[GA4] Štruktúra účtu Google Analytics

Pozrite si príklady nastavenia účtu a vlastníctva v službe Google Analytics a osvojte si princípy usporiadania účtu a vlastníctiev

V službe Universal Analytics pomocou zobrazení vytvárate osobitné zbierky údajov, ako sú geografické rozdelenia, rozdelenia podľa oblasti podnikania atď. V službe Google Analytics 4 sa zobrazenia nepoužívajú a tento druh rozdelenia údajov môžete dosiahnuť inými spôsobmi. Úroveň podrobnosti, na ktorej rozdeľujete údaje, a spôsob, ako k nim riadite prístup, závisí od (1) vašich potrieb a od toho, (2) či používate štandardnú službu Google Analytics, alebo Google Analytics 360.

V tomto článku sa dozviete, ako si usporiadať veľké firemné účty. Ak spravujete účet malej alebo stredne veľkej firmy, štruktúrou účtu sa možno nebudete musieť zaoberať.

Príklady nastavení účtu Google Analytics

Firma s jedným webom

 

Táto firma má jeden web a jeden účet Google Ads. Firma nemusí oddeľovať údaje podľa regiónu alebo oblasti podnikania.

Štandardná štruktúra účtu Google Analytics

 • Účet: jeden účet. Údaje vlastní jedna právnická osoba.
 • Vlastníctvo: jedno vlastníctvo pre web.
 • Streamy údajov: jeden stream údajov. Ak má firma aj aplikáciu, používa sa pre ňu samostatný stream údajov.

Použité princípy

Štruktúra Zdôvodnenie

Jeden účet Analytics.

Ak už máte účet Analytics, nemusíte vytvárať nový.

Údaje vlastní jedna osoba v jednej oblasti

Jedno vlastníctvo v službe Google Analytics 4 s jedným streamom (webových) údajov

Jedno vlastníctvo sprístupňuje údaje pre každý aspekt webu na jednom mieste.

Marketingový tím môže vytvárať publiká z ľubovoľnej vzorky údajov webu.

Analytici môžu pochopiť používanie viacerých zariadení a či je potrebné mať mobilný web alebo aplikáciu.

Jeden účet Google Ads prepojený s vlastníctvom v službe Google Analytics 4

Marketingový tím môže exportovať publiká do služby Google Ads na účely remarketingu a vyhľadávania záujemcov

 

Vzdelávacia inštitúcia alebo firma

 

Táto organizácia má jeden web a jeden účet Google Ads.

Požiadavky na firmy

Štruktúra účtu musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Študenti kontrolujú ponuky kurzov, zapisujú sa do kurzov a vykonávajú a spravujú prácu s kurzmi online.
 • Marketingový tím musí mať možnosť vytvárať publiká na účely remarketingu a vyhľadávania záujemcov.
 • Analytici chcú získať informácie o používaní viacerých zariadení a zistiť, či je potrebné mať mobilný web alebo aplikáciu.

Štandardná štruktúra účtu Google Analytics

 • Účet: jeden účet. Údaje vlastní jedna právnická osoba.
 • Vlastníctvo: jedno vlastníctvo pre každú logickú používateľskú základňu (inštitucionálny web).
 • Streamy údajov: jeden stream údajov pre inštitucionálny web.

Použité princípy

Štruktúra Zdôvodnenie

Jeden účet Analytics.

Ak už máte účet Analytics, nemusíte vytvárať nový.

Údaje vlastní jedna osoba v jednej oblasti

Jedno vlastníctvo v službe Google Analytics 4 s jedným streamom (webových) údajov

Jedno vlastníctvo sprístupňuje údaje pre každý aspekt webu na jednom mieste.

Marketingový tím môže vytvárať publiká z ľubovoľnej vzorky údajov webu.

Analytici môžu pochopiť používanie viacerých zariadení a či je potrebné mať mobilný web alebo aplikáciu.

Jeden účet Google Ads prepojený s vlastníctvom v službe Google Analytics 4

Marketingový tím môže exportovať publiká do služby Google Ads na účely remarketingu a vyhľadávania záujemcov

 

Geograficky rozptýlený maloobchodný predajca s elektronickým obchodom predávajúci výrobky prostredníctvom webu a aplikácie

 

Táto zastrešujúca spoločnosť má viacero geografických regiónov a každý región je samostatným obchodným subjektom. Každý región má svoj vlastný web, marketingový tím a účet Google Ads. Zastrešujúca spoločnosť má tiež aplikáciu (k dispozícii pre iOS a Android).

Požiadavky na firmy

Štruktúra účtu musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Zastrešujúca spoločnosť musí mať globálne zobrazenie údajov od všetkých obchodných subjektov.
 • Nie je potrebné, aby každý obchodný subjekt z právneho hľadiska vlastnil svoje údaje.
 • Každý obchodný subjekt chce pochopiť, ako sa cesta používateľa mení v rámci webu a aplikácie.
 • Každý obchodný subjekt musí svoje údaje rozdeliť na časti.
 • Marketingový tím každého obchodného subjektu používa prepojenie účtov Google Ads a Analytics na vytváranie a zdieľanie publík a používa publiká na účely ponúk v službe Google Ads.

Štandardná štruktúra účtu Google Analytics

 • Účet: jeden účet. Údaje vlastní jedna právnická osoba.
 • Vlastníctvo: jedno vlastníctvo pre jednu logickú používateľskú základňu.
 • Streamy údajov: jeden stream údajov pre web. Jeden stream údajov pre každú verziu aplikácie.

Štruktúra účtu Google Analytics 360

 • Účet: jeden účet. Údaje vlastní jedna právnická osoba.
 • Vlastníctvo: jedno vlastníctvo pre jednu logickú používateľskú základňu.
 • Podradené vlastníctva: jedno podradené vlastníctvo pre každý podnikateľský subjekt, ktorý potrebuje údaje rozčleniť.
 • Streamy údajov: jeden stream údajov pre web. Jeden stream údajov pre každú verziu aplikácie.

Použité princípy

Štruktúra Zdôvodnenie

Jeden účet Analytics.

Ak už máte účet Analytics, nemusíte vytvárať nový.

Zastrešujúca spoločnosť je zákonným vlastníkom údajov všetkých obchodných subjektov

Jedno vlastníctvo v službe Google Analytics 4

Jedno vlastníctvo so streamami údajov pre web a aplikáciu, ktoré sprístupní všetky údaje na zahrnutie do rovnakých reportov.

Údaje pre weby a aplikácie môžete podľa potreby spájať, aby ste zistili, ako medzi nimi používatelia prechádzajú. Zastrešujúca spoločnosť má jednotné zobrazenie všetkých údajov a môže porovnávať údaje rôznych podnikateľských subjektov.

Podradené vlastníctvo pre každý regionálny tím (360)

Každý regionálny subjekt má vlastné podradené vlastníctvo s rozčlenenými údajmi. Zastrešujúca spoločnosť má jednotné zobrazenie všetkých údajov v zdrojovom vlastníctve a môže porovnávať údaje rôznych podnikateľských subjektov.

Jeden stream údajov spájajúci všetky weby regionálnych podnikateľských subjektov

Použitie jedného streamu webových údajov pre viacero domén

Jeden projekt Firebase pre implementácie aplikácie pre Android a iOS. Projekt Firebase je prepojený s vlastníctvom v službe Google Analytics 4.

Jeden stream údajov pre každú verziu aplikácie pre iOS a Android (teda dva streamy údajov).

Osobitný stream údajov pre každú implementáciu aplikácie umožňuje izolovať údaje pre iOS a Android

 

S vlastníctvom (štandardným) je prepojený každý účet Google Ads

Keď je s jediným vlastníctvom prepojený každý účet Google Ads, publiká z vlastníctva sú dostupné v každom účte Google Ads na účely ponúk

Nepovinné: každý účet Google Ads je prepojený s príslušným podradeným vlastníctvom (360)

Keď je každý účet Google Ads prepojený s príslušným podradeným vlastníctvom, publiká z vlastníctva sú dostupné v každom účte Google Ads na účely ponúk

 

Globálny vývojár hier s viacerými hrami v Obchode Play a App Store

 

Táto firma má jeden celosvetový web značky a samostatný marketingový web pre každý herný titul. V Obchode Play a App Store predáva viaceré herné tituly.

Požiadavky na firmy

Štruktúra účtu musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Zhromažďujte údaje prvej strany z webov a aplikácií kvôli vytváraniu publík a informovanému nákupu médií.
 • Samostatné prostredie pre vývoj, plánované zavedenie a produkciu každej hry.

Štandardná štruktúra účtu Google Analytics

 • Účet: jeden účet. Údaje vlastní jedna právnická osoba.
 • Vlastníctvo: jedno vlastníctvo pre každú logickú používateľskú základňu (celosvetový web značky; marketingový web a aplikácia každého herného titulu).
 • Streamy údajov: jeden stream údajov pre celosvetový web značky. Jeden stream údajov pre každý marketingový web a jeden pre každú zodpovedajúcu verziu aplikácie.

Štruktúra účtu Google Analytics 360

 • Účet: jeden účet. Údaje vlastní jedna právnická osoba.
 • Vlastníctvo: jedno vlastníctvo pre každú logickú používateľskú základňu (celosvetový web značky; marketingový web a aplikácia každého herného titulu).
 • Súhrnné vlastníctvo: jedno súhrnné vlastníctvo, ktoré spája údaje zo všetkých osobitných zdrojových vlastníctiev a poskytuje tak komplexný prehľad.
 • Streamy údajov: jeden stream údajov pre celosvetový web značky. Jeden stream údajov pre každý marketingový web a jeden pre každú zodpovedajúcu verziu aplikácie.

Použité princípy

Štruktúra Zdôvodnenie

Jeden účet Analytics.

Ak už máte účet Analytics, nemusíte vytvárať nový.

Zjednocuje vlastníctva do jedného účtu vlastneného jednou právnickou osobou

Jedno vlastníctvo v službe Google Analytics 4 pre celosvetový web značky s jedným streamom (webových) údajov

Samostatné meranie celosvetového webu značky

Jedno vlastníctvo v službe Google Analytics 4 pre marketingový web a aplikáciu každého herného titulu. Každé vlastníctvo má jeden stream (webových) údajov, jeden stream údajov (aplikácie) pre iOS a jeden stream údajov (aplikácie) pre Android.

Údaje z každého marketingového webu a súvisiacej aplikácie sa zhromažďujú v tom istom vlastníctve.

Údaje zo súvisiaceho webu a súvisiacej aplikácie sa používajú na vytváranie publík a informovanie o nákupoch médií.

Jeden projekt Firebase pre každú hru. Každý projekt je prepojený so súvisiacim vlastníctvom. Každý projekt Firebase zahŕňa vývojovú verziu, verziu plánovaného zavedenia a produkčnú verziu hry.

Samostatný projekt na platforme Firebase pre každú hru vytvára samostatné prostredie na vývoj, plánované zavedenie a produkciu každej hry

Nepovinné: samostatný projekt na platforme Firebase pre každú verziu hry alebo nejakú kombináciu verzií, napríklad jeden projekt pre vývojovú verziu a ďalší projekt pre verziu plánovaného zavedenia a produkčnú verziu

Jednotlivé herné prostredia môžete ďalej rozčleniť podľa projektu, no ak chcete merať verziu hry spojenú s daným projektom, potrebujete ďalšie vlastníctva

Nepovinné: súhrnné vlastníctvo. Každé zdrojové vlastníctvo odovzdáva údaje súhrnnému vlastníctvu, ktoré poskytuje holistické zobrazenie údajov z internetu a aplikácie.

Jednotlivé herné prostredia môžete ďalej rozčleniť podľa projektu, no ak chcete merať verziu hry spojenú s daným projektom, potrebujete ďalšie vlastníctva

 

Národná poisťovňa s viacerými nezávislými dcérskymi spoločnosťami (životné, zdravotné poistenie, poistenie nehnuteľnosti, poistenie auta)

 

Táto firma má jeden firemný web na poskytovanie informácií klientom a generovanie potenciálnych zákazníkov, ktorí na dokončovanie zmlúv vyžadujú offline interakciu (napr. telefón, poštu, miesto predaja). Každá dcérska spoločnosť má vlastný web, samostatný marketingový tím a vlastný účet Google Ads.

Jedna dcérska spoločnosť (pre autá) má tiež aplikáciu.

Požiadavky na firmy

Štruktúra účtu musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Údaje vlastní jeden podnikateľský subjekt v jednej oblasti.
 • Údaje z firemného webu musia byť k dispozícii na analýzu v záujme zlepšenia generovania potenciálnych zákazníkov a optimalizácie obsahu.
 • Každá dcérska spoločnosť musí svoje údaje rozčleniť na časti, aby mohol príslušný marketingový tím vytvárať publiká a sledovať konverzie spojené s jedným účtom Google Ads.

Štandardná štruktúra účtu Google Analytics

 • Účet: jeden účet. Údaje vlastní jedna právnická osoba.
 • Vlastníctvo: jedno vlastníctvo pre každú logickú používateľskú základňu (firemný web, web a aplikácia jednotlivých dcérskych spoločností).
 • Streamy údajov: jeden stream údajov pre firemný web. Jeden stream údajov pre web každej dcérskej spoločnosti a jeden pre každú zodpovedajúcu verziu aplikácie.

Štruktúra účtu Google Analytics 360

 • Účet: jeden účet. Údaje vlastní jedna právnická osoba.
 • Vlastníctvo: jedno vlastníctvo pre všetky weby a aplikácie (firemný web; web a aplikácia každej dcérskej spoločnosti).
 • Podradené vlastníctva: jedno podradené vlastníctvo pre každú logickú používateľskú základňu (firemný web; web a aplikácia každej dcérskej spoločnosti).
 • Streamy údajov: jeden stream údajov pre firemný web. Jeden stream údajov pre web každej dcérskej spoločnosti a jeden pre každú zodpovedajúcu verziu aplikácie.

Použité princípy

Štruktúra Zdôvodnenie

Jeden účet Analytics.

Ak už máte účet Analytics, nemusíte vytvárať nový.

Údaje vlastní jeden podnikateľský subjekt v jednej oblasti

Jedno vlastníctvo v službe Google Analytics 4 s jedným streamom (webových) údajov pre firemný web (štandardný účet)

Jedno vlastníctvo a stream údajov pre firemný web sprístupňujú tieto údaje na analýzu, vďaka čomu možno zlepšiť generovanie potenciálnych zákazníkov a optimalizáciu obsahu

Pre web každej dcérskej spoločnosti: (štandardný účet).

Jedno vlastníctvo v službe Google Analytics 4 s jedným streamom (webových) údajov.

Vlastníctvo dcérskej spoločnosti pre poistenie auta potrebuje tiež stream údajov (aplikácie pre Android).

Jedno vlastníctvo a stream údajov pre web každej dcérskej spoločnosti udržiava údaje každého webu oddelené od ostatných.

Údaje aplikácie a webu dcérskej spoločnosti predávajúcej poistenie automobilov budú dostupné v rovnakom vlastníctve.

Jedno vlastníctvo v službe Google Analytics 4 s jedným streamom (webových) údajov pre všetky weby (firemný web a weby dcérskych spoločností) (360)

Jedno zdrojové vlastníctvo a stream údajov pre všetky weby sprístupňujú tieto údaje na analýzu, vďaka čomu možno zlepšiť generovanie potenciálnych zákazníkov a optimalizáciu obsahu. Okrem toho možno zo zdrojového vlastníctva vytvoriť podradené vlastníctva.

Podradené vlastníctva pre web každej dcérskej spoločnosti a firemný web

Možno vytvoriť podradené vlastníctvo na filtrovanie každej logickej kombinácie údajov (firemný web alebo web dcérskej spoločnosti) do vlastného zobrazenia údajov

Jeden projekt na platforme Firebase pre aplikáciu dcérskej spoločnosti predávajúcej poistenie automobilov (pre Android).

Projekt na platforme Firebase je prepojený s vlastníctvom dcérskej spoločnosti predávajúcej poistenie automobilov (štandardný účet) alebo so zdrojovým vlastníctvom (účet 360).

Projekt na platforme Firebase pre aplikáciu na poistenie automobilov vytvorí osobitné prostredie pre vývoj aplikácie.

Prepojením daného projektu na platforme Firebase s vlastníctvom pre poistenie automobilov dôjde k sprístupneniu údajov aplikácie a webu v rovnakom vlastníctve (to isté platí v prípade zdrojového vlastníctva v účtoch 360).

Príslušné účty Google Ads a vlastníctva (štandardné účty) alebo podradené vlastníctva (účty 360) dcérskych spoločností sú prepojené

Keď je účet Google Ads každej dcérskej spoločnosti prepojený s príslušným vlastníctvom, publiká z vlastníctiev sú dostupné v relevantných účtoch Google Ads a údaje o konverziách z účtov Google Ads sú dostupné v relevantných vlastníctvach v službe Google Analytics 4

 

Firma v oblasti cestovania s viacerými značkami pôsobiacimi vo viacerých krajinách

 

Táto firma má viacero značiek, z ktorých každá má web pre počítače, mobilný web a aplikáciu. Každá značka má svoj vlastný marketingový tím a reklamné účty.

Požiadavky na firmy

Štruktúra účtu musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Údaje je potrebné analyzovať podľa krajiny.
 • Každý marketingový tím musí vybudovať svoje vlastné publiká a pripisovať konverzie svojim prepojeným reklamným účtom.

Štandardná štruktúra účtu Google Analytics

 • Účet: jeden účet. Údaje vlastní jedna právnická osoba.
 • Vlastníctvo: jedno vlastníctvo pre každú logickú používateľskú základňu (firemný web, web a aplikácia každej značky).
 • Streamy údajov: jeden stream údajov pre firemný web. Jeden stream údajov pre každý web značky a jeden pre každú zodpovedajúcu verziu aplikácie.

Štruktúra účtu Google Analytics 360

 • Účet: jeden účet. Údaje vlastní jedna právnická osoba.
 • Vlastníctvo: jedno vlastníctvo pre každú logickú používateľskú základňu (firemný web, web a aplikácia každej značky).
 • Súhrnné vlastníctvo: jedno súhrnné vlastníctvo na prezeranie všetkých množín údajov subjektov a geografických oblastí.
 • Streamy údajov: jeden stream údajov pre firemný web. Jeden stream údajov pre každý web značky a jeden pre každú zodpovedajúcu verziu aplikácie.

Použité princípy

Štruktúra Zdôvodnenie

Jeden účet Analytics.

Ak už máte účet Analytics, nemusíte vytvárať nový.

Údaje vlastní jeden obchodný subjekt

Jedno vlastníctvo v službe Google Analytics 4 na značku, pričom každé má:

 • jeden stream (webových) údajov pre web značky,
 • jeden stream údajov (aplikácie) pre každú verziu aplikácie značky (Android, iOS).

Jedno vlastníctvo na značku umožňuje:

 • analýzu podľa značky a krajiny,
 • budovanie publík z používateľskej základne špecifickej pre značku a krajinu,
 • pripisovanie konverzií prepojeným reklamným účtom.

Jednotlivé streamy údajov pre každú platformu umožňujú súhrnnú, porovnávaciu alebo individuálnu analýzu údajov a budovanie publík zameraných na platformu.

Jedno súhrnné vlastníctvo, ktoré spája na jednom mieste všetky vlastníctva značiek (účty 360)

Jedno súhrnné vlastníctvo zahŕňajúce všetky zdrojové vlastníctva umožňuje holistické zobrazenie údajov na úrovni inštitúcie

Účty Google Ads, Display & Video 360 a Search Ads 360 konkrétnych značiek sú prepojené s relevantnými vlastníctvami

Každý marketingový tím musí vybudovať svoje vlastné publiká a pripisovať konverzie prepojeným reklamným účtom

 

Rozšírený sprievodca a referenčné materiály

Zvyšná časť tejto príručky obsahuje podrobné informácie pre firmy, ktorých potreby presahujú príklady uvedené v predchádzajúcej časti. Tento rozšírený sprievodca je relevantný najmä v prípade, že ste zákazníkom služby Google Analytics 360.

Obsah:

Koncepty a definície

Ak sa oboznamujete s vlastníctvami v službe Google Analytics 4, môžu byť pre vás užitočné tieto články a videá:

 • Účet: zbierka vlastníctiev, ktorých údaje vlastní jedna právnická osoba a riadia sa zmluvnými podmienkami podľa regiónu.
  Je dôležité, aby údaje z jednotlivých regiónov vlastnila právnická osoba v danom regióne?
  • Áno: vytvorte viacero účtov, jeden pre každý región.
  • Nie: vytvorte jeden účet v regióne, v ktorom sa nachádza sídlo firmy.
 • Vlastníctvo: je súčasťou účtu a predstavuje údaje pre jednu používateľskú základňu. Ak by sa údaje mali vo všeobecnosti analyzovať spoločne (rad výrobkov, značka, aplikácia), mali by byť v jednom vlastníctve (ktoré môže v prípade účtu Google Analytics 360 fungovať ako zdrojové vlastníctvo).
  Súvisia údaje, ktoré zhromažďujete, s jednou logickou používateľskou základňou? Keď prepojíte Analytics s inými službami, chcete zdieľať všetky tieto údaje s každou službou?
  • Áno: vytvorte jedno vlastníctvo.
  • Nie: pre každú logickú používateľskú základňu vytvorte osobitné vlastníctvo alebo podradené vlastníctvo.
 • Stream údajov: je súčasťou vlastníctva a je zdrojom údajov z určitej aplikácie alebo webu. Osvedčeným postupom je používať v každom vlastníctve maximálne tri streamy údajov: jeden stream webových údajov na meranie cesty používateľa na internete a jeden stream údajov aplikácie osobitne pre iOS a Android.
  • Stream údajov aplikácie: pre každú kombináciu názvu balíčka aplikácie a platformy môžete mať jeden stream údajov.
  • Stream webových údajov: cestu používateľa na internete by ste vo väčšine prípadov mali merať pomocou jedného streamu webových údajov. Ak chcete zabezpečiť konzistentné reporty používateľov a relácií v prípade internetových ciest, ktoré zahŕňajú viacero domén, použite jeden stream webových údajov v kombinácii s meraním viacerých domén.

Osvedčené postupy

Nasledujúce osvedčené postupy a odporúčania sú určené pre široké spektrum používateľov a prípadov použitia. V niektorých okrajových prípadoch tieto pokyny neplatia alebo ich treba prispôsobiť konkrétnym okolnostiam.

Vo všeobecnosti by ste mali vytvoriť jeden účet pre každú firmu a jedno vlastníctvo pre každú značku alebo firemnú jednotku (za predpokladu, že dané značky a firemné jednotky sú jedinečné alebo odlišné prevádzkové subjekty s vlastnými zainteresovanými osobami alebo skupinami analytikov).

Príklad A

 • Materská firma A: 1 účet
  • Značka X (motorizmus): 1 vlastníctvo
  • Značka Y (domáce potreby): 1 vlastníctvo
  • Značka Z (spotrebná elektronika): 1 vlastníctvo

V tomto prípade má materská firma jeden účet a tri rôzne vlastníctva, pričom každé vlastníctvo obsahuje údaje súvisiace iba s danou značkou alebo oblasťou podnikania.

Príklad B

 • Firma B: 1 účet
  • Rad výrobkov D (poistenie domácnosti): 1 vlastníctvo
  • Rad výrobkov E (poistenie vozidiel): rovnaké vlastníctvo ako D
  • Rad výrobkov F (životné poistenie): rovnaké vlastníctvo ako D a E

V tomto prípade sa firma rozhodla, že údaje zo všetkých oblastí podnikania sa budú odosielať do jedného vlastníctva. Možno má zákazníkov, ktorí pravidelne používajú viacero výrobkov, alebo pomocou kampaní často podporuje navýšenie predaja či krížový predaj. Preto pre ňu dáva zmysel možnosť pozrieť si všetky údaje dohromady. Toto vlastníctvo môže slúžiť ako zdrojové vlastníctvo pre podradené vlastníctva na analýzu jednotlivých radov výrobkov (pozrite nižšie).  

Príklad C

 • Malá firma C (napríklad Lahôdky u Jozefa): 1 účet
  • Všetky výrobky (lahôdkové mäsové výrobky, sendviče, nápoje atď.): 1 vlastníctvo

V tomto príklade sú Lahôdky u Jozefa malá firma, ktorá nepotrebuje viaceré vlastníctva. Všetky údaje svojej online firmy doručujúcej lahôdky analyzujú súhrnne, pretože zákazníci často nakúpia viacero výrobkov a Lahôdky u Jozefa nemajú rôzne oblasti podnikania. Používanie jedného vlastníctva pre všetky údaje preto dáva zmysel.

Streamy údajov

Každé zdrojové vlastníctvo má streamy údajov z aplikácie alebo webu, odkiaľ prichádzajú údaje. Stream údajov je preto jednoducho web alebo aplikácia, odkiaľ sa odosielajú údaje do konkrétneho vlastníctva GA4.

Odporúčame:

 • jeden stream webových údajov na vlastníctvo,
 • jeden stream údajov pre iOS na vlastníctvo,
 • jeden stream údajov pre Android na vlastníctvo.
Každý stream údajov aplikácie môže byť prepojený iba s jedným vlastníctvom GA4. Pamätajte na to pri rozhodovaní sa o tom, ktoré streamy prepojíte s vlastníctvom.
Streamy údajov nie sú ekvivalentom zobrazení v službe Universal Analytics a nemali by sa používať na rozdelenie údajov. Ak by ste ich takto využili, obmedzili by ste možnosť prepájať používateľov naprieč streamami údajov, pretože každý stream je samostatnou zbierkou zdrojových údajov. Môže to viesť k nadhodnocovaniu údajov, pretože v závislosti od toho, ako používate signály Googlu alebo vlastný stav prihlásenia či User‑ID, nemusí dochádzať k odstraňovaniu duplikátov údajov používateľov.

Integrácia so službou Search Console

Vlastníctvo GA4 môžete prepojiť so službou Search Console. V službe Google Analytics tak získate nové podrobné údaje, napríklad hľadané výrazy z organického vyhľadávania na Googli a dimenzie reportov, ako je vstupná stránka.

Musíte sa rozhodnúť, ktoré vlastníctvo má byť prepojené s ktorým vlastníctvom v službe Search Console. Ak používate podradené a súhrnné vlastníctva, musíte si vybrať, či chcete vytvoriť prepojenie so zdrojovým, podradeným alebo súhrnným vlastníctvom.

Vytvoriť prepojenie medzi vlastníctvom GA4 a vlastníctvom v službe Search Console je rýchle a jednoduché a možno tak urobiť na stránke správy v službe GA4. Upozorňujeme, že ak chcete nastaviť prepojenie, musíte byť overeným správcom webu vo vlastníctve v službe Search Console a mať rolu správcu vo vlastníctve v službe Google Analytics 4.

Prispôsobenie viditeľnosti reportov

Vlastníctva v službe Google Analytics 4 vám poskytujú úplnú kontrolu nad tým, ktoré reporty budete zobrazovať, nad metrikami a dimenziami zahrnutými do týchto reportov a grafmi v reportoch. Môžete nastaviť celú zbierku reportov, ktoré sú relevantné pre určitú skupinu ľudí, napríklad marketingový tím. (Prístup k týmto zbierkam však nemôžete obmedziť, prezerať si ich môžu všetci používatelia daného vlastníctva.) To vám umožňuje prispôsobiť GA4 tak, aby sa najrelevantnejšie reporty zobrazovali ako prvé alebo aby ste k nim mali najľahší prístup a aby ste nemuseli prechádzať cez reporty, ktoré možno nepotrebujete.

Príklad zbierky reportov pre marketingový tím:

Príklad zbierky prehľadov pre marketingový tím

Konkrétne reporty v rámci každej zbierky môžete prispôsobiť. Napríklad väčšina tabuľkových reportov obsahuje metriku Celkové výnosy, ktorá sa zobrazuje v štandardnej konfigurácii reportu. To je užitočné, ak ste firma zameraná na elektronický obchod, odosielate údaje o výnosoch a vaše tímy ich potrebujú analyzovať. Ak však nemáte údaje o výnosoch, ktoré by sa reportovali v službe Google Analytics, bude v každom riadku tohto stĺpca hodnota 0,00 EUR. Ak to pre vašu firmu nie je relevantná metrika, môžete ju odstrániť a eliminovať tak nepodstatné údaje v reportoch.

Report Udalosti s metrikou Celkové výnosy:

Prehľad udalostí s metrikou Celkové výnosy

Rozhranie úpravy (kliknite na X vedľa metriky, ktorú chcete odstrániť):

Rozhranie na úpravu udalosti – kliknite na X vedľa metriky, ktorú chcete odstrániť

Použite a uložte bez metriky Celkové výnosy:

Uložená udalosť bez metriky Celkové výnosy

Pre firmu, ktorá v službe Google Analytics nemá údaje o výnosoch alebo ich nechce zobrazovať, je tento report teraz oveľa prehľadnejší.

Osvedčené postupy v oblasti údržby údajov

Okrem filtrovania reportov s cieľom zahrnúť alebo vylúčiť určité údaje venujte dôkladnú pozornosť údržbe údajov, ktorá zahŕňa vylúčenie návštevnosti z interných adries IP, vylúčenie nežiaducich odkazujúcich zdrojov a zabezpečenie správneho nastavenia merania viacerých domén.

Vylúčenie návštevnosti z interných adries IP

Vylúčiť z množín údajov návštevnosť z interných adries IP môže byť dôležitý krok nastavenia pre mnohé firmy, ktoré zaznamenávajú vysokú návštevnosť svojho webu zo strany zamestnancov. Môže ísť napríklad o technika podpory, ktorý pri práci so zákazníkmi často poskytuje odkazy na články centra pomoci na firemnom webe. Tento krok zaisťuje, že zamestnanci firmy (interní používatelia) nebudú skresľovať analytické údaje, ktorých cieľom je reportovať prípady použitia zo strany externých zákazníkov. Toto je teraz predvolený filter v službe Google Analytics 4:

Rozhranie vytvorenia pravidla pre externú návštevnosť

Odstránenie nežiaducich odkazujúcich zdrojov

Ďalším aspektom osvedčených postupov v oblasti údržby údajov, ktoré by ste mali zvážiť, je vylúčenie nežiaducej návštevnosti z odkazov. Vďaka tomu môžete zabrániť zahrnutiu určitých odkazujúcich zdrojov do údajov o výrobkoch tým, že síce zachováte udalosť, ale budete ignorovať odkazujúci zdroj. Atribúcia návštevnosti teda nebude ovplyvnená. Aj v tomto prípade ide o vopred definovanú konfiguráciu v službe GA4:

Rozhranie zoznamu nežiadúcich odkazujúcich zdrojov

Nastavenie sledovania viacerých domén

Bežným problémom používateľov služby Google Analytics bola práca s návštevnosťou z viacerých domén. V minulosti ste museli nastaviť sledovanie viacerých domén prostredníctvom Správcu značiek Google či svojho systému na správu značiek alebo ho pevne naprogramovať na webe. To vyžadovalo prácu navyše, ktorú používatelia služby Google Analytics, nie vždy zvládli. To často viedlo k problémom s údržbou údajov, v ktorých sa zobrazovali nové alebo umelo navýšené počty relácií a odkazujúcich zdrojov z vašich vlastných domén. Google Analytics 4 zjednodušuje nastavenie v používateľskom rozhraní, čím zlepšuje údržbu údajov:

Konfigurácia rozhrania domén

Transformácie údajov

V službe Universal Analytics sa transformácie vykonávajú v rámci konfigurácie filtra. Môžete povedzme vynútiť, aby všetky hodnoty určitej dimenzie, napríklad utm_campaign, boli písané malými písmenami. Vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4 to teraz možno robiť vytváraním a úpravou udalostí.

Zistíte napríklad, že určitá udalosť sa do vlastníctva GA4 odoslala dvakrát, ale dvoma rôznymi spôsobmi. Napríklad udalosť start_now, ktorá vedie ku kľúčovej akcii na vašom webe, sa do služby GA4 odosiela rôznymi spôsobmi (start_now a startNow), pretože sa vyskytuje na rôznych miestach vášho webu, ktoré vyvíjali rôzne tímy. Tie nevedomky naprogramovali udalosti odlišne. Ide o bežný prípad, ktorý môže ovplyvniť kvalitu údajov. Teraz ho však môžete vyriešiť vytvorením a úpravou udalostí v používateľskom rozhraní.

Rozhranie udalosti

Ak chcete tento problém vyriešiť, v sekcii Konfigurácia vo vlastníctve GA4 kliknite na Upraviť udalosť.

Tlačidlo Upraviť udalosť v sekcii Konfigurácia

Dostanete sa na obrazovku, kde môžete špecifikovať zmeny, ktoré chcete vykonať. V tomto prípade vyberiete, ktorú z udalostí Start Now chcete zachovať, a rozhodnete sa, že druhú upravíte tak, aby sa s ňou zhodovala. V nasledujúcom príklade môžete vidieť, že každá udalosť s názvom startNow sa upraví tak, aby mala názov udalosti start_now. Tým sa tieto dva názvy udalostí odteraz zlúčia do jedného. Reporty tak budú oveľa prehľadnejšie, pretože táto udalosť sa bude nachádzať v jednom riadku.

Rozhranie na úpravu udalosti

Povolenia a roly používateľov

Vlastníctva v službe Google Analytics 4 prinášajú zjednodušené a inteligentnejšie roly a obmedzenia. Štandardné roly sú teraz tieto:

 • Správca: používateľ s plnou kontrolou nad účtom.
 • Redaktor: používateľ s plným prístupom na úpravy údajov a nastavení, ale bez možnosti spravovať používateľov.
 • Analytik: používateľ, ktorý okrem prehliadania údajov a konfigurácií môže vytvárať a upravovať zdieľané podklady.
 • Čitateľ: používateľ, ktorý si môže zobraziť údaje reportu a nastavenia konfigurácie.

Vlastníctva GA4 navyše umožňujú skryť údaje o nákladoch a výnosoch v rozhraní reportov na základe pridelenej roly obmedzenia údajov Žiadne metriky nákladov alebo Žiadne metriky výnosov. Je to užitočný doplnok povolení používateľov, ktorý pomáha chrániť citlivé firemné údaje a zároveň určitým publikám umožňuje prístup k údajom o weboch a správaní.

Poznámka k obmedzeniam nákladov a výnosov: Filtre metrík nebudú fungovať pri publiku, ktoré zobrazuje údaje o výnosoch. Okrem toho používateľom s týmito obmedzeniami sa budú naďalej zobrazovať počty udalostí nákupov. Ak teda máte obavy v súvislosti so zobrazovaním počtov udalostí nákupov, musíte v tomto prípade použitia zvážiť podradené vlastníctvo.

Rozhranie pre priame roly a obmedzenia údajov

Funkcie verzie 360: podradené a súhrnné vlastníctva

Podradené vlastníctva

Podradené vlastníctva sú nový druh vlastníctva v službe Google Analytics 4, ktorý je dostupný v účtoch Google Analytics 360. Môžete pomocou nich vytvoriť podmnožinu údajov zo zdrojového vlastníctva. Podradené vlastníctva nahrádzajú potrebu zobrazení. Môžete napríklad vytvoriť podradené vlastníctvo s podmnožinou údajov zo zdrojového vlastníctva a poskytnúť tak určitým používateľom prístup iba k tomuto podradenému vlastníctvu. Podradené vlastníctva okrem toho poskytujú možnosti údržby údajov, správy údajov, správy používateľov a správy funkcií, ktoré výrazne zvyšujú výhody používania služby Google Analytics 4 pre väčšie firmy a podniky.

Podradené vlastníctvo môžete vytvoriť z ľubovoľného zdrojového vlastníctva, nemôžete ho však vytvoriť zo súhrnného vlastníctva. Podradené vlastníctva majú so zdrojovým vlastníctvom vzťah 1 : 1.

S podradenými vlastníctvami vznikajú pre zákazníkov služby 360 ďalšie náklady. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Dôležité informácie o nákladoch.

Správa údajov

Jedným z najdôležitejších prípadov použitia podradených vlastníctiev je správa údajov, teda ovládanie toho, ktoré údaje sú zahrnuté alebo vylúčené z vlastníctva. Podradené vlastníctva vám umožňujú zahŕňať a vylučovať údaje a vytvárať tak množiny údajov potrebné pre konkrétne publikum alebo prípad použitia. Údaje tak možno lepšie usporiadať a ľahšie ich sprístupniť určitým publikám.

Takto sa bežne používali zobrazenia v službe Universal Analytics. Vytvorilo sa napríklad zobrazenie len pre návštevnosť zo Severnej Ameriky alebo len pre údaje z marketingového webu. Oddelenie týchto množín údajov umožňuje každej skupine získať prístup k informáciám rýchlejšie a jednoduchšie, hoci to isté by bolo možné dosiahnuť aj trocha rozsiahlejším filtrovaním v zdrojovom vlastníctve. Podradené vlastníctva to v týchto prípadoch použitia umožňujú dosiahnuť pomocou filtrov importu a exportu zo zdrojového do podradeného vlastníctva.

Údaje môžu byť filtrované do podradeného vlastníctva pomocou ľubovoľnej udalosti alebo vlastnej dimenzie zhromažďovanej v zdrojovom vlastníctve.

Správa používateľov

Ďalší prípad použitia podradených vlastníctiev je správa používateľov. Príkladom môžu byť prísne firemné pravidlá, podľa ktorých sa v jednom regióne (napríklad v Severnej Amerike) smie zobrazovať určitá podmnožina údajov týkajúca sa tohto regiónu, no v inom regióne (napríklad v Južnej Amerike) tieto údaje prístupné byť nesmú. Pomocou podradených vlastníctiev môžete obmedziť údaje pre každý región v rámci daného vlastníctva tak, aby k nim nemali prístup používatelia mimo príslušného regiónu.

Rovnaký postup možno použiť aj na oblasti podnikania, ktorých údaje musia byť z prevádzkových dôvodov oddelené. Prípadne tak možno oddeliť údaje marketingového webu od údajov prostredia určitého výrobku, ak má firma dôvody požadovať, aby si jeden tím neprezeral údaje iného tímu.

Ak prístup k údajom nepotrebujete obmedziť, ale chcete len jednoducho nasmerovať určitú podmnožinu používateľov na konkrétne množiny údajov, lepším riešením môže byť použitie prispôsobenia reportovzbierok reportov. Môžete napríklad vytvoriť zbierku reportov špeciálne prispôsobených pre marketingový tím, aby mohol ľahšie prejsť na údaje, ktoré sú preň relevantné. Tieto funkcie vám pomôžu zorganizovať dáta do formátu ľahko prístupného pre konkrétne publiká, a to bez ďalších nákladov.

Súhrnné vlastníctva

Súhrnné vlastníctvo obsahuje údaje z dvoch alebo viacerých vlastníctiev. Súhrnné vlastníctvo môže zahŕňať údaje z bežných vlastníctiev a podradených vlastníctiev, ale nie iných súhrnných vlastníctiev. Umožňujú získať širší prehľad o aktivitách firmy súvisiacich s rôznymi výrobkami, značkami či regiónmi. Zhromažďujú totiž údaje z rôznych vlastníctiev v rámci rovnakého účtu. Súhrnné vlastníctva v službách GA4 a UA podporujú podobné prípady použitia.

Súhrnné vlastníctva fungujú podobným spôsobom ako akékoľvek iné vlastníctvo. Každé súhrnné vlastníctvo má vlastnú kvótu pre vlastné dimenzie, vlastné metriky, vlastnosti používateľov a ďalšie položky. Všetky nastavenia sa spravujú zo súhrnného vlastníctva (súhrnné vlastníctva nededia nastavenia zo zdrojových vlastníctiev) a týkajú sa potrieb daného súhrnného vlastníctva a jeho používateľskej základne.

Pri používaní súhrnných vlastníctiev vznikajú zákazníkom verzie 360 náklady navyše. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Dôležité informácie o nákladoch.

Dôležité informácie o nákladoch

Každá udalosť odoslaná do podradeného alebo súhrnného vlastníctva sa spracúva znova. Pre účet 360 to znamená náklady navyše. Každý ďalší prístup k udalosti je účtovaný za polovičnú sadzbu v porovnaní s pôvodným prístupom k udalosti. Inými slovami, každý prístup podradeného vlastníctva alebo súhrnného vlastníctva stojí polovicu prístupu k udalosti.

Ak chcete lepšie pochopiť, aký vplyv môže mať vaše nastavenie na fakturáciu, môžete použiť novú funkciu s názvom Ukážka fakturácie, ktorá je dostupná pre certifikovaných partnerov služby Google Analytics. Pomáha ich zákazníkom získať lepší prehľad o potenciálnych nákladoch v službe GA4 360.

Príklady s podradenými a súhrnnými vlastníctvami

Vráťme sa k príkladom z úvodu tohto sprievodcu a pozrime sa, ako tieto prípady vyzerajú z hľadiska nastavenia.

Firma s viacerými doplnkovými oblasťami podnikania

 • Firma B: 1 účet
  • Rad výrobkov D (poistenie domácnosti): 1 vlastníctvo
  • Rad výrobkov E (poistenie vozidiel): rovnaké vlastníctvo ako D
  • Rad výrobkov F (životné poistenie): rovnaké vlastníctvo ako D a E

V tomto príklade má firma jeden účet s jedným zdrojovým vlastníctvom. Hoci podniká v rôznych oblastiach, ktorých údaje môže byť potrebné analyzovať samostatne, ide o vzájomne sa dopĺňajúce výrobky a je teda často potrebné ich analyzovať viacero dohromady. Preto sa firma rozhodla posielať všetky údaje o výrobkoch do rovnakého zdrojového vlastníctva. Tímy jednotlivých výrobkov však musia byť schopné analyzovať ich údaje samostatne. Vzhľadom na veľký objem návštevnosti v celkovom vlastníctve sa firma rozhodla vytvoriť podradené vlastníctva pre každú oblasť podnikania.

Diagram zdrojového vlastníctva s tromi podradenými vlastníctvami

 

Materská firma s viacerými značkami

 • Materská firma: 1 účet
  • Značka X (motorizmus): 1 vlastníctvo
  • Značka Y (domáce potreby): 1 vlastníctvo
  • Značka Z (spotrebná elektronika): 1 vlastníctvo

V tomto príklade má firma jeden účet s jedným zdrojovým vlastníctvom pre každú značku. Každá jednotlivá značka funguje samostatne a potrebuje analyzovať svoje údaje oddelene, preto má každá vlastné zdrojové vlastníctvo. Materská firma si však zároveň chce prezerať všetky značky súhrnne v jedinom vlastníctve a mať vďaka tomu dobrý prehľad o celkovom počte používateľov, výnosoch a ďalších údajoch. V tomto príklade vytvorí materská firma súhrnné vlastníctvo s troma vlastníctvami pre všetky značky ako zdrojmi pre toto súhrnné vlastníctvo. To im poskytne potrebný celistvý pohľad a zároveň značky zostanú navzájom oddelené.

Diagram materskej firmy s tromi značkami

 

Vysvetlime si to na tomto príklade. Materská firma má vernostný program, ktorý platí pre všetky jej značky. Keď sa používateľ zapojí do tohto vernostného programu, získa jedinečný identifikátor odmeny, ktorý s ním môžeme spojiť ako vlastnosť používateľa alebo ako parameter pri každej udalosti.

Tím odmien pracuje na úrovni materskej firmy a potrebuje mať prístup k údajom o účastníkoch vernostného programu zo všetkých značiek v rovnakom vlastníctve. To môžeme dosiahnuť použitím kombinácie podradených vlastníctiev a súhrnných vlastníctiev, aby tím odmien získal vlastnú množinu údajov, s ktorou môže pracovať. Každé zdrojové vlastníctvo vytvorí podradené vlastníctvo s údajmi len pre účastníkov vernostného programu. Potom sa všetky tieto tri podradené vlastníctva zlúčia v súhrnnom vlastníctve, ktoré tak bude obsahovať údaje všetkých členov vernostného programu.

Diagram znázorňujúci dve súhrnné vlastníctva

 

Globálna firma s regiónmi a podregiónmi

V tomto prípade má globálny účet firmy tri regionálne súhrnné podradené vlastníctva, z ktorých každé má dve podradené vlastníctva. 

Diagram znázorňujúci globálne súhrnné vlastníctvo s tromi regionálnymi súhrnnými vlastníctvami

Prepojenie: Google Ads, SA360 a DV360

Vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4 došlo k niekoľkým zlepšeniam prepojenia so službou Ads, no princíp zostáva rovnaký. Účet Google Ads môžete prepojiť s vlastníctvom v službe Google Analytics 4, aby ste mohli so službou Google Ads zdieľať publiká a štatistiky webu a naopak vo vlastníctve GA4 využívať údaje reportu zo služby Google Ads. Prepojenie s účtom Google Ads sa vytvára na úrovni vlastníctva v službe Google Analytics. Môžete prepojiť zdrojové vlastníctvo, podradené vlastníctvo alebo súhrnné vlastníctvo.

Upozorňujeme na dôležitý rozdiel medzi službami Universal Analytics a Google Analytics 4: v službe Universal Analytics je potrebné vybrať všetky účty Google Ads, do ktorých chcete exportovať publikum (maximálne desať). Vo vlastníctvach GA4 zdieľate individuálne publikum so všetkými prepojenými účtami. Vďaka tejto zmene je zdieľanie oveľa jednoduchšie. Musíte však zdieľať všetky publiká alebo nebudete zdieľať žiadne. Pamätajte na to pri vytváraní publík v službe Google Analytics 4.

Po prepojení vlastníctva GA4 s účtom Google Ads si budete môcť v službe Google Ads prezerať štatistiky webu. Táto funkcia exportuje údaje o správaní a interakciách zo služby Google Analytics priamo do používateľského rozhrania služby Google Ads. Hoci môžete prepojiť vlastníctvo ľubovoľného typu, odporúčame prepojiť len zdrojové alebo len podradené vlastníctvo (nie však obe). Tým sa vyhnete dvojitému započítavaniu, ku ktorému by dochádzalo, keby ste prepojili zdrojové aj podradené vlastníctvo.

Publiká možno so službou Google Ads zdieľať z ľubovoľného vlastníctva GA4 (t. j. z bežného, podradeného alebo súhrnného vlastníctva). Pamätajte však, že publiká z podradeného alebo súhrnného vlastníctva budú kvôli filtrovaniu alebo použitiu viacerých množín údajov obsahovať iné údaje než publiká zo zdrojového (bežného) vlastníctva. To je dôležité brať do úvahy, ak v službe Google Ads používate zacielenie na publikum.

Podobne konverzie závisia od typu prepojeného vlastníctva. Nie je vhodné importovať rovnaký typ konverzií zo zdrojového, podradeného aj súhrnného vlastníctva. Odporúčaným postupom je prepojiť so službou Google Ads zdrojové vlastníctvo v službe Google Analytics a exportovať konverzie iba z tohto zdroja. Výnimka môže nastať, ak máte špecifické účty Google Ads pre konkrétny región, ktoré bude možno potrebné prepojiť na úrovni podradeného vlastníctva.

Údaje sa zo služby Google Ads odosielajú do vlastníctva v službe Google Analytics 4 v čase dopytu. To zaisťuje, že sa vám vždy zobrazia tie najaktuálnejšie údaje, a zabránite duplikácii alebo agregácii v podradených a súhrnných vlastníctvach.

Search Ads 360

Pri úvodnom uvedení na trh bude integrácia služby SA360 podporovať dedenie údajov zo zdrojového vlastníctva do podradeného alebo súhrnného vlastníctva. To znamená, že ak je prepojenie vytvorené v zdrojovom vlastníctve, podradené alebo súhrnné vlastníctvo bude prijímať údaje zo služby SA360, nemôže však prepojenie ovládať ani nastaviť.

Upozorňujeme na dôležitý rozdiel medzi vlastníctvami v službe Universal Analytics a Google Analytics 4: v službe Universal Analytics je potrebné vybrať všetky účty, do ktorých chcete exportovať publikum (maximálne desať). Vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4 zdieľate individuálne publikum so všetkými prepojenými účtami. Vďaka tejto zmene je zdieľanie oveľa jednoduchšie, ale musíte zdieľať všetky publiká alebo nebudete zdieľať žiadne. Pamätajte na to pri vytváraní publík v službe Google Analytics 4.

Display & Video 360

Pri úvodnom uvedení na trh bude integrácia služby DV360 podporovať dedenie údajov zo zdrojového vlastníctva do podradeného alebo súhrnného vlastníctva. Znamená to, že ak je prepojenie vytvorené v zdrojovom vlastníctve, podradené alebo súhrnné vlastníctvo bude prijímať údaje zo služby DV360. Podradené alebo súhrnné vlastníctvo však nemôže ovládať ani nastavovať samotné prepojenie.

Upozorňujeme na dôležitý rozdiel medzi vlastníctvami v službe Universal Analytics a Google Analytics 4: v službe Universal Analytics je potrebné vybrať všetky účty, do ktorých chcete exportovať publikum (maximálne desať). Vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4 zdieľate individuálne publikum so všetkými prepojenými účtami. Vďaka tejto zmene je zdieľanie oveľa jednoduchšie, ale musíte zdieľať všetky publiká alebo nebudete zdieľať žiadne. Pamätajte na to pri vytváraní publík v službe Google Analytics 4.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka