użytkownik widzi reklamy)

 • Kliknięcia reklam wydawcy (kliknięcia w usłudze Ad Manager)

 • Wyświetlenia reklam wydawcy (wyświetlenia w usłudze Ad Manager)

 • Łączne przychody z reklam (suma wszystkich przychodów z reklam, tj. przychodów z Ad Managera i innych przychodów z reklam)

Jakość danych i rozbieżności między nimi

Problemy z wdrożeniem mogą powodować rozbieżności między danymi Ad Managera a Google Analytics. Jeśli zauważysz takie rozbieżności, sprawdź podane niżej kwestie.

Większość problemów z tagowaniem możesz rozwiązać w 3 krokach:

 1. Używaj tagu Google.
 2. Używaj tagów wydawcy Google (GPT).
 3. Unikaj uruchamiania tagów Ad Managera w elemencie <iframe>. Pamiętaj, że przebiegi zwrotne są zwykle renderowane właśnie w elemencie <iframe>, więc nie zostaną uwzględnione w integracji.

Aby zapewnić zgodność raportów:

 1. Sprawdź, czy pobierasz z Ad Managera tylko zdarzenia dotyczące reklam displayowych.
 2. Upewnij się, że uwzględniasz dane Ad Managera tylko ze stron lub aplikacji objętych pomiarem przez połączoną usługę GA4.

Ta integracja pozwala wyświetlać tylko dane Ad Managera powiązane ze zdarzeniami w usłudze GA4 połączonej z siecią Ad Managera.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256