[GA4] A Google Analytics-fiók szerkezete

Példák a Google Analytics-fiókok és -tulajdonok beállítására, illetve a fiókok és tulajdonok rendszerezésének alapelvei

A Universal Analytics rendszerben a nézetekkel különböző adatgyűjteményeket – például földrajzi elkülönítést vagy üzletág-elkülönítést – hozhat létre. A Google Analytics 4 szolgáltatásban nincsenek nézetek, és az ilyen jellegű adatelkülönítés másként végezhető el. Az, hogy milyen részletességgel különíti el az adatokat, illetve hogy hogyan szabályozza a hozzájuk való hozzáférést, az függ (1) Ön igényeitől és (2) a használt rendszertől (Google Analytics vagy Google Analytics 360).

Ez a cikk a nagyobb méretű vállalati fiókok felépítéséről biztosít információt. Ha kis vagy közepes méretű vállalkozás fiókját kezeli, akkor nem kell figyelembe vennie a fiók felépítését.

Példák a Google Analytics-fiók beállítására

Egy webhellyel rendelkező vállalkozás

 

Ez a vállalkozás egyetlen webhellyel és egyetlen Google Ads-fiókkal rendelkezik. A vállalkozásnak nem kell régió vagy üzletág szerint elkülönítenie az adatokat.

Normál Google Analytics-fiók szerkezete

 • Fiók: Egyetlen fiók. Az adatok egyetlen jogi személy birtokában állnak.
 • Tulajdon: Egyetlen webhelytulajdon.
 • Adatfolyamok: Egyetlen adatfolyam. Ha a vállalkozás alkalmazással is rendelkezik, akkor külön adatfolyam az alkalmazáshoz.

Alapfeltételek

Felépítés Indoklás

Egyetlen Analytics-fiók.

Ha már van Analytics-fiókja, akkor nem kell újat létrehoznia.

Az adatok egyetlen szervezet tulajdonában állnak, továbbá egyetlen helyen vannak.

Egyetlen Google Analytics 4-tulajdon egyetlen (internetes) adatfolyammal.

Ha egyetlen tulajdont használ, akkor a webhely minden aspektusának adataihoz ugyanott férhet hozzá.

A marketingcsapat a webhelyadatokat tartalmazó mutatók és dimenziók tetszőleges keresztmetszetéből létrehozhat közönséget.

Az elemzők felmérhetik az eszközökön keresztüli használatot, valamint azt, hogy szükség van-e mobilwebhelyre vagy alkalmazásra.

Egyetlen Google Ads-fiók a Google Analytics 4-tulajdonnal összekapcsolva.

A marketingcsapat exportálhatja a közönségeket a Google Ads szolgáltatásba remarketinghez vagy potenciális ügyfelek kereséshez.

 

Oktatási intézmény/vállalkozás

 

Ez a szervezet egyetlen webhellyel és egyetlen Google Ads-fiókkal rendelkezik.

A vállalkozással kapcsolatos követelmények

A fiók felépítésének meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • A tanulók áttekintik a választható órákat, regisztrálnak rájuk, valamint online kezelik és végzik el az órán kapott feladatokat.
 • A marketingcsapatnak képesnek kell lennie remarketing és kutatások céljára használható közönségek létrehozására.
 • Az elemzők fel szeretnék mérni az eszközökön keresztüli használatot, valamint azt, hogy szükség van-e mobilwebhelyre vagy alkalmazásra.

Normál Google Analytics-fiók szerkezete

 • Fiók: Egyetlen fiók. Az adatok egyetlen jogi személy birtokában állnak.
 • Tulajdon: Egy-egy tulajdon minden, logikus szempontok alapján meghatározott felhasználói bázishoz (szervezeti webhely).
 • Adatadatfolyamok: Egyetlen adatfolyam az intézményi webhelyhez.

Alapfeltételek

Felépítés Indoklás

Egyetlen Analytics-fiók.

Ha már van Analytics-fiókja, akkor nem kell újat létrehoznia.

Az adatok egyetlen szervezet tulajdonában állnak, továbbá egyetlen helyen vannak.

Egyetlen Google Analytics 4-tulajdon egyetlen (internetes) adatfolyammal.

Ha egyetlen tulajdont használ, akkor a webhely minden aspektusának adataihoz ugyanott férhet hozzá.

A marketingcsapat a webhelyadatokat tartalmazó mutatók és dimenziók tetszőleges keresztmetszetéből létrehozhat közönséget.

Az elemzők felmérhetik az eszközökön keresztüli használatot, valamint azt, hogy szükség van-e mobilwebhelyre vagy alkalmazásra.

Egyetlen Google Ads-fiók a Google Analytics 4-tulajdonnal összekapcsolva.

A marketingcsapat exportálhatja a közönségeket a Google Ads szolgáltatásba remarketinghez vagy potenciális ügyfelek kereséshez.

 

Több földrajzi helyen működő e-kereskedelmi vállalat, amely az interneten és az alkalmazásában is értékesít termékeket

 

Ez az ernyővállalat több régiót is lefed, amelyekben külön-külön vállalkozást működtet. Minden régiónak saját webhelye, marketingcsapata és Google Ads-fiókja van. Az ernyővállalat rendelkezik alkalmazással is (amely iOS és Android rendszerre is letölthető).

A vállalkozással kapcsolatos követelmények

A fiók felépítésének meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • Az ernyővállalatnak globális rálátással kell rendelkeznie az összes helyi vállalat adataira.
 • Nincs szükség arra, hogy az adatok jogilag az egyes vállalkozások tulajdonában álljanak.
 • Mindegyik helyi cég át szeretné látni, hogy a felhasználók milyen utat járnak be a webhelyen és az alkalmazásban.
 • Mindegyik helyi cégnek szüksége van az adatok felosztásának lehetőségére.
 • A helyi cégek marketingcsapatai mind a Google Ads és az Analytics összekapcsolása révén hozzák létre és osztják meg a közönségeket, és a közönségeket használják a Google Ads szolgáltatásban történő ajánlattételhez.

Normál Google Analytics-fiók szerkezete

 • Fiók: Egyetlen fiók. Az adatok egyetlen jogi személy birtokában állnak.
 • Tulajdon: Egyetlen tulajdon az egyetlen, logikus szempontok alapján meghatározott felhasználói bázishoz.
 • Adatfolyamok: Egyetlen adatfolyam a webhelyhez. Egy-egy adatfolyam az alkalmazás minden verziójához.

A Google Analytics 360-fiók szerkezete

 • Fiók: Egyetlen fiók. Az adatok egyetlen jogi személy birtokában állnak.
 • Tulajdon: Egyetlen tulajdon az egyetlen, logikus szempontok alapján meghatározott felhasználói bázishoz.
 • Altulajdonok: Egy-egy altulajdon minden egyes olyan üzleti entitás számára, amely fel szeretné osztani az adatokat.
 • Adatfolyamok: Egyetlen adatfolyam a webhelyhez. Egy-egy adatfolyam az alkalmazás minden verziójához.

Alapfeltételek

Felépítés Indoklás

Egyetlen Analytics-fiók.

Ha már van Analytics-fiókja, akkor nem kell újat létrehoznia.

Jogilag az ernyővállalat az összes helyi cég adatainak a tulajdonosa.

Egyetlen Google Analytics 4-tulajdon.

Egyetlen tulajdon webes és alkalmazás-adatfolyamokkal így az összes adat belefoglalható ugyanazokba a jelentésekbe.

Szükség szerint egyesítheti a webhelyekről és az alkalmazásokból származó adatokat annak feltérképezéséhez, hogy a felhasználók hogyan váltogatnak közöttük. Az ernyővállalat egységes nézetben láthatja az összes adatot, és összehasonlíthatja a különböző helyi cégek adatait.

Altulajdon minden egyes regionális csapathoz (360)

Minden regionális entitásnak saját altulajdona van, felosztott adatokkal. Az ernyővállalat egységes nézetben láthatja a forrástulajdon összes adatát, és összehasonlíthatja a különböző helyi cégek adatait.

Egyetlen adatfolyam egyesíti az összes regionális cég webhelyét.

Egyetlen webes adatfolyam használata több domainhez.

Egyetlen Firebase-projekt az alkalmazás Android és iOS rendszeren futó verziójához. A Firebase-projekt össze van kapcsolva a Google Analytics 4-tulajdonnal.

Egy-egy adatfolyam az alkalmazás iOS és Android rendszeren futó verziójához (azaz összesen két adatfolyam).

Ha az alkalmazás különböző rendszereken futó verzióihoz külön adatfolyamokat használ, akkor el lehet különíteni az iOS- és az Android-verzió adatait.

 

Minden egyes Google Ads-fiók össze van kapcsolva a tulajdonnal (normál)

Ha az összes Google Ads-fiók össze van kapcsolva az egyetlen tulajdonnal, akkor a tulajdonból származó közönségeket mindegyik Google Ads-fiók felhasználhatja az ajánlattételhez.

Nem kötelező: Minden Google Ads-fiók össze van kapcsolva a megfelelő altulajdonnal (360)

Ha minden egyes Google Ads-fiók össze van kapcsolva a megfelelő altulajdonnal, akkor a tulajdonból származó közönségeket mindegyik Google Ads-fiók felhasználhatja az ajánlattételhez.

 

Globális játékfejlesztő több, a Play Áruházból és az App Store-ból letölthető játékkal

 

A cég rendelkezik egy globális márkawebhellyel, valamint egy-egy külön marketingwebhellyel az egyes játékokhoz. Több játékot is árul a Play Áruházban és az App Store-ban.

A vállalkozással kapcsolatos követelmények

A fiók felépítésének meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • Belső felek adatainak gyűjtése a webhelyekről és az alkalmazásokból közönségek létrehozásához, valamint a médiavásárlással kapcsolatos döntések támogatásához.
 • Külön környezet minden egyes játék fejlesztéséhez, ideiglenes tárolásához és üzemeltetéséhez.

Normál Google Analytics-fiók szerkezete

 • Fiók: Egyetlen fiók. Az adatok egyetlen jogi személy birtokában állnak.
 • Tulajdon: Egy-egy tulajdon minden, logikus szempontok alapján meghatározott felhasználói bázishoz (a globális márkawebhelyhez, az egyes játékok marketingwebhelyéhez és az egyes alkalmazásokhoz).
 • Adatfolyamok: Egyetlen adatfolyam a globális márkawebhelyhez. Egy-egy adatfolyam minden egyes marketingwebhelyhez, valamint egy-egy minden vonatkozó alkalmazásverzióhoz.

A Google Analytics 360-fiók szerkezete

 • Fiók: Egyetlen fiók. Az adatok egyetlen jogi személy birtokában állnak.
 • Tulajdon: Egy-egy tulajdon minden, logikus szempontok alapján meghatározott felhasználói bázishoz (a globális márkawebhelyhez, az egyes játékok marketingwebhelyéhez és az egyes alkalmazásokhoz).
 • Összesítő tulajdon: Egy összesítő tulajdon, amely egy helyen jeleníti meg az összes különálló forrástulajdonból származó adatokat.
 • Adatfolyamok: Egyetlen adatfolyam a globális márkawebhelyhez. Egy-egy adatfolyam minden egyes marketingwebhelyhez, valamint egy-egy minden vonatkozó alkalmazásverzióhoz.

Alapfeltételek

Felépítés Indoklás

Egyetlen Analytics-fiók.

Ha már van Analytics-fiókja, akkor nem kell újat létrehoznia.

Egy adott jogi személy tulajdonában lévő fiókban egyesíti a tulajdonokat.

Egyetlen Google Analytics 4-tulajdon a globális márkawebhely számára, amelyhez egyetlen webes adatfolyam tartozik.

A globális márkawebhellyel kapcsolatos mérések elkülönítve végezhetők.

Egy-egy Google Analytics 4-tulajdon minden egyes játékhoz és az adott játék marketingwebhelyéhez. Mindegyik tulajdonhoz egyetlen webes adatfolyam és két alkalmazás-adatfolyam tartozik (az egyik az alkalmazás iOS-verziójához, a másik az androidos verzióhoz).

Az egyes marketingwebhelyekről és a hozzájuk tartozó alkalmazásokból gyűjtött adatok ugyanabba a tulajdonba kerülnek.

Az összetartozó webhely- és alkalmazásadatokat közönségek létrehozásához, valamint a médiavásárlási döntések támogatásához használják fel.

Egy-egy Firebase-projekt mindegyik játékhoz. Minden projekt a hozzá kapcsolódó tulajdonnal van összekapcsolva. Minden Firebase-projekt tartalmazza a játék fejlesztési, ideiglenes kibocsátási és éles verzióját.

Ha minden játékhoz külön Firebase-projektet használ, akkor elkülönítheti a játékok fejlesztési, ideiglenes kibocsátási és éles környezetét.

Nem kötelező: Különálló Firebase-projekt a játék minden verziójához vagy a verziók egyes kombinációihoz – például külön projekt a fejlesztői verzióhoz, egy másik projekt pedig az ideiglenes kibocsátási és az éles verzióhoz.

Az egyes játékok környezetét tovább-bonthatja projektekre, ekkor azonban több tulajdonra van szükség ahhoz, hogy mérni tudja az adott projekthez társított játékverziót.

Nem kötelező: Összesítő tulajdon. Minden forrástulajdon olyan összesítő tulajdonba kerül, amely átfogó képet nyújt a webes és az alkalmazásadatokról.

Az egyes játékok környezetét tovább-bonthatja projektekre, ekkor azonban több tulajdonra van szükség ahhoz, hogy mérni tudja az adott projekthez társított játékverziót.

 

Országos biztosítótársaság több független leányvállalattal (amelyek élet-, egészség-, lakás- és gépjármű-biztosításokkal foglalkoznak)

 

A cégnek egyetlen vállalati webhelye van, amely információt nyújt az ügyfeleknek, és olyan potenciális ügyfeleket gyűjt, akiknél (például telefonon, e-mailben vagy értékesítési ponton végzett) offline együttműködésre van szükség a szerződések megkötéséhez. Minden leányvállalat rendelkezik saját webhellyel, marketingcsapattal és Google Ads-fiókkal.

Az egy leányvállalatnak (a gépjármű-biztosításokkal foglalkozónak) van egy alkalmazása is.

A vállalkozással kapcsolatos követelmények

A fiók felépítésének meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • Az adatok egyetlen vállalkozás tulajdonában állnak.
 • A vállalati webhelyről származó adatoknak rendelkezésre kell állniuk az érdeklődés felkeltésének hatékonyabbá tételéhez, valamint a tartalmak optimalizálásához.
 • Minden leányvállalatnak fel kell osztania az adatokat annak érdekében, hogy a megfelelő marketingcsapat közönségeket hozhasson létre, és nyomon követhesse az adott egyetlen Google Ads-fiókhoz kapcsolódó konverziókat.

Normál Google Analytics-fiók szerkezete

 • Fiók: Egyetlen fiók. Az adatok egyetlen jogi személy birtokában állnak.
 • Tulajdon: Egy-egy tulajdon minden, logikus szempontok alapján meghatározott felhasználói bázishoz (a vállalati webhelyhez, valamint az egyes leányvállalatok webhelyéhez és alkalmazásához).
 • Adatfolyamok: Egyetlen adatfolyam a vállalati webhelyhez. Egy-egy adatfolyam minden egyes leányvállalat webhelyéhez, valamint egy-egy az alkalmazás minden megfelelő verziójához.

A Google Analytics 360-fiók szerkezete

 • Fiók: Egyetlen fiók. Az adatok egyetlen jogi személy birtokában állnak.
 • Tulajdon: Egy-egy tulajdon az összes webhely és alkalmazás számára (a vállalati webhelyhez, valamint az egyes leányvállalatok webhelyéhez és alkalmazásához).
 • Altulajdonok: Egy-egy altulajdon minden, logikus szempontok alapján meghatározott felhasználói bázishoz (a vállalati webhelyhez, valamint az egyes leányvállalatok webhelyéhez és alkalmazásához).
 • Adatfolyamok: Egyetlen adatfolyam a vállalati webhelyhez. Egy-egy adatfolyam minden egyes leányvállalat webhelyéhez, valamint egy-egy az alkalmazás minden megfelelő verziójához.

Alapfeltételek

Felépítés Indoklás

Egyetlen Analytics-fiók.

Ha már van Analytics-fiókja, akkor nem kell újat létrehoznia.

Az adatok egyetlen vállalkozás tulajdonában állnak.

Egyetlen Google Analytics 4-tulajdon egyetlen, a vállalati webhelyhez (normál fiókhoz) tartozó webes adatfolyammal

Ha egyetlen tulajdont és adatfolyamot használ a vállalati webhelyhez, akkor lehetőség lesz a webhely adatainak elemzésére, illetve ennek alapján az érdeklődés felkeltésének hatékonyabbá tételére, valamint a tartalmak optimalizálására.

Minden leányvállalat webhelyéhez: (normál fiók)

Egyetlen Google Analytics 4-tulajdon egyetlen webes adatfolyammal.

A gépjármű-biztosító leányvállalat tulajdonához szükség van egy Android-alkalmazáshoz tartozó adatfolyamra is.

Ha külön tulajdont és adatfolyamot használ az egyes leányvállalatokhoz, akkor külön kezelheti a webhelyek adatait.

A gépjármű-biztosító leányvállalat alkalmazás- és internetes adatai ugyanabban a tulajdonban lesznek.

Egyetlen Google Analytics 4-tulajdon egyetlen webes adatfolyammal az összes webhely (vállalati és leányvállalati egyaránt). (360)

Ha minden webhelynél egy forrástulajdont és egy adatfolyamot használ, akkor elemezheti az adatokat, hogy hatékonyabban tudja felkelteni az emberek érdeklődését és optimalizálni a tartalmat. Lehetővé teszi altulajdonok forrástulajdonból való létrehozását is.

Altulajdonok az egyes leányvállalatokhoz és a vállalati webhelyhez

Létrehozható altulajdon ahhoz, hogy az adatok összes logikai kombinációját (vállalati webhelyet vagy leányvállalatot) a saját nézetében lehessen szűrni.

Egyetlen Firebase-projekt a gépjármű-biztosító leányvállalat Android-alkalmazásához.

A Firebase-projekt össze van kapcsolva a gépjármű-biztosító leányvállalat tulajdonával (normál fiók), illetve forrástulajdonával (360-fiók).

A gépjármű-biztosító alkalmazásához tartozó Firebase-projekt külön környezetet biztosít az alkalmazásfejlesztéshez.

Ha összekapcsolja a Firebase-projektet a gépjármű-biztosító tulajdonával, akkor az alkalmazás és a webhely adatai ugyanabban a tulajdonban lesznek majd (akárcsak a forrástulajdon esetében a 360-fiókoknál).

A megfelelő Google Ads-fiókok és leányvállalati tulajdonok (normál fiókok) vagy altulajdonok (360-fiókok) össze vannak kapcsolva.

Ha az egyes leányvállalatok Google Ads-fiókját összekapcsolja a megfelelő tulajdonnal, akkor a tulajdonokból származó közönségek az adott Google Ads-fiókokban, a Google Ads-fiókok konverziós adatai pedig a megfelelő Google Analytics 4-tulajdonokban állnak majd rendelkezésre.

 

Turisztikai vállalat több márkával, amelyeket több országban is működtet

 

Ennek a vállalatnak több márkája is van, amelyek mindegyikéhez tartozik egy-egy számítógépes webhely, mobilwebhely és alkalmazás. Minden márka rendelkezik saját marketingcsapattal és hirdetési fiókokkal.

A vállalkozással kapcsolatos követelmények

A fiók felépítésének meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • Az adatokat országonként kell elemezni.
 • Minden marketingcsapatnak össze kell állítania saját közönségét, és hozzá kell rendelnie a konverziókat az összekapcsolt hirdetési fiókokhoz.

Normál Google Analytics-fiók szerkezete

 • Fiók: Egyetlen fiók. Az adatok egyetlen jogi személy birtokában állnak.
 • Tulajdon: Egy-egy tulajdon minden, logikus szempontok alapján meghatározott felhasználói bázishoz (a vállalati webhelyhez, valamint az egyes márkák webhelyéhez és alkalmazásához).
 • Adatfolyamok: Egyetlen adatfolyam a vállalati webhelyhez. Egy-egy adatfolyamban minden egyes márkawebhelyhez, valamint egy-egy minden vonatkozó alkalmazásverzióhoz.

A Google Analytics 360-fiók szerkezete

 • Fiók: Egyetlen fiók. Az adatok egyetlen jogi személy birtokában állnak.
 • Tulajdon: Egy-egy tulajdon minden, logikus szempontok alapján meghatározott felhasználói bázishoz (a vállalati webhelyhez, valamint az egyes márkák webhelyéhez és alkalmazásához).
 • Összesítő tulajdon: Egyetlen összesítő tulajdon az összes entitás és földrajzi alapú adathalmaz együttes megtekintéséhez.
 • Adatfolyamok: Egyetlen adatfolyam a vállalati webhelyhez. Egy-egy adatfolyamban minden egyes márkawebhelyhez, valamint egy-egy minden vonatkozó alkalmazásverzióhoz.

Alapfeltételek

Felépítés Indoklás

Egyetlen Analytics-fiók.

Ha már van Analytics-fiókja, akkor nem kell újat létrehoznia.

Az adatok egyetlen vállalkozás birtokában állnak.

Márkánként egy-egy Google Analytics 4-tulajdon, amelyek mindegyike a következőket tartalmazza:

 • Egyetlen (webes) adatadatfolyam a márka webhelyéhez
 • Egy-egy alkalmazás-adatfolyam a márka alkalmazásának mindegyik verziójához (Android, iOS)

Ha márkánként egy-egy tulajdont használ, akkor a következőkre nyílik lehetősége:

 • Elemzés márka és ország szerint
 • Közönségek összeállítása a márka- és az országspecifikus felhasználói bázisból
 • Konverziók hozzárendelése az összekapcsolt hirdetési fiókokhoz

Az egyes platformokhoz tartozó egyedi adatfolyamok lehetővé teszik az adatok teljes körű, összehasonlító vagy egyedi elemzését, valamint platformközpontú közönségek összeállítását.

Egyetlen összesítő tulajdon, amely egy helyen gyűjti össze a márka összes tulajdonát (360-fiókok)

Ha az összes forrástulajdonhoz egy összesítő tulajdont használ, akkor átfogó képet kaphat az intézményi szintű adatokról.

A márkaspecifikus Google Ads-, Display & Video 360- és Search Ads 360-fiókok össze vannak kapcsolva a vonatkozó tulajdonokkal.

Minden marketingcsapatnak össze kell állítania saját közönségét, és hozzá kell rendelnie a konverziókat az összekapcsolt hirdetési fiókokhoz.

 

Kibővített útmutató és referencia

Az útmutató további része az olyan vállalkozások számára nyújt részletes információt, amelyek igényei túlmutatnak a fenti szakaszban szereplő példákon. Ez a bővített útmutató különösen akkor lehet hasznos, ha Ön Google Analytics 360-ügyfél.

Tartalomjegyzék:

Fogalmak és meghatározások

Ha a Google Analytics 4-tulajdonokról szeretne többet megtudni, az alábbi cikkek és videók lehetnek hasznosak:

 • Fiók: Olyan tulajdonok gyűjteménye, amelyek adatai egyetlen jogi személy birtokában állnak, és amelyekre régióspecifikus Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak
  Fontos, hogy az egyes régiókból származó adatok tulajdonosa egy, az adott régióban működő külön jogi személy legyen?
  • Igen: Több fiókot hozzon létre, minden régióhoz egyet-egyet.
  • Nem: Egyetlen fiókot hozzon létre, abban a régióban, ahol a vállalat központja található.
 • Tulajdon: Egy adott fiókon belül található, és egy felhasználói bázis adatait képviseli. Ha az adatokat általában együtt kell elemezni (termékcsalád, márka, alkalmazás), az adatok egy tulajdonban legyenek (ha a Google Analytics 360 szolgáltatást használja, ez forrástulajdonként működhet).
  A gyűjtött adatok egy adott, logikus szempontok alapján meghatározott felhasználói bázishoz kapcsolódnak? Az Analytics és más szolgáltatások összekapcsolásakor az összes adatot meg szeretné osztani minden egyes termékkel?
  • Igen: Egyetlen tulajdont hozzon létre.
  • Nem: Minden egyes logikai felhasználói bázishoz hozzon létre külön tulajdont vagy altulajdont.
 • Adatfolyam: Egy alkalmazásból vagy webhelyről származó adatok forrása; egy tulajdonon belül található. A bevált módszer szerint tulajdononként legfeljebb három adatfolyamot érdemes használni: egy webes adatfolyamot a webes felhasználói út méréséhez és egy-egy alkalmazás-adatfolyamot az iOS és az Android rendszerhez.
  • Alkalmazás-adatfolyam: Az alkalmazáscsomag-nevek és a platformok minden egyes kombinációjához beállíthat egy-egy adatfolyamot.
  • Webes adatfolyam: A legtöbb esetben egyetlen webes adatfolyam segítségével célszerű mérni a webes felhasználók útját. Ha egységessé szeretné tenni a felhasználók és a munkamenetek több domainen átívelő mozgásáról szóló jelentéseket, használjon több domainre kiterjedő mérést egyetlen webes adatfolyammal.

Bevált módszerek

Az alábbi bevált módszerek és javaslatok számos felhasználóhoz és használati esetben hasznosak. Előfordulhatnak azonban olyan ritka esetek, amikor az alábbi módszerek nem működnek, vagy a konkrét körülményekhez kell igazítani őket.

Vállalatonként általában egy fiókot, márkánként vagy üzleti egységenként pedig egy tulajdont célszerű létrehozni (feltéve, hogy a márkák és az üzleti egységek külön érdekeltekkel/elemzőcsoportokkal rendelkező egyedi/különálló működési egységek).

„A” példa

 • A anyavállalat: 1 fiók 
  • X márka (gépjárműipar): 1 tulajdon
  • Y márka (háztartási termékek): 1 tulajdon
  • Z márka (fogyasztói elektronika): 1 tulajdon

Ebben az esetben az anyavállalatnak egy fiókja és három különböző tulajdona van; mindegyik tulajdon csak az adott márkához/vállalkozáshoz kapcsolódó adatokat tartalmaz. 

„B” példa

 • B vállalat: 1 fiók
  • D termékcsalád (lakásbiztosítás): 1 tulajdon
  • E termékvonal (gépjármű-biztosítás): ugyanaz a tulajdon, mint D esetében
  • F termékcsalád (életbiztosítás): ugyanaz a tulajdon, mint D és E esetében

Ebben az esetben a vállalat úgy döntött, hogy az összes üzletág egyetlen tulajdonba küldi az adatait. Előfordulhat, hogy vannak olyan ügyfelei, akik rendszeresen használnak több terméket, vagy gyakran használnak felülértékesítési vagy keresztértékesítési kampányokat egyszerre több termékre vonatkozóan, ezért érdemes az összes adatot együtt látni. Ez a tulajdon forrástulajdonként szolgálhat az egyes termékvonal-elemzésekhez tartozó altulajdonok számára (lásd alább).  

„C” példa

 • „C” kisvállalkozás (pl. Csemegebolt): 1 fiók
  • Összes termék (felvágottak, szendvicsek, italok stb.): 1 tulajdon

Ebben a példában a Csemegebolt kisvállalkozás, és nincs szükség több tulajdonra. Az online csemegebolt házhozszállítási üzletének összes adatát együttesen elemzik, mivel az ügyfelek gyakran vásárolnak egynél több terméket, a Csemegebolt pedig nem rendelkezik különböző üzletágakkal. Ebben az esetben az a legésszerűbb, ha egyetlen tulajdont használnak az összes adathoz.

Adatfolyamok

Minden forrástulajdonhoz tartoznak alkalmazásból és/vagy webhelyről származó adatfolyamokkal, amelyek biztosítják a bejövő adatokat. Az adatfolyam tehát egyszerűen olyan webhely vagy alkalmazás, amely adatokat küld egy adott GA4-tulajdonnak.

Az alábbiakat javasoljuk:

 • Tulajdononként 1 webes adatfolyam
 • Tulajdononként 1 iOS-adatfolyam
 • Tulajdononként 1 Android-adatfolyam
Egy alkalmazás-adatfolyam csak egyetlen GA4-tulajdonhoz kapcsolható, ezért ezt érdemes figyelembe vennie, amikor eldönti, hogy mely adatfolyamokat szeretné összekapcsolni az adott tulajdonnal.
Az adatfolyamok nem egyenértékűek a Universal Analytics-nézetekkel, és nem alkalmasak az adatok elválasztására. Az ugyanis korlátozná a felhasználók adatfolyamokon keresztüli összekapcsolását, mivel minden adatfolyam külön adatgyűjtési forrás. Ez adatinflációt eredményezhet, mivel a Google-jelek felhasználási módjától vagy a saját bejelentkezett állapottól/felhasználói azonosítótól függően előfordulhat, hogy nem lehet törölni a felhasználók ismétlődéseit.

Search Console-integráció

A GA4-tulajdonok összekapcsolhatók a Search Console rendszerrel. Ezzel teljesebb adatokat importálhat a Google Analytics szolgáltatásba, például a Google Kereső organikus kereséseiből származó keresőkifejezéseket vagy a jelentéskészítéshez használt dimenziókat (például céloldal).

El kell döntenie, hogy melyik tulajdont szeretné összekapcsolni a Search Console-tulajdonnal. Altulajdonok és összesítő tulajdonok használata esetén el kell döntenie, hogy a forrástulajdonnal, az altulajdonnal vagy az összesítő tulajdonnal szeretné-e összekapcsolni a tulajdont.

A GA4-tulajdon és a Search Console-tulajdon közötti összekapcsolás beállítása gyors és egyszerű folyamat, amely a GA4 Adminisztrálás oldalán végezhető el. Ne feledje, hogy az összekapcsolás beállításához a Search Console-tulajdon igazolt webhely-adminisztrátorának kell lennie, és a Google Analytics 4-tulajdonban adminisztrátori szerepkörrel kell rendelkeznie.

A látható jelentések személyre szabása

Ha Google Analytics 4-tulajdonokat használ, teljes mértékben szabályozni tudja a megjelenő jelentéseket, illetve az ezekben a jelentésekben szereplő mutatókat, dimenziókat és diagramokat. Teljes jelentésgyűjteményt is beállíthat, amely egy adott csoport, például a marketingcsapat számára releváns (de ne feledje, hogy nem korlátozhatja a hozzáférést ezekhez a gyűjteményekhez – a tulajdon összes felhasználója láthatja majd őket). Ezzel a megoldással úgy szabható személyre a GA4, hogy a legrelevánsabb jelentések jelenjenek meg elsőként vagy legyenek a legkönnyebben hozzáférhetők; így nem kell végignézni az összes jelentést – amelyekre talán nincs is szükség.

Példa a marketingcsapat számára releváns jelentésgyűjteményre:

Példa a marketinges csapat által készített jelentések gyűjtésére

Az egyes gyűjteményeken belüli konkrét jelentéseket személyre szabhatja. A legtöbb táblázatjelentés tartalmazza például az „Összes bevétel” mutatót, amely szerepel a normál jelentéskonfigurációban. Ez akkor hasznos, ha Önnek e-kereskedelmi vállalkozása van, amely bevételi adatokat küld, és szeretné, hogy csapatai ezeket elemezni tudják. Ha azonban nem állnak rendelkezésre bevételadatok a Google Analytics szolgáltatásban, az oszlopban 0,00 USD érték jelenik meg az egyes sorokhoz. Ha a vállalkozás szempontjából nem releváns a mutató, akkor eltávolíthatja, így átláthatóbbak lehetnek a jelentések.

Eseményjelentés az Összes bevétel mutatóval:

Eseményekről szóló jelentés a Teljes bevétel mutatóval

Kezelőfelület szerkesztése (az eltávolításhoz kattintson a mutató melletti „X” jelre):

Eseményszerkesztői felület – kattintson az eltávolítani kívánt mutató melletti X jelre

Alkalmazás és mentés az „Összes bevétel” mutató nélkül:

Esemény elmentve a „Teljes bevétel” mutató nélkül

A jelentés ezáltal sokkal átláthatóbb lesz azoknál a vállalkozásoknál, amelyek nem rendelkeznek bevételi adatokkal a Google Analytics szolgáltatáson belül (vagy nem akarják azokat megjeleníteni).

Az adattisztaságra vonatkozó bevált módszerek

A jelentések szűrése mellett (amivel szerepeltethetők vagy kizárhatók bizonyos adatok) fontos a megfelelő adattisztaság: a belső IP-forgalom és a nem kívánt hivatkozások kizárása, valamint a több domainre kiterjedő mérés megfelelő beállítása.

A belső IP-forgalom kizárása

A belső IP-forgalom adathalmazokból történő eltávolítása fontos lehet sok olyan vállalkozás esetében, amelyeknél nagy a munkavállalói forgalom a webhelyen. Ilyen lehet például egy támogatási technikus esete, aki az ügyfelekkel való együttműködés közben gyakran hivatkozik a vállalat webhelyén található súgócikkekre. Ezzel biztosítható, hogy a vállalat alkalmazottai (belső felhasználók) ne torzítsák el a külső ügyfelek használati eseteiről szóló jelentési adatokat. Ez már egy előre beállított szűrő a GA4-ben:

Külső forgalmi szabály létrehozásának kezelőfelülete

Nem kívánt hivatkozások eltávolítása

Az adattisztaságra vonatkozó bevált módszerek másik szempontja a nem kívánt hivatkozási forgalom kizárása. Ez lehetővé teszi, hogy bizonyos hivatkozó forrásokból származó adatok ne jelenjenek meg a termékadatokban, méghozzá úgy, hogy az eseményt megőrzi, de a hivatkozót figyelmen kívül hagyja, így a forgalom hozzárendelése változatlan marad. Ez ugyancsak egy előre meghatározott GA4-konfiguráció:

Nem kívánt hivatkozások listájának kezelőfelülete

A domainek közötti követés beállítása

Végezetül mindig is gyakori probléma volt a Google Analytics felhasználói számára a domainek közötti forgalom kezelése. Korábban be kellett állítania a domainek közötti követést a Google Címkekezelőn vagy a TMS-en keresztül, vagy előre bele kellett kódolni a webhelybe. Ez olyan további erőfeszítést igényelt, amely nem mindig volt megvalósítható a Google Analytics felhasználói számára, ami gyakran olyan adattisztasági problémákhoz vezetett, mint például az új vagy mesterségesen magas munkamenetszám és hivatkozások a saját tulajdonban lévő webhelyekről. A Google Analytics 4 segítségével egyszerűen beállítható a kezelőfelületen, ami javítja az adattisztaságot:

A domainek kezelőfelületének konfigurálása

Adatátalakítások

A Universal Analytics esetén az adatátalakításokat a szűrőkonfiguráció részeként kezeli a rendszer. Például amikor egy adott dimenzió, pl. az utm_campaign összes értékét kisbetűssé kényszeríti. Ez ma már kezelhető a Google Analytics 4-tulajdonok események létrehozására és módosítására szolgáló funkcióival.

Tegyük fel például, hogy kiderül, egy bizonyos eseményt kétszer, de két különböző módon küldtek el a GA4-tulajdonába. Előfordulhat, hogy a webhelyén valamilyen kulcsfontosságú műveletet eredményező „start_now” esemény több módon kerül a GA4 rendszerébe („start_now” és „startNow”), mivel a webhely több különböző részein is megjelenik, amelyeket különféle csapatok fejlesztettek ki, akik tudtukon kívül máshogy kódolták a dolgokat. Ez olyan gyakori forgatókönyv, amely hatással lehet az adatminőségre, de mostantól ez a probléma kijavítható úgy, hogy a kezelőfelületen hoz létre és módosít eseményeket.

Esemény kezelőfelülete

A probléma megoldásához kattintson az Esemény módosítása lehetőségre a GA4-tulajdon Konfigurálás részén.

Esemény módosítása gomb a Konfigurálás szakaszban

Ekkor arra a képernyőre kerül, ahol megadhatja a végrehajtani kívánt módosításokat. Ebben az esetben kiválaszthatja, hogy melyik Kezdés most eseményt szeretné megtartani, hogy a többit ahhoz viszonyítva módosítsa. Az alábbi példa azt mutatja, hogy minden „startNow” nevű esemény módosul, így az esemény neve egységesen „start_now” lesz. A rendszer ezzel a két eseménynevet egyetlen névbe egyesíti, a jelentések pedig sokkal átláthatóbbak lesznek, miután ez az esemény csak egyetlen sort foglal el.

Esemény módosításának kezelőfelülete

Felhasználói engedélyek és felhasználói szerepkörök

A Google Analytics 4-tulajdonok gördülékenyebb és okosabb szerepköröket és korlátozó funkciókat kínálnak. A normál szerepkörök a következők:

 • Adminisztrátor: a fiókot teljes körűen irányító személy
 • Szerkesztő: olyan személy, aki teljes szerkesztési hozzáféréssel rendelkezik az adatokhoz és a beállításokhoz, de nem tudja kezelni a felhasználókat
 • Elemző: olyan személy, aki az adatok és a beállítások megtekintésén kívül létrehozhat és szerkeszthet megosztott elemeket
 • Megtekintő: olyan személy, aki láthatja a jelentésadatokat és a konfigurációs beállításokat

Ezenkívül a GA4-tulajdonokban, a „Nincs költségmutató” vagy a „Nincs bevételmutató” hozzárendelt adatkorlátozás alapján elrejthetők a költség- és a bevételadatok a jelentéskészítési felületen. Ez nagyon jól kiegészíti a felhasználói engedélyeket, így segít megvédeni a bizalmas üzleti adatokat, miközben bizonyos közönségek számára engedélyezi a webhely- és a viselkedési adatokhoz való hozzáférést.

A költség- és bevételkorlátozásokra vonatkozó megjegyzés: a mutatószűrők nem működnek olyan közönségeknél, amelyek bevételadatokat jelenítenek meg. Ezenkívül az ilyen korlátozásokkal rendelkező felhasználók továbbra is láthatják a vásárlási események számát. Ha zavarja, hogy megjelenik a vásárlási adatokhoz tartozó eseményszám, akkor érdemes altulajdont használni ebben a használati esetben.

Közvetlen szerepek és adatkorlátozások felülete

360-specifikus funkciók: altulajdonok és összesítő tulajdonok

Altulajdonok

Az altulajdonok a Google Analytics 360-fiókok számára rendelkezésre álló, új típusú Google Analytics 4-tulajdonok. Ezek lehetővé teszik, hogy részhalmazt hozzon létre a forrástulajdonban lévő adatokból. Az altulajdonok helyettesítik a nézeteket. Létrehozhat például egy olyan altulajdont, amely a forrástulajdonban lévő adatok részhalmazát tartalmazza, és bizonyos felhasználóknak kizárólag az adott altulajdonhoz biztosíthat hozzáférést. Az altulajdonok emellett olyan funkciókat biztosítanak, mint az adattisztítás, az adatkezelés, a felhasználókezelés és a funkciószabályozás, amelyek jelentősen növelik a GA4 használatának előnyeit a nagyobb vállalkozásokra és vállalatokra nézve.

Bármely forrástulajdonból létrehozhat altulajdont, összesítő tulajdonból azonban nem. Az altulajdonok „egy-az-egyhez” kapcsolatban vannak a forrástulajdonnal.

Az altulajdonok pluszköltséggel járnak a 360-ügyfelek számára. Erről az alábbi, Költséggel kapcsolatos szempontok című részen talál további információt.

Adatkezelés

Az altulajdonok egyik leggyakoribb használati módja az adatkezelés: annak szabályozása, hogy milyen adatok szerepelnek, illetve melyek nem szerepelnek a tulajdonokban. Az altulajdonok lehetővé teszik az adatok szűrését (szerepeltetését vagy kizárását), hogy létre lehessen hozni egy adott közönséghez vagy használati esethez szükséges adathalmazt. Így jobban rendszerezheti az adatokat, amelyek így könnyebben hozzáférhetőek lesznek bizonyos közönségek számára.

A Universal Analytics rendszerben gyakran használták így a nézeteket: létre lehetett hozni például kizárólag az észak-amerikai forgalomhoz vagy kizárólag a marketinges webhely adataihoz tartozó nézetet. Az ilyen adathalmazok szétválasztása lehetővé teszi az egyes csoportok számára, hogy gyorsabban és egyszerűbben férhessenek hozzá az adataikhoz, még akkor is, ha ugyanezt elérhették volna a forrástulajdon egy kicsit részletesebb szűrésével. Az altulajdonok a forrástulajdon és az altulajdon közötti import- és exportszűrők segítségével teszik ezt lehetővé az ilyen típusú használati esetekben.

Az adatokat a forrástulajdonban gyűjtött bármely eseménnyel vagy egyéni dimenzióval altulajdonba lehet szűrni.

Felhasználókezelés

Az altulajdonok másik használati esete a felhasználókezelési igény. Jó példa lehet erre az, ha mondjuk szigorú vállalati irányelvek azt írják elő, hogy egy régión belül (például Észak-Amerikában) megtekinthető legyen az adott régióhoz kapcsolódó adatok egy bizonyos alhalmaza, de egy másik régió (például Dél-Amerika) ne férhessen hozzá azokhoz az adatokhoz. Az altulajdonokkal az egyes régiók a saját tulajdonán belül korlátozhatja az adatokat, és a vonatkozó régión kívül nem lehet hozzáférni a kérdéses adatokhoz.

Ez a megközelítés alkalmazható azoknál az üzletágaknál is, amelyeknél az adatokat az üzletág saját működési igényeihez igazodva külön kell kezelni, vagy ahol el kell különíteni a marketingwebhely és a terméken belüli tevékenységek adatait, ha a vállalat valamiért nem szeretné, hogy az egyik csapat láthassa egy másik csapat adatait.

Ha nem kell korlátozni az adatokhoz való hozzáférést, hanem csak bizonyos adathalmazokhoz kell irányítani a felhasználókat, akkor jobb megoldás lehet a jelentések személyre szabása és a jelentésgyűjtemények kialakítása. Létrehozhat például olyan gyűjteményt jelentésekből, amely kifejezetten a marketingcsapat igényeire van szabva, hogy a csapattagok könnyebben meg tudják találni a számukra releváns adatokat. Ezekkel a funkciókkal egyszerűen hozzáférhető formátumban rendszerezheti az adatokat bizonyos közönségek számára, és nem járnak többletköltséggel.

Összesítő tulajdonok

Az összesítő tulajdonok két vagy több tulajdon adatait tartalmazzák. Az összesítő tulajdonok tartalmazhatnak normál tulajdonokból és altulajdonokból származó adatokat, de más összesítő tulajdonból származó adatokat nem. Lehetővé teszik egy vállalkozás szélesebb körű ábrázolását az összes termékre, márkára vagy régióra vonatkozóan azáltal, hogy egy fiókon belül több tulajdon adatait összesítik. A GA4 és az UA összesítő tulajdonai hasonló használati eseteket támogatnak.

Az összesítő tulajdonok lényegében ugyanúgy működnek, mint bármely más tulajdon. Minden összesítő tulajdon saját kvótával rendelkezik az egyéni dimenziókra, egyéni mutatókra, felhasználói tulajdonságokra és egyebekre vonatkozóan.Minden beállítás az összesítő tulajdonból kezelhető (az összesítő tulajdonok nem öröklik a forrástulajdonok beállításait), és az összesítő tulajdon és az összesítő felhasználói bázis igényeire vonatkoznak.

Az összesítő tulajdonok pluszköltséggel járnak a 360-ügyfelek számára. Erről az alábbi, Költséggel kapcsolatos szempontok című részen talál további információt.

Költséggel kapcsolatos szempontok

Az altulajdonoknak és az összesítő tulajdonoknak küldött egyes eseményeket a rendszer újra feldolgozza, ez pedig további költséget jelent a 360-fiók számára. Minden további eseménylekérésért az eredeti eseménylekérés díjának felét számítják fel. Más szóval a tulajdonokhoz és az összesítő tulajdonokhoz tartozó minden lekérés egy eseménylekérés 0,5-szeresébe kerül.

A beállítások számlázásra gyakorolt hatását jobban megértheti, ha a Google Analytics Minősített Partnerei számára rendelkezésre álló új „Számla előnézete” funkciót használja, amelynek segítségével az ügyfelek jobban átláthatják a potenciális GA4 360-költségeket.

Az altulajdonokat és az összesítő tulajdonokat bemutató példák

Ha újra áttekinti az útmutató korábbi részein lévő példákat, láthatja, hogyan alakulnak ezek a helyzetek a beállítás szempontjából.

Több, egymást kiegészítő üzletággal rendelkező vállalat

 • B vállalat: 1 fiók
  • D termékcsalád (lakásbiztosítás): 1 tulajdon
  • E termékvonal (gépjármű-biztosítás): ugyanaz a tulajdon, mint D esetében
  • F termékcsalád (életbiztosítás): ugyanaz a tulajdon, mint D és E esetében

Ebben az esetben a vállalatnak egy fiókja van egy forrástulajdonnal. Bár vannak különböző üzletágak, amelyek esetén előfordulhat, hogy külön-külön kell elemezni az adatokat, a termékek kiegészítő jellegűek, és gyakran több termék együttes elemzésére van szükség, ezért úgy döntöttek, hogy az összes termékadatot ugyanabba a forrástulajdonba küldik. A konkrét termékcsapatoknak azonban külön kell tudniuk elemezni az adataikat. Mivel a teljes tulajdon nagy forgalmat generál, úgy döntöttek, hogy az egyes üzletágakhoz altulajdonokat hoznak létre.

Három altulajdonnal rendelkező forrástulajdon diagramja

 

Több márkával rendelkező anyavállalat

 • Anyavállalat: 1 fiók
  • X márka (gépjárműipar): 1 tulajdon
  • Y márka (háztartási termékek): 1 tulajdon
  • Z márka (fogyasztói elektronika): 1 tulajdon

Ebben az esetben az anyavállalatnak egy fiókja van, amely három forrástulajdonnal rendelkezik, és mindegyik márkához tartozik egy. Minden egyes márka külön működik, és az adataikat külön-külön kell elemezni, ezért mindegyiknek saját forrástulajdona van. Az anyavállalat azonban szeretné az összes márkáját egyetlen tulajdonban összesíteni, hogy könnyen áttekinthesse a felhasználók teljes számát, az összes bevételt és a további mutatókat. Ebben az esetben az anyavállalat egy összesítő tulajdont hoz létre, amely mindhárom márka tulajdonát tartalmazza az összesítés forrásaként. Így biztosíthatják a szükséges holisztikus áttekintést, miközben lehetővé teszik, hogy a márkák egymástól függetlenek maradhassanak.

Három márkával rendelkező anyavállalat diagramja

 

Nézzük részletesen ezt a példát. Az anyavállalat az összes egyéni márkájára kiterjedő hűségprogramot kínál. Amikor egy felhasználó részt vesz a hűségprogramban, egyedi jutalomazonosítóval látják el, amelyet felhasználói tulajdonságként és/vagy paraméterként társíthatunk az adott felhasználóhoz minden esemény esetén.

A hűségprogram csapata az anyavállalat szintjén működik, ezért ugyanabban a tulajdonban kell látnia a hűségprogram résztvevőinek adatait az összes márkára vonatkozóan. Ezt úgy érhetjük el, hogy vegyesen használunk altulajdonokat és összesítő tulajdonokat, hogy a hűségprogramért felelős csapat saját adatkészlettel dolgozhasson. Minden forrástulajdon olyan altulajdont hoz létre, amely csak a hűségprogram résztvevőire vonatkozó adatokat tartalmazza, majd mindhárom altulajdont elküldi a rendszer a hűségprogramra vonatkozó adatokat tartalmazó összesítő tulajdonnak.

Két összesítő tulajdonságot megjelenítő diagram

 

Régiókkal és alrégiókkal rendelkező globális vállalat

Ebben az esetben a globális vállalat fiókjában három regionális összesítő altulajdon található, egyenként két forrás-altulajdonnal. 

Három regionális összesítő tulajdonnal rendelkező globális összesítő tulajdont megjelenítő diagram

Összekapcsolás: Google Ads, SA360 és DV360

A Google Analytics 4-tulajdonoknál tökéletesítettük az Ads-összekapcsolást, de az alapelv változatlan maradt. Összekapcsolhatja a Google Ads-fiókot a Google Analytics 4-tulajdonnal, így megoszthatja a közönségeket és a webhelystatisztikákat a Google Ads szolgáltatással, és felhasználhatja a Google Ads-jelentésadatokat a GA4-tulajdonban. Az Ads-fiókokkal való összekapcsolás a Google Analytics-tulajdon szintjén történik. Összekapcsolhat forrástulajdont, altulajdont vagy összesítő tulajdont.

Fontos változás a Universal Analytics és a Google Analytics 4 között, amelyet érdemes figyelembe venni: a Universal Analytics rendszerében ki kell választania minden olyan Google Ads-fiókot, amelybe közönséget szeretne exportálni (legfeljebb tízet). A GA4-tulajdonokban az összes összekapcsolt fiókkal megosztja az egyéni közönségeket. Ez a változtatás sokkal könnyebbé teszi a megosztást, ugyanakkor vagy meg kell osztania az összes közönséget, vagy egyiket sem szabad megosztania; erre ügyeljen a Google Analytics 4-közönségek létrehozása során.

A GA4-tulajdon és a Google Ads-fiók összekapcsolása után megtekintheti a webhelystatisztikákat a Google Ads szolgáltatásban. Ez a funkció közvetlenül a Google Ads kezelőfelületére exportálja a viselkedéssel kapcsolatos tevékenységadatokat a Google Analytics szolgáltatásból. Bár bármely tulajdontípussal létrehozhat összekapcsolást, azt javasoljuk, hogy vagy forrástulajdonhoz, vagy altulajdonhoz tegye (de ne mindkettőhöz): ezzel elkerülheti az adatok duplán történő számolását, ami akkor történne, ha egy forrástulajdonhoz és egy altulajdonhoz egyaránt létrehozná az összekapcsolást.

A közönségek bármilyen GA4-tulajdonból (azaz normál tulajdonból, altulajdonból vagy összesítő tulajdonból) megoszthatók a Google Ads szolgáltatással, de ne feledje, hogy egy altulajdon vagy összesítő tulajdonból származó közönség – a szűrés vagy a több adathalmaz miatt – más adatokkal rendelkezik majd, mint a (normál) forrástulajdon. Ezt fontos figyelembe venni, amikor célcsoport szerinti célzást használ a Google Ads szolgáltatásban.

A konverziók szintén az összekapcsolt tulajdon típusától függenek. Nem célszerű importálni ugyanazt a konverziótípust egy forrástulajdonból, egy altulajdonból és egy összesítő tulajdonból, ezért a legjobb módszer, ha a GA-forrástulajdont kapcsolja össze a Google Ads szolgáltatással, és csak a forrásból exportálja a konverziókat. Ez alól kivételt jelenthet, ha régióspecifikus Ads-fiókjai vannak, amelyeket esetleg altulajdon szintjén kell összekapcsolni.

Az adatok Google Ads szolgáltatásból Google Analytics 4-tulajdonba való importálása a lekérdezés időpontjában történik. Így biztosítható, hogy mindig a legfrissebb adatok jelenjenek meg, valamint elkerülhető legyen a altulajdonokon és összesített tulajdonokon belüli ismétlődés és összevonás.

Search Ads 360

Az első indításkor az SA360-integráció támogatja az adatok a forrástulajdonból az altulajdonba vagy egy összesítő tulajdonba való átörökítését. Ez azt jelenti, hogy ha létrejön az összekapcsolás a forrástulajdon szintjén, az altulajdon vagy az összesítő tulajdon ugyan adatokat kap az SA360 szolgáltatástól, de nem tudja módosítani vagy beállítani magát az összekapcsolást.

Fontos változás a Universal Analytics és a Google Analytics 4-tulajdonok között, amelyet érdemes figyelembe venni: a Universal Analytics rendszerében ki kell választania minden olyan fiókot, amelybe közönséget szeretne exportálni (legfeljebb tízet). A Google Analytics 4-tulajdonokban az összes összekapcsolt fiókkal megosztja az egyéni közönséget. Ez a változtatás sokkal könnyebbé teszi a megosztást, ugyanakkor vagy meg kell osztania az összes közönséget, vagy egyiket sem szabad megosztani.Erre ügyeljen a Google Analytics 4-közönségek létrehozása során.

Display and Video 360

Az első indításkor a DV360-integráció támogatja az adatok a forrástulajdonból az altulajdonba vagy egy összesítő tulajdonba való átörökítését. Ez azt jelenti, hogy ha létrejön az összekapcsolás a forrástulajdon szintjén, az altulajdon vagy az összesítő tulajdon adatokat kap a DV360 szolgáltatástól, de az altulajdon vagy az összesített tulajdon nem tudja irányítani vagy beállítani magát az összekapcsolást.

Fontos változás a Universal Analytics és a Google Analytics 4-tulajdonok között, amelyet érdemes figyelembe venni: a Universal Analytics rendszerében ki kell választania minden olyan fiókot, amelybe közönséget szeretne exportálni (legfeljebb tízet). A Google Analytics 4-tulajdonokban az összes összekapcsolt fiókkal megosztja az egyéni közönséget. Ez a változtatás sokkal könnyebbé teszi a megosztást, ugyanakkor vagy meg kell osztania az összes közönséget, vagy egyiket sem szabad megosztani.Erre ügyeljen a Google Analytics 4-közönségek létrehozása során.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
false
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü