[GA4] Struktura Google Analytics računa

Pogledajte primjere izrade Google Analytics računa i entiteta te saznajte načela za organiziranje računa i entiteta

U Universal Analyticsu upotrebljavate stranice za pregled izvješća za izradu zasebnih zbirki podataka, kao što su geografska razvrstavanja, razvrstavanja prema djelatnosti itd. U Google Analyticsu 4 nema pregleda, a tu vrstu razvrstavanja podataka možete postići na različite načine. Preciznost kojom razvrstavate podatke i način na koji upravljate pristupom tim podacima ovise o (1) vašim potrebama i o tome (2) upotrebljavate li standardni Google Analytics ili Google Analytics 360.

U ovom članku možete saznati više o strukturiranju poslovnih računa za velike tvrtke. Ako upravljate računom za malu ili srednju tvrtku, možda nećete morati uzeti u obzir strukturu svog računa.

Primjeri izrade Google Analytics računa

Tvrtka s jednom web-lokacijom

 

Ta tvrtka ima jednu web-lokaciju i jedan Google Ads račun. Tvrtka ne mora razdvojiti podatke prema regiji ili vrsti djelatnosti. 

Standardna struktura Google Analytics računa

 • Račun: jedan račun. Podaci su u vlasništvu jedne pravne osobe.
 • Entitet: jedan entitet za web-lokaciju
 • Izvori streama podataka: jedan izvor streama podataka. Ako tvrtka ima i aplikaciju, zaseban izvor streama podataka za aplikaciju.

Primijenjena načela

Struktura Objašnjenje

Jedan Analytics račun.

Ako već postoji Analytics račun, ne morate izraditi novi.

Podaci su u vlasništvu jednog entiteta na jednoj lokaciji.

Jedan Google Analytics 4 entitet s jednim streamom podataka (web-lokacije).

Jedan entitet čini podatke za svaki aspekt web-lokacije dostupnima na jednom mjestu.

Marketinški tim može izraditi publiku iz bilo kojeg presjeka podataka o web-lokaciji.

Analitičari mogu razumjeti upotrebu različitih uređaja i postoji li potreba za web-lokacijom za mobilne uređaje ili aplikacijom.

Jedan Google Ads račun povezan je s Google Analytics 4 entitetom.

Marketinški tim može izvesti publiku u Google Ads radi remarketinga i privlačenja očekivanih klijenata.

 

Obrazovna ustanova/tvrtka

 

Ova organizacija ima jednu web-lokaciju i jedan Google Ads račun.

Uvjeti za tvrtku

Potrebno je razmotriti sljedeće zahtjeve u vezi sa strukturom računa:

 • Studenti pregledavaju raspoložive kolegije, prijavljuju se za kolegije te rade na zadacima i upravljaju njima online.
 • Marketinški tim mora moći izraditi publiku za remarketing i privlačenje očekivanih klijenata.
 • Analitičari žele razumjeti upotrebu različitih uređaja i postoji li potreba za web-lokacijom za mobilne uređaje ili aplikacijom.

Standardna struktura Google Analytics računa

 • Račun: jedan račun. Podaci su u vlasništvu jedne pravne osobe.
 • Entitet: jedan entitet za svaku logičku bazu korisnika (institucionalna web-lokacija).
 • Izvori streama podataka: jedan izvor streama podataka za institucionalnu web-lokaciju.

Primijenjena načela

Struktura Objašnjenje

Jedan Analytics račun.

Ako već postoji Analytics račun, ne morate izraditi novi.

Podaci su u vlasništvu jednog entiteta na jednoj lokaciji.

Jedan Google Analytics 4 entitet s jednim streamom podataka (web-lokacije).

Jedan entitet čini podatke za svaki aspekt web-lokacije dostupnima na jednom mjestu.

Marketinški tim može izraditi publiku iz bilo kojeg presjeka podataka o web-lokaciji.

Analitičari mogu razumjeti upotrebu različitih uređaja i postoji li potreba za web-lokacijom za mobilne uređaje ili aplikacijom.

Jedan Google Ads račun povezan je s Google Analytics 4 entitetom.

Marketinški tim može izvesti publiku u Google Ads radi remarketinga i privlačenja očekivanih klijenata.

 

Geografski raspoređena e-trgovina koja prodaje proizvode putem weba i aplikacije

 

Ova krovna korporacija ima više zemljopisnih regija, a svaka regija predstavlja samostalni poslovni entitet. Svaka regija ima vlastitu web-lokaciju, marketinški tim i Google Ads račun. Krovna korporacija ima i aplikaciju (dostupnu za iOS i Android).

Uvjeti za tvrtku

Potrebno je razmotriti sljedeće zahtjeve u vezi sa strukturom računa:

 • Krovna korporacija mora imati globalni pregled podataka svih poslovnih entiteta.
 • Nema potrebe da svaki poslovni entitet ima zakonsko vlasništvo nad svojim podacima.
 • Svaki poslovni entitet želi razumjeti kako se korisnikovo putovanje kreće web-lokacijom i aplikacijom.
 • Svaki poslovni entitet mora kategorizirati svoje podatke.
 • Marketinški tim za svaki poslovni entitet koristi vezu Google Ads – Analytics za izradu i dijeljenje publike, a publiku koristi za licitiranje u Google Adsu.

Standardna struktura Google Analytics računa

 • Račun: jedan račun. Podaci su u vlasništvu jedne pravne osobe.
 • Entitet: jedan entitet za jednu logičku bazu korisnika
 • Izvor streama podataka: jedan izvor streama podataka za web-lokaciju. Jedan izvor streama podataka za svaku verziju aplikacije.

Struktura Google Analytics 360 računa

 • Račun: jedan račun. Podaci su u vlasništvu jedne pravne osobe.
 • Entitet: jedan entitet za jednu logičku bazu korisnika
 • Podentiteti: jedan podentitet za svaki poslovni entitet koji mora kategorizirati podatke
 • Izvor streama podataka: jedan izvor streama podataka za web-lokaciju. Jedan izvor streama podataka za svaku verziju aplikacije.

Primijenjena načela

Struktura Objašnjenje

Jedan Analytics račun.

Ako već postoji Analytics račun, ne morate izraditi novi.

Krovna korporacija ima zakonsko vlasništvo nad podacima za sve poslovne entitete.

Jedan Google Analytics 4 entitet.

Jedan entitet s izvorima streama podataka za web i aplikaciju kako bi svi podaci bili dostupni za uključivanje u ista izvješća.

Prema potrebi možete kombinirati podatke za web-lokacije i aplikacije da biste vidjeli kako korisnici putuju između njih. Krovna korporacija ima objedinjeni prikaz svih podataka i može uspoređivati podatke između različitih poslovnih entiteta.

Podentitet za svaki regionalni tim (360)

Svaki regionalni entitet ima vlastiti podentitet s kategoriziranim podacima. Krovna korporacija ima objedinjeni prikaz svih podataka u izvornom entitetu i može uspoređivati podatke između različitih poslovnih entiteta.

Jedan izvor streama podataka koji kombinira sve web-lokacije regionalnog poslovnog entiteta.

Upotrijebite jedan stream podataka web-lokacije za više domena.

Jedan Firebase projekt za implementacije aplikacije za Android i iOS. Firebase projekt povezan je s Google Analytics 4 entitetom.

Po jedan izvor streama podataka za verziju aplikacije za iOS i Android (tj. dva izvora streama podataka).

Zaseban stream podataka za svaku implementaciju aplikacije omogućuje razdvajanje podataka o iOS-u od podataka o Androidu.

 

Svaki Google Ads račun povezan je s entitetom (standardni)

Sa svakim Google Ads računom povezanim s jednim entitetom publika s tog entiteta dostupna je za licitiranje svakom Google Ads računu.

Neobavezno: svaki Google Ads račun povezan je s odgovarajućim podentitetom (360)

Sa svakim Google Ads računom povezanim s odgovarajućim podentitetom publike s tog entiteta dostupne su svakom Google Ads računu za licitiranje.

 

Globalni razvojni programer igara s više igara u Trgovini Play i App Storeu

 

Ova tvrtka ima jednu web-lokaciju globalne robne marke i zasebnu marketinšku web-lokaciju za svaki naslov igre. Prodaje više naslova igara u Trgovini Play i App Storeu.

Uvjeti za tvrtku

Potrebno je razmotriti sljedeće zahtjeve u vezi sa strukturom računa:

 • prikupljanje podataka prve strane iz web-lokacija i aplikacija radi izrade publike i pribavljanja informacija o kupnji medija.
 • zasebno okruženje za razvoj, testiranje i produkciju svake igre.

Standardna struktura Google Analytics računa

 • Račun: jedan račun. Podaci su u vlasništvu jedne pravne osobe.
 • Entitet: jedan entitet za svaku logičku bazu korisnika (web-lokacija globalne robne marke; marketinška web-lokacija i aplikacija naslova svake igre).
 • Izvori streama podataka: jedan izvor streama podataka za web-lokaciju globalne robne marke. Jedan izvor streama podataka za svaku marketinšku web-lokaciju i jedan za svaku odgovarajuću verziju aplikacije.

Struktura Google Analytics 360 računa

 • Račun: jedan račun. Podaci su u vlasništvu jedne pravne osobe.
 • Entitet: jedan entitet za svaku logičku bazu korisnika (web-lokacija globalne robne marke; marketinška web-lokacija i aplikacija naslova svake igre).
 • Agregacijski entitet: jedan agregacijski entitet koji prikuplja podatke iz svih zasebnih izvornih entiteta za sveobuhvatni prikaz
 • Izvori streama podataka: jedan izvor streama podataka za web-lokaciju globalne robne marke. Jedan izvor streama podataka za svaku marketinšku web-lokaciju i jedan za svaku odgovarajuću verziju aplikacije.

Primijenjena načela

Struktura Objašnjenje

Jedan Analytics račun.

Ako već postoji Analytics račun, ne morate izraditi novi.

Objedinjuje entitete pod jednim računom u vlasništvu jedne pravne osobe.

Jedan Google Analytics 4 entitet za web-lokaciju globalne robne marke, s jednim streamom podataka (web-lokacije).

Zasebno mjerenje web-lokacije globalne robne marke.

Jedan Google Analytics 4 entitet za marketinšku web-lokaciju i aplikaciju svakog naslova igre. Svaki entitet ima jedan stream podataka (web-lokacije), jedan stream podataka (aplikacije) za iOS i jedan stream podataka (aplikacije) za Android.

Podaci sa svake marketinške web-lokacije i povezane aplikacije prikupljaju se u istom entitetu.

Povezani podaci o web-lokaciji i aplikaciji upotrebljavaju se za izradu publike i pribavljanje informacija o kupnji medijskog sadržaja.

Jedan Firebase projekt za svaku igru. Svaki je projekt povezan s povezanim entitetom. Svaki Firebase projekt uključuje razvojnu, testnu i produkcijsku verziju igre.

Zasebni Firebase projekt za svaku igru stvara zasebno okruženje za razvoj, testiranje i produkciju svake igre.

Izborno: zaseban Firebase projekt za svaku verziju igre ili neku kombinaciju verzija; npr. jedan projekt za razvojnu verziju, a drugi projekt za testnu i produkcijsku verziju.

Pojedinačna okruženja igre možete dodatno podijeliti prema projektu, ali to zahtijeva više entiteta ako želite mjeriti verziju igre povezanu s tim projektom.

Neobavezno: agregacijski entitet. Svaki izvorni entitet šalje se agregacijskom entitetu koji pruža sveobuhvatan prikaz na webu i u aplikaciji.

Pojedinačna okruženja igre možete dodatno podijeliti prema projektu, ali to zahtijeva više entiteta ako želite mjeriti verziju igre povezanu s tim projektom.

 

Nacionalna osiguravajuća tvrtka s više neovisnih podružnica (za osiguranje života, zdravstveno osiguranje, osiguranje za vlasnike kuća, osiguranje automobila)

 

Ova tvrtka ima jednu web-lokaciju tvrtke za pružanje informacija klijentima i generiranje potencijalnih kupaca koji zahtijevaju izvanmrežnu interakciju za potpisivanje ugovora (npr. telefon, e-pošta, prodajno mjesto). Svaka podružnica ima vlastitu web-lokaciju, zaseban marketinški tim i vlastiti Google Ads račun.

Jedna podružnica (automobil) ima i aplikaciju.

Uvjeti za tvrtku

Struktura računa mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

 • Podaci su u vlasništvu jednog poslovnog entiteta na jednoj lokaciji.
 • Podaci s web-lokacije tvrtke moraju biti dostupni za analizu radi poboljšanja stvaranja potencijalnih korisnika i optimizacije sadržaja.
 • Svaka podružnica mora kategorizirati svoje podatke kako bi povezani marketinški tim izradio publiku i pratio konverzije povezane s jednim Google Ads računom.

Standardna struktura Google Analytics računa

 • Račun: jedan račun. Podaci su u vlasništvu jedne pravne osobe.
 • Entitet: jedan entitet za svaku logičku bazu korisnika (web-lokacija tvrtke; web-lokacija i aplikacija svake podružnice).
 • Izvori streama podataka: jedan izvor streama podataka za web-lokaciju tvrtke. Jedan izvor streama podataka za svaku web-lokaciju podružnice i jedan za svaku odgovarajuću verziju aplikacije.

Struktura Google Analytics 360 računa

 • Račun: jedan račun. Podaci su u vlasništvu jedne pravne osobe.
 • Entitet: jedan entitet za sve web-lokacije i aplikacije (web-lokacija tvrtke; web-lokacija i aplikacija svake podružnice).
 • Podentiteti: jedan podentitet za svaku bazu logičkih korisnika (web-lokacija tvrtke; web-lokacija i aplikacija svake podružnice).
 • Izvori streama podataka: jedan izvor streama podataka za web-lokaciju tvrtke. Jedan izvor streama podataka za svaku web-lokaciju podružnice i jedan za svaku odgovarajuću verziju aplikacije.

Primijenjena načela

Struktura Objašnjenje

Jedan Analytics račun.

Ako već postoji Analytics račun, ne morate izraditi novi.

Podaci su u vlasništvu jednog poslovnog entiteta na jednoj lokaciji.

Jedan Google Analytics 4 entitet s jednim streamom podataka (web-lokacije) za web-lokaciju tvrtke (standardni račun)

Jedan entitet i stream podataka za web-lokaciju tvrtke čine te podatke dostupnima za analizu radi poboljšanja stvaranja potencijalnih korisnika i optimizacije sadržaja.

Za web-lokaciju svake podružnice: (standardni račun)

Jedan Google Analytics 4 entitet s jednim streamom podataka (web-lokacije).

Entitet podružnice za osiguranje automobila također treba stream podataka (Android aplikacije).

Jedan entitet i stream podataka za svaku web-lokaciju podružnice drže podatke svake web-lokacije odvojene od ostalih.

Podaci aplikacije i weba podružnice za osiguranje automobila bit će dostupni u istom entitetu.

Jedan Google Analytics 4 entitet s jednim streamom podataka (web-lokacije) za sve web-lokacije (tvrtke i podružnica). (360)

Jedan izvorni entitet i stream podataka za sve web-lokacije čine te podatke dostupnima za analizu radi poboljšanja stvaranja potencijalnih korisnika i optimizacije sadržaja. Omogućuje i izradu podentiteta na temelju izvornog entiteta.

Entiteti za svaku podružnicu i web-lokaciju tvrtke

Može se izraditi podentitet za filtriranje svake logičke kombinacije podataka (web-lokacija tvrtke ili podružnice) u vlastitu stranicu za pregled izvješća podataka.

Jedan Firebase projekt za Android aplikaciju podružnice za osiguranje automobila.

Firebase projekt povezan je s entitetom podružnice za osiguranje automobila (standardni račun) ili izvornim entitetom (račun za 360).

Firebase projekt za aplikaciju za osiguranje automobila izrađuje zasebno okruženje za razvoj aplikacija.

Povezivanje Firebase projekta s entitetom osiguranja automobila čini podatke aplikacije i weba dostupnima u istom entitetu (isto vrijedi i za izvorni entitet za račune za 360).

Odgovarajući Google Ads računi i entiteti (standardni računi) ili podentiteti podružnica (računi za 360) su povezani.

Uz Google Ads račun za svaku podružnicu koja je povezana s odgovarajućim entitetom, publike s entiteta dostupne su na relevantnim Google Ads računima, a podaci o konverzijama s Google Ads računa dostupni su u relevantnim Google Analytics 4 entitetima.

 

Putnička agencija s više robnih marki koja posluje u više zemalja

 

Ova tvrtka ima više robnih marki, a svaka ima web-lokaciju za stolna računala, web-lokaciju za mobilne uređaje i aplikaciju. Svaka robna marka ima vlastiti marketinški tim i račune za oglašavanje.

Uvjeti za tvrtku

Potrebno je razmotriti sljedeće zahtjeve u vezi sa strukturom računa:

 • Podaci se moraju analizirati po zemlji.
 • Svaki marketinški tim mora izraditi vlastitu publiku i pripisati konverzije povezanim računima za oglašavanje.

Standardna struktura Google Analytics računa

 • Račun: jedan račun. Podaci su u vlasništvu jedne pravne osobe.
 • Entitet: jedan entitet za svaku logičku bazu korisnika (web-lokacija tvrtke; web-lokacija i aplikacija svake robne marke).
 • Izvori streama podataka: jedan izvor streama podataka za web-lokaciju tvrtke. Jedan izvor streama podataka za svaku web-lokaciju robne marke i jedan za svaku odgovarajuću verziju aplikacije.

Struktura Google Analytics 360 računa

 • Račun: jedan račun. Podaci su u vlasništvu jedne pravne osobe.
 • Entitet: jedan entitet za svaku logičku bazu korisnika (web-lokacija tvrtke; web-lokacija i aplikacija svake robne marke).
 • Agregacijski entitet: jedan agregacijski entitet za prikaz skupova podataka svih entiteta i geografskih podataka zajedno.
 • Izvori streama podataka: jedan izvor streama podataka za web-lokaciju tvrtke. Jedan izvor streama podataka za svaku web-lokaciju robne marke i jedan za svaku odgovarajuću verziju aplikacije.

Primijenjena načela

Struktura Objašnjenje

Jedan Analytics račun.

Ako već postoji Analytics račun, ne morate izraditi novi.

Podaci su u vlasništvu jednog poslovnog entiteta.

Jedan Google Analytics 4 entitet po robnoj marki, a svaki ima sljedeće:

 • jedan (web-) stream podataka za web-lokaciju robne marke
 • jedan stream podataka (aplikacije) za svaku verziju aplikacije robne marke (Android, iOS).

Jedan entitet po robnoj marki omogućuje:

 • analizu prema robnoj marki i zemlji
 • izradu publike iz baze korisnika specifične za robnu marku i zemlju
 • atribuciju konverzija povezanim računima za oglašavanje.

Pojedinačni izvori streama podataka za svaku platformu omogućuju sveobuhvatnu, usporednu ili pojedinačnu analizu podataka i izradu publike usmjerene na platformu.

Jedan agregacijski entitet koji objedinjuje sve entitete robne marke na jednom mjestu (računi za 360)

Jedan agregacijski entitet sa svim izvornim entitetima uključuje sveobuhvatan prikaz podataka na razini ustanove.

Google Ads, Display & Video 360 i Search Ads 360 računi specifični za robnu marku povezani su s relevantnim entitetima.

Svaki marketinški tim mora izraditi vlastite publike i pripisati konverzije povezanim računima za oglašavanje.

 

Prošireni vodič i referenca

Ostatak ovog vodiča pruža detaljne informacije za tvrtke čije potrebe premašuju primjere iz gore navedenog odjeljka. Ovaj prošireni vodič osobito je relevantan ako ste korisnik Google Analyticsa 360.

Sadržaj:

Koncepti i definicije

Ako želite saznati više o Google Analytics 4 entitetima, ovi bi vam članci i videozapisi mogli biti korisni:

 • Račun: zbirka entiteta čiji su podaci u vlasništvu jednog pravnog subjekta i na koju se primjenjuju uvjeti pružanja usluge (TOS) za pojedinu regiju.
  Je li važno da su podaci iz svake regije u vlasništvu zasebne pravne osobe unutar te regije?
  • Da: izradite više računa, po jedan za svaku regiju.
  • Ne: izradite jedan račun za regiju u kojoj je sjedište vaše tvrtke.
 • Entitet: nalazi se unutar računa i predstavlja podatke za jednu bazu korisnika. Ako se podaci općenito trebaju analizirati zajedno (linija proizvoda, robna marka, aplikacija), podaci bi trebali biti u jednom entitetu (koji može djelovati kao izvorni entitet ako imate Google Analytics 360).
  Jesu li podaci koje prikupljate povezani s jednom logičkom bazom korisnika? Kada Analytics povežete s drugim proizvodima, želite li dijeliti taj cijeli skup podataka sa svakim proizvodom?
  • Da: izradite jedan entitet.
  • Ne: izradite zasebni entitet ili podentitet za svaku logičku bazu korisnika.
 • Izvor streama podataka: nalazi se unutar entiteta i izvor je podataka iz aplikacije ili s web-lokacije. Najbolji je primjer iz prakse upotrijebiti najviše tri izvora streama podataka po entitetu: jedan stream podataka web-lokacije za mjerenje korisničkog iskustva na webu, jedan stream podataka iOS aplikacije i jedan stream podataka Android aplikacije.
  • Stream podataka aplikacije: možete imati jedan stream podataka za svaku kombinaciju naziva paketa aplikacije i platforme.
  • Stream podataka web-lokacije: u većini slučajeva trebali biste upotrijebiti jedan stream podataka web-lokacije da biste mjerili korisničko iskustvo na webu. Kako bi se osiguralo dosljedno izvješćivanje o korisnicima i sesijama za web-putovanja koja obuhvaćaju domene, upotrijebite jedan stream podataka web-lokacije u kombinaciji s mjerenjem na više domena.

Najbolji primjeri iz prakse

Sljedeći najbolji primjeri iz prakse i preporuke pokrivaju širok raspon korisnika i scenarija upotrebe. U nekim rubnim slučajevima navedene se smjernice ne primjenjuju ili se trebaju prilagoditi određenim okolnostima.

Općenito govoreći, trebali biste postaviti jedan račun po tvrtki i jedan entitet po robnoj marki ili poslovnoj jedinici (pod pretpostavkom da su vaše robne marke i poslovne jedinice jedinstveni/zasebni operativni entiteti sa zasebnim dionicima / grupama analitičara).

Primjer A

 • Matična tvrtka A: jedan račun 
  • Robna marka X (automobilizam): jedan entitet
  • Robna marka Y (proizvodi za kućanstvo): jedan entitet
  • Robna marka Z (potrošačka elektronika): jedan entitet

U ovom slučaju matična tvrtka ima jedan račun i tri zasebna entiteta, a svaki entitet sadrži podatke povezane samo s tom robnom markom ili tvrtkom. 

Primjer B

 • Poduzeće B: jedan račun
  • Linija proizvoda D (osiguranje doma): jedan entitet
  • Linija proizvoda E (automobilsko osiguranje): isti entitet kao D
  • Linija proizvoda F (životno osiguranje): isti entitet kao D i E

U ovom slučaju poduzeće je odlučilo da sve djelatnosti šalju svoje podatke u jedan entitet. Mogu imati klijente koji redovito upotrebljavaju više proizvoda ili mogu često upotrebljavati kampanje za prodaju skupljih ili dodatnih proizvoda klijentima koji su kupili neki drugi proizvod, pa ima smisla prikazivati sve te podatke zajedno. Ovaj entitet može funkcionirati kao izvorni entitet za podentitete za analizu pojedinačnih linija proizvoda (pogledajte u nastavku).  

Primjer C

 • Mala tvrtka C (npr. Jozina delikatesa): jedan račun
  • Svi proizvodi (naresci, sendviči, pića itd.): jedan entitet

U ovom je primjeru Jozina delikatesa mala tvrtka i nije joj potreban veći broj entiteta. Analiziraju sve svoje podatke zajedno za svoju online delikatesu s dostavom jer klijenti često kupuju više od jednog proizvoda i Jozina delikatesa nema više različitih djelatnosti. Jedan entitet dovoljan je za sve njihove podatke.

Izvori streama podataka

Svaki izvorni entitet sadrži streamove podataka iz aplikacije i/ili s web-lokacije koji pružaju dolazne podatke. Izvor streama podataka stoga je jednostavno web-lokacija ili aplikacija koja šalje podatke određenom GA4 entitetu.

Naše preporuke:

 • jedan stream podataka web-lokacije po entitetu
 • jedan stream podataka iOS aplikacije po entitetu
 • jedan stream podataka Android aplikacije po entitetu.
Svaki stream podataka aplikacije može se povezati sa samo jednim GA4 entitetom, pa imajte to na umu pri odabiru streamova za povezivanje s entitetom.
Streamovi podataka nisu ekvivalent stranica za pregled izvješća na Universal Analyticsu i ne bi se trebali upotrebljavati za razvrstavanje podataka. Time se ograničava mogućnost povezivanja korisnika iz više streamova podataka jer je svaki stream zaseban izvor podataka za prikupljanje. To može dovesti do inflacije podataka jer se možda neće ukloniti dupli podaci o korisnicima ovisno o vašoj upotrebi Google signala ili vašem User ID-ju ili statusu prijave.

Integracija sa Search Consoleom

GA4 entitet možete povezati sa Search Consoleom. Time se na Google Analyticsu dobivaju bogati novi podaci, kao što su upiti za pretraživanje iz organskog Google pretraživanja, i dimenzije za izvješćivanje, kao što je odredišna stranica.

Trebate odlučiti koji se entitet treba povezati s kojim Search Console entitetom. Ako upotrebljavate podentitete i agregacijske entitete, trebat ćete odabrati želite li povezati izvorni entitet, podentitet ili agregacijski entitet.

Postavljanje veze između GA4 entiteta i Search Console entiteta brz je i jednostavan postupak koji se može izvršiti na Administratorskoj stranici usluge GA4. Napominjemo da trebate biti potvrđeni administrator web-lokacije na Search Console entitetu i imati administratorsku ulogu na Google Analytics 4 entitetu da biste postavili vezu.

Prilagodba vidljivih izvješća

Google Analytics 4 entiteti pružaju vam potpunu kontrolu nad izvješćima koja želite prikazati, mjernim podacima i dimenzijama obuhvaćenim tim izvješćima i grafikonima u izvješćima. Možete postaviti cijelu zbirku izvješća koja je relevantna samo za određenu grupu, na primjer marketinški tim (ali imajte na umu da ne možete ograničiti pristup tim zbirkama, moći će ih vidjeti svi korisnici entiteta). To vam omogućuje da prilagodite GA4 tako da najrelevantnija izvješća budu prva koja vam se prikažu ili najlakše dostupna, a da se ne morate probijati kroz izvješća koja vam možda ne trebaju.

Primjer zbirke izvješća za marketinški tim:

Primjer zbirke izvješća za marketinški tim

Određena izvješća možete prilagoditi unutar svake zbirke. Na primjer, većina izvješća s tablicama ima mjerni podatak Ukupni prihod koji se prikazuje u standardnoj konfiguraciji izvješća. To je izvrsno ako ste tvrtka za e-trgovinu koja šalje podatke o prihodu i želite da vaši timovi mogu to analizirati. Međutim, ako nemate podatke o prihodu za izvješćivanje na Google Analyticsu, u tom će se stupcu prikazivati vrijednost 0,00 USD za svaki redak. Ako neki mjerni podatak nije relevantan za vašu tvrtku, možete ga ukloniti da biste pročistili izvješća.

Izvješće o događajima s mjernim podatkom Ukupni prihod:

Izvješće o događajima s mjernim podatkom Ukupni prihod

Uredite sučelje (kliknite X pored mjernog podatka da biste ga uklonili):

Sučelje za uređivanje događaja – kliknite X pored mjernog podatka da biste ga uklonili

Primijenite promjenu i spremite izvješće bez mjernog podatka Ukupni prihod:

Događaj spremljen bez mjernog podatka Ukupni prihod

To je izvješće sada mnogo preglednije za tvrtku koja nema (ili ne želi prikazivati) podatke o prihodu u Google Analyticsu.

Najbolji primjeri iz prakse za higijenu podataka

Osim filtriranja izvješća kako bi se uključili ili izuzeli određeni podaci, obratite pozornost na higijenu podataka, što uključuje izuzimanje prometa s internih IP adresa, izuzimanje neželjenih preporuka i provjeru je li mjerenje na više domena ispravno postavljeno.

Izuzimanje prometa s internih IP adresa

Uklanjanje prometa s internih IP adresa iz skupova podataka može biti važan korak postavljanja za mnoge tvrtke koje mogu imati mnogo prometa svojih zaposlenika na svojoj web-lokaciji, na primjer tehničar korisničke podrške koji često navodi članke centra za pomoć s web-lokacije tvrtke dok radi s klijentima. Na taj način osiguravate da zaposlenici vaše tvrtke (interni korisnici) ne iskrivljuju vaše analitičke podatke čija je namjena izvješćivanje o scenarijima upotrebe vanjskih klijenata. To je sada unaprijed definirani filtar na usluzi GA4:

Sučelje za izradu pravila o vanjskom prometu

Uklanjanje neželjenih preporuka

Drugi aspekt najboljih primjera iz prakse za higijenu podataka koji trebate uzeti u obzir izuzimanje je neželjenog prometa putem preporuke. To vam omogućuje da podatke iz određenih izvora preporuke izuzmete iz podataka o proizvodu tako da zadržite događaj, no zanemarite preporuku kako to ne bi utjecalo na atribuciju prometa. Još jednom naglašavamo da je to sada unaprijed definirana konfiguracija u Google Analyticsu 4:

Sučelje za navođenje neželjenih preporuka

Postavljanje praćenja više domena

I na kraju, uobičajena poteškoća za korisnike Google Analyticsa uvijek je bila obrada prometa s više domena. Prethodno biste morali postaviti praćenje više domena putem Google upravitelja oznaka ili svojeg TMS-a ili ugrađivanjem u kod na svojoj web-lokaciji. To je zahtijevalo dodatne korake koje korisnici Google Analyticsa nisu uvijek mogli izvršiti, pa je često uzrokovalo poteškoće s higijenom podataka koji su prikazivali novi ili povećani broj sesija i preporuka s domena u vašem vlasništvu. Uz Google Analytics 4 to se može lako postaviti na korisničkom sučelju radi poboljšanja higijene podataka:

Konfiguriranje sučelja domena

Prebacivanja podataka

Na Universal Analyticsu prebacivanja podataka obrađuju se u sklopu konfiguracije filtara. Na primjer, prisilno prebacivanje svih vrijednosti za određenu dimenziju, kao što je utm_campaign, na mala slova. To se sada može učiniti izradom i izmjenom događaja u Google Analytics 4 entitetima.

Na primjer, pretpostavimo da otkrijete da je određeni događaj poslan u vaš GA4 entitet dvaput, ali na dva različita načina. Možda se događaj start_now koji vodi do ključne radnje na vašoj web-lokaciji šalje na GA4 na više načina (start_now i startNow) jer se pojavljuje na nekoliko različitih mjesta na vašoj web-lokaciji koja su razvili različiti timovi koji su nesvjesno različito kodirali stvari. To je uobičajen slučaj koji može utjecati na kvalitetu podataka, no sada to možete ispraviti tako što ćete izraditi i izmijeniti događaje u korisničkom sučelju.

Sučelje događaja

Da biste riješili taj problem, kliknite Izmijeni događaj u odjeljku Konfiguriranje svojeg GA4 entiteta.

Gumb Izmijeni događaj u odjeljku Konfiguriranje

Otvorit će se zaslon na kojem možete navesti izmjene koje želite unijeti. U ovom slučaju odaberite koji događaj Pokreni odmah želite zadržati, a drugi događaj izmijenite tako da se podudara. Primjer u nastavku pokazuje da će se svi događaji s nazivom startNow izmijeniti tako da imaju naziv start_now. Time će se ta dva naziva događaja objediniti u jedan naziv; vaša će izvješća biti mnogo preglednija uz samo jedan redak za taj događaj.

Sučelje za izmjenu događaja

Korisnička dopuštenja i korisničke uloge

Google Analytics 4 entiteti uvode jednostavne i pametnije uloge i funkciju ograničenja. Standardne uloge sada uključuju sljedeće:

 • Administrator: osoba koja ima potpunu kontrolu nad računom.
 • Urednik: osoba koja ima potpuni pristup za uređivanje podataka i postavki ali ne može upravljati korisnicima.
 • Analitičar: osim što može pregledavati podatke i konfiguracije, može i izrađivati i uređivati dijeljene elemente.
 • Pregledatelj: osoba koja može vidjeti podatke za izvješća i postavke konfiguracija

Osim toga, GA4 entiteti dodaju mogućnost skrivanja podataka o cijenama i prihodu u sučelju za izvješćivanje na temelju dodijeljene uloge za ograničenje podataka koja može biti Nema mjernih podataka o cijeni ili Nema mjernih podataka o prihodu. To je koristan dodatak korisničkim dopuštenjima kojim se štite osjetljivi poslovni podaci uz istodobno dopuštanje pristupa podacima o web-lokacijama i ponašanju za određene publike.

Napomena o ograničenjima pristupa podacima o cijenama i prihodu: filtri mjernih podataka neće funkcionirati na publici za koju se prikazuju podaci o prihodu. Osim toga, korisnici s tim ograničenjima i dalje će moći vidjeti broj događaja u vidu kupnji. Stoga, ako ste zabrinuti zbog prikazivanja broja događaja za podatke o kupnji, savjetujemo vam da za taj scenarij upotrebe koristite podentitet.

Sučelje za izravne uloge i ograničenja podataka

Značajke koje se odnose na 360: podentiteti i agregacijski entiteti

Podentiteti

Podentiteti su nova vrsta Google Analytics 4 entiteta dostupna računima za Google Analytics 360. Omogućuju vam da izradite podskup podataka koji se nalazi u izvornom entitetu. Ako koristite podentitete, stranice za pregled izvješća nisu vam potrebne. Na primjer, možete izraditi podentitet koji ima podskup podataka koji se nalazi u vašem izvornom entitetu i omogućiti određenim korisnicima pristup samo tom podentitetu. Osim toga, podentiteti pružaju mogućnosti u vezi s higijenom podataka te upravljanjem podacima, korisnicima i značajkama, što značajno doprinosi pogodnostima upotrebe usluge GA4 za veće tvrtke i poduzeća.

Podentitet možete izraditi na temelju bilo kojeg izvornog entiteta, no ne i na temelju agregacijskog entiteta. Jedan podentitet može se temeljiti na samo jednom izvornom entitetu.

Upotrebom podentiteta nastaju dodatni troškovi za korisnike usluge 360. Više informacija potražite u odjeljku Razmatranja u vezi s troškovima u nastavku.

Upravljanje podacima

Jedan od najzastupljenijih scenarija upotrebe podentiteta upravljanje je podacima, odnosno upravljanje time koji se podaci uključuju u entitet ili izuzimaju iz njega. Podentiteti vam omogućuju uključivanje ili izuzimanje podataka filtriranjem kako biste izradili skup podataka koji je potreban za određenu publiku ili scenarij upotrebe. To omogućuje bolju organizaciju podataka kako bi bili lakše dostupni određenim publikama.

To je česta upotreba stranica za pregled izvješća u Universal Analyticsu, npr. izrada stranice za pregled izvješća samo za promet iz Sjeverne Amerike ili izrada stranice za pregled izvješća samo za podatke marketinške web-lokacije. Razdvajanje tih skupova podataka omogućuje svakoj grupi da brže i lakše pristupi svojim podacima, čak i ako bi mogle postići isto uz malo više filtriranja u izvornom entitetu. Podentiteti vam omogućuju da to postignete uvozom i izvozom filtara izvornog entiteta u podentitet za te vrste scenarija upotrebe.

Podaci se mogu filtrirati u podentitet pomoću bilo kojeg događaja ili prilagođene dimenzije prikupljene u izvornom entitetu.

Upravljanje korisnicima

Drugi je scenarij upotrebe za podentitete za potrebe upravljanja korisnicima. Primjer toga bio bi ako imate stroga pravila tvrtke koja navode da jedna regija (npr. Sjeverna Amerika) može vidjeti određeni podskup podataka povezan s tom regijom, ali druga regija (npr. Južna Amerika) ne smije imati pristup tim podacima. Pomoću podentiteta možete ograničiti podatke za svaku regiju unutar vlastitog entiteta kako ne bi bilo pristupa izvan odgovarajuće regije.

Slično bi se moglo primijeniti i na djelatnosti za koje je potrebno razdvojiti njihove podatke radi njihovih operativnih potreba, pa i na razdvajanje podataka između marketinške web-lokacije i doživljaja u proizvodu ako vaša tvrtka ima razloga sakriti podatke jednog tima od drugog tima.

Ako ne morate ograničiti pristup podacima, nego samo trebate jednostavno usmjeriti određeni podskup korisnika na određene skupove podataka, prilagođavanje izvješća i zbirke izvješća mogli bi biti bolje rješenje. Na primjer, možete izraditi zbirku izvješća posebno prilagođenih marketinškom timu kako bi članovi tog tima lakše pristupali podacima koji su im relevantni. Te značajke omogućuju organiziranje podataka u lako dostupnom formatu za određene publike i dostupne su bez dodatnih troškova.

Agregacijski entiteti

Agregacijski entitet sadrži podatke dvaju ili više entiteta. Agregacijski entitet može uključivati podatke uobičajenih entiteta i podentiteta, no ne i drugih agregacijskih entiteta. Omogućuje širi pregled tvrtke koji obuhvaća različite proizvode, robne marke ili regije objedinjavanjem podataka s više entiteta na istom računu. Agregacijski entiteti u Google Analyticsu 4 i UA-u podržavaju slične scenarije upotrebe.

Agregacijski entiteti uglavnom funkcioniraju na isti način kao svi ostali entiteti. Svaki agregacijski entitet ima vlastitu kvotu za prilagođene dimenzije, prilagođene mjerne podatke, korisnička svojstva i još mnogo toga. Svim se postavkama upravlja unutar agregacijskog entiteta (agregacijski entiteti ne nasljeđuju postavke od svojih izvornih entiteta) i specifične su za potrebe agregacijskog entiteta i baze korisnika agregacijskog entiteta.

Upotrebom agregacijskih entiteta nastaju dodatni troškovi za korisnike usluge 360. Više informacija potražite u odjeljku Razmatranja u vezi s troškovima u nastavku.

Razmatranja u vezi s troškovima

Svaki događaj koji se pošalje podentitetu ili agregacijskom entitetu ponovno se obrađuje, što uzrokuje dodatne troškove na računu za 360. Svako dodatno učitavanje na temelju događaja naplaćuje se upola manje od inicijalnog učitavanja na temelju događaja. Drugim riječima, svako učitavanje za podentitet ili agregacijski entitet košta kao 0,5 učitavanja na temelju događaja.

Kako biste stekli bolji uvid u način na koji vaše postavke mogu utjecati na naplatu, možete upotrijebiti novu značajku pod nazivom Pregled naplate koja je dostupna partnerima certificiranim za Google Analytics. Ta im značajka omogućuje da pruže korisnicima bolji uvid u potencijalne troškove za GA4 360.

Primjeri s podentitetima i agregacijskim entitetima

Vratimo se na neke primjere s početka ovog vodiča da bismo vidjeli kako ti scenariji izgledaju iz perspektive postavljanja.

Poduzeće s nekoliko komplementarnih djelatnosti

 • Poduzeće B: jedan račun
  • Linija proizvoda D (osiguranje doma): jedan entitet
  • Linija proizvoda E (automobilsko osiguranje): isti entitet kao D
  • Linija proizvoda F (životno osiguranje): isti entitet kao D i E

U ovom slučaju poduzeće ima jedan račun s jednim izvornim entitetom. Iako poduzeće ima različite djelatnosti za koje bi se podaci možda trebali analizirati zasebno, proizvodi su komplementarni i često je potrebno analizirati više proizvoda zajedno. Stoga je poduzeće odlučilo slati sve podatke o proizvodima u isti izvorni entitet. No timovi za pojedine proizvode trebaju moći zasebno analizirati svoje podatke. Zbog velike količine prometa u cijelom entitetu odlučili su izraditi podentitete za svaku djelatnost.

Dijagram izvornog entiteta s tri podentiteta

 

Matična tvrtka s nekoliko robnih marki

 • Matična tvrtka: jedan račun
  • Robna marka X (automobilizam): jedan entitet
  • Robna marka Y (proizvodi za kućanstvo): jedan entitet
  • Robna marka Z (potrošačka elektronika): jedan entitet

U ovom slučaju matična tvrtka ima jedan račun s tri izvorna entiteta, jedan za svaku robnu marku. Svaka pojedina robna marka radi zasebno i treba zasebno analizirati svoje podatke, stoga svaka ima vlastiti izvorni entitet. Međutim, matična tvrtka želi vidjeti sve svoje robne marke obuhvaćene jednim entitetom kako bi saznala koji je ukupni broj korisnika, ukupni prihod i više. U ovom će slučaju matična tvrtka izraditi agregacijski entitet za koji će izvori biti sva tri entiteta robne marke. Tako će dobiti sveobuhvatnu stranicu za pregled izvješća koja im je potrebna, a robne marke ostat će međusobno neovisne.

Dijagram matične tvrtke s tri robne marke

 

Pogledajmo pojedinosti ovog primjera. Ova matična tvrtka ima nagradni program za vjernost koji obuhvaća sve njihove pojedinačne robne marke. Kada korisnik sudjeluje u tom programu vjernosti, ima jedinstveni ID za nagrade koji možemo povezati s korisnikom kao korisničko svojstvo i/ili parametar za svaki događaj.

Tim za nagrade radi na razini matične tvrtke i treba vidjeti podatke za sudionike programa vjernosti svih robnih marki u istom entitetu. To možemo postići upotrebom kombinacije podentiteta i agregacijskih entiteta kako bi tim za nagrade imao vlastiti skup podataka za obradu. Svaki izvorni entitet proizveo bi podentitet s podacima samo za sudionike nagradnog programa, a zatim bi se sva tri podentiteta spojila u agregacijski entitet za podatke nagradnog programa.

Dijagram koji prikazuje dva entiteta potpunog popisa

 

Globalno poduzeće s regijama i podregijama

U ovom slučaju račun globalnog poduzeća ima tri regionalna agregacijska podentiteta, a svaki od njih ima dva izvorna podentiteta. 

Dijagram koji prikazuje globalni entitet potpunog popisa s tri regionalna entiteta potpunog popisa

Povezivanje: Google Ads, SA360 i DV360

Google Analytics 4 entiteti sadrže nekoliko poboljšanja povezivanja s Adsom, no princip ostaje isti. Svoj Google Ads račun možete povezati sa svojim Google Analytics 4 entitetom kako biste dijelili publike i statističke podatke web-lokacije s Google Adsom i iskoristili prednosti Google Ads podataka za izvješća u svojem GA4 entitetu. Povezivanje s Ads računom vrši se na razini Google Analytics entiteta. Možete povezati izvorni entitet, podentitet ili agregacijski entitet.

Napominjemo da je pri prelasku s Universal Analyticsa na Google Analytics 4 došlo do važne promjene: u Universal Analyticsu trebate odabrati svaki Ads račun na koji će se izvesti publika, a maksimum je deset. U GA4 entitetima dijelite pojedinačnu publiku sa svim povezanim računima. Zahvaljujući toj promjeni dijeljenje postaje mnogo jednostavnije, no morate dijeliti sve publike ili nijednu, pa imajte to na umu dok razvijate publike za Google Analytics 4.

Kada povežete GA4 entitet s Google Ads računom, možete vidjeti statističke podatke web-lokacije u Google Adsu. Ta značajka izvozi podatke o angažmanu u vezi s ponašanjem iz Google Analyticsa izravno u korisničko sučelje Google Adsa. Iako možete postaviti vezu s bilo kojom vrstom entiteta, preporučujemo da postavite vezu samo s izvornim entitetom ili podentitetom (ali ne i jednim i drugim). Time se izbjegava dvostruko brojenje do kojeg bi došlo kad biste postavili vezu s izvornim entitetom i podentitetom.

Publike se mogu dijeliti s Google Adsom iz bilo koje vrste GA4 entiteta (npr. standardni entitet, podentitet ili agregacijski entitet), ali imajte na umu da će publika iz podentiteta ili agregacijskog entiteta imati različite podatke od izvornog (standardnog) entiteta zbog filtriranja ili više skupova podataka. To je važno znati kada koristite ciljanje publike u Google Adsu.

Isto tako, konverzije ovise o povezanoj vrsti entiteta. Nema smisla uvoziti istu vrstu konverzije iz izvornog entiteta, podentiteta i agregacijskog entiteta, stoga je preporuka najboljih primjera iz prakse povezati izvorni GA entitet s Google Adsom i izvoziti konverzije samo iz izvornog entiteta. Do iznimke može doći ako imate regionalne Ads račune koje biste možda trebali povezati na razini podentiteta.

Podaci Google Adsa prenose se u Google Analytics 4 entitet u trenutku upita. Na taj način uvijek imate najažurnije podatke i sprječava se dupliciranje ili agregacija iz različitih podentiteta i agregacijskih entiteta.

Search Ads 360

Pri inicijalnom pokretanju integracija Search Adsa 360 podržavat će nasljeđivanje podataka izvornog entiteta u podentitetu ili agregacijskom entitetu. To znači da će, ako se veza uspostavi na izvornom entitetu, podentitet ili agregacijski entitet primiti podatke Search Adsa 360, no podentitet ili agregacijski entitet ne mogu upravljati samom vezom niti je postaviti.

Napominjemo da je pri prelasku s Universal Analytics entiteta na Google Analytics 4 entitete došlo do važne promjene. Na Universal Analyticsu trebate odabrati svaki račun na koji će se izvesti publika, a maksimum je deset. U Google Analytics 4 entitetima dijelit ćete pojedinačnu publiku sa svim povezanim računima. Zahvaljujući toj izmjeni dijeljenje postaje mnogo jednostavnije, no morate dijeliti sve publike ili nijednu. Imajte to na umu dok razvijate publike za Google Analytics 4.

Display & Video 360

Pri inicijalnom pokretanju integracija Search Adsa 360 podržava nasljeđivanje podataka izvornog entiteta u podentitetu ili agregacijskom entitetu. To znači da će, ako se veza uspostavi na izvornom entitetu, podentitet ili agregacijski entitet primiti podatke Search Adsa 360, no podentitet ili agregacijski entitet ne mogu upravljati samom vezom niti je postaviti.

Napominjemo da je pri prelasku s Universal Analytics entiteta na Google Analytics 4 entitete došlo do važne promjene. Na Universal Analyticsu trebate odabrati svaki račun na koji će se izvesti publika, a maksimum je deset. U Google Analytics 4 entitetima dijelite pojedinačnu publiku sa svim povezanim računima. Zahvaljujući toj izmjeni dijeljenje postaje mnogo jednostavnije, no morate dijeliti sve publike ili nijednu. Imajte to na umu dok razvijate publike za Google Analytics 4.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik