[GA4] Struktura konta Google Analytics

Zobacz przykłady konfiguracji kont i usług w Google Analytics oraz zasady ich porządkowania

Widoki danych w Universal Analytics służą do tworzenia osobnych zbiorów danych, np. podziałów geograficznych, branżowych itp. W Google Analytics 4 nie ma żadnych widoków danych, a tego rodzaju podział danych można osiągnąć w inny sposób. Szczegółowość podziału danych i kontrola dostępu do nich zależą od (1) Twoich potrzeb i (2) poziomu usługi (wersja standardowa Google Analytics lub Google Analytics 360).

W tym artykule omawiamy tworzenie struktury dużych kont firmowych. Jeśli zarządzasz kontem w małej lub średniej firmie, nie musisz się przejmować jego strukturą.

Przykładowe konfiguracje konta Google Analytics

Firma z jedną witryną

 

Ta firma ma jedną witrynę i jedno konto Google Ads. Nie musi rozdzielać danych według regionu ani pionu działalności.

Struktura standardowego konta Google Analytics

 • Konto: 1 konto. Dane należą do 1 osoby prawnej.
 • Usługa: 1 usługa na całą witrynę.
 • Strumienie danych: 1 strumień danych. Jeśli firma ma też aplikację, osobny strumień danych na potrzeby aplikacji.

Przyjęte zasady

Struktura Uzasadnienie

1 konto Analytics.

Jeśli masz już konto Analytics, nie musisz tworzyć nowego.

Dane należą do jednego podmiotu prawnego w jednej lokalizacji.

1 usługa w Google Analytics 4 z 1 strumieniem danych (z sieci).

Pojedyncza usługa udostępnia w jednym miejscu dane o wszystkich aspektach działania witryny.

Zespół marketingowy może tworzyć listy odbiorców na podstawie dowolnej kombinacji danych o witrynie.

Analitycy mogą się zorientować, jak użytkownicy korzystają z różnych urządzeń i czy potrzebują witryny lub aplikacji mobilnej.

Jedno konto Google Ads połączone z usługą Google Analytics 4.

Zespół marketingowy może eksportować listy odbiorców do Google Ads na potrzeby remarketingu i pozyskiwania nowych kursantów.

 

Firma/instytucja edukacyjna

 

Ta organizacja ma jedną witrynę i jedno konto Google Ads.

Wymagania biznesowe

Struktura konta musi spełniać takie wymagania:

 • Kursanci przeglądają ofertę zajęć i rejestrują się na nie, a potem uczestniczą w nich i zarządzają nimi przez internet.
 • Zespół marketingowy musi mieć możliwość tworzenia list odbiorców na potrzeby remarketingu i pozyskiwania nowych kursantów.
 • Analitycy chcą wiedzieć, jak użytkownicy korzystają z różnych urządzeń i czy potrzebują witryny lub aplikacji mobilnej.

Struktura standardowego konta Google Analytics

 • Konto: 1 konto. Dane należą do 1 osoby prawnej.
 • Usługa: po 1 usłudze na każdą logiczną grupę użytkowników (witryna instytucji).
 • Strumienie danych: 1 strumień danych na potrzeby witryny instytucji.

Przyjęte zasady

Struktura Uzasadnienie

1 konto Analytics.

Jeśli masz już konto Analytics, nie musisz tworzyć nowego.

Dane należą do jednego podmiotu prawnego w jednej lokalizacji.

1 usługa w Google Analytics 4 z 1 strumieniem danych (z sieci).

Pojedyncza usługa udostępnia w jednym miejscu dane o wszystkich aspektach działania witryny.

Zespół marketingowy może tworzyć listy odbiorców na podstawie dowolnej kombinacji danych o witrynie.

Analitycy mogą się zorientować, jak użytkownicy korzystają z różnych urządzeń i czy potrzebują witryny lub aplikacji mobilnej.

Jedno konto Google Ads połączone z usługą Google Analytics 4.

Zespół marketingowy może eksportować listy odbiorców do Google Ads na potrzeby remarketingu i pozyskiwania nowych kursantów.

 

Duża firma e-commerce, która na wielu obszarach geograficznych oferuje zakup produktów przez internet i aplikację

 

Ta sieć sprzedaży detalicznej działa w wielu regionach, a każdy jej oddział lokalny jest osobnym podmiotem gospodarczym. Każdy ma własną witrynę, miejscowy zespół marketingowy i osobne konto Google Ads. Sieć sprzedaży detalicznej ma też aplikację dostępną na iOS i Androida.

Wymagania biznesowe

Struktura konta musi spełniać takie wymagania:

 • Sieć sprzedaży detalicznej musi mieć globalny wgląd w dane ze wszystkich swoich regionalnych podmiotów gospodarczych.
 • Nie ma potrzeby, żeby każdy podmiot gospodarczy był właścicielem prawnym swoich danych.
 • Każdy podmiot gospodarczy potrzebuje wiedzy o tym, jak użytkownicy poruszają się po witrynie i aplikacji.
 • Każdy podmiot gospodarczy musi dzielić swoje dane na segmenty.
 • Zespół marketingowy każdego podmiotu gospodarczego ma połączone konta Google Ads i Analytics, aby móc tworzyć i udostępniać listy odbiorców, które służą do określania stawek w Google Ads.

Struktura standardowego konta Google Analytics

 • Konto: 1 konto. Dane należą do 1 osoby prawnej.
 • Usługa: po 1 usłudze na każdą logiczną grupę użytkowników.
 • Strumienie danych: 1 strumień danych na witrynę. Po 1 strumieniu danych na każdą wersję aplikacji.

Struktura konta Google Analytics 360

 • Konto: 1 konto. Dane należą do 1 osoby prawnej.
 • Usługa: po 1 usłudze na każdą logiczną grupę użytkowników.
 • Usługi podrzędne: po 1 usłudze na każdą jednostkę biznesową, która musi dzielić dane na segmenty.
 • Strumienie danych: 1 strumień danych na witrynę. Po 1 strumieniu danych na każdą wersję aplikacji.

Przyjęte zasady

Struktura Uzasadnienie

1 konto Analytics.

Jeśli masz już konto Analytics, nie musisz tworzyć nowego.

Sieć sprzedaży detalicznej jest właścicielem prawnym danych wszystkich podległych sobie podmiotów gospodarczych.

1 usługa w Google Analytics 4.

1 usługa ze strumieniami danych z sieci i aplikacji udostępnia wszystkie dane do uwzględnienia w tych samych raportach.

W razie potrzeby możesz połączyć dane o witrynach i aplikacjach, aby zobaczyć, jak użytkownicy poruszają się między nimi. Sieć sprzedaży detalicznej ma ujednolicony wgląd we wszystkie dane i może je porównywać między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi.

Usługa podrzędna dla każdego zespołu regionalnego (Analytics 360).

Każdy podmiot regionalny ma własną usługę podrzędną z danymi podzielonymi na segmenty. Sieć sprzedaży detalicznej ma ujednolicony wgląd we wszystkie dane w usłudze źródłowej i może je porównywać między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi.

1 strumień danych łączący wszystkie regionalne witryny firmy.

Używaj 1 strumienia danych z sieci dla wielu domen.

1 projekt Firebase dla wersji aplikacji na Androida i iOS. Projekt Firebase jest połączony z usługą Google Analytics 4.

Po 1 strumieniu danych dla wersji aplikacji na iOS i Androida (czyli łącznie 2 strumienie danych).

Osobny strumień danych dla każdej wersji aplikacji umożliwia wyodrębnianie danych dotyczących iOS i Androida.

 

Każde konto Google Ads jest połączone z usługą (wersja standardowa).

Po połączeniu każdego konta Google Ads z pojedynczą usługą listy odbiorców z tej usługi są dostępne na kontach na potrzeby określania stawek.

Opcjonalnie: każde konto Google Ads jest połączone z odpowiednią usługą podrzędną (Analytics 360).

Po połączeniu każdego konta Google Ads z odpowiednią usługą podrzędną listy odbiorców z tej usługi są dostępne na kontach na potrzeby ustalania stawek.

 

Globalny deweloper gier oferujący wiele tytułów w Sklepie Play i App Store

 

Ta firma ma jedną globalną witrynę marki i osobne witryny marketingowe o poszczególnych grach. Sprzedaje wiele tytułów w Sklepie Play i App Store.

Wymagania biznesowe

Struktura konta musi spełniać takie wymagania:

 • Pozwala zbierać dane własne z witryn i aplikacji na potrzeby tworzenia list odbiorców i podejmowania decyzji o zakupie przestrzeni reklamowej.
 • Zapewnia osobne środowisko do tworzenia, testowania i publikowania każdej gry.

Struktura standardowego konta Google Analytics

 • Konto: 1 konto. Dane należą do 1 osoby prawnej.
 • Usługa: po 1 usłudze na każdą logiczną grupę użytkowników (globalna witryna marki oraz witryna marketingowa każdej gry i sama gra).
 • Strumienie danych: 1 strumień danych dla witryny globalnej marki. Po 1 strumieniu danych na każdą witrynę marketingową i każdą wersję gry.

Struktura konta Google Analytics 360

 • Konto: 1 konto. Dane należą do 1 osoby prawnej.
 • Usługa: po 1 usłudze na każdą logiczną grupę użytkowników (globalna witryna marki oraz witryna marketingowa każdej gry i sama gra).
 • Usługa o pełnym zakresie: pojedyncza usługa o pełnym zakresie zbierająca dane ze wszystkich osobnych usług źródłowych, aby uzyskać pełny obraz.
 • Strumienie danych: 1 strumień danych dla witryny globalnej marki. Po 1 strumieniu danych na każdą witrynę marketingową i każdą wersję gry.

Przyjęte zasady

Struktura Uzasadnienie

1 konto Analytics.

Jeśli masz już konto Analytics, nie musisz tworzyć nowego.

Zebranie wszystkich usług na 1 koncie należącym do 1 podmiotu prawnego.

1 usługa Google Analytics 4 dla globalnej witryny marki z 1 strumieniem danych (z sieci).

Osobne pomiary globalnej witryny marki.

Po 1 usłudze w Google Analytics 4 na każdą witrynę marketingową i samą grę. Każda usługa ma 1 strumień danych (z sieci), 1 strumień danych z aplikacji na iOS i 1 strumień danych z aplikacji na Androida.

Dane z każdej witryny marketingowej i powiązanej z nią gry są gromadzone w tej samej usłudze.

Powiązane dane witryny i gry służą do tworzenia list odbiorców i podejmowania decyzji o zakupie przestrzeni reklamowej.

Po 1 projekcie Firebase dla każdej gry. Każdy projekt jest połączony z odpowiednią usługą. Każdy projekt Firebase obejmuje wersję deweloperską, testową i produkcyjną gry.

Dzięki zastosowaniu osobnego projektu Firebase dla każdej gry powstaje oddzielne środowisko do jej tworzenia, testowania i produkcji.

Opcjonalnie: osobny projekt Firebase dla każdej wersji gry lub dla niektórych kombinacji wersji, np. jeden projekt dla wersji deweloperskiej, a drugi dla wersji testowej i produkcyjnej.

Możesz przeprowadzać dalszy podział poszczególnych środowisk gry według projektu, ale wymagałoby to tworzenia dodatkowych usług na potrzeby objęcia pomiarem wersji gry powiązanej z danym projektem.

Opcjonalnie: usługa o pełnym zakresie. Każda usługa źródłowa dostarcza danych usłudze o pełnym zakresie, co zapewnia całościowy wgląd w ruch w internecie i aplikacji.

Możesz przeprowadzać dalszy podział poszczególnych środowisk gry według projektu, ale wymagałoby to tworzenia dodatkowych usług na potrzeby objęcia pomiarem wersji gry powiązanej z danym projektem.

 

Ogólnokrajowa agencja ubezpieczeniowa z wieloma osobnymi podmiotami zależnymi (ubezpieczenia na życie i zdrowie, komunikacyjne oraz ubezpieczenia nieruchomości)

 

Ta agencja ma jedną firmową stronę internetową, której celem jest dostarczanie informacji dotychczasowym klientom i pozyskiwanie nowych klientów, którzy do zawarcia umowy potrzebują interakcji offline (np. telefonicznej, przez pocztę lub w punkcie sprzedaży). Każdy podmiot zależny ma własną witrynę, miejscowy zespół marketingowy i osobne konto Google Ads.

Jeden z tych podmiotów (zajmujący się ubezpieczeniami komunikacyjnymi) ma też własną aplikację.

Wymagania biznesowe

Struktura konta musi spełniać takie wymagania:

 • Dane należą do 1 podmiotu gospodarczego w 1 lokalizacji.
 • Dane z firmowej witryny muszą być dostępne do analizy mającej na celu bardziej skuteczne zdobywanie potencjalnych klientów i optymalizację treści.
 • Każdy podmiot zależny musi dzielić swoje dane na segmenty, aby odpowiedni zespół marketingowy mógł tworzyć listy odbiorców i śledzić konwersje powiązane z 1 kontem Google Ads.

Struktura standardowego konta Google Analytics

 • Konto: 1 konto. Dane należą do 1 osoby prawnej.
 • Usługa: po 1 usłudze na każdą logiczną grupę użytkowników (witryna firmowa oraz po 1 witrynie i aplikacji dla każdego podmiotu zależnego).
 • Strumienie danych: 1 strumień danych dla witryny firmowej. Po 1 strumieniu danych na każdą witrynę podmiotu zależnego i każdą wersję aplikacji.

Struktura konta Google Analytics 360

 • Konto: 1 konto. Dane należą do 1 osoby prawnej.
 • Usługa: po 1 usłudze na potrzeby wszystkich witryn i aplikacji (witryna firmowa oraz po 1 witrynie i aplikacji dla każdego podmiotu zależnego).
 • Usługi podrzędne: po 1 usłudze na każdą logiczną grupę użytkowników (witryna firmowa oraz po 1 witrynie i aplikacji dla każdego podmiotu zależnego).
 • Strumienie danych: 1 strumień danych dla witryny firmowej. Po 1 strumieniu danych na każdą witrynę podmiotu zależnego i każdą wersję aplikacji.

Przyjęte zasady

Struktura Uzasadnienie

1 konto Analytics.

Jeśli masz już konto Analytics, nie musisz tworzyć nowego.

Dane należą do 1 podmiotu gospodarczego w 1 lokalizacji.

1 usługa Google Analytics 4 z 1 strumieniem danych (z sieci) na potrzeby witryny firmowej (konto standardowe)

Dzięki pojedynczej usłudze i strumieniowi danych z witryny firmowej informacje o witrynie są dostępne do analizy mającej na celu zwiększanie skuteczności pozyskiwania potencjalnych klientów i optymalizację treści.

Dla każdej witryny podmiotu zależnego: (konto standardowe)

1 usługa w Google Analytics 4 z 1 strumieniem danych (z sieci).

Usługa dla podmiotu zależnego zajmującego się ubezpieczeniami komunikacyjnymi również wymaga strumienia danych (z aplikacji na Androida).

Zastosowanie po jednej usłudze i jednym strumieniu danych na witrynę każdego podmiotu zależnego pozwala wyodrębniać informacje o poszczególnych witrynach.

Dane o aplikacji i witrynie podmiotu zależnego zajmującego się ubezpieczeniami komunikacyjnymi będą dostępne w tej samej usłudze.

1 usługa w Google Analytics 4 z 1 strumieniem danych (z sieci) na potrzeby wszystkich witryn (firmowych i witryn podmiotów zależnych) (Analytics 360).

1 usługa źródłowa i strumień danych dla wszystkich witryn udostępniają te dane do analizy mającej na celu zwiększanie skuteczności pozyskiwania potencjalnych klientów i optymalizację treści. Umożliwia to także tworzenie usług podrzędnych na podstawie usługi źródłowej.

Usługi podrzędne w przypadku każdej witryny podmiotu zależnego i witryny firmowej

Można utworzyć usługę podrzędną, aby filtrować wszystkie logiczne kombinacje danych (witryna firmowa lub witryna podmiotu zależnego) i wyświetlać własny widok danych.

1 projekt Firebase dla aplikacji na Androida podmiotu zależnego zajmującego się ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

Projekt Firebase jest połączony z usługą podmiotu zależnego zajmującego się ubezpieczeniami komunikacyjnymi (konto standardowe) lub usługą źródłową (konto Analytics 360).

Dzięki zastosowaniu projektu Firebase dla aplikacji na Androida podmiotu zależnego zajmującego się ubezpieczeniami komunikacyjnymi powstaje oddzielne środowisko do jej tworzenia.

Połączenie projektu Firebase z usługą podmiotu zależnego zajmującego się ubezpieczeniami komunikacyjnymi powoduje, że dane o aplikacji i witrynie są dostępne w tej samej usłudze (podobnie jak w przypadku usługi źródłowej na kontach Analytics 360).

Odpowiednie konta Google Ads (konta standardowe) lub usługi podrzędne (konta Analytics 360) są połączone.

Dzięki połączeniu konta Google Ads każdego podmiotu zależnego z odpowiednią usługą listy odbiorców z tych usług są dostępne na odpowiednich kontach Google Ads, a dane o konwersjach z kont są dostępne w odpowiednich usługach w Google Analytics 4.

 

Biuro podróży z licznymi markami działającymi w różnych krajach

 

Ta firma ma dużo marek, z których każda ma własną witrynę na komputery, witrynę mobilną i aplikację. Każda marka ma własny zespół marketingowy i swoje konta reklamowe.

Wymagania biznesowe

Struktura konta musi spełniać takie wymagania:

 • Niezbędna jest możliwość analizowania danych według kraju.
 • Każdy zespół marketingowy musi tworzyć własne listy odbiorców i przypisywać konwersje do swoich połączonych kont reklamowych.

Struktura standardowego konta Google Analytics

 • Konto: 1 konto. Dane należą do 1 osoby prawnej.
 • Usługa: po 1 usłudze na każdą logiczną grupę użytkowników (witryna firmowa oraz po 1 witrynie i aplikacji dla każdej marki).
 • Strumienie danych: 1 strumień danych dla witryny firmowej. Po 1 strumieniu danych na każdą witrynę marki i każdą powiązaną z nią wersję aplikacji.

Struktura konta Google Analytics 360

 • Konto: 1 konto. Dane należą do 1 osoby prawnej.
 • Usługa: po 1 usłudze na każdą logiczną grupę użytkowników (witryna firmowa oraz po 1 witrynie i aplikacji dla każdej marki).
 • Usługa o pełnym zakresie: pojedyncza usługa o pełnym zakresie, która umożliwia przegląd wszystkich podmiotów i wszystkich zbiorów danych geograficznych w 1 zestawieniu.
 • Strumienie danych: 1 strumień danych dla witryny firmowej. Po 1 strumieniu danych na każdą witrynę marki i każdą powiązaną z nią wersję aplikacji.

Przyjęte zasady

Struktura Uzasadnienie

1 konto Analytics.

Jeśli masz już konto Analytics, nie musisz tworzyć nowego.

Dane należą do jednego podmiotu gospodarczego.

Po jednej usłudze Google Analytics 4 na każdą markę. Usługa obejmuje:

 • 1 strumień danych (z sieci) dla witryny marki;
 • po jednym strumieniu danych (z aplikacji) na każdą wersję aplikacji marki (Android, iOS).

Jedna usługa na markę umożliwia:

 • analizę według marki i kraju,
 • tworzenie list odbiorców składających się z użytkowników dobieranych według marki i kraju,
 • przypisywanie konwersji do połączonych kont reklamowych.

Osobne strumienie danych dla każdej platformy umożliwiają kompleksową, porównawczą lub indywidualną analizę danych oraz tworzenie list odbiorców związanych z konkretną platformą.

1 usługa o pełnym zakresie łącząca wszystkie usługi marki w jednym miejscu (konta Analytics 360)

1 usługa o pełnym zakresie, która zawiera wszystkie usługi źródłowe, umożliwia całościowy wgląd w dane na poziomie instytucji.

Konta Google Ads, Display & Video 360 i Search Ads 360 danej marki są połączone z odpowiednimi usługami.

Każdy zespół marketingowy może tworzyć własne listy odbiorców i przypisywać konwersje do połączonych kont reklamowych.

 

Rozszerzony przewodnik i materiały referencyjne

W pozostałej części tego przewodnika znajdziesz szczegółowe informacje o firmach, których potrzeby wykraczają poza przykłady przedstawione w sekcji powyżej. Ten rozszerzony przewodnik jest szczególnie przydatny dla klientów korzystających z Google Analytics 360.

Spis treści:

Pojęcia i ich definicje

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usługach Google Analytics 4, pomocne mogą okazać się te artykuły i filmy:

 • Konto: zbiór usług, których dane należą do 1 osoby prawnej i które podlegają obowiązującym w danym regionie warunkom korzystania z usługi.
  Czy dane w każdym regionie muszą należeć do osobnego podmiotu prawnego?
  • Tak: utwórz wiele kont, po 1 dla każdego regionu.
  • Nie: utwórz 1 konto w tym regionie, w którym znajduje się siedziba Twojej firmy.
 • Usługa: znajduje się na koncie i reprezentuje dane 1 grupy użytkowników. Dane, które zwykle powinny być analizowane łącznie (dotyczące 1 linii produktów, marki, aplikacji), należy umieścić w 1 usłudze (która może być usługą źródłową, jeśli używasz Google Analytics 360).
  Czy dane, które zbierasz, są powiązane z 1 logiczną grupą użytkowników? Czy po połączeniu Analytics z innymi usługami chcesz udostępniać cały zbiór danych każdej z tych usług?
  • Tak: utwórz 1 usługę.
  • Nie: utwórz osobną usługę lub usługę podrzędną dla każdej logicznej grupy użytkowników.
 • Strumień danych: funkcjonuje w ramach usługi i zapewnia przepływ informacji z aplikacji lub strony internetowej. Sprawdzoną metodą jest użycie maksymalnie 3 strumieni danych na usługę: 1 strumienia danych z sieci do pomiaru ścieżki użytkownika oraz po 1 strumieniu danych z aplikacji na iOS i Androida.
  • Strumień danych z aplikacji: strumienie danych z aplikacji: możesz mieć po 1 strumieniu danych dla każdej kombinacji nazwy pakietu aplikacji i platformy.
  • Strumień danych z sieci: w większości przypadków należy używać 1 strumienia danych z sieci, aby dokonywać pomiarów ścieżki użytkownika. Aby raporty dotyczące użytkowników i sesji były zgodne w przypadku obejmującej kilka domen ścieżki użytkownika w sieci, użyj 1 strumienia danych z sieci oraz pomiaru w wielu domenach.

Sprawdzone metody

Podane niżej sprawdzone metody i rekomendacje są przeznaczone dla szerokiego kręgu użytkowników i zastosowań. W niektórych przypadkach poniższe zalecenia mogą jednak nie mieć zastosowania lub wymagać dostosowania do konkretnych okoliczności.

Ogólnie zalecamy skonfigurowanie struktury obejmującej 1 konto na firmę i 1 usługę na markę lub jednostkę biznesową (zakładając, że marki i jednostki biznesowe są unikalnymi/odrębnymi podmiotami gospodarczymi z oddzielnymi grupami zainteresowanych osób lub analityków).

Przykład A

 • Firma nadrzędna A: 1 konto
  • Marka X (motoryzacja): 1 usługa
  • Marka Y (artykuły gospodarstwa domowego): 1 usługa
  • Marka Z (elektronika użytkowa): 1 usługa

W tym przypadku firma nadrzędna ma 1 konto i 3 różne usługi, a każda usługa zawiera dane związane tylko z tą marką lub jednostką biznesową.

Przykład B

 • Firma B: 1 konto
  • Linia produktów D (ubezpieczenia nieruchomości): 1 usługa
  • Linia produktów E (ubezpieczenia samochodowe): ta sama usługa co linia D
  • Linia produktów F (ubezpieczenia na życie): ta sama usługa co linie D i E

W tym przypadku firma zdecydowała, że wszystkie sektory działalności będą przesyłać dane do 1 usługi. Być może klienci firmy regularnie używają wielu produktów lub często korzystają z kampanii promujących sprzedaż dodatkową lub krzyżową, dlatego warto zestawić wszystkie te dane razem. Ta usługa może być usługą źródłową usług podrzędnych do analizy poszczególnych linii produktów (patrz poniżej).  

Przykład C

 • Mała firma C (np. Bistro u Jana): 1 konto
  • Wszystkie produkty (dania mięsne, kanapki, napoje itp.): 1 usługa

W tym przypadku Bistro u Jana jest małą firma, która nie potrzebuje wielu usług. Analizuje ona łącznie wszystkie swoje dane dotyczące dostawy zamówień internetowych, ponieważ klienci często kupują więcej niż 1 produkt, a firma działa w 1 branży. Wszystkie dane są uwzględniane w 1 usłudze.

Strumienie danych

Każda usługa źródłowa obejmuje strumienie danych z aplikacji lub witryny, które dostarczają dane przychodzące. Strumień danych jest więc po prostu witryną lub aplikacją, która wysyła dane do określonej usługi GA4.

Zalecamy:

 • 1 strumień danych z sieci na usługę,
 • 1 strumień danych z iOS na usługę,
 • 1 strumień danych z Androida na usługę.
Każdy strumień danych z aplikacji może być połączony tylko z 1 usługą GA4. Warto o tym pamiętać przy podejmowaniu decyzji, które strumienie połączyć z daną usługą.
Strumienie danych nie są odpowiednikami widoków danych w Universal Analytics i nie powinny być używane do rozdzielania danych. Ogranicza to możliwość powiązania użytkowników ze strumieniami danych, ponieważ każdy strumień stanowi oddzielne źródło danych. Efektem może być zawyżenie danych, ponieważ w zależności od sposobu korzystania z Google Signals albo stanu zalogowania lub identyfikatora User-ID duplikaty użytkowników mogą nie zostać usunięte.

Integracja z Search Console

Możesz połączyć usługę Google Analytics 4 z Search Console. Spowoduje to dostarczanie do Google Analytics wielu nowych danych, np. zapytań z bezpłatnych wyników wyszukiwania Google oraz wymiarów raportowania, takich jak Strona docelowa.

Musisz wybrać usługi, z którymi chcesz połączyć odpowiednie usługi Search Console. Jeśli korzystasz z usług podrzędnych i usług o pełnym zakresie, zdecyduj, czy chcesz połączyć usługi w Search Console z usługą źródłową, usługą podrzędną czy z usługą o pełnym zakresie.

Połączenie usługi w Google Analytics 4 z usługą w Search Console możesz szybko i łatwo skonfigurować na stronie Administracja usługi w GA4. Pamiętaj, że aby skonfigurować połączenie, musisz być zweryfikowanym administratorem witryny w usłudze w Search Console oraz mieć rolę administratora w usłudze w Google Analytics 4.

Dostosowywanie wyświetlanych raportów

W usługach Google Analytics 4 masz pełną kontrolę nad wyświetlaniem raportów, a także zawartych w nich danych i wymiarów oraz wykresów. Możesz skonfigurować całą kolekcję raportów, która dotyczy tylko określonej grupy, np. zespołu marketingowego (nie możesz jednak ograniczyć dostępu do tych kolekcji – będą mogli je zobaczyć wszyscy użytkownicy usługi). W ten sposób możesz dostosować GA4, tak aby najtrafniejsze raporty były najbardziej widoczne lub najłatwiej dostępne. Dzięki temu nie musisz przeglądać całej kolekcji raportów, których być może nie potrzebujesz.

Przykład kolekcji raportów zespołu marketingowego:

Przykładowa kolekcja raportów zespołu marketingowego

Możesz dostosowywać konkretne raporty w każdej kolekcji. Na przykład większość tabel raportów zawiera dane w kolumnie „Łączne przychody”, która pojawia się w standardowej konfiguracji raportu. To świetne rozwiązanie, jeśli prowadzisz działalność e-commerce i przesyłasz dane o przychodach, które Twoje zespoły mogą analizować. Jeśli jednak nie masz danych o przychodach, które chcesz raportować w Google Analytics, każdy wiersz tej kolumny będzie zawierać wartość 0,00 PLN. Jeśli te dane nie są istotne dla Twojej firmy, możesz je usunąć, aby raporty były bardziej przejrzyste.

Raport „Zdarzenia” zawierający dane o łącznych przychodach:

Raport „Zdarzenia” zawierający dane o łącznych przychodach

Wprowadź zmiany w interfejsie (kliknij „X” obok danych, które chcesz usunąć):

Interfejs edycji zdarzenia – kliknij X obok danych, które chcesz usunąć

Zastosuj zmiany i zapisz raport bez kolumny danych „Łączne przychody”:

Zdarzenie zapisane bez danych w kolumnie „Łączne przychody”

Ten raport jest teraz znacznie bardziej czytelny dla firmy, która nie ma (lub nie chce wyświetlać) danych o przychodach w Google Analytics.

Sprawdzone metody dotyczące higieny danych

Oprócz filtrowania raportów w celu uwzględniania lub wykluczania określonych danych ważna jest dbałość o higienę danych, która obejmuje m.in. wykluczenie ruchu z wewnętrznych adresów IP, wykluczenie niechcianych witryn odsyłających i prawidłową konfigurację pomiaru w wielu domenach.

Wykluczanie ruchu z wewnętrznych adresów IP

Usunięcie ruchu z wewnętrznych adresów IP ze zbiorów danych może być ważnym krokiem dla wielu firm, których pracownicy często korzystają z witryny firmowej. Przykładem mogą być pracownicy wsparcia technicznego, którzy podczas obsługi klienta często zaglądają do artykułów w Centrum pomocy w witrynie firmy. Dzięki temu zabiegowi pracownicy firmy (użytkownicy wewnętrzni) nie będą uwzględniani w danych analitycznych podczas raportowania przypadków użycia witryny przez klientów zewnętrznych. Możesz w tym celu użyć gotowego filtru w GA4:

Interfejs tworzenia reguły ruchu wewnętrznego

Usuwanie niechcianych witryn odsyłających

Kolejnym aspektem sprawdzonych metod higieny danych, o którym warto pamiętać, jest wykluczenie niechcianego ruchu z witryn odsyłających. Dzięki temu dane z określonych źródeł odesłania nie będą się pojawiać w danych produkcyjnych. Zdarzenie zostanie zarejestrowane z pominięciem witryny odsyłającej bez wpływu na atrybucję ruchu. Możesz skorzystać ze wstępnie zdefiniowanej konfiguracji w GA4:

Lista niechcianych witryn odsyłających

Konfigurowanie śledzenia w wielu domenach

Częstym problemem użytkowników Google Analytics jest obsługa ruchu w wielu domenach. Wcześniej w tym celu trzeba było skonfigurować śledzenie w wielu domenach przy użyciu Menedżera tagów Google lub TMS albo zakodować go na stałe w witrynie. Wymagało to dodatkowego nakładu pracy, no co użytkownicy Google Analytics nie zawsze mogli sobie pozwolić. W rezultacie często pojawiały się problemy z higieną danych, które polegały na wyświetlaniu nowej lub zawyżonej liczby sesji i odesłań z własnych domen. Teraz możesz łatwo poprawić higienę danych, konfigurując te ustawienia w interfejsie Google Analytics 4:

Interfejs konfiguracji domen

Przekształcenia danych

W Universal Analytics przekształcenia danych są obsługiwane w ramach konfiguracji filtra. Przykładem może być wymuszanie małych liter w przypadku wszystkich wartości dla określonego wymiaru, takiego jak utm_campaign. Teraz możesz obsługiwać przekształcenia podczas tworzenia i modyfikowania zdarzeń w usługach Google Analytics 4.

Załóżmy na przykład, że określone zdarzenie zostało przesłane do Google Analytics 4 dwukrotnie, ale na 2 różne sposoby. Być może zdarzenie „start_now”, które powoduje kluczowe działanie na Twojej stronie, jest wysyłane do GA4 na wiele sposobów („start_now” i „startNow”), ponieważ pojawia się w kilku różnych miejscach w witrynie. Może się zdarzyć, że różne zespoły pracujące nad stroną niezależnie od siebie zakodowały to zdarzenie w różny sposób. Jest to typowy scenariusz, który może mieć wpływ na jakość danych. Jednak teraz możesz go skorygować, tworząc i modyfikując zdarzenia w interfejsie.

Interfejs zdarzeń

Aby rozwiązać ten problem, kliknij Zmodyfikuj zdarzenie w sekcji Konfiguracja w usłudze Google Analytics 4.

Przycisk Zmodyfikuj zdarzenie w sekcji Konfiguracja

Zobaczysz ekran, na którym możesz wprowadzić zmiany. W tym przypadku możesz wskazać, które zdarzenie Uruchom teraz chcesz zachować, oraz odpowiednio zmodyfikować drugie zdarzenie. W przykładzie poniżej każde zdarzenie o nazwie „startNow” zostanie zmodyfikowane i będzie miało nazwę „start_now”. Spowoduje to połączenie tych 2 nazw zdarzeń w jedną. Raporty będą o wiele bardziej przejrzyste, ponieważ dane o zdarzeniu będą widoczne w 1 wierszu.

Interfejs modyfikacji zdarzenia

Uprawnienia i role użytkowników

Usługi Google Analytics 4 wprowadzają uproszczone i skuteczniejsze funkcje związane z rolami i ograniczeniami. Role standardowe:

 • Administrator: osoba mająca pełną kontrolę nad kontem.
 • Edytujący: osoba, która ma pełny dostęp do danych i ustawień, ale nie może zarządzać użytkownikami.
 • Analityk: osoba, która może wyświetlać dane i ustawienia konfiguracji, a także tworzyć i edytować zasoby udostępniane.
 • Przeglądający: osoba, która może wyświetlać dane raportów i ustawienia konfiguracji.

Usługi Google Analytics 4 umożliwiają także ukrywanie danych o kosztach i przychodach w interfejsie raportowania na podstawie przypisanej roli ograniczenia danych „Brak danych o koszcie” lub „Brak danych o przychodach”. Jest to przydatne uzupełnienie uprawnień użytkownika, które pomaga chronić poufne dane firmy, a jednocześnie umożliwia dostęp do danych dotyczących witryny i zachowań określonym odbiorcom.

Uwaga dotycząca ograniczeń związanych z kosztem i przychodami: filtry danych nie będą działać w przypadku odbiorców, dla których są wyświetlane dane o przychodach. Oprócz tego użytkownicy z tymi ograniczeniami nadal będą mogli sprawdzać liczbę zdarzeń zakupu. Jeśli więc nie chcesz wyświetlać liczby zdarzeń związanych z danymi o zakupach, rozważ wykorzystanie w tym przypadku usługi podrzędnej.

Interfejs bezpośrednich ról i ograniczeń danych

Funkcje dostępne w Analytics 360: usługi podrzędne i usługi o pełnym zakresie

Usługi podrzędne

Usługi podrzędne to nowy rodzaj usług Google Analytics 4 dostępny na kontach Google Analytics 360. Pozwalają one utworzyć podzbiór danych w usłudze źródłowej. Usługi podrzędne zastępują widoki danych. Możesz na przykład utworzyć usługę podrzędną, która obejmuje podzbiór danych z usługi źródłowej, i umożliwić dostęp do niej wybranym użytkownikom. Dodatkowo usługi podrzędne zapewniają możliwości związane z higieną danych oraz zarządzaniem danymi, użytkownikami i funkcjami, które znacząco zwiększają korzyści z usług GA4 dla większych firm i organizacji.

Usługę podrzędną można utworzyć z dowolnej usługi źródłowej. Nie można utworzyć usługi podrzędnej z usługi o pełnym zakresie. Usługi podrzędne łączy z usługą źródłową relacja 1 do 1.

Usługi podrzędne wiążą się z dodatkowym kosztem dla klientów Analytics 360. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji Kwestie związane z kosztami.

Zarządzanie danymi

Usługi podrzędne są bardzo często używane do zarządzania danymi, czyli określania, które dane mają być uwzględnione w usłudze, a które wykluczone. Korzystając z usług podrzędnych, możesz filtrować dane w celu utworzenia zbioru danych odpowiedniego dla konkretnych odbiorców lub przypadku użycia. Pozwala to lepiej uporządkować dane i ułatwia dostęp do nich konkretnym grupom odbiorców.

W Universal Analytics często używano do tego widoków danych. Na przykład można było utworzyć widok obejmujący wyłącznie dane o ruchu w Ameryce Północnej lub widok danych marketingowych dotyczących strony internetowej. Rozdzielenie tych zbiorów danych zapewnia każdej grupie użytkowników szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji, nawet jeśli mogłyby one osiągnąć ten samych efekt przy użyciu szeregu filtrów w usłudze źródłowej. W usługach podrzędnych można w tego typu przypadkach zastosować filtry importu i eksportu danych z usługi źródłowej do usługi podrzędnej.

Dane można odfiltrować do usługi podrzędnej przy użyciu dowolnych zdarzeń lub wymiarów niestandardowych zebranych w usłudze źródłowej.

Zarządzanie użytkownikami

Usługi podrzędne są również używane do zarządzania użytkownikami. Przykładem może być sytuacja, w której ścisłe zasady firmy określają, że w danym regionie (np. Ameryce Północnej) można wyświetlać określony podzbiór danych na jego temat, ale inny region (np. Ameryka Południowa) nie powinien mieć dostępu do tych danych. Korzystając z usług podrzędnych, możesz ograniczać dostęp do danych każdego regionu w ramach usługi, tak aby uniemożliwiać uzyskanie dostępu do odpowiednich danych poza właściwym regionem.

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku sektorów działalności, które wymagają wyodrębnienia swoich danych w celach operacyjnych lub rozdzielenia danych między witryną marketingową a usługą, jeśli istnieją powody, dla których jeden zespół nie powinien widzieć danych innego zespołu.

Jeśli nie chcesz ograniczać dostępu do danych, a jedynie kierować określone zbiory danych do konkretnego podzbioru użytkowników, lepszym rozwiązaniem może być dostosowanie raportówkolekcje raportów. Możesz na przykład utworzyć kolekcję raportów przygotowaną specjalnie dla zespołu marketingowego, aby ułatwić jego członkom poruszanie się po interesujących ich danych. Te funkcje ułatwiają porządkowanie danych w łatwo dostępnym formacie dla określonych odbiorców i nie wymagają ponoszenia dodatkowych kosztów.

Usługi o pełnym zakresie

Usługa o pełnym zakresie zawiera dane z co najmniej 2 usług. Usługa o pełnym zakresie może obejmować dane ze zwykłych usług i usług podrzędnych, ale nie z innych usług o pełnym zakresie. Dają one szerszy wgląd w dane o firmie prezentowane według produktów, marek lub regionów, łącząc informacje z wielu usług na jednym koncie. Usługi o pełnym zakresie w Google Analytics 4 i Universal Analytics obsługują podobne przypadki użycia.

Usługi o pełnym zakresie działają tak samo jak inne usługi. Każda usługa o pełnym zakresie ma własny limit wymiarów niestandardowych, danych niestandardowych, właściwości użytkownika itd. Wszystkie ustawienia są kontrolowane z poziomu usługi o pełnym zakresie (usługi te nie dziedziczą ustawień z usług źródłowych) i są dostosowane do potrzeb tej usługi oraz jej użytkowników.

Usługi o pełnym zakresie wiążą się z dodatkowym kosztem dla klientów Analytics 360. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji Kwestie związane z kosztami.

Kwestie związane z kosztami

Każde zdarzenie wysyłane do usługi podrzędnej lub usługi o pełnym zakresie jest ponownie przetwarzane, co wiąże się z dodatkowym kosztem na koncie Analytics 360. Za każde dodatkowe działanie związane ze zdarzeniem naliczana jest opłata w wysokości połowy stawki za pierwsze działanie związane ze zdarzeniem. Oznacza to, że każde działanie w usłudze podrzędnej lub usłudze o pełnym zakresie kosztuje 0,5 opłaty za działanie związane ze zdarzeniem.

Aby lepiej zrozumieć, jak konfiguracja może wpłynąć na płatności, możesz skorzystać z nowej funkcji o nazwie „Podgląd płatności”, która jest dostępna dla certyfikowanych partnerów Google Analytics. Ułatwia ona wyjaśnienie klientom, jakie koszty mogą się wiązać z korzystaniem z usługi GA4 360.

Przykłady z usługami podrzędnymi i usługami o pełnym zakresie

Wracając do naszych przykładów z początku tego przewodnika, możemy przyjrzeć się tym scenariuszom z punktu widzenia konfiguracji.

Firma z kilkoma uzupełniającymi się sektorami działalności

 • Firma B: 1 konto
  • Linia produktów D (ubezpieczenia nieruchomości): 1 usługa
  • Linia produktów E (ubezpieczenia samochodowe): ta sama usługa co linia D
  • Linia produktów F (ubezpieczenia na życie): ta sama usługa co linie D i E

W tym przypadku firma ma 1 konto z 1 usługą źródłową. Chociaż mamy tu różne sektory działalności, które mogą wymagać oddzielnej analizy danych, produkty wzajemnie się uzupełniają i często trzeba analizować ich większą liczbę łącznie. Firma podjęła więc decyzję o przesłaniu wszystkich danych produktów do tej samej usługi źródłowej. Jednak zespoły odpowiedzialne za konkretne produkty muszą mieć możliwość oddzielnego analizowania swoich danych. Ze względu na duże natężenie ruchu w całej usłudze firma zdecydowała się utworzyć usługi podrzędne dla każdego sektora działalności.

Schemat usługi źródłowej z 3 usługami podrzędnymi

 

Firma nadrzędna z kilkoma markami

 • Firma nadrzędna: 1 konto
  • Marka X (motoryzacja): 1 usługa
  • Marka Y (artykuły gospodarstwa domowego): 1 usługa
  • Marka Z (elektronika użytkowa): 1 usługa

W tym przypadku firma nadrzędna ma 1 konto z 3 usługami źródłowymi, po jednej dla każdej marki. Każda marka funkcjonuje osobno i musi oddzielnie analizować swoje dane, dlatego każda ma własną usługę źródłową. Firma nadrzędna chce jednak mieć wgląd we wszystkie swoje marki w jednej usłudze, aby mieć dostęp do wszystkich informacji o łącznej liczbie użytkowników, całkowitych przychodach i innych. W tym przypadku firma nadrzędna tworzy usługę o pełnym zakresie, która obejmuje wszystkie 3 usługi marek jako źródła. Pozwala jej to uzyskać całościowy obraz sytuacji, a jednocześnie zapewnić markom niezależność.

Schemat firmy nadrzędnej z 3 markami

 

Rozwińmy ten przykład. Ta firma nadrzędna prowadzi program lojalnościowy, który obejmuje wszystkie marki. Gdy użytkownik bierze udział w tym programie, otrzymuje unikalny identyfikator programu lojalnościowego, który możemy z nim powiązać jako właściwość użytkownika lub jako parametr w każdym zdarzeniu.

Zespół ds. programu lojalnościowego pracuje na poziomie firmy nadrzędnej i musi przeglądać dane o uczestnikach programu dotyczące wszystkich marek w tej samej usłudze. Jest to możliwe dzięki połączeniu usług podrzędnych i usług o pełnym zakresie w taki sposób, aby zespół ds. programu lojalnościowego miał swój własny zbiór danych, z którym może pracować. Każda usługa źródłowa tworzy usługę podrzędną zawierającą dane dotyczące tylko uczestników programu lojalnościowego, a dane o programie ze wszystkich trzech usług podrzędnych są przekazywane do usługi o pełnym zakresie.

Schemat przedstawiający 2 usługi o pełnym zakresie

 

Globalna organizacja prowadząca działalność w regionach i podregionach

W tym przypadku globalne konto firmowe ma 3 regionalne usługi podrzędne o pełnym zakresie, z których każda ma 2 podrzędne usługi źródłowe.

Schemat przedstawiający globalną usługę o pełnym zakresie z 3 regionalnymi usługami o pełnym zakresie

Tworzenie połączeń: Google Ads, SA360 i DV360

W usługach Google Analytics 4 wprowadzono kilka ulepszeń dotyczących połączenia z Google Ads, ale zasada pozostaje ta sama. Możesz połączyć swoje konto Google Ads z usługą w Google Analytics 4, aby udostępniać Google Ads listy odbiorców i statystyki witryny oraz korzystać w usłudze w Google Analytics 4 z danych Google Ads do raportu. Łączenie z kontem Google Ads odbywa się na poziomie usługi Google Analytics. Możesz połączyć usługę źródłową, usługę podrzędną lub usługę o pełnym zakresie.

Warto pamiętać o ważnej zmianie różniącej Universal Analytics i Google Analytics 4: w Universal Analytics musisz wybrać wszystkie konta Google Ads, na które chcesz eksportować listę odbiorców (maksymalnie 10). W usługach Google Analytics 4 możesz udostępniać 1 listę odbiorców wszystkim połączonym kontom. Dzięki tej zmianie udostępnianie jest teraz dużo łatwiejsze, musisz jednak udostępnić wszystkie listy odbiorców lub żadną. Pamiętaj o tym podczas tworzenia list odbiorców w Google Analytics 4.

Po połączeniu usługi GA4 z kontem Google Ads zyskasz możliwość wyświetlania statystyk witryny w Google Ads. Ta funkcja eksportuje dane o zaangażowaniu użytkowników z Google Analytics bezpośrednio do interfejsu Google Ads. Możesz skonfigurować połączenie z dowolnym typem usługi, zalecamy jednak utworzenie połączenia tylko z usługą źródłową lub z usługą podrzędną (nie z obydwiema). Pozwala to uniknąć podwójnego zliczania, które wystąpi w przypadku jednoczesnego połączenia z usługą źródłową i podrzędną.

Możesz udostępniać Google Ads listy odbiorców z dowolnego typu usługi w Google Analytics 4 (np. usługi zwykłej, usługi podrzędnej lub usługi o pełnym zakresie), ale pamiętaj, że lista odbiorców z usługi podrzędnej lub usługi o pełnym zakresie będzie zawierać inne dane niż usługa źródłowa (zwykła) ze względu na filtrowanie i dużą liczbę zbiorów danych. Trzeba o tym pamiętać przy korzystaniu z kierowania na odbiorców w Google Ads.

Analogicznie konwersje zależą od typu połączonej usługi. Importowanie tego samego typu konwersji z usługi źródłowej, usługi podrzędnej i usługi o pełnym zakresie jest bezcelowe, dlatego zalecamy połączenie usługi źródłowej w Google Analytics z Google Ads i wyeksportowanie konwersji tylko ze źródła. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy masz konta Google Ads przypisane do określonych regionów i musisz połączyć je na poziomie usługi podrzędnej.

Dane wysyłane z Google Ads do usługi Google Analytics 4 są wykonywane w momencie zapytania. Dzięki temu zawsze masz dostęp do najbardziej aktualnych danych i unikasz ich powielania lub agregacji w usługach podrzędnych i usługach o pełnym zakresie.

Search Ads 360

Przy pierwszym uruchomieniu integracja z SA360 będzie obsługiwać dziedziczenie danych z usługi źródłowej do usługi podrzędnej lub usługi o pełnym zakresie. Oznacza to, że jeśli połączenie zostało utworzone w usłudze źródłowej, usługa podrzędna lub usługa o pełnym zakresie będą otrzymywać dane z SA360, ale w usłudze podrzędnej lub usłudze o pełnym zakresie nie będzie można kontrolować ani konfigurować tego połączenia.

Warto pamiętać o ważnej zmianie różniącej Universal Analytics i Google Analytics 4: w Universal Analytics musisz wybrać wszystkie konta, na które chcesz eksportować listę odbiorców (maksymalnie 10). W usługach Google Analytics 4 możesz udostępniać 1 listę odbiorców wszystkim połączonym kontom. Dzięki tej zmianie udostępnianie jest teraz dużo łatwiejsze, musisz jednak udostępnić wszystkie listy odbiorców lub nie udostępniać żadnej. Pamiętaj o tym podczas tworzenia list odbiorców w Google Analytics 4.

Display & Video 360

Po pierwszym uruchomieniu integracja z DV360 obsługuje dziedziczenie danych z usługi źródłowej do usługi podrzędnej lub usługi o pełnym zakresie. Oznacza to, że jeśli połączenie zostało utworzone w usłudze źródłowej, usługa podrzędna lub usługa o pełnym zakresie będą otrzymywać dane z DV360, ale w usłudze podrzędnej lub usłudze o pełnym zakresie nie będzie można kontrolować ani konfigurować tego połączenia.

Warto pamiętać o ważnej zmianie różniącej Universal Analytics i Google Analytics 4: w Universal Analytics musisz wybrać wszystkie konta, na które chcesz eksportować listę odbiorców (maksymalnie 10). W usługach Google Analytics 4 możesz udostępniać 1 listę odbiorców wszystkim połączonym kontom. Dzięki tej zmianie udostępnianie jest teraz dużo łatwiejsze, musisz jednak udostępnić wszystkie listy odbiorców lub nie udostępniać żadnej. Pamiętaj o tym podczas tworzenia list odbiorców w Google Analytics 4.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne