[GA4] Google Analytics-accountstructuur

Bekijk voorbeelden van instellingen voor Google Analytics-accounts en -property's en ontdek hoe u uw account en property's kunt ordenen

In Universal Analytics gebruikt u weergaven om afzonderlijke verzamelingen gegevens te maken, zoals geografische scheidingen en scheiding van bedrijfstakken. In Google Analytics 4 zijn geen weergaven beschikbaar en kunt u dat soort gegevensscheidingen anders uitvoeren. Het detailniveau waarop u uw gegevens van elkaar scheidt en hoe u de toegang tot uw gegevens beheert, is afhankelijk van (1) uw behoeften en (2) of u gebruikmaakt van de standaardversie van Google Analytics of Google Analytics 360.

Dit artikel is bedoeld om grote zakelijke accounts te structureren. Als u een account beheert voor een klein of middelgroot bedrijf, hoeft u misschien geen rekening te houden met uw accountstructuur.

Voorbeelden van Google Analytics-accountinstellingen

Bedrijf met 1 website

 

Dit bedrijf heeft 1 website en 1 Google Ads-account. Het bedrijf hoeft gegevens niet te scheiden op basis van regio of bedrijfstak.

Standaardstructuur voor Google Analytics-accounts

 • Account: 1 account. Gegevens zijn eigendom van 1 juridische entiteit.
 • Property: 1 property voor de website
 • Gegevensstreams: 1 gegevensstream. Als het bedrijf ook een app heeft, is er een aparte gegevensstream voor de app.

Toegepaste principes

Structuur Onderbouwing

1 Analytics-account.

Als er een bestaand Analytics-account is, hoeft u geen nieuw account te maken.

Gegevens zijn eigendom van 1 entiteit op 1 locatie.

1 Google Analytics 4-property met 1 (web)gegevensstream.

Met 1 property zijn de gegevens voor elk aspect van de site op 1 plaats beschikbaar.

Het marketingteam kan doelgroepen maken op basis van elke dwarsdoorsnede van sitegegevens.

Analisten kunnen inzicht krijgen in het gebruik van verschillende apparaten en bepalen of er behoefte is aan een mobiele site of app.

1 Google Ads-account gekoppeld aan de Google Analytics 4-property.

Het marketingteam kan doelgroepen exporteren naar Google Ads voor remarketing en acquisitie.

 

Onderwijsinstelling/-bedrijf

 

Deze organisatie heeft 1 website en 1 Google Ads-account.

Vereisten voor het bedrijf

De accountstructuur moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • Studenten bekijken het cursusaanbod, registreren zich voor cursussen en voeren online cursuswerk uit.
 • Het marketingteam moet doelgroepen kunnen maken voor remarketing en acquisitie.
 • Analisten willen inzicht in het gebruik van verschillende apparaten en kunnen bepalen of er een mobiele site of app nodig is.

Standaardstructuur voor Google Analytics-accounts

 • Account: 1 account. Gegevens zijn eigendom van 1 juridische entiteit.
 • Property: 1 property voor elk logisch gebruikersbestand (site van de instelling).
 • Gegevensstreams: 1 gegevensstream voor de website van een instelling.

Toegepaste principes

Structuur Onderbouwing

1 Analytics-account.

Als er een bestaand Analytics-account is, hoeft u geen nieuw account te maken.

Gegevens zijn eigendom van 1 entiteit op 1 locatie.

1 Google Analytics 4-property met 1 (web)gegevensstream.

Met 1 property zijn de gegevens voor elk aspect van de site op 1 plaats beschikbaar.

Het marketingteam kan doelgroepen maken op basis van elke dwarsdoorsnede van sitegegevens.

Analisten kunnen inzicht krijgen in het gebruik van verschillende apparaten en bepalen of er behoefte is aan een mobiele site of app.

1 Google Ads-account gekoppeld aan de Google Analytics 4-property.

Het marketingteam kan doelgroepen exporteren naar Google Ads voor remarketing en acquisitie.

 

Geografisch verspreide e-commerce-verkoper die producten verkoopt via het web en apps

 

Deze overkoepelende onderneming heeft meerdere geografische regio's en elke regio is een eigen zakelijke entiteit. Elke regio heeft een eigen website, marketingteam en Google Ads-account. Het overkoepelende bedrijf heeft ook een app (beschikbaar voor iOS en Android).

Vereisten voor het bedrijf

De accountstructuur moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • Het overkoepelende bedrijf moet een algemeen overzicht hebben van de gegevens van alle bedrijfsentiteiten.
 • Het is niet nodig dat elke bedrijfsentiteit wettelijk eigenaar is van de gegevens.
 • Elke bedrijfsentiteit wil inzicht in hoe het gebruikerstraject verloopt via de website en de app.
 • Elke bedrijfsentiteit moet de gegevens opsplitsen.
 • Het marketingteam voor elke bedrijfsentiteit gebruikt de koppeling Google Ads - Analytics om doelgroepen te maken en te delen en gebruikt de doelgroepen om te bieden in Google Ads.

Standaardstructuur voor Google Analytics-accounts

 • Account: 1 account. Gegevens zijn eigendom van 1 juridische entiteit.
 • Property: 1 property voor 1 logisch gebruikersbestand.
 • Gegevensstreams: 1 gegevensstream voor de website. 1 gegevensstream voor elke versie van de app.

Google Analytics 360-accountstructuur

 • Account: 1 account. Gegevens zijn eigendom van 1 juridische entiteit.
 • Property: 1 property voor 1 logisch gebruikersbestand.
 • Subproperty's: 1 subproperty voor elke bedrijfsentiteit die gegevens moet onderverdelen.
 • Gegevensstreams: 1 gegevensstream voor de website. 1 gegevensstream voor elke versie van de app.

Toegepaste principes

Structuur Onderbouwing

1 Analytics-account.

Als er een bestaand Analytics-account is, hoeft u geen nieuw account te maken.

Het overkoepelende bedrijf is de wettelijke eigenaar van de gegevens voor alle bedrijfsentiteiten.

1 Google Analytics 4-property.

1 property met gegevensstreams voor het web en apps om alle gegevens beschikbaar te maken voor opname in dezelfde rapporten.

U kunt zo nodig gegevens voor sites en apps combineren om te zien hoe het gebruikerstraject tussen die 2 verloopt. Het overkoepelende bedrijf krijgt een uniforme weergave van alle gegevens en kan gegevens vergelijken tussen verschillende bedrijfsentiteiten.

Een subproperty voor elk regionaal team (360).

Elke regionale entiteit heeft een eigen subproperty met verdeelde gegevens. Het overkoepelende bedrijf krijgt een uniforme weergave van alle gegevens in de bronproperty en kan gegevens vergelijken tussen verschillende bedrijfsentiteiten.

1 gegevensstream die alle websites van regionale bedrijfsentiteiten combineert.

Gebruik 1 webgegevensstream voor meerdere domeinen.

1 Firebase-project voor de Android- en iOS-implementaties van de app. Het Firebase-project is gekoppeld aan de Google Analytics 4-property.

1 gegevensstream voor de iOS-versie van de app en 1 voor de Android-versie.

Een afzonderlijke gegevensstream voor elke app-implementatie maakt het mogelijk iOS- en Android-gegevens te isoleren.

 

Elk Google Ads-account is gekoppeld aan de property (standaard).

Bij elk Google Ads-account dat aan dezelfde property is gekoppeld, zijn doelgroepen van de property beschikbaar voor elk Google Ads-account om te bieden.

Optioneel: Elk Google Ads-account is gekoppeld aan de toepasselijke subproperty (360).

Bij elk Google Ads-account dat is gekoppeld aan de toepasselijke subproperty, zijn doelgroepen van de property beschikbaar voor elk Google Ads-account om te bieden.

 

Internationale gamesontwikkelaar met meerdere games in de Play Store en de App Store

 

Dit bedrijf heeft 1 website voor het internationale merk en een afzonderlijke marketingsite voor elke gametitel. Er worden meerdere gametitels verkocht in de Play Store en de App Store.

Vereisten voor het bedrijf

De accountstructuur moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • Verzamel gegevens van eigen klanten van websites en apps om doelgroepen te maken en advertentieruimte te kopen.
 • Een afzonderlijke omgeving voor de ontwikkeling, tests en productie van elke game.

Standaardstructuur voor Google Analytics-accounts

 • Account: 1 account. Gegevens zijn eigendom van 1 juridische entiteit.
 • Property: 1 property voor elk logisch gebruikersbestand (internationale merksite, marketingsite en app voor elke gametitel).
 • Gegevensstreams: 1 gegevensstream voor de website van het internationale merk. 1 gegevensstream voor elke marketingsite en 1 voor elke bijbehorende versie van de app.

Google Analytics 360-accountstructuur

 • Account: 1 account. Gegevens zijn eigendom van 1 juridische entiteit.
 • Property: 1 property voor elk logisch gebruikersbestand (internationale merksite, marketingsite en app voor elke gametitel).
 • Overzichtsproperty: 1 overzichtsproperty met gegevens van alle afzonderlijke bronproperty's voor een holistische weergave.
 • Gegevensstreams: 1 gegevensstream voor de website van het internationale merk. 1 gegevensstream voor elke marketingsite en 1 voor elke bijbehorende versie van de app.

Toegepaste principes

Structuur Onderbouwing

1 Analytics-account.

Als er een bestaand Analytics-account is, hoeft u geen nieuw account te maken.

Hiermee worden property's samengevoegd onder 1 account dat eigendom is van 1 juridische entiteit.

1 Google Analytics 4-property voor de site van het internationale merk, met 1 webgegevensstream.

Afzonderlijke meting van de site van het internationale merk.

1 Google Analytics 4-property voor de marketingsite en app van elke gametitel. Elke property heeft 1 webgegevensstream, 1 iOS-app-gegevensstream en 1 Android-app-gegevensstream.

De gegevens van elke marketingsite en gerelateerde app worden verzameld in dezelfde property.

Gerelateerde site- en app-gegevens worden gebruikt om doelgroepen te maken en als basis om media te kopen.

1 Firebase-project voor elke game. Elk project is gekoppeld aan de gerelateerde property. Elk Firebase-project bevat de ontwikkelings-, test- en productieversies van de game.

Een afzonderlijk Firebase-project voor elke game biedt een afzonderlijke omgeving voor de ontwikkeling, tests en productie van elke game.

Optioneel: Een afzonderlijk Firebase-project voor elke versie van de game of voor een combinatie van versies, bijvoorbeeld 1 project voor de ontwikkelingsversie en een ander project voor de test- en productieversies.

U kunt afzonderlijke game-omgevingen verder onderverdelen per project, maar hiervoor zijn meer property's vereist als u de aan dat project gekoppelde gameversie wilt meten.

Optioneel: overzichtsproperty. Elke bronproperty is gekoppeld aan een overzichtsproperty die een holistische weergave biedt van web en app.

U kunt afzonderlijke game-omgevingen verder onderverdelen per project, maar hiervoor zijn meer property's vereist als u de aan dat project gekoppelde gameversie wilt meten.

 

Nationale verzekeringsmaatschappij met meerdere onafhankelijke dochtermaatschappijen (levens-, zorg-, opstal-, autoverzekeringen)

 

Dit bedrijf heeft 1 bedrijfswebsite om klanten informatie te bieden en leads te genereren waarvoor offline interactie is vereist om contracten af te ronden (zoals per telefoon of post, of in een verkooppunt). Elke dochtermaatschappij heeft een eigen website, een afzonderlijk marketingteam en een eigen Google Ads-account.

1 dochtermaatschappij (autoverzekeringen) heeft ook een app.

Vereisten voor het bedrijf

De accountstructuur moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • Gegevens zijn eigendom van 1 bedrijf op 1 locatie.
 • Gegevens van de bedrijfssite moeten beschikbaar zijn voor analyse om betere leads te genereren en contentoptimalisatie te verbeteren.
 • Elke dochtermaatschappij moet zijn gegevens onderverdelen om te zorgen dat het bijbehorende marketingteam doelgroepen kan maken en conversies kan bijhouden die zijn gekoppeld aan één Google Ads-account.

Standaardstructuur voor Google Analytics-accounts

 • Account: 1 account. Gegevens zijn eigendom van 1 juridische entiteit.
 • Property: 1 property voor elk logisch gebruikersbestand (bedrijfssite, site en app van elke dochtermaatschappij).
 • Gegevensstreams: 1 gegevensstream voor de bedrijfswebsite. 1 gegevensstream voor de site van elke dochtermaatschappij en 1 voor elke bijbehorende versie van de app.

Google Analytics 360-accountstructuur

 • Account: 1 account. Gegevens zijn eigendom van 1 juridische entiteit.
 • Property: 1 property voor alle sites en apps (bedrijfssite; de site en app van elke dochtermaatschappij).
 • Subproperty's: 1 subproperty voor elk logisch gebruikersbestand (bedrijfssite; de site en app van elke dochtermaatschappij).
 • Gegevensstreams: 1 gegevensstream voor de bedrijfswebsite. 1 gegevensstream voor de site van elke dochtermaatschappij en 1 voor elke bijbehorende versie van de app.

Toegepaste principes

Structuur Onderbouwing

1 Analytics-account.

Als er een bestaand Analytics-account is, hoeft u geen nieuw account te maken.

Gegevens zijn eigendom van 1 bedrijf op 1 locatie.

1 Google Analytics 4-property met 1 (web)gegevensstream voor de bedrijfswebsite (standaardaccount)

Met 1 property en 1 gegevensstream voor de bedrijfswebsite kunnen die gegevens worden geanalyseerd om betere leads te genereren en content beter te optimaliseren.

Voor de website van elke dochtermaatschappij: (standaardaccount)

1 Google Analytics 4-property met 1 (web)gegevensstream.

De property van de dochtermaatschappij voor autoverzekeringen heeft ook een Android-app-gegevensstream nodig.

Door 1 property en gegevensstream voor de site van elke dochtermaatschappij te hebben, blijven de gegevens van elke site gescheiden van de andere sites.

De app- en webgegevens van de dochtermaatschappij voor autoverzekeringen zijn beschikbaar in dezelfde property.

1 Google Analytics 4-property met 1 (web)gegevensstream voor alle websites (bedrijf en dochtermaatschappij) (360).

Met 1 bronproperty en gegevensstream voor alle websites kunt u die gegevens beschikbaar maken voor analyse om betere leads te genereren en contentoptimalisatie te verbeteren. Ook kunnen er subproperty's worden gemaakt op basis van de bronproperty.

Subproperty's voor elke dochtermaatschappij en de bedrijfswebsite.

U kunt een subproperty maken om elke logische combinatie van gegevens (bedrijfswebsite of site van dochtermaatschappij) te filteren in een eigen weergave van gegevens.

1 Firebase-project voor de Android-app van de dochtermaatschappij voor autoverzekeringen.

Het Firebase-project is gekoppeld aan de property van de dochtermaatschappij voor autoverzekeringen (standaardaccount) of bronproperty (360-account).

Een Firebase-project voor de autoverzekering-app fungeert als een aparte omgeving voor app-ontwikkeling.

Als u het Firebase-project koppelt aan de autoverzekeringsproperty, worden de app- en webgegevens beschikbaar in dezelfde property (net als voor de bronproperty voor 360-accounts).

De bijbehorende Google Ads-accounts en de bijbehorende property's (standaardaccounts) of subproperty's (360-accounts) zijn gekoppeld.

Doordat het Google Ads-account voor elke dochtermaatschappij is gekoppeld aan de bijbehorende property, zijn de doelgroepen van de property's beschikbaar in de relevante Google Ads-accounts. De conversiegegevens van de Google Ads-accounts zijn dan beschikbaar in de relevante Google Analytics 4-property's.

 

Reisorganisatie met meerdere merken dat in meerdere landen actief is

 

Dit bedrijf heeft meerdere merken, elk met een eigen website voor desktops, een mobiele site en een app. Elk merk heeft een eigen marketingteam en advertentieaccounts.

Vereisten voor het bedrijf

De accountstructuur moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • Gegevens moeten per land worden geanalyseerd.
 • Elk marketingteam moet zijn eigen doelgroepen samenstellen en conversies toewijzen aan gekoppelde advertentieaccounts.

Standaardstructuur voor Google Analytics-accounts

 • Account: 1 account. Gegevens zijn eigendom van 1 juridische entiteit.
 • Property: 1 property voor elk logisch gebruikersbestand (bedrijfssite, de site en app van elk merk).
 • Gegevensstreams: 1 gegevensstream voor de bedrijfswebsite. 1 gegevensstream voor de site van elk merk en 1 voor elke bijbehorende versie van de app.

Google Analytics 360-accountstructuur

 • Account: 1 account. Gegevens zijn eigendom van 1 juridische entiteit.
 • Property: 1 property voor elk logisch gebruikersbestand (bedrijfssite, de site en app van elk merk).
 • Overzichtsproperty: 1 overzichtsproperty om alle datasets van entiteiten en geografische datasets samen te bekijken.
 • Gegevensstreams: 1 gegevensstream voor de bedrijfswebsite. 1 gegevensstream voor de site van elk merk en 1 voor elke bijbehorende versie van de app.

Toegepaste principes

Structuur Onderbouwing

1 Analytics-account.

Als er een bestaand Analytics-account is, hoeft u geen nieuw account te maken.

Gegevens zijn eigendom van 1 bedrijfsentiteit.

1 Google Analytics 4-property per merk, elk met:

 • 1 webgegevensstream voor de website van het merk,
 • 1 app-gegevensstream voor elke versie van de app van het merk (Android, iOS).

Met 1 property per merk kunt u:

 • analyses uitvoeren per merk en land,
 • doelgroepen samenstellen vanuit een merkspecifiek en landspecifiek gebruikersbestand,
 • conversies toewijzen aan de gekoppelde advertentieaccounts.

Met afzonderlijke gegevensstreams voor elk platform kunt u allesomvattende, vergelijkende of individuele gegevensanalyse uitvoeren en doelgroepen samenstellen.

1 overzichtsproperty met alle merkproperty's op 1 plek (360-accounts).

1 overzichtsproperty met alle bronproperty's biedt een holistisch beeld van de gegevens op instellingsniveau.

De merkspecifieke Google Ads-, Display & Video 360- en Search Ads 360-accounts zijn gekoppeld aan de relevante property's.

Elk marketingteam moet zijn eigen doelgroepen samenstellen en conversies toewijzen aan gekoppelde Google Ads-accounts.

 

Uitgebreide handleiding en referentie

De rest van deze handleiding biedt gedetailleerde informatie voor bedrijven die meer nodig hebben dan alleen de voorbeelden in het bovenstaande gedeelte. Deze uitgebreide handleiding is met name relevant als u Google Analytics 360-klant bent.

Inhoudsopgave

Concepten en definities

Als u meer wilt weten over Google Analytics 4-property's, kunnen deze artikelen en video's nuttig zijn:

 • Account: een verzameling property's waarvan de gegevens eigendom zijn van één juridische entiteit en die zijn onderworpen aan regiospecifieke servicevoorwaarden.
  Is het belangrijk dat de gegevens van elke regio eigendom zijn van een afzonderlijke juridische entiteit in die regio?
  • Ja: Maak meerdere accounts, 1 voor elke regio.
  • Nee: Maak 1 account in de regio waarin het hoofdkantoor van uw bedrijf is gevestigd.
 • Property: Wordt gebruikt in een account en vertegenwoordigt gegevens voor 1 gebruikersbestand. Als gegevens in het algemeen samen moeten worden geanalyseerd (productlijn, merk, app), moeten de gegevens zich in 1 property bevinden (die kan fungeren als bronproperty als u Google Analytics 360 gebruikt).
  Hebben de gegevens die u verzamelt, betrekking op 1 logisch gebruikersbestand? Als u Analytics aan andere producten koppelt, wilt u die volledige gegevens dan met elk product delen?
  • Ja: Maak 1 property.
  • Nee: Maak een afzonderlijke property of subproperty voor elk logisch gebruikersbestand.
 • Gegevensstream: Wordt gebruikt in een property en is de bron van gegevens van een app of website. We raden u aan om maximaal 3 gegevensstreams per property te gebruiken: 1 webgegevensstream om het webgebruikerstraject te meten en 1 app-gegevensstream voor iOS en Android.
  • App-gegevensstream: U kunt 1 gegevensstream hebben voor elke combinatie van app-pakketnaam en platform.
  • Webgegevensstream: In de meeste gevallen moet u 1 webgegevensstream gebruiken om het webgebruikerstraject te meten. Gebruik 1 webgegevensstream in combinatie met cross-domein metingen om consistente gebruikers- en sessierapportage te garanderen voor webtrajecten die binnen meerdere domeinen bestaan.

Best practices

De volgende best practices en aanbevelingen zijn bedoeld voor een groot aantal gebruikers en toepassingen. Er kunnen gevallen zijn waarin deze richtlijnen niet van toepassing zijn of moeten worden aangepast aan specifieke omstandigheden.

Over het algemeen moet u 1 account per bedrijf en 1 property per merk of bedrijfseenheid instellen (ervan uitgaande dat uw merken en bedrijfseenheden unieke/verschillende entiteiten met afzonderlijke stakeholders/analistengroepen zijn).

Voorbeeld A

 • Moederbedrijf A: 1 account
  • Merk X (automobielindustrie): 1 property
  • Merk Y (huishoudartikelen): 1 property
  • Merk Z (consumentenelektronica): 1 property

In dit geval heeft het moederbedrijf 1 account en 3 afzonderlijke property's, waarbij elke property gegevens bevat die alleen betrekking hebben op dat merk of bedrijf.

Voorbeeld B

 • Onderneming B: 1 account
  • Productlijn D (woningverzekering): 1 property
  • Productlijn E (autoverzekering): dezelfde property als D
  • Productlijn F (levensverzekering): dezelfde property als D en E

In dit geval heeft de onderneming ervoor gekozen alle bedrijfstakken hun gegevens naar 1 property te laten versturen. Ze hebben misschien klanten die regelmatig meerdere producten gebruiken of vaak upsell- of cross-sellingcampagnes tussen producten gebruiken, waardoor het voor de hand ligt om al die gegevens samen te bekijken. Deze property kan fungeren als bronproperty voor subproperty's voor afzonderlijke productlijnanalyse (zie hieronder).  

Voorbeeld C

 • Klein bedrijf C (bijv. Susans delicatessenzaak): 1 account
  • Alle producten (delicatessen, sandwiches, dranken, enzovoort): 1 property

In dit geval is Susans delicatessenzaak een klein bedrijf en hebben ze niet meerdere property's nodig. Ze analyseren al hun gegevens voor hun online bezorgbedrijf tegelijkertijd, omdat klanten vaak meer dan 1 product kopen en er geen verschillende bedrijfstakken zijn. In dat geval ligt het voor de hand om 1 property voor alle gegevens te gebruiken.

Gegevensstreams

Elke bronproperty bevat streams van gegevens van een app en/of website die inkomende gegevens leveren. Een gegevensstream is daarom gewoon een website of app die gegevens naar een specifieke GA4-property stuurt.

We raden je het volgende aan:

 • 1 webgegevensstream per property
 • 1 iOS-gegevensstream per property
 • 1 Android-gegevensstream per property
Elke app-gegevensstream kan aan slechts 1 GA4-property worden gekoppeld. Denk dus na over welke streams u aan een property wilt koppelen.
Gegevensstreams zijn niet het equivalent van weergaven in Universal Analytics en mogen niet worden gebruikt om gegevens te scheiden. Als u dit wel doet, kunt u gebruikers niet koppelen aan meerdere gegevensstreams, omdat elke stream een afzonderlijke bron voor gegevensverzameling is. Dit kan leiden tot een hogere gegevensinflatie, omdat gebruikers mogelijk niet worden gededupliceerd, afhankelijk van uw gebruik van Google-signalen of uw eigen ingelogde status/gebruikers-ID.

Search Console-integratie

U kunt een GA4-property koppelen aan Search Console. Hiermee worden uitgebreide nieuwe gegevens opgenomen in Google Analytics, zoals zoekopdrachten van Google Zoeken (organisch) en dimensies voor rapportage, zoals de landingspagina.

U moet bepalen welke property moet worden gekoppeld aan welke Search Console-property. Als u subproperty's en overzichtsproperty's gebruikt, moet u kiezen of u een koppeling wilt maken met de bronproperty, de subproperty of de overzichtsproperty.

U kunt de koppeling tussen uw GA4-property en uw Search Console-property snel en makkelijk instellen op de pagina Beheerder van GA4. U moet een geverifieerde sitebeheerder in de Search Console-property zijn en de beheerdersrol voor de Google Analytics 4-property hebben om de koppeling te kunnen instellen.

Aanpassen welke rapporten zichtbaar zijn

Met Google Analytics 4-property's heeft u volledige controle over welke rapporten worden getoond, de statistieken en dimensies in die rapporten en de diagrammen in uw rapporten. U kunt een volledige rapportverzameling instellen die relevant is voor slechts een bepaalde groep, bijvoorbeeld het marketingteam (maar u kunt de toegang tot deze verzamelingen niet beperken; alle propertygebruikers kunnen ze zien). Dit betekent dat u GA4 zo kunt aanpassen dat de meest relevante rapporten als eerste zichtbaar zijn of het makkelijkst toegankelijk zijn, zonder dat u allerlei rapporten hoeft te doorzoeken die u misschien niet nodig heeft.

Voorbeeld van de verzameling in een Marketing Team-rapport:

Voorbeeld van rapportverzameling door marketingteam

U kunt de specifieke rapporten in elke verzameling aanpassen. De meeste tabelrapporten hebben bijvoorbeeld een statistiek Totale opbrengst, die in de standaard rapportinstelling staat. Dit is handig als u een e-commercebedrijf heeft dat opbrengstgegevens verstuurt en u wilt dat uw teams deze kunnen analyseren. Als u echter geen opbrengstgegevens heeft om te rapporteren in Google Analytics, komt in deze kolom een waarde van $ 0,00 te staan voor elke rij. Als dit geen relevante statistiek voor uw bedrijf is, kunt u deze verwijderen om uw rapporten overzichtelijker te maken.

Gebeurtenisrapport met de statistiek Totale opbrengst:

Gebeurtenisrapport met de statistiek Totale opbrengst

Interface voor bewerken (klik op de X naast de statistiek die u wilt verwijderen):

Interface voor 'Gebeurtenis wijzigen': klik op X naast een statistiek om deze te verwijderen

Toepassen en opslaan zonder de statistiek Totale opbrengst:

Gebeurtenis opgeslagen zonder de statistiek Totale opbrengst

Dit rapport is nu veel overzichtelijker voor een bedrijf dat geen opbrengstgegevens heeft (of wil laten zien) in Google Analytics.

Best practices voor opschoning van gegevens

Zorg ervoor dat u uw rapporten filtert om bepaalde gegevens op te nemen of uit te sluiten, maar ook dat uw gegevens goed zijn opgeschoond, bijvoorbeeld door intern IP-verkeer of ongewenste verwijzingen uit te sluiten en cross-domein meting correct in te stellen.

Intern IP-verkeer uitsluiten

Verwijdering van intern IP-verkeer uit datasets kan een belangrijke instellingsstap zijn voor veel bedrijven die veel werknemersverkeer op hun website zien. Denk bijvoorbeeld aan supportmedewerkers die vaak naar Helpcentrum-artikelen op de website van hun bedrijf verwijzen als ze met een klant werken. Dit zorgt ervoor dat uw bedrijfsmedewerkers (interne gebruikers) uw Analytics-gegevens die bedoeld zijn voor rapportage aan externe klanten niet vertekenen. Dit is nu een vooraf ingesteld filter in GA4:

Interface voor het maken van externe verkeersregels

Ongewenste verwijzingen verwijderen

Een ander aspect van de best practices voor opschoning van gegevens is het uitsluiten van ongewenst verwijzingsverkeer. Zo kunt u gegevens van bepaalde verwijzingsbronnen uit uw productiegegevens houden door de gebeurtenis te behouden, maar de verwijzer te negeren, zodat deze geen invloed heeft op de verkeersattributie. Ook dit is nu een vooraf gedefinieerde configuratie in GA4:

Interface voor vermelding van ongewenste verwijzingen

Cross-domein tracking instellen

Ten slotte was een veelvoorkomend probleem van Google Analytics-gebruikers altijd de omgang met cross-domein verkeer. Voorheen moest u cross-domein tracking instellen via Google Tag Manager of uw TMS, of door deze hard te coderen op uw site. Dit vereiste een extra inspanning die niet altijd haalbaar was voor gebruikers van Google Analytics en daarom vaak leidde tot problemen met gegevensopschoning, waardoor nieuwe of kunstmatig verhoogde aantallen sessies en verwijzingen via uw eigen domeinen werden getoond. Met Google Analytics 4 kunt u dit makkelijk instellen in de gebruikersinterface, wat helpt bij het opschonen van uw gegevens:

De interface van uw domeinen instellen

Gegevenstransformaties

In Universal Analytics worden gegevenstransformaties verwerkt als onderdeel van de filterconfiguratie. U kunt bijvoorbeeld afdwingen dat alle waarden voor een bepaalde dimensie, zoals utm_campaign, in kleine letters worden weergegeven. U kunt dit nu doen door gebeurtenissen te maken en aan te passen in Google Analytics 4-property's.

Stel dat u ontdekt dat een bepaalde gebeurtenis 2 keer naar uw GA4-property is gestuurd, maar op 2 verschillende manieren. Misschien wordt de gebeurtenis 'start_now' die tot een belangrijke actie op uw website leidt, op meerdere manieren naar GA4 gestuurd ('start_now' en 'startNow'), omdat de gebeurtenis wordt gebruikt op verschillende plaatsen op uw website die zijn ontwikkeld door verschillende teams die code op verschillende manieren hebben geïmplementeerd. Dit is een veelvoorkomend scenario dat de gegevenskwaliteit kan beïnvloeden. U kunt dit nu oplossen door gebeurtenissen te maken en aan te passen in de gebruikersinterface.

Gebeurtenisinterface

Als u dit probleem wilt verhelpen, klikt u op Gebeurtenis aanpassen in het gedeelte Configureren van uw GA4-property.

Knop 'Gebeurtenis wijzigen' in het gedeelte Configureren

U kunt op dit scherm aangeven welke wijzigingen u wilt aanbrengen. In dit geval kiest u welke Start Now-gebeurtenis u wilt behouden en past u de andere aan om daarmee overeen te komen. In het onderstaande voorbeeld ziet u dat elke gebeurtenis met de naam 'startNow' wordt aangepast, zodat de gebeurtenisnaam 'start_now' wordt gebruikt. Hierdoor worden deze 2 gebeurtenisnamen samengevoegd tot 1 naam en zien uw rapporten er overzichtelijker uit met 1 rij voor deze gebeurtenis.

Interface voor 'Gebeurtenis wijzigen'

Gebruikerstoestemmingen en gebruikersrollen

Google Analytics 4-property's bieden gestroomlijnde en slimmere rollen en beperkingen. Standaardrollen omvatten nu het volgende:

 • Beheerder: Iemand die de volledige controle over het account heeft.
 • Bewerker: Iemand met volledige bewerkingsrechten voor gegevens en instellingen, maar die geen gebruikers kan beheren.
 • Analist: Iemand die gedeelde items kan maken en bewerken, plus gegevens en configuraties bekijken.
 • Kijker: Iemand die rapportgegevens en configuratie-instellingen kan bekijken.

Bovendien bieden GA4-property's de mogelijkheid om kosten- en opbrengstgegevens te verbergen in de rapportage-interface op basis van de toegewezen gegevensbeperkingsrol Geen kostenstatistieken of Geen opbrengststatistieken. Dit is een nuttige aanvulling op gebruikerstoestemmingen om gevoelige bedrijfsgegevens te beschermen en tegelijkertijd toegang tot site- en gedragsgegevens toe te staan voor bepaalde doelgroepen.

Opmerking over kosten- en opbrengstbeperkingen: Filters voor statistieken werken niet voor een doelgroep waarvoor opbrengstgegevens worden weergegeven. Daarnaast kunnen gebruikers met deze beperkingen nog steeds het aantal aankoopgebeurtenissen bekijken. Als u niet wilt dat gebeurtenisaantallen voor aankoopgegevens kunnen worden bekeken, kunt u overwegen een subproperty voor deze toepassing te gebruiken.

Interface voor directe rollen en gegevensbeperkingen

360-specifieke functies: subproperty's en overzichtsproperty's

Subproperty's

Subproperty's zijn een nieuw soort Google Analytics 4-property's die beschikbaar zijn voor Google Analytics 360-accounts. Hiermee kunt u een subset maken van de gegevens in een bronproperty. Dankzij subproperty's hoeft u geen weergaven te bekijken. U kunt bijvoorbeeld een subproperty maken met een subset van de gegevens in uw bronproperty en bepaalde gebruikers toegang geven tot alleen die subproperty. Daarnaast bieden subproperty's mogelijkheden voor gegevensopschoning, gegevensbeheer, gebruikersbeheer en functiebeheer, waardoor grotere bedrijven en grote ondernemingen GA4 aanzienlijk beter kunnen gebruiken.

U kunt een subproperty maken op basis van een bronproperty, maar u kunt geen subproperty maken op basis van een overzichtsproperty. Subproperty's hebben een 1-op-1 relatie met een bronproperty.

Voor subproperty's worden extra kosten in rekening gebracht voor 360-klanten. Zie Kostenoverwegingen hieronder voor meer informatie.

Gegevensbeheer

Een van de belangrijkste toepassingen voor subproperty's is gegevensbeheer. Hiermee bepaalt u welke gegevens worden opgenomen in of uitgesloten van een property. Met subproperty's kunt u gegevens in- of uitfilteren om de set gegevens te maken die nodig is voor een specifieke doelgroep of toepassing. Zo kunt u uw gegevens beter organiseren om ze makkelijker toegankelijk te maken voor bepaalde doelgroepen.

Dit werd veel gebruikt voor weergaven in Universal Analytics, bijvoorbeeld om een weergave voor alleen uw Nederlandse verkeer of een weergave alleen voor de marketingwebsitegegevens te maken. Door deze datasets te scheiden, kan elke groep sneller en makkelijker toegang krijgen tot hun informatie, zelfs als ze hetzelfde kunnen bereiken met een beetje meer filteren in de bronproperty. Met subproperty's kunt u dit bereiken met import- en exportfilters van een bronproperty naar een subproperty voor dit type toepassingen.

Gegevens kunnen worden gefilterd naar een subproperty met behulp van een gebeurtenis of aangepaste dimensie die is verzameld in de bronproperty.

Gebruikersbeheer

Een andere toepassing van subproperty's is voor gebruikersbeheerdoeleinden. Een voorbeeld hiervan is als u een streng bedrijfsbeleid heeft dat bepaalt dat de ene regio (bijvoorbeeld Nederland) een bepaalde subset van gegevens over de eigen regio kan zien, maar een andere regio (bijvoorbeeld België) geen toegang tot die gegevens mag hebben. Met subproperty's kunt u gegevens voor elke regio binnen de eigen property beperken, zodat er geen toegang buiten de betreffende regio is.

Voor bedrijfstakken die hun gegevens gescheiden willen houden voor hun eigen bedrijfsbehoeften geldt hetzelfde. Een ander voorbeeld is de scheiding van gegevens tussen de marketingsite en de productomgeving als er in uw bedrijf redenen zijn om het ene team geen toegang te bieden tot de gegevens van het andere team.

Als u de toegang tot gegevens niet hoeft te beperken, maar gewoon een manier zoekt om een bepaalde subset van gebruikers naar bepaalde datasets te verwijzen, zijn rapportaanpassing en rapportverzamelingen mogelijk een betere oplossing. U kunt bijvoorbeeld een verzameling rapporten maken die speciaal is afgestemd op het marketingteam, zodat de teamleden makkelijker kunnen navigeren naar de gegevens die voor hen relevant zijn. Met deze functies kunt u gegevens in een toegankelijke indeling organiseren voor specifieke doelgroepen zonder dat er extra kosten aan zijn verbonden.

Overzichtsproperty's

Een overzichtsproperty bevat gegevens van 2 of meer property's. Een overzichtsproperty kan gegevens bevatten van gewone property's en subproperty's, maar niet van andere overzichtsproperty's. Ze maken een breder beeld van een bedrijf voor alle producten, merken of regio's mogelijk doordat de gegevens van meerdere property's in hetzelfde account worden samengebracht. Overzichtsproperty's in GA4 en UA bieden support voor vergelijkbare toepassingen.

Overzichtsproperty's werken op vrijwel dezelfde manier als elke andere property. Elke overzichtsproperty heeft een eigen quotum voor aangepaste dimensies, aangepaste statistieken, gebruikersproperty's en meer. Alle instellingen worden beheerd vanuit de overzichtsproperty (overzichtsproperty's nemen de instellingen van hun bronproperty's niet over) en zijn specifiek voor de behoeften van de overzichtsproperty en het bijbehorende gebruikersbestand.

Overzichtsproperty's brengen extra kosten met zich mee voor 360-klanten. Zie Kostenoverwegingen hieronder voor meer informatie.

Kostenoverwegingen

Elke gebeurtenis die naar een subproperty of overzichtsproperty wordt gestuurd, wordt opnieuw verwerkt, wat extra kosten met zich meebrengt voor het 360-account. Voor elke extra gebeurtenis-hit wordt de helft van het tarief van de aanvankelijke gebeurtenis-hit in rekening gebracht. Met andere woorden, de hits voor elke subproperty of overzichtsproperty kosten 0,5 van een gebeurtenis-hit.

Voor meer inzicht in de invloed van uw instellingen op uw facturering kunt u de nieuwe functie Voorbeeld van factuur gebruiken. Deze functie is beschikbaar voor Google Analytics Certified-partners en geeft hun klanten inzicht in de mogelijke kosten van GA4 360.

Voorbeelden met subproperty's en overzichtsproperty's

Als we aan het begin van deze handleiding enkele van onze voorbeelden opnieuw bekijken, kunnen we vanuit het instellingsperspectief zien hoe deze scenario's eruitzien.

Onderneming met meerdere aanvullende bedrijfstakken

 • Onderneming B: 1 account
  • Productlijn D (woningverzekering): 1 property
  • Productlijn E (autoverzekering): dezelfde property als D
  • Productlijn F (levensverzekering): dezelfde property als D en E

In dit geval heeft de onderneming 1 account met 1 bronproperty. Hoewel er verschillende bedrijfstakken zijn die gegevens mogelijk afzonderlijk moeten analyseren, vullen de producten elkaar aan en is het vaak nodig om meerdere producten samen te analyseren. Daarom besluit het bedrijf om alle productgegevens naar dezelfde bronproperty te sturen. De specifieke productteams moeten hun gegevens echter afzonderlijk kunnen analyseren. Vanwege de grote hoeveelheid verkeer in de totale property kiest het bedrijf ervoor om subproperty's voor elke bedrijfstak te maken.

Diagram van een bronproperty met 3 subproperty's

 

Moederbedrijf met verschillende merken

 • Moederbedrijf: 1 account
  • Merk X (automobielindustrie): 1 property
  • Merk Y (huishoudartikelen): 1 property
  • Merk Z (consumentenelektronica): 1 property

In dit geval heeft het moederbedrijf 1 account met 3 bronproperty's, 1 voor elk merk. Elk individueel merk werkt afzonderlijk en moet zijn gegevens afzonderlijk analyseren, waardoor alle merken een eigen bronproperty hebben. Het moederbedrijf wil echter graag dat alle merken worden samengevoegd tot 1 property, zodat het bedrijf een goed beeld krijgt van onder andere het totale aantal gebruikers en de totale opbrengst. In dit geval maakt het moederbedrijf een overzichtsproperty met alle 3 merkproperty's als bronnen voor de overzichtsproperty. Hierdoor krijgt het moederbedrijf het totaaloverzicht dat het nodig heeft en kunnen de merken onafhankelijk van elkaar blijven.

Diagram van een moederbedrijf met 3 merken

 

Laten we dit voorbeeld wat verder uitbreiden. Dit moederbedrijf biedt een loyaliteitsprogramma dat alle afzonderlijke merken beslaat. Als een gebruiker deelneemt aan dit loyaliteitsprogramma, krijgt hij of zij een unieke beloning-ID die we aan de gebruiker kunnen koppelen als gebruikersproperty en/of als parameter bij elke gebeurtenis.

Het beloningsteam werkt op het niveau van het moederbedrijf en moet de gegevens van deelnemers aan het loyaliteitsprogramma kunnen bekijken voor alle merken samen in dezelfde property. U doet dit door een combinatie van subproperty's en overzichtsproperty's te gebruiken, zodat het beloningsteam over een eigen dataset beschikt. Elke bronproperty levert een subproperty op met gegevens voor deelnemers aan beloningen en vervolgens worden alle 3 subproperty's naar een overzichtsproperty voor beloningsgegevens gepusht.

Diagram van 2 overzichtsproperty's

 

Wereldwijde onderneming met regio's en subregio's

In dit geval heeft het wereldwijde bedrijfsaccount 3 regionale overzichtsproperty's met elk 2 subproperty's voor de bron.

Diagram van wereldwijde overzichtsproperty met 3 regionale overzichtsproperty's

Koppelen: Google Ads, SA360 en DV360

In Google Analytics 4-property's zijn er een paar verbeteringen in de koppeling met Google Ads, maar het uitgangspunt blijft hetzelfde. U kunt uw Google Ads-account aan uw Google Analytics 4-property koppelen om doelgroepen en sitestatistieken met Google Ads te delen en gebruik te maken van Google Ads-rapportagegegevens in uw GA4-property. Het koppelingsproces voor een Google Ads-account vindt plaats op Google Analytics-propertyniveau. U kunt een bronproperty, een subproperty of een overzichtsproperty koppelen.

Een belangrijke wijziging in Google Analytics 4 ten opzichte van Universal Analytics: In Universal Analytics moet u elk Google Ads-account selecteren waarnaar u een doelgroep wilt exporteren, met een maximum van 10. In GA4-property's deelt u een afzonderlijke doelgroep met alle gekoppelde accounts. Door deze wijziging wordt delen veel makkelijker, maar u moet alle of geen doelgroepen delen, dus houd hier rekening mee als u uw Google Analytics 4-doelgroepen ontwikkelt.

Als u uw GA4-property en uw Google Ads-account koppelt, kunt u sitestatistieken bekijken in Google Ads. Met deze functie worden gegevens over gedrag van Google Analytics rechtstreeks geëxporteerd naar de Google Ads-gebruikersinterface. Hoewel u een koppeling naar een propertytype kunt instellen, raden we u aan alleen een koppeling naar de bronproperty of de subproperty te maken (niet beide). Zo voorkomt u dat er een dubbele telling plaatsvindt als u zowel een bronproperty als een subproperty heeft gekoppeld.

Doelgroepen kunnen vanuit elk type GA4-property (zoals een gewone property, subproperty of overzichtsproperty) met Google Ads worden gedeeld. Houd er echter rekening mee dat een doelgroep van een subproperty of overzichtsproperty andere gegevens heeft dan de bronproperty (gewone property), vanwege filters of meerdere datasets. Dit is belangrijk om rekening mee te houden als u doelgroeptargeting gebruikt in Google Ads.

Conversies zijn ook afhankelijk van het type gekoppelde property. U wilt niet hetzelfde conversietype van een bronproperty importeren van zowel een subproperty als een overzichtsproperty. Daarom raden we u aan de bron-GA-property aan Google Ads te koppelen en uw conversies alleen vanuit de bron te exporteren. Een uitzondering hierop kan zijn als u regiospecifieke Ads-accounts heeft. Deze moet u mogelijk koppelen op subpropertyniveau.

Gegevens die van Google Ads naar een Google Analytics 4-property zijn verplaatst, worden op het moment van de query opgehaald. Zo weet u zeker dat u de meest actuele gegevens bekijkt en voorkomt u duplicatie of aggregatie van subproperty's en overzichten.

Search Ads 360

Bij de eerste lancering ondersteunt de SA360-integratie gegevensovername van de bronproperty naar een subproperty of overzichtsproperty. Dit betekent dat als de koppeling tot stand wordt gebracht via de bronproperty, de subproperty of overzichtsproperty gegevens ontvangt van SA360 maar de subproperty of overzichtsproperty de koppeling zelf niet kan beheren of instellen.

Een belangrijke wijziging tussen Universal Analytics- en Google Analytics 4-property's waar u rekening mee moet houden: In Universal Analytics moet u elk account selecteren om een doelgroep naar te exporteren, met een maximum van 10. In Google Analytics 4-property's deelt u een afzonderlijke doelgroep met alle gekoppelde accounts. Door deze wijziging wordt delen veel makkelijker, maar u moet alle of geen doelgroepen delen. Houd hier dus rekening mee als u uw Google Analytics 4-doelgroepen ontwikkelt.

Display & Video 360

Bij de eerste lancering ondersteunt de DV360-integratie gegevensovername van de bronproperty naar een subproperty of overzichtsproperty. Dit betekent dat als de koppeling tot stand wordt gebracht via de bronproperty, de subproperty of overzichtsproperty gegevens ontvangt van DV360 maar de subproperty of overzichtsproperty de koppeling zelf niet kan beheren of instellen.

Een belangrijke wijziging tussen Universal Analytics- en Google Analytics 4-property's waar u rekening mee moet houden: In Universal Analytics moet u elk account selecteren om een doelgroep naar te exporteren, met een maximum van 10. In Google Analytics 4-property's deelt u een individuele doelgroep met alle gekoppelde accounts. Door deze wijziging wordt delen veel makkelijker, maar u moet alle of geen doelgroepen delen. Houd hier dus rekening mee als u uw Google Analytics 4-doelgroepen ontwikkelt.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu