[GA4] Kontostrukturen i Google Analytics

Se eksempler på konto- og områdekonfigureringer i Google Analytics, og finn ut mer om prinsippene for organisering av kontoer og områder

I Universal Analytics bruker du rapporteringsvisninger for å opprette samlinger av data, blant annet geografiske skillelinjer, virksomhetsrelaterte skillelinjer og så videre. I Google Analytics 4 finnes det ingen rapporteringsvisninger, og du kan oppnå en lignende inndeling av data på andre måter. På hvilket detaljnivå data skal atskilles, og hvordan du styrer tilgangen til dataene, kommer an på (1) behovene dine og (2) om du bruker Google Analytics eller Google Analytics 360.

Denne artikkelen omhandler strukturering av store bedriftskontoer. Hvis du administrerer en konto for en liten eller mellomstor bedrift, er det ikke sikkert du trenger å vurdere kontostrukturen du bruker.

Eksempler på kontokonfigurering i Google Analytics

Bedrift med ett nettsted

 

Denne bedriften har ett nettsted og én Google Ads-konto. Bedriften trenger ikke å skille data etter region eller virksomhetsgren. 

Standard kontostruktur i Google Analytics

 • Konto: én konto. Dataene eies av én enkelt juridisk enhet.
 • Område: ett område for nettstedet
 • Datastrømmer: én datastrøm. Hvis bedriften også har en app, en egen datastrøm for appen.

Prinsipper som gjelder

Struktur Logisk begrunnelse

Én Analytics-konto.

Hvis det allerede finnes en Analytics-konto, er det ikke behov for å opprette en ny.

Dataene eies av én enhet som holder til på ett sted.

Ett Google Analytics 4-område med én nettdatastrøm (nett).

Med ett område blir dataene for hvert aspekt av nettstedet gjort tilgjengelig på ett sted.

Markedsføringsteamet kan opprette målgrupper fra en hvilken som helst gruppering av data fra nettstedet.

Analytikerne kan danne seg et tydelig bilde av bruk på flere enheter og om det er behov for en app eller et mobilnettsted.

Én Google Ads-konto er knyttet sammen med Google Analytics 4-området.

Markedsføringsteamet kan eksportere målgrupper til Google Ads, og denne informasjonen kan brukes til remarketing og å identifisere potensielle kunder.

 

Utdanningsinstitusjon/-bedrift

 

Denne organisasjonen har ett nettsted og én Google Ads-konto.

Bedriftskrav

Det må tas høyde for disse kravene i kontostrukturen:

 • Elevene kan bla gjennom kurstilbud, registrere seg for kurs og gjøre og administrere kursarbeid på nettet.
 • Markedsføringsteamet må kunne opprette målgrupper knyttet til remarketing og identifisere potensielle kunder.
 • Analytikerne ønsker å danne seg et tydelig bilde av bruk på flere enheter og om det er behov for en app eller et mobilnettsted.

Standard kontostruktur i Google Analytics

 • Konto: én konto. Dataene eies av én enkelt juridisk enhet.
 • Område: ett område for hver logiske brukerbase (organisasjonens nettsted).
 • Datastrømmer: én datastrøm for organisasjonens nettsted.

Prinsipper som gjelder

Struktur Logisk begrunnelse

Én Analytics-konto.

Hvis det allerede finnes en Analytics-konto, er det ikke behov for å opprette en ny.

Dataene eies av én enhet som holder til på ett sted.

Ett Google Analytics 4-område med én nettdatastrøm (nett).

Med ett område blir dataene for hvert aspekt av nettstedet gjort tilgjengelig på ett sted.

Markedsføringsteamet kan opprette målgrupper fra en hvilken som helst gruppering av data fra nettstedet.

Analytikerne kan danne seg et tydelig bilde av bruk på flere enheter og om det er behov for en app eller et mobilnettsted.

Én Google Ads-konto er knyttet sammen med Google Analytics 4-området.

Markedsføringsteamet kan eksportere målgrupper til Google Ads, og denne informasjonen kan brukes til remarketing og å identifisere potensielle kunder.

 

En forhandler på nettet som holder til på flere geografiske steder, og som selger produkter via nettet og appen sin

 

Dette paraplyselskapet holder til i flere geografiske regioner, og hver beliggenhet er en separat bedriftsenhet. Det er opprettet en Google Ads-konto for hver region, og hver beliggenhet har sitt eget nettsted og markedsføringsteam. Paraplyfirmaet har også en app (tilgjengelig på iOS og Android).

Bedriftskrav

Det må tas høyde for disse kravene i kontostrukturen:

 • Paraplyfirmaet må ha en global visning som omfatter data fra alle bedriftsenhetene.
 • Det er ikke noe krav om at hver bedriftsenhet må ha juridisk eierskap til dataene sine.
 • Hver bedriftsenhet ønsker å forstå hvordan kundereisen utspiller seg via appen og nettstedet.
 • Hver bedriftsenhet må dele opp dataene sine.
 • Markedsføringsteamet til de enkelte bedriftsenhetene oppretter og deler målgrupper ved å knytte Analytics sammen med Google Ads. Disse teamene bruker så målgruppene i forbindelse med budgivning i Google Ads.

Standard kontostruktur i Google Analytics

 • Konto: én konto. Dataene eies av én enkelt juridisk enhet.
 • Område: ett område for én enkelt logisk brukerbase.
 • Datastrømmer: én datastrøm for nettstedet og én datastrøm for hver versjon av appen.

Kontostruktur i Google Analytics 360

 • Konto: én konto. Dataene eies av én enkelt juridisk enhet.
 • Område: ett område for én enkelt logisk brukerbase.
 • Underområder: ett underområde for hver bedriftsenhet som har behov for å dele opp data.
 • Datastrømmer: én datastrøm for nettstedet og én datastrøm for hver versjon av appen.

Prinsipper som gjelder

Struktur Logisk begrunnelse

Én Analytics-konto.

Hvis det allerede finnes en Analytics-konto, er det ikke behov for å opprette en ny.

Paraplyselskapet har juridisk eierskap til dataene fra alle bedriftsenhetene.

Ett Google Analytics 4-område

Ett enkelt område med datastrømmer for app og nett brukes, og dermed kan alle dataene tas med i én og samme rapport.

Du kan kombinere data fra nettsteder og apper etter behov for å se hvordan brukerne går mellom de to plattformene. Paraplyselskapet har en samlet oversikt over alle dataene og kan sammenligne data fra de ulike bedriftsenhetene.

Ett underområde for hvert regionale team (360).

Hver regionale enhet har et eget underområde med inndelte data. Paraplyselskapet har en samlet oversikt over alle dataene og kan sammenligne data fra de ulike bedriftsenhetene.

Én datastrøm hvor nettstedene til alle de regionale bedriftsenhetene samles.

Bruk én nettdatastrøm for flere domener.

Ett Firebase-prosjekt for Android- og iOS-implementeringen av appen. Firebase-prosjektet er knyttet sammen med Google Analytics 4-området.

Én datastrøm for både iOS- og Android-versjonen av appen (dvs. to datastrømmer).

Siden hver appimplementering bruker en separat datastrøm, kan data fra henholdsvis iOS- og Android-appen isoleres.

 

De ulike Google Ads-kontoene er knyttet sammen med området (standard).

Ettersom alle Google Ads-kontoene er knyttet sammen med ett enkelt område, kan hver eneste Google Ads-konto bruke målgruppene fra området i budgivningen.

Valgfritt: Hver Google Ads-konto er knyttet sammen med det aktuelle underområdet (360).

Ettersom alle Google Ads-kontoene er knyttet sammen med det aktuelle underområdet, kan hver eneste Google Ads-konto bruke målgruppene fra området i budgivningen.

 

En global spillutvikler med flere spill i Play-butikken og App Store

 

Denne bedriften har ett globalt merkevarenettsted og et separat markedsføringsnettsted for hver spilltittel. Bedriften selger en rekke spilltitler i Play-butikken og App Store.

Bedriftskrav

Det må tas høyde for disse kravene i kontostrukturen:

 • Det skal samles inn førstepartsdata fra apper og nettsteder for å utarbeide målgrupper og kunne treffe veloverveide beslutninger i forbindelse med mediekjøp.
 • Det må finnes et eget miljø for utvikling, testing og produksjon av hvert spill.

Standard kontostruktur i Google Analytics

 • Konto: én konto. Dataene eies av én enkelt juridisk enhet.
 • Område: ett område for hver logiske brukerbase (nettstedet for den globale merkevaren, app og markedsføringsnettsted for hver spilltittel).
 • Datastrømmer: én datastrøm for nettstedet til den globale merkevaren. Én datastrøm for hvert markedsføringsnettsted og én for hver tilsvarende versjon av appen.

Kontostruktur i Google Analytics 360

 • Konto: én konto. Dataene eies av én enkelt juridisk enhet.
 • Område: ett område for hver logiske brukerbase (nettstedet for den globale merkevaren, app og markedsføringsnettsted for hver spilltittel).
 • Sammendragsområde: ett sammendragsområde som henter data fra alle separate kildeområder for en helhetlig visning.
 • Datastrømmer: én datastrøm for nettstedet til den globale merkevaren. Én datastrøm for hvert markedsføringsnettsted og én for hver tilsvarende versjon av appen.

Prinsipper som gjelder

Struktur Logisk begrunnelse

Én Analytics-konto.

Hvis det allerede finnes en Analytics-konto, er det ikke behov for å opprette en ny.

Her samles områder under én enkelt konto som eies av én enkelt juridisk enhet.

Ett Google Analytics 4-område for det globale merkevarenettstedet, som har én datastrøm (nett).

Det globale merkevarenettstedet måles separat.

Ett Google Analytics 4-område for markedsføringsnettstedet og appen til hver spilltittel. Hvert område har én datastrøm (nett), én iOS-datastrøm (app) og én Android-datastrøm (app).

Data fra hvert markedsføringsnettsted og den relaterte appen samles inn i det samme området.

Relaterte nettsteds- og appdata brukes for å utarbeide målgrupper og treffe veloverveide beslutninger i forbindelse med mediekjøp.

Ett Firebase-prosjekt for hvert spill. Hvert prosjekt er knyttet til det relaterte området. Hvert Firebase-prosjekt omfatter utviklings-, test- og produksjonsversjoner av spillet.

Med et eget Firebase-prosjekt for hvert spill blir det opprettet et eget miljø for utvikling, testing og produksjon av hvert spill.

Valgfritt: Det brukes et separat Firebase-prosjekt for hver versjon av spillet eller for en kombinasjon av versjoner – for eksempel ett prosjekt for utviklingsversjonen og et annet prosjekt for test- og produksjonsversjonene.

Du kan dele opp de enkelte spillmiljøene videre etter prosjekt, men dette krever flere områder hvis du vil måle spillversjonen tilknyttet det aktuelle prosjektet.

Du kan velge å bruke et sammendragsområde. Hvert kildeområde overfører data til et sammendragsområde, hvor du kan få et helhetlig bilde av både app og nett.

Du kan dele opp de enkelte spillmiljøene videre etter prosjekt, men dette krever flere områder hvis du vil måle spillversjonen tilknyttet det aktuelle prosjektet.

 

Et nasjonalt forsikringsselskap med flere uavhengige datterselskaper (bil-, livs-, helse- og boligforsikring)

 

Dette konsernet har ett selskapsnettsted. På det gir de informasjon til kunder og genererer potensielle salg som fordrer interaksjoner utenfor nettet for å sluttføre kontrakter (f.eks. post, telefon, salgssted). Det er opprettet en Google Ads-konto for hvert datterselskap, som har sitt eget nettsted og markedsføringsteam.

Ett av datterselskapene (bil) har dessuten en app.

Bedriftskrav

Det må tas høyde for disse kravene i kontostrukturen:

 • Dataene eies av én enkelt bedriftsenhet som holder til på ett sted.
 • Data fra selskapsnettstedet må kunne brukes i analysearbeid for å heve kvaliteten på genereringen av potensielle salg og optimalisere innhold.
 • Hvert datterselskap må dele opp dataene sine for at det relaterte markedsføringsteamet skal kunne opprette målgrupper og spore konverteringer knyttet til én enkelt Google Ads-konto.

Standard kontostruktur i Google Analytics

 • Konto: én konto. Dataene eies av én enkelt juridisk enhet.
 • Område: ett område for hver logiske brukerbase (selskapsnettsted, appen og nettstedet til hvert datterselskap).
 • Datastrømmer: én datastrøm for selskapsnettstedet. Én datastrøm for nettstedet til hvert datterselskap og én for hver tilsvarende versjon av appen.

Kontostruktur i Google Analytics 360

 • Konto: én konto. Dataene eies av én enkelt juridisk enhet.
 • Område: ett område for alle apper og nettsteder (selskapets nettsted, appen og nettstedet til hvert datterselskap).
 • Underområder: ett underområde for hver logiske brukerbase (selskapets nettsted, appen og nettstedet til hvert datterselskap).
 • Datastrømmer: én datastrøm for selskapsnettstedet. Én datastrøm for nettstedet til hvert datterselskap og én for hver tilsvarende versjon av appen.

Prinsipper som gjelder

Struktur Logisk begrunnelse

Én Analytics-konto.

Hvis det allerede finnes en Analytics-konto, er det ikke behov for å opprette en ny.

Dataene eies av én enkelt bedriftsenhet som holder til på ett sted.

Ett Google Analytics 4-område med én nettdatastrøm for selskapsnettstedet (standardkontoer).

Fordi det brukes ett enkelt område og én enkelt datastrøm for selskapsnettstedet, kan de aktuelle dataene brukes i analysearbeid for å heve kvaliteten på genereringen av potensielle salg og optimalisere innhold.

For hvert av nettstedene til datterselskapet: (standardkonto)

Ett Google Analytics 4-område med én datastrøm (nett).

Det må også finnes en datastrøm (Android-app) for området til datterselskapet som selger bilforsikringer.

At det brukes ett enkelt område og én enkelt datastrøm for nettstedet til de enkelte datterselskapene, fører til at dataene for de enkelte nettstedene holdes atskilt.

App- og nettdataene for datterselskapet som selger bilforsikringer, gjøres tilgjengelig i ett og samme område.

Ett Google Analytics 4-område med én nettdatastrøm for alle nettstedene (tilhørende selskapet og datterselskapene). (360)

Fordi det brukes ett enkelt kildeområde og én enkelt datastrøm for alle nettstedene, kan disse dataene brukes i analysearbeid for å heve kvaliteten på genereringen av potensielle salg og optimalisere innhold. Det blir også mulig å opprette underområder ut fra kildeområdet.

Underområder for selskapsnettstedet og nettstedet til de enkelte datterselskapene

Du kan opprette et underområde for å filtrere hver logiske kombinasjon av data (selskapsnettstedet eller nettstedet til et datterselskap) i en egen datavisning.

Ett Firebase-prosjekt for Android-appen til datterselskapet som selger bilforsikringer.

Firebase-prosjektet er knyttet sammen med datterselskapets område (standardkonto) eller kildeområde (360-konto).

At det finnes et Firebase-prosjekt for appen til datterselskapet som selger bilforsikringer, oppretter et eget miljø for apputvikling.

Hvis Firebase-prosjektet knyttes sammen med området for datterselskapet som selger bilforsikringer, gjøres app- og nettdataene tilgjengelig i ett og samme område (det samme gjelder kildeområdet for 360-kontoer).

De tilsvarende Google Ads-kontoene og områdene (standardkontoer) eller underområdene (360-kontoer) som hører til de enkelte datterselskapene, knyttes sammen.

Ettersom Google Ads-kontoene for de enkelte datterselskapene er knyttet sammen med det tilhørende området, kan målgruppene fra områdene brukes i de relevante Google Ads-kontoene. Konverteringsdata fra disse kontoene kan dessuten benyttes i de relevante Google Analytics 4-områdene.

 

En reiselivsbedrift med flere merkevarer og virksomhet i flere land

 

Denne bedriften har en rekke merkevarer, og hver merkevare har sin egen app, sitt eget mobilnettsted samt sitt eget nettsted tilpasset datamaskiner.

Bedriftskrav

Det må tas høyde for disse kravene i kontostrukturen:

 • Dataene må kunne analyseres etter land.
 • Hvert markedsføringsteam må utarbeide sine egne målgrupper og tilskrive konverteringer til de tilknyttede annonseringskontoene.

Standard kontostruktur i Google Analytics

 • Konto: én konto. Dataene eies av én enkelt juridisk enhet.
 • Område: ett område for hver logiske brukerbase (selskapsnettsted, appen og nettstedet til hver merkevare).
 • Datastrømmer: én datastrøm for selskapsnettstedet. Én datastrøm for hvert merkevarenettsted og én for hver tilsvarende versjon av appen.

Kontostruktur i Google Analytics 360

 • Konto: én konto. Dataene eies av én enkelt juridisk enhet.
 • Område: ett område for hver logiske brukerbase (selskapsnettsted, appen og nettstedet til hver merkevare).
 • Sammendragsområde: ett sammendragsområde der du kan se datasett om alle enheter og geografiske segmenter.
 • Datastrømmer: én datastrøm for selskapsnettstedet. Én datastrøm for hvert merkevarenettsted og én for hver tilsvarende versjon av appen.

Prinsipper som gjelder

Struktur Logisk begrunnelse

Én Analytics-konto.

Hvis det allerede finnes en Analytics-konto, er det ikke behov for å opprette en ny.

Dataene eies av én enkelt bedriftsenhet.

Ett Google Analytics 4-område per merkevare, og hver av disse har

 • én datastrøm (nett) for merkevarenettstedet
 • én datastrøm (app) for hver versjon av merkevarens app (iOS, Android)

Med ett område per merkevare kan

 • analyser kjøres etter land og merkevare
 • det utarbeides målgrupper ut fra en merkevare- og landsspesifikk brukerbase
 • det tilordnes konverteringer til de tilknyttede annonseringskontoene

Med separate datastrømmer for hver plattform kan data analyseres samlet, enkeltvis eller opp mot hverandre, og det kan utarbeides plattformbaserte målgrupper.

Ett sammendragsområde der alle merkevareområdene samles på ett sted (360-kontoer).

Med ett enkelt sammendragsområde der alle kildeområdene er med, kan du danne deg et helhetlig bilde av dataene på institusjonsnivå.

De merkevarespesifikke Google Ads-, Display & Video 360- og Search Ads 360-kontoene er knyttet sammen med de relevante områdene.

Hvert markedsføringsteam må utarbeide sine egne målgrupper og tilskrive konverteringer til de tilknyttede annonsekontoene.

 

Utvidet veiledning og referanse

Resten av denne veiledningen inneholder detaljert informasjon for bedrifter som trenger flere opplysninger enn dem som er nevnt i eksemplene ovenfor. Denne utvidede veiledningen er spesielt relevant for Google Analytics 360-kunder.

Innhold:

Begreper og definisjoner

Hvis du ikke har tidligere erfaring med Google Analytics 4-områder, kan disse artiklene og videoene være nyttige:

 • Konto: en samling av områder der dataene eies av én juridisk enhet og reguleres av regionspesifikke vilkår for bruk.
  Er det viktig at dataene fra hver region eies av en bestemt juridisk enhet i den aktuelle regionen?
  • Ja: Opprett flere kontoer, én for hver region.
  • Nei: Opprett én konto i regionen hvor bedriften har hovedkontor.
 • Kildeområde: tilhører en konto og består av data om én brukerbase. Hvis dataene hovedsakelig skal analyseres sammen (bruk, merkevare, produktserie), bør de lagres i ett område (som kan fungere som kildeområde hvis du har Google Analytics 360).
  Er dataene du samler inn, knyttet til én logisk brukerbase? Når du knytter Analytics sammen med andre produkter, vil du da dele alle de aktuelle dataene med hvert produkt?
  • Ja: Opprett ett område.
  • Nei: Opprett et eget område eller underområde for hver logiske brukerbase.
 • Datastrøm: tilhører et område og er kilden til data fra en app eller et nettsted. Vi anbefaler at du bruker maksimalt tre datastrømmer per område: én nettdatastrøm for å måle brukeropplevelsen på nettet, og én appdatastrøm hver for iOS og Android.
  • Appdatastrøm: Du kan ha én datastrøm for hver kombinasjon av appens pakkenavn og plattform.
  • Nettdatastrøm: I de fleste tilfeller bør du bruke bare én nettdatastrøm for å måle brukeropplevelsen på nettet. For å få konsekvent rapportering av brukere og økter for nettopplevelser som omfatter flere domener, bør du kombinere én nettdatastrøm med måling av flere domener.

Anbefalte fremgangsmåter

Anbefalingene og de anbefalte fremgangsmåtene nedenfor er ment å dekke en rekke typer brukere og bruksmønstre. Det kan finnes grensetilfeller som ikke dekkes i denne veiledningen, eller tilfeller der veiledningen må tilpasses de aktuelle forholdene.

Generelt anbefaler vi én konto per bedrift og ett område per merkevare eller bedriftsenhet (forutsatt at merkevarene og bedriftsenhetene er unike eller tydelig atskilte virksomheter med separate interessenter eller analysegrupper).

Eksempel A

 • Morselskap A: én konto
  • Merkevare X (motor): ett område
  • Merkevare Y (husholdningsartikler): ett område
  • Merkevare Z (forbrukerelektronikk): ett område

I dette tilfellet har morselskapet én konto og tre separate områder, der hvert område bare inneholder data om den aktuelle bedriften eller merkevaren. 

Eksempel B

 • Datterselskap B: én konto
  • Produktserie D (boligforsikring): ett område
  • Produktlinje E (bilforsikring): samme område som D
  • Produktserie F (livsforsikring): samme område som D og E

I dette tilfellet har datterselskapet valgt å samle data fra alle virksomhetsgrenene i ett område. Selskapet kan ha kunder som ofte bruker flere produkter, eller de kjører regelmessig mersalgs- eller kryssalgskampanjer som omfatter flere produkter, slik at det er hensiktsmessig at dataene slås sammen. Dette området kan fungere som kildeområde for underområder, slik at de enkelte produktseriene kan analyseres (se nedenfor).  

Eksempel C

 • Småbedrift C (f.eks. Bennys burgerbar): én konto
  • Alle produkter (burgere, pommes frites, drikkevarer osv.): ett område

Bennys burgerbar er en småbedrift og har ikke behov for flere områder. Denne småbedriften kjører en samlet analyse av alle dataene fra tjenesten for levering av burgere og andre produkter på nettet, ettersom kundene gjerne kjøper flere produkter og bedriften ikke har flere virksomhetsgrener. Med slike data er det hensiktsmessig med bare ett område.

Datastrømmer

Hvert kildeområde mottar data via strømmer av data fra en app og/eller et nettsted. En datastrøm er med andre ord en app eller et nettsted som overfører data til et bestemt GA4-område.

Vi anbefaler følgende:

 • én nettdatastrøm per område
 • én iOS-datastrøm per område
 • én Android-datastrøm per område
Hver appdatastrøm kan bare knyttes sammen med ett GA4-område, så du bør ha dette i bakhodet når du skal avgjøre hvilke strømmer som skal knyttes sammen med et område.
Datastrømmer tilsvarer ikke rapporteringsvisninger i Universal Analytics og skal ikke brukes til å holde data atskilt. Grunnen til det er at du ikke kan identifisere brukere over flere datastrømmer, siden hver strøm er en separat datakilde. Dermed kan resultatet bli datainflasjon fordi brukere kanskje ikke blir deduplisert, avhengig av hvordan du bruker Google-signaler, din egen bruker-ID eller påloggingsstatusen din.

Integrering med Search Console

Du kan knytte GA4-områder sammen med Search Console. På denne måten tilføres Google Analytics nye, omfattende data, for eksempel søkeord fra organiske søk på Google og dimensjoner (f.eks. Landingsside) som kan brukes i rapporteringen.

Du må avgjøre hvilket område og Search Console-område som skal knyttes sammen. Hvis du bruker under- og sammendragsområder, må du velge om du vil tilknytte kilde-, under- eller sammendragsområdet.

Tilknytningen mellom GA4-området og Search Console-området kan du raskt og enkelt etablere på administratorsiden i GA4. Vær oppmerksom på at du må være bekreftet nettstedsadministrator i Search Console-området og ha administratorrollen i Google Analytics 4-området for å etablere tilknytningen.

Tilpass hvilke rapporter som skal være synlige

Med Google Analytics 4-områder styrer du selv hvilke rapporter som skal genereres, beregningene og dimensjonene som skal inngå i de aktuelle rapportene, og diagrammene du vil se i rapportene. Du kan konfigurere en stor samling av rapporter som er relevante bare for en viss gruppe, for eksempel markedsføringsteamet (merk deg imidlertid at du ikke kan begrense tilgangen til slike samlinger, for alle områdebrukere kan se dem). Dermed kan du tilpasse GA4 slik at du først ser eller har enkel tilgang til de mest relevante rapportene, og du slipper å forholde deg til en rekke rapporter du ikke trenger.

Eksempel på en rapportsamling for et markedsføringsteam:

Eksempel på en rapportsamling for et markedsføringsteam

Du kan tilpasse hvilke rapporter som skal inngå i de enkelte samlingene. I de fleste tabellrapportene er «Samlet inntekt»-beregningen en del av standardoppsettet. Dette er nyttig hvis du har en nettbutikk som overfører data du vil ha analysert av teamene dine. Hvis du imidlertid ikke har inntektsdata som skal rapporteres i Google Analytics, vises NOK 0,00 som verdi i hver av radene. Beregninger som ikke er relevante for bedriften din (som denne), kan du dermed fjerne fra rapportene, som dermed blir ryddigere.

Rapport om hendelser med «Total Revenue»-beregningen (samlet inntekt):

Rapport om hendelser med «Samlet inntekt»-beregningen

Endre grensesnittet (klikk på X-en ved siden av beregningen du vil fjerne):

Grensesnitt for endring av hendelser – klikk på X-en ved siden av beregningen du vil fjerne

Bruk og lagre uten «Samlet inntekt»-beregningen:

Hendelse lagret uten «Samlet inntekt»-beregningen

Denne rapporten er nå mye ryddigere for bedrifter som ikke har (eller ikke ønsker å vise) inntektsdata i Google Analytics.

Anbefalte fremgangsmåter for datahygiene

I tillegg til at du filtrerer rapportene slik at du bare får se relevante data, er det også viktig at du opprettholder god datahygiene, blant annet ved å ekskludere intern IP-trafikk og uønskede henvisninger, og sørger for at konfigureringen av måling av flere domener er korrekt.

Ekskluder intern IP-trafikk

For bedrifter som har mye trafikk fra sine egne ansatte på nettstedet sitt (f.eks. teknikere fra brukerstøtten som leser brukerstøtteartikler på nettstedet mens de hjelper kunder), er det å fjerne intern IP-trafikk fra datasettene et viktig tiltak. Dette sikrer at bedriftens ansatte (interne brukere) ikke påvirker Analytics-dataene som skal brukes til rapportering av bruksmønstre hos kunder (eksterne brukere). Dette er nå et forhåndsdefinert filter i GA4:

Grensesnitt i «Opprett en regel for ekstern trafikk»-delen

Fjern uønskede henvisninger

Et annet aspekt ved anbefalte fremgangsmåter for datahygiene er å vurdere å ekskludere uønsket henvisningstrafikk. Du kan holde data fra visse henvisningskilder atskilt fra produksjonsdataene dine ved å beholde data om hendelsen, men ignorere henvisningen slik at attribusjonen ikke påvirkes. Som nevnt er dette oppsettet nå forhåndsdefinert i GA4:

Grensesnitt i «Før opp uønskede henvisninger»-delen

Konfigurer sporing av flere domener

Det bør også nevnes at håndtering av trafikk som går over flere domener, har vært et vanlig problem for Google Analytics-brukere. Tidligere måtte du konfigurere sporing av flere domener via Google Tag Manager eller tag-behandlingssystemet ditt (TMS) – eller ved å hardkode funksjonen på nettstedet. Dette krevde ekstratiltak som ikke alle Google Analytics-brukere kunne gjøre på egen hånd, og resultatet ble gjerne dårlig datahygiene i form av overdrevne øktantall og henvisninger fra interne domener. Av hensyn til datahygiene er dette nå enkelt å konfigurere i brukergrensesnittet i Google Analytics 4:

Grensesnitt i «Konfigurer domenene dine»-delen

Datatransformasjoner

I Universal Analytics håndteres datatransformasjoner som en del av filteroppsettet. Du kan for eksempel tvinge frem bruk av små bokstaver i verdiene for bestemte dimensjoner (f.eks. «utm_campaign»). Nå kan du håndtere dette ved å opprette og endre hendelser i Google Analytics 4-områder.

Tenk deg for eksempel at du ser at en bestemt hendelse er sendt to ganger til GA4-området ditt, men på to ulike måter. Kanskje blir «start_now»-hendelsen som fører til en viktig handling på nettstedet ditt, sendt til GA4 på flere måter («start_now» og «startNow») som følge av at den vises på flere deler av nettstedet, og disse delene ble utviklet av ulike team som kodet på hver sin måte. Dette er et vanlig scenario som kan påvirke datakvaliteten, men nå kan du rette opp i dette ved å opprette og endre hendelser i brukergrensesnittet.

Hendelsesgrensesnitt

Du kan løse dette problemet ved å klikke på Endre hendelsen i Konfigurer-delen av GA4-området.

«Endre hendelsen»-knappen i «Konfigurer»-delen

Etter det kommer du til denne skjermen, hvor du kan gjøre de ønskede endringene. I dette tilfellet må du velge hvilken starthendelse («start_now»/«startNow») du vil beholde, og redigere den andre i tråd med dette. I eksempelet nedenfor kan du se at enhver hendelse med navnet «startNow» gis «start_now» som hendelsesnavn. Disse to hendelsesnavnene samles nå under ett navn, så i tiden fremover blir rapportene ryddigere i og med at hendelsen bare rapporteres i én rad.

Grensesnitt i «Endre hendelsen»-delen

Brukertillatelser og brukerroller

I Google Analytics 4-områder bruker vi smartere og mer effektive roller og begrensninger. Standardrollene inkluderer nå

 • administrator – en som har full kontroll over kontoen
 • redigerer – en som har ubegrenset redigeringstilgang til data og innstillinger, men som ikke kan administrere brukere
 • analytiker – en som kan opprette og endre delte elementer og også se data og konfigurasjoner
 • seer – en som kan se rapportdata og konfigurasjonsinnstillinger

Med GA4-områder kan du dessuten skjule kostnads- og inntektsdata i rapporteringsgrensesnittet ut fra de databegrensende rollene «Ingen kostnadsberegninger» eller «Ingen inntektsberegninger». Dette er et nyttig supplement til brukertillatelser i og med at du kan beskytte sensitive bedriftsdata og samtidig gi visse brukergrupper tilgang til atferds- og nettstedsdata.

Merknad om kostnads- og inntektsbegrensninger: Beregningsfiltre har ingen innvirkning på brukergrupper som har tilgang til inntektsdata. I tillegg kan brukerne som har disse begrensningene, fortsatt se antallet kjøpshendelser. Hvis du ikke vil at antall hendelser skal vises i kjøpsdata, bør du vurdere å bruke et underområde.

Grensesnitt i «Direkteroller og databegrensninger»-delen

360-spesifikke funksjoner: underområder og sammendragsområder

Underområder

Underområder er en ny type Google Analytics 4-område som bare er tilgjengelig i Google Analytics 360-kontoer. Med slike områder kan du opprette delsett av dataene i et kildeområde. Underområder erstatter behovet for rapporteringsvisninger. Du kan for eksempel opprette et underområde som inneholder et delsett av dataene i kildeområdet ditt, og gi bestemte brukere tilgang til bare dette underområdet. Underområder er dessuten nyttige med tanke på datahygiene, datastyring, brukerstyring og funksjonsstyring, noe som gjør at nytteverdien av GA4 er spesielt høy for større bedrifter.

Du kan opprette underområder ut fra et hvilket som helst kildeområde, men ikke ut fra sammendragsområder. Underområder har et én-til-én-forhold med et kildeområde.

Det påløper et ekstragebyr når 360-kunder oppretter underområder. Du finner mer informasjon i Kostnadsvurderinger-delen nedenfor.

Datastyring

Et av de største bruksområdene for underområder er datastyring – altså kontroll av hvilke data som tas med i eller ekskluderes fra et område. Med underområder kan du filtrere data inn eller ut for å opprette det datasettet du trenger til et visst formål eller i forbindelse med en bestemt brukergruppe. På denne måten får du organisert dataene bedre, slik at visse brukergrupper gis enklere tilgang til dem.

Dette var et vanlig bruksområde for rapporteringsvisninger i Universal Analytics. Det kunne for eksempel opprettes en rapporteringsvisning forbeholdt data fra Nord-Amerika eller data fra markedsføringsnettstedet. Hvis det skilles mellom disse datasettene, får hver gruppe raskere og enklere tilgang til den relevante informasjonen, selv om de kunne ha oppnådd det samme med litt mer filtrering i kildeområdet. Med underområder kan du få til dette i lignende tilfeller ved å bruke importerings- og eksporteringsfiltre fra et kildeområde i et underområde.

Data kan filtreres til et underområde ved hjelp av enhver hendelsesdimensjon eller egendefinert dimensjon som samles inn i kildeområdet.

Brukerstyring

Underområder kan også benyttes i forbindelse med brukerstyring. Du kan for eksempel ha strenge bedriftsretningslinjer som sier at én region (f.eks. Nord-Amerika) kan se et bestemt delsett av data relatert til regionen, og at en annen region (f.eks. Sør-Amerika) ikke skal ha tilgang. Med underområder kan dataene i området kan ha ulike begrensninger for hver region, slik at bare folk i den rette regionen gis tilgang.

Denne tankegangen er også aktuell i bransjer der data må holdes atskilt på grunn av operasjonelle behov, eller hvis det er ønskelig at data fra markedsføringsnettstedet holdes atskilt fra data om produktopplevelsen, slik at ulike team ikke kan se hverandres data.

Hvis du ikke har behov for å begrense tilgangen til data, men i stedet vil ha en løsning slik at du enkelt kan henvise undergrupper av brukere til visse datasett, kan tilpasning av rapporter og rapportsamlinger være veien å gå. Du kan for eksempel opprette en samling av rapporter som er skreddersydd for markedsføringsteamet, slik at de enklere kan finne de dataene som er relevante for dem. Med disse funksjonene blir det enkelt å organisere data i et format brukergrupper har enkel tilgang til, og det koster ingenting.

Sammendragsområder

Sammendragsområder inneholder data fra minst to områder. De kan ha data fra ordinære områder og underområder, men ikke andre sammendragsområder. Med slike områder kan du danne deg et bedre bilde av bedriften din inndelt i produkter, merkevarer eller regioner ved at data fra flere områder samles i den samme kontoen. Sammendragsområder i GA4 og UA støtter lignende bruksmønstre.

Sammendragsområder fungerer omtrent på samme måte som andre områder. I hvert sammendragsområde finnes det en kvote for antallet brukeregenskaper, egendefinerte beregninger og egendefinerte dimensjoner. Alle innstillinger kontrolleres i selve sammendragsområdet (det arver ikke innstillinger fra kildeområdet) og er spesifikke for det aktuelle området og den tilknyttede brukerbasen.

Det påløper et ekstragebyr når 360-kunder oppretter sammendragsområder. Du finner mer informasjon i Kostnadsvurderinger-delen nedenfor.

Kostnadsvurderinger

Hver hendelse som sendes til et under- eller sammendragsområde, behandles på nytt, noe som gjør at det påløper en ekstrakostnad i 360-kontoen. Hvert ekstra hendelsestreff belastes med halve prisen av det innledende hendelsestreffet. Hvert treff forbundet med et under- eller sammendragsområde koster med andre ord halvparten så mye som et hendelsestreff.

Du kan sette deg bedre inn i hvordan oppsettet ditt kan påvirke kostnadene som påløper deg, ved å bruke den nye funksjonen «Forhåndsvis regningen». Google Analytics-sertifiserte partnere er gitt tilgang til denne funksjonen for å hjelpe kundene sine med å forstå potensielle kostnader i GA4 360.

Eksempler med underområder og sammendragsområder

Hvis vi går tilbake til noen av eksemplene fra begynnelsen av denne veiledningen, kan vi se hvordan disse scenarioene ser ut fra et oppsettsperspektiv.

Bedrifter med flere komplementære virksomheter

 • Datterselskap B: én konto
  • Produktserie D (boligforsikring): ett område
  • Produktlinje E (bilforsikring): samme område som D
  • Produktserie F (livsforsikring): samme område som D og E

I dette tilfellet har datterselskapet én konto og ett kildeområde. Selv om det finnes ulike virksomhetsgrener der dataene kanskje bør analyseres separat, er produktene komplementære, og det er ofte behov for å analysere data om flere produkter sammen. Derfor har de bestemt seg for å sende all produktinformasjon til det samme kildeområdet. De ulike produktteamene må imidlertid kunne analysere dataene sine separat. Ettersom den samlede trafikken til området er høy, har de valgt å opprette underområder for hver virksomhetsgren.

Diagram over et kildeområde med tre underområder

 

Morselskap med flere merkevarer

 • Morselskap: én konto
  • Merkevare X (motor): ett område
  • Merkevare Y (husholdningsartikler): ett område
  • Merkevare Z (forbrukerelektronikk): ett område

I dette tilfellet har morselskapet én konto med tre kildeområder, ett for hver merkevare. De enkelte merkevarene driftes hver for seg, og dataene må analyseres separat, så hver merkevare har sitt eget kildeområde. Morselskapet vil imidlertid se alle merkevarene samlet i ett enkelt område, slik at de tydelig kan se det totale antallet brukere, den samlede inntekten og så videre. De oppretter derfor et sammendragsområde som har alle de tre merkevareområdene som områdekilder. På denne måten får de det helhetlige bildet de trenger, samtidig som merkevarene holdes atskilt.

Diagram over et morselskap med tre merkevarer

 

Vi skal utdype dette eksempelet litt. Dette morselskapet har et lojalitetsprogram som omfatter alle merkevarene. De som deltar i dette lojalitetsprogrammet, har en unik lojalitets-ID vi kan tilknytte brukeren som en brukeregenskap og/eller som en parameter i hver hendelse.

Lojalitetsteamet jobber på morselskapsnivå og har behov for å se data om deltakerne i lojalitetsprogrammet, fra alle merkevarene, i ett og samme område. Vi kan få til dette gjennom en kombinasjon av underområder og sammendragsområder, slik at lojalitetsteamet får sitt eget datasett å jobbe med. I hvert kildeområde produseres det et underområde som bare inneholder data om deltakerne i lojalitetsprogrammet, og disse tre underområdene samles så i et sammendragsområde for behandling av lojalitetsdata.

Diagram med to sammendragsområder

 

Global bedrift med regioner og underregioner

I dette tilfellet inneholder kontoen til den globale bedriften tre regionale sammendragsområder som hver har to underområder. 

Diagram med et globalt sammendragsområde med tre regionale sammendragsområder

Tilknytning: Google Ads, SA360 og DV360

Vi har finstemt tilknytningen til Google Ads i Google Analytics 4-områder, men prinsippet er det samme. Du kan knytte Google Ads-kontoen din sammen med Google Analytics 4-området ditt for å dele målgrupper og nettstedsstatistikk med Google Ads og benytte deg av Google Ads-rapporteringsdata i GA4-området. Google Ads-kontoer kan tilknyttes på områdenivå i Google Analytics. Du kan knytte kontoen sammen med et kildeområde, underområde eller sammendragsområde.

Det er viktig at du merker deg at følgende ikke er det samme i Google Analytics 4 som i Universal Analytics: I Universal Analytics må du velge hver enkelt Google Ads-konto som målgruppen skal eksporteres til (maks ti). I GA4-områder deler du enkeltmålgrupper med alle de tilknyttede kontoene. Denne endringen fører til at delingen blir mye enklere, men du må dele alle målgruppene eller ingen av dem, så ha dette i bakhodet når du setter sammen Google Analytics 4-målgrupper.

Når du knytter sammen GA4-området ditt og Google Ads-kontoen din, kan du se nettstedsstatistikk i Google Ads. Denne funksjonen eksporterer engasjementsrelaterte atferdsdata fra Google Analytics til brukergrensesnittet i Google Ads. Selv om du kan etablere tilknytning til en hvilken som helst områdetype, anbefaler vi at du tilknytter kildeområdet eller underområdet (men ikke begge). Da unngår du dobbelttellingen som skjer hvis du tilknytter begge.

Målgrupper fra alle typer GA4-områder kan deles med Google Ads (vanlige områder, underområder eller sammendragsområder), men husk at målgrupper fra underomr- eller sammendragsområder har andre data enn kildeområdet (det vanlige området) som følge av filtrering eller at de har flere datasett. Dette er viktig å merke seg når du bruker publikumsmålretting i Google Ads.

Tilsvarende er konverteringer avhengige av den tilknyttede områdetypen. Det er ikke lurt å importere den samme konverteringstypen fra et kildeområde, et underområde og et sammendragsområde. Den anbefalte fremgangsmåten er derfor å knytte GA-kildeområdet sammen med Google Ads og eksportere bare konverteringene fra kildeområdet. Et unntak kan være hvis du har regionspesifikke Google Ads-kontoer, som du kanskje må tilknytte på underområdenivå i stedet.

Data som overføres fra Google Ads til et Google Analytics 4-område, blir overført på det tidspunktet dataene etterspørres. Dermed vet du at dataene du ser på, er så ferske som mulig, og du unngår at data dupliseres eller aggregeres i underområder og sammendragsområder.

Search Ads 360

Ved lansering kommer SA360-integrasjonen til å støtte at under- og sammendragsområder kan arve data fra kildeområdet. Dette innebærer at dersom tilknytningen er etablert med kildeområdet, mottar under- og sammendragsområdet data fra SA360, men selve tilknytningen kan verken kontrolleres eller konfigureres i under- eller sammendragsområdet.

Det er viktig at du merker deg at følgende ikke er det samme i Google Analytics 4-områder som i Universal Analytics: I Universal Analytics må du velge hver enkelt konto som målgruppen skal eksporteres til (maks ti). I Google Analytics 4-områder deler du enkeltmålgrupper med alle de tilknyttede kontoene. Denne endringen gjør det mye enklere å dele, men du må dele alle målgruppene eller ingen av dem. Ha dette i bakhodet når du utvikler Google Analytics 4-målgrupper.

Display & Video 360

Ved lansering kommer DV360-integrasjonen til å støtte at under- og sammendragsområder kan arve data fra kildeområdet. Dette innebærer at dersom tilknytningen er etablert med kildeområdet, mottar under- og sammendragsområdet data fra DV360, men selve tilknytningen kan verken kontrolleres eller konfigureres i under- eller sammendragsområdet.

Det er viktig at du merker deg at følgende ikke er det samme i Google Analytics 4-områder som i Universal Analytics: I Universal Analytics må du velge hver enkelt konto som målgruppen skal eksporteres til (maks ti). I Google Analytics 4-områder deler du enkeltmålgrupper med alle de tilknyttede kontoene. Denne endringen gjør det mye enklere å dele, men du må dele alle målgruppene eller ingen av dem. Ha dette i bakhodet når du setter sammen Google Analytics 4-målgrupper.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny