[GA4] Google Analyticsin tilirakenne

Tutustu Google Analytics ‐tilien ja ‑mittauskokonaisuuksien rakennetta koskeviin esimerkkeihin sekä tilin ja mittauskokonaisuuksien järjestämiseen liittyviin periaatteisiin

Universal Analyticsissä voit luoda näkymien avulla erillisiä datakokoelmia, kuten maantieteellisiä ja liiketoiminnallisia jaotteluja. Google Analytics 4:ssä näkymiä ei ole, mutta voit luoda vastaavanlaisia jaotteluja eri tavoin. Se, kuinka yksityiskohtaisesti erottelet datan ja miten rajoitat pääsyä dataan, riippuu 1) tarpeistasi ja 2) siitä, käytätkö Google Analyticsia vai Google Analytics 360:tä.

Tämä artikkeli koskee suurten yritystilien järjestämistä. Jos hoidat pienen tai keskisuuren yrityksen tiliä, sinun ei välttämättä tarvitse ottaa tilirakennetta huomioon.

Esimerkkejä Google Analytics ‐tilin asetuksista

Yritys, jolla on yksi verkkosivusto

 

Tällä yrityksellä on yksi verkkosivusto ja yksi Google Ads ‑tili. Yrityksen ei tarvitse jaotella dataa alueen tai liiketoimintalinjan mukaan.

Tavallisen Google Analytics ‑tilin rakenne

 • Tili: Yksi tili. Datan omistaa yksi oikeushenkilö.
 • Mittauskokonaisuus: Yksi mittauskokonaisuus verkkosivustoa kohden.
 • Datastriimit: Yksi datastriimi. Jos yrityksellä on myös sovellus, sille luodaan erillinen datastriimi.

Sovellettavat periaatteet

Rakenne Perustelut

Yksi Analytics-tili

Jos sinulla on jo Analytics-tili, sinun ei tarvitse luoda uutta tiliä.

Datan omistaa yksi taho yhdessä sijainnissa.

Yksi Google Analytics 4 ‑omaisuus ja yksi (verkon) datastriimi

Kun käytössä on yksi mittauskokonaisuus, kaikki sivustoon liittyvä data on saatavilla samassa paikassa.

Markkinointitiimi voi luoda yleisöjä erilaisten sivustodatan kategorioiden ja mittarien yhdistelmien pohjalta.

Analyytikot saavat tietoa käytöstä eri laitteilla ja voivat selvittää, onko mobiilisivustolle tai sovellukselle tarvetta.

Yksi Google Ads ‑tili, joka on linkitetty Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuteen

Markkinointitiimi voi viedä yleisöjä Google Adsiin uudelleenmarkkinointia ja asiakashankintaa varten.

 

Oppilaitos/koulutusyritys

 

Tällä organisaatiolla on yksi verkkosivusto ja yksi Google Ads ‑tili.

Liiketoiminnan vaatimukset

Tilin rakenteen on vastattava seuraaviin tarpeisiin:

 • Opiskelijat tarkistavat saatavilla olevia kursseja, ilmoittautuvat kursseille sekä tekevät ja hallinnoivat kurssien tehtäviä verkossa.
 • Markkinointitiimin on voitava luoda yleisöjä uudelleenmarkkinointia ja asiakashankintaa varten.
 • Analyytikot haluavat ymmärtää käyttöä eri laitteilla ja selvittää, onko mobiilisivustolle tai sovellukselle tarvetta.

Tavallisen Google Analytics ‑tilin rakenne

 • Tili: Yksi tili. Datan omistaa yksi oikeushenkilö.
 • Mittauskokonaisuus: Yksi mittauskokonaisuus kutakin loogista käyttäjäjoukkoa kohti (oppilaitoksen sivusto).
 • Datastriimit: Yksi datastriimi oppilaitoksen verkkosivustolle.

Sovellettavat periaatteet

Rakenne Perustelut

Yksi Analytics-tili

Jos sinulla on jo Analytics-tili, sinun ei tarvitse luoda uutta tiliä.

Datan omistaa yksi taho yhdessä sijainnissa.

Yksi Google Analytics 4 ‑omaisuus ja yksi (verkon) datastriimi

Kun käytössä on yksi mittauskokonaisuus, kaikki sivustoon liittyvä data on saatavilla samassa paikassa.

Markkinointitiimi voi luoda yleisöjä erilaisten sivustodatan kategorioiden ja mittarien yhdistelmien pohjalta.

Analyytikot saavat tietoa käytöstä eri laitteilla ja voivat selvittää, onko mobiilisivustolle tai sovellukselle tarvetta.

Yksi Google Ads ‑tili, joka on linkitetty Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuteen

Markkinointitiimi voi viedä yleisöjä Google Adsiin uudelleenmarkkinointia ja asiakashankintaa varten.

 

Maantieteellisesti hajautettu verkkokauppa, joka myy tuotteita verkossa ja sovelluksessa

 

Tämä emoyhtiö toimii useilla maantieteellisillä alueilla, ja kullakin alueella on oma liiketoimintayksikkö. Kullakin alueella on oma verkkosivusto, markkinointitiimi ja Google Ads ‑tili. Emoyhtiöllä on myös sovellus (saatavilla iOS- ja Android-laitteille).

Liiketoiminnan vaatimukset

Tilin rakenteen on vastattava seuraaviin tarpeisiin:

 • Emoyhtiö tarvitsee kokonaiskuvan kaikkien liiketoimintayksiköiden datasta.
 • Yksittäisten liiketoimintayksiköiden ei tarvitse olla datansa laillinen omistaja.
 • Jokainen liiketoimintayksikkö haluaa tietoa siitä, miten käyttäjän reitti etenee verkkosivustolla ja sovelluksessa.
 • Jokaisen liiketoimintayksikön on voitava ryhmitellä dataansa eri kategorioihin.
 • Kunkin liiketoimintayksikön markkinointitiimi luo ja jakaa yleisöjä Google Adsin ja Analyticsin välisen linkin avulla sekä käyttää yleisöjä Google Adsin hintatarjouksissa.

Tavallisen Google Analytics ‑tilin rakenne

 • Tili: Yksi tili. Datan omistaa yksi oikeushenkilö.
 • Mittauskokonaisuus: Yksi mittauskokonaisuus yhtä loogista käyttäjäjoukkoa kohti.
 • Datastriimit: Yksi datastriimi verkkosivustolle. Yksi datastriimi kullekin sovellusversiolle.

Google Analytics 360 ‐tilin rakenne

 • Tili: Yksi tili. Datan omistaa yksi oikeushenkilö.
 • Mittauskokonaisuus: Yksi mittauskokonaisuus yhtä loogista käyttäjäjoukkoa kohti.
 • Alamittauskokonaisuudet: Yksi alamittauskokonaisuus jokaiselle liiketoimintayksikölle, joka tarvitsee datan jakamista osiin.
 • Datastriimit: Yksi datastriimi verkkosivustolle. Yksi datastriimi kullekin sovellusversiolle.

Sovellettavat periaatteet

Rakenne Perustelut

Yksi Analytics-tili

Jos sinulla on jo Analytics-tili, sinun ei tarvitse luoda uutta tiliä.

Emoyhtiö on kaikkien liiketoimintayksiköiden datan oikeudellinen omistaja.

Yksi Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuus

Kun käytössä on yksi mittauskokonaisuus ja omat datastriimit sivustoille ja sovelluksille, kaiken datan voi lisätä samoihin raportteihin.

Voit yhdistää eri sivustojen ja sovellusten dataa tarpeen mukaan ja katsoa, miten käyttäjäpolku etenee niiden välillä. Emoyhtiö saa kokonaiskuvan kaikesta datasta ja voi vertailla eri liiketoimintayksiköiden dataa.

Alamittauskokonaisuus kullekin aluetiimille (360-tili)

Kullakin alueellisella yksiköllä on oma alamittauskokonaisuus, jonka data on jaettu osiin. Emoyhtiö saa kokonaiskuvan kaikesta lähteenä toimivan mittauskokonaisuuden datasta ja voi vertailla eri liiketoimintayksiköiden dataa.

Yksi datastriimi, joka kattaa kaikki alueellisten liiketoimintayksiköiden verkkosivustot.

Käytä yhtä verkkodatastriimiä usealle verkkotunnukselle.

Yksi Firebase-projekti sovelluksen Android- ja iOS-versioille. Firebase-projekti on linkitetty Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuteen.

Yksi datastriimi sovelluksen iOS- ja Android-versiolle (eli kaksi datastriimiä)

Kun sovelluksen jokaiselle versiolle on erillinen datastriimi, iOS- ja Android-data voidaan erotella toisistaan.

 

Jokainen Google Ads ‑tili on linkitetty mittauskokonaisuuteen (tavallinen tili).

Kun jokainen Google Ads ‑tili on linkitetty yhteen mittauskokonaisuuteen, mittauskokonaisuuden yleisöjä voidaan käyttää Google Ads ‑tilin hintatarjouksissa.

Valinnainen: Jokainen Google Ads ‐tili on linkitetty sopivaan alamittauskokonaisuuteen (360-tili).

Kun jokainen Google Ads ‐tili on linkitetty sopivaan alamittauskokonaisuuteen, mittauskokonaisuuden yleisöjä voidaan käyttää Google Ads ‐tilin hintatarjouksissa.

 

Kansainvälinen pelikehittäjä, jolla on useita pelejä Play Kaupassa ja App Storessa

 

Tällä yrityksellä on yksi verkkosivusto koko brändille ja erillinen markkinointisivusto kullekin pelille. Se myy useita pelejä Play Kaupassa ja App Storessa.

Liiketoiminnan vaatimukset

Tilin rakenteen on vastattava seuraaviin tarpeisiin:

 • Verkkosivustoilta ja sovelluksista kerätään ensimmäisen osapuolen dataa, ja dataa käytetään yleisöjen luontiin ja median ostoon.
 • Kunkin pelin kehitykselle, väliaikaiselle julkaisulle ja tuotannolle tarvitaan erilliset ympäristöt.

Tavallisen Google Analytics ‑tilin rakenne

 • Tili: Yksi tili. Datan omistaa yksi oikeushenkilö.
 • Mittauskokonaisuus: Yksi mittauskokonaisuus jokaista loogista käyttäjäjoukkoa kohti (globaali brändisivusto sekä kunkin pelin markkinointisivusto ja sovellus).
 • Datastriimit: Yksi datastriimi yleiselle brändisivustolle. Yksi datastriimi kullekin markkinointisivustolle ja yksi jokaista vastaavaa sovellusversiota kohti.

Google Analytics 360 ‐tilin rakenne

 • Tili: Yksi tili. Datan omistaa yksi oikeushenkilö.
 • Mittauskokonaisuus: Yksi mittauskokonaisuus jokaista loogista käyttäjäjoukkoa kohti (globaali brändisivusto sekä kunkin pelin markkinointisivusto ja sovellus).
 • Koostemittauskokonaisuus: Yksi koostemittauskokonaisuus, joka noutaa datan kaikista lähteenä toimivista mittauskokonaisuuksista kokonaiskuvan luomista varten.
 • Datastriimit: Yksi datastriimi globaalille brändisivustolle. Yksi datastriimi kullekin markkinointisivustolle ja yksi jokaista vastaavaa sovellusversiota kohti.

Sovellettavat periaatteet

Rakenne Perustelut

Yksi Analytics-tili

Jos sinulla on jo Analytics-tili, sinun ei tarvitse luoda uutta tiliä.

Mittauskokonaisuudet yhdistetään samalle tilille, jonka omistaa yksi oikeushenkilö.

Yksi Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuus globaalille brändisivustolle ja yksi (sivusto)datastriimi

Yleistä brändisivustoa mitataan erikseen.

Yksi Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuus jokaisen pelinimikkeen markkinointisivustoa ja sovellusta kohti. Kullakin mittauskokonaisuudella on yksi (sivusto)datastriimi, yksi iOS:n (sovellus)datastriimi ja yksi Androidin (sovellus)datastriimi.

Jokaisen markkinointisivuston ja siihen liittyvän sovelluksen data kerätään samaan mittauskokonaisuuteen.

Toisiinsa liittyvien sivustojen ja sovellusten dataa käytetään yleisöjen luomiseen ja median ostoon.

Yksi Firebase-projekti kutakin peliä kohden. Jokainen projekti on linkitetty sitä vastaavaan mittauskokonaisuuteen. Kukin Firebase-projekti sisältää pelin kehitysversion, väliaikaisen julkaisuversion ja tuotantoversion.

Kun kullekin pelille on erillinen Firebase-projekti, kunkin pelin kehitykselle, väliaikaiselle julkaisulle ja tuotannolle luodaan erilliset ympäristöt.

Valinnainen: Erillinen Firebase-projekti kullekin pelin versiolle tai versioiden yhdistelmälle. Esimerkiksi yksi projekti kehitysversiolle ja toinen projekti väliaikaiselle julkaisuversiolle ja tuotantoversiolle.

Voit ryhmitellä yksittäiset peliympäristöt edelleen projektin mukaan, mutta tähän tarvitaan useampia mittauskokonaisuuksia, jos haluat mitata kyseiseen projektiin liittyvää peliversiota.

Valinnainen: Koostemittauskokonaisuus. Jokainen lähteenä toimiva mittauskokonaisuus tuottaa dataa koostemittauskokonaisuuteen, joka antaa kokonaiskuvan sivustosta ja sovelluksesta.

Voit ryhmitellä yksittäiset peliympäristöt edelleen projektin mukaan, mutta tähän tarvitaan useampia mittauskokonaisuuksia, jos haluat mitata kyseiseen projektiin liittyvää peliversiota.

 

Kansallinen vakuutusyhtiö, jolla on useita itsenäisiä tytäryhtiöitä (henkivakuutus, sairausvakuutus, kotivakuutus, autovakuutus)

 

Yrityksellä on yksi verkkosivusto, jolta asiakkaat saavat lisätietoja ja jolla luodaan liidejä, joiden sopimusten viimeistelyyn tarvitaan offline-interaktioita (esim. puhelu, posti tai myyntipiste). Kullakin tytäryhtiöllä on oma verkkosivusto, markkinointitiimi ja Google Ads ‑tili.

Yhdellä tytäryhtiöllä (autovakuutus) on lisäksi sovellus.

Liiketoiminnan vaatimukset

Tilin rakenteen on vastattava seuraaviin tarpeisiin:

 • Datan omistaa yksi liiketoimintayksikkö yhdessä sijainnissa.
 • Yrityksen sivustolta saatavan datan on oltava käytettävissä analyysejä varten, jotta liidien luomista ja sisällön optimointia voidaan parantaa.
 • Jokaisen tytäryhtiön on ryhmiteltävä datansa, jotta markkinointitiimi voi luoda yleisöjä ja seurata yhteen Google Ads ‑tiliin liittyviä konversioita.

Tavallisen Google Analytics ‑tilin rakenne

 • Tili: Yksi tili. Datan omistaa yksi oikeushenkilö.
 • Mittauskokonaisuus: Yksi mittauskokonaisuus kutakin loogista käyttäjäjoukkoa kohti (yrityksen sivusto sekä kunkin tytäryhtiön sivusto ja sovellus).
 • Datastriimit: Yksi datastriimi yrityksen verkkosivustolle. Yksi datastriimi kunkin tytäryhtiön sivustolle ja yksi jokaista vastaavaa sovellusversiota kohti.

Google Analytics 360 ‐tilin rakenne

 • Tili: Yksi tili. Datan omistaa yksi oikeushenkilö.
 • Mittauskokonaisuus: Yksi mittauskokonaisuus kaikille sivustoille ja sovelluksille (yrityksen sivusto sekä kunkin tytäryhtiön sivusto ja sovellus).
 • Alamittauskokonaisuudet: Yksi alamittauskokonaisuus jokaista loogista käyttäjäjoukkoa kohti (yrityksen sivusto sekä kunkin tytäryhtiön sivusto ja sovellus).
 • Datastriimit: Yksi datastriimi yrityksen verkkosivustolle. Yksi datastriimi kunkin tytäryhtiön sivustolle ja yksi jokaista vastaavaa sovellusversiota kohti.

Sovellettavat periaatteet

Rakenne Perustelut

Yksi Analytics-tili

Jos sinulla on jo Analytics-tili, sinun ei tarvitse luoda uutta tiliä.

Datan omistaa yksi liiketoimintayksikkö yhdessä sijainnissa.

Yksi Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuus ja yksi (sivusto)datastriimi yrityksen verkkosivustolle (tavallinen tili)

Kun yrityksen sivustolla on yksi mittauskokonaisuus ja datastriimi, datan pohjalta voi tehdä analyysejä, joiden avulla voi parantaa liidien luomista ja sisällön optimointia.

Kullekin tytäryhtiön verkkosivustolle (tavallinen tili):

Yksi Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuus ja yksi (sivusto)datastriimi

Autovakuutuksia tarjoavan tytäryhtiön mittauskokonaisuus tarvitsee lisäksi (Android-sovelluksen) datastriimin.

Kun kullakin tytäryhtiöllä on oma mittauskokonaisuus ja datastriimi, sivustojen data pysyy erillään toisistaan.

Autovakuutuksia tarjoavan tytäryhtiön sovellus- ja sivustodata on saatavilla samassa mittauskokonaisuudessa.

Yksi Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuus ja yksi (sivusto)datastriimi kaikille verkkosivustoille (yritys ja tytäryhtiöt) (360-tili)

Kun kaikilla sivustoilla on yksi lähteenä toimiva mittauskokonaisuus ja datastriimi, datan pohjalta voi tehdä analyysejä, joiden avulla voi parantaa liidien luomista ja sisällön optimointia. Lisäksi lähteenä toimivaan mittauskokonaisuuteen voidaan liittää alamittauskokonaisuuksia.

Alamittauskokonaisuudet kullekin tytäryhtiölle ja yrityksen verkkosivustolle

Alamittauskokonaisuuden avulla kunkin loogisen datayhdistelmän (yrityksen verkkosivusto tai tytäryhtiön sivusto) voi suodattaa erilliseen datanäkymään.

Yksi Firebase-projekti autovakuutuksia tarjoavan tytäryhtiön Android-sovellukselle

Firebase-projekti on linkitetty autovakuutuksia tarjoavan tytäryhtiön mittauskokonaisuuteen (tavallinen tili) tai lähteenä toimivaan mittauskokonaisuuteen (360-tili).

Kun autovakuutussovellukseen liittyy Firebase-projekti, sovelluskehitykselle luodaan erillinen ympäristö.

Kun Firebase-projekti linkitetään autovakuutuksia tarjoavan tytäryhtiön mittauskokonaisuuteen, sovellus- ja sivustodata ovat saatavilla samassa mittauskokonaisuudessa (tämä koskee myös lähteenä toimivaa mittauskokonaisuutta 360-tileillä).

Toisiaan vastaavat Google Ads ‐tilit ja tytäryhtiöiden mittauskokonaisuudet (tavallinen tili) tai alamittauskokonaisuudet (360-tili) on linkitetty keskenään.

Kun kunkin tytäryhtiön Google Ads ‑tili on linkitetty vastaavaan mittauskokonaisuuteen, mittauskokonaisuuksien yleisöt ovat käytettävissä niihin linkitetyillä Google Ads ‑tileillä ja tilien konversiodata on käytettävissä niitä vastaavissa Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksissa.

 

Useassa maassa toimiva matkailuyritys, jolla on useita brändejä

 

Tällä yrityksellä on useita brändejä, joilla kullakin on oma verkkosivusto, mobiilisivusto ja sovellus. Kullakin brändillä on oma markkinointitiimi ja omat mainontatilit.

Liiketoiminnan vaatimukset

Tilin rakenteen on vastattava seuraaviin tarpeisiin:

 • Data analysoidaan maittain.
 • Jokaisen markkinointitiimin on luotava omat yleisönsä ja yhdistettävä konversiot linkitettyihin mainontatileihin.

Tavallisen Google Analytics ‑tilin rakenne

 • Tili: Yksi tili. Datan omistaa yksi oikeushenkilö.
 • Mittauskokonaisuus: Yksi mittauskokonaisuus kutakin loogista käyttäjäjoukkoa kohti (yrityksen sivusto sekä kunkin brändin sivusto ja sovellus).
 • Datastriimit: Yksi datastriimi yrityksen verkkosivustolle. Yksi datastriimi kunkin brändin sivustolle ja yksi jokaista vastaavaa sovellusversiota kohti.

Google Analytics 360 ‐tilin rakenne

 • Tili: Yksi tili. Datan omistaa yksi oikeushenkilö.
 • Mittauskokonaisuus: Yksi mittauskokonaisuus kutakin loogista käyttäjäjoukkoa kohti (yrityksen sivusto sekä kunkin brändin sivusto ja sovellus).
 • Koostemittauskokonaisuus: Yksi koostemittauskokonaisuus, jonka avulla kaikkia yksiköiden ja maantieteellisten alueiden datajoukkoja voidaan katsoa yhdessä.
 • Datastriimit: Yksi datastriimi yrityksen verkkosivustolle. Yksi datastriimi kunkin brändin sivustolle ja yksi jokaista vastaavaa sovellusversiota kohti.

Sovellettavat periaatteet

Rakenne Perustelut

Yksi Analytics-tili

Jos sinulla on jo Analytics-tili, sinun ei tarvitse luoda uutta tiliä.

Datan omistaa yksi liiketoimintayksikkö.

Yksi Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuus brändiä kohti ja

 • yksi (verkon) datastriimi brändin verkkosivustolle
 • yksi (sovelluksen) datastriimi kutakin brändin sovelluksen (Android, iOS) versiota kohden.

Yksi mittauskokonaisuus brändiä kohti mahdollistaa seuraavat asiat:

 • brändi- ja maakohtainen analyysi
 • yleisöjen luominen brändi- ja maakohtaisten käyttäjäkuntien pohjalta
 • konversioiden yhdistäminen linkitettyihin mainontatileihin.

Kun kullakin alustalla on oma datastriiminsä, dataa voidaan analysoida kootusti, vertailevasti tai erikseen. Lisäksi voidaan luoda alustaan perustuvia yleisöjä.

Yksi koostemittauskokonaisuus, joka tuo kaikki brändimittauskokonaisuudet samaan paikkaan (360-tili)

Kun käytössä on yksi koostemittauskokonaisuus, joka kattaa kaikki lähteenä toimivat mittauskokonaisuudet, datasta saadaan kokonaiskuva yritystasolla.

Brändikohtaiset Google Ads-, Display & Video 360- ja Search Ads 360 ‑tilit on linkitetty sopiviin mittauskokonaisuuksiin.

Jokaisen markkinointitiimin on luotava omat yleisönsä ja yhdistettävä konversiot linkitettyihin mainontatileihin.

 

Laajennettu opas ja viitesisältö

Tästä eteenpäin tämä opas sisältää yksityiskohtaista tietoa yrityksille, joiden tarpeet ovat vaativampia kuin edellisen osion esimerkeissä. Laajennetusta oppaasta on hyötyä erityisesti Google Analytics 360 ‑asiakkaille.

Sisällysluettelo

Käsitteet ja määritelmät

Jos haluat lisätietoa Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksista, näistä videoista ja seuraavista artikkeleista voi olla hyötyä:

 • Tili on kokoelma mittauskokonaisuuksia, joiden datan omistaa yksi oikeushenkilö ja joihin sovelletaan aluekohtaisia käyttöehtoja.
  Onko yrityksellesi tärkeää, että kuhunkin alueeseen liittyvän datan omistaa alueella toimiva erillinen oikeushenkilö?
  • Kyllä: Luo useita tilejä, yksi kullekin alueelle.
  • Ei: Luo yksi tili alueelle, jolla yrityksen pääkonttori sijaitsee.
 • Mittauskokonaisuus on osa tiliä ja edustaa yhden käyttäjäjoukon dataa. Jos dataa halutaan useimmiten analysoida yhdessä (tuotemallisto, brändi, sovellus), sen on oltava samassa mittauskokonaisuudessa (joka voi olla lähteenä toimiva mittauskokonaisuus, jos sinulla on Google Analytics 360).
  Liittyykö keräämäsi data yhteen loogiseen käyttäjäjoukkoon? Kun linkität Analyticsin muihin tuotteisiin, haluatko jakaa kaiken datan jokaiselle tuotteelle?
  • Kyllä: Luo yksi mittauskokonaisuus.
  • Ei: Luo oma mittauskokonaisuus tai alamittauskokonaisuus kullekin loogiselle käyttäjäjoukolle.
 • Datastriimi on osa mittauskokonaisuutta ja sovellus- tai sivustodatan lähde. Mittauskokonaisuutta kohti kannattaa käyttää enintään kolmea datastriimiä: yhtä sivustodatastriimiä käyttäjäpolkujen mittaamiseen sivustolla ja kahta sovellusdatastriimiä (toinen iOS:lle ja toinen Androidille).
  • Sovellusdatastriimi: Näitä voi olla yksi jokaista sovelluspaketin nimen ja alustan yhdistelmää kohti.
  • Sivustodatastriimi: Käyttäjäreittejä kannattaa yleensä mitata yhdellä sivustodatastriimillä. Jotta käyttäjien ja istuntojen mittaus olisi yhdenmukaista eri verkkotunnuksia kattavilla reiteillä, käytä yhtä sivustodatastriimiä ja eri verkkotunnukset huomioivaa mittausta.

Parhaat käytännöt

Seuraavat parhaat käytännöt ja suositukset kattavat monenlaisia käyttäjiä ja käyttötarkoituksia. Joissain tapauksissa ohjeet eivät kuitenkaan välttämättä päde tai niitä voidaan joutua soveltamaan.

Yleensä kannattaa luoda yksi tili yritystä kohti ja yksi mittauskokonaisuus brändiä tai liiketoimintayksikköä kohti (olettaen, että brändit ja liiketoimintayksiköt ovat erillisiä kokonaisuuksia, joilla on omat sidos- tai analyytikkoryhmät).

Esimerkki A

 • Emoyhtiö A: 1 tili
  • Brändi X (autot): 1 mittauskokonaisuus
  • Brändi Y (kotitaloustuotteet): 1 mittauskokonaisuus
  • Brändi Z (kuluttajaelektroniikka): 1 mittauskokonaisuus

Tässä tapauksessa emoyhtiöllä on yksi tili ja kolme erillistä mittauskokonaisuutta. Jokainen mittauskokonaisuus sisältää dataa, joka liittyy vain kyseiseen brändiin/liiketoimintaan.

Esimerkki B

 • Suuryritys B: 1 tili
  • Tuoteryhmä D (kotivakuutus): 1 mittauskokonaisuus
  • Tuoteryhmä E (autovakuutus): sama mittauskokonaisuus kuin D:llä
  • Tuoteryhmä F (henkivakuutus): sama mittauskokonaisuus kuin D:llä ja E:llä

Tässä tapauksessa yritys on päättänyt, että kaikkien liiketoimintalinjojen data lähetetään yhteen mittauskokonaisuuteen. Yrityksellä saattaa olla asiakkaita, jotka käyttävät säännöllisesti useita tuotteita tai hyödyntävät tuotteiden välisiä lisä- tai liitännäismyyntikampanjoita. Siksi on hyödyllistä nähdä kaikki data samassa paikassa. Mittauskokonaisuus voi toimia lähteenä alamittauskokonaisuuksille, joissa analysoidaan yksittäisten tuoteryhmien dataa (lue lisää alta).  

Esimerkki C

 • Pienyritys C (esim. Jussin herkkupuoti): 1 tili
  • Kaikki tuotteet (leikkeleet, voileivät, juomat jne.): 1 mittauskokonaisuus

Tässä esimerkissä Jussin herkkupuoti on pienyritys eikä tarvitse useita mittauskokonaisuuksia. Yritys analysoi kaiken verkkokauppadatansa yhdessä, koska asiakkaat ostavat usein enemmän kuin yhden tuotteen eikä yrityksellä ole erillisiä liiketoimintalinjoja. Yhden mittauskokonaisuuden käyttäminen on siksi järkevää.

Datastriimit

Kussakin lähteenä toimivassa mittauskokonaisuudessa on datastriimejä sovelluksesta ja/tai verkkosivustolta, jotka tuottavat saapuvaa dataa. Datastriimi on siis yksinkertaisesti sivusto tai sovellus, joka lähettää dataa tiettyyn GA4-mittauskokonaisuuteen.

Suosittelemme seuraavaa:

 • 1 sivustodatastriimi mittauskokonaisuutta kohti
 • 1 iOS-datastriimi mittauskokonaisuutta kohti
 • 1 Android-datastriimi mittauskokonaisuutta kohti
Kukin sovellusdatastriimi voidaan linkittää vain yhteen GA4-mittauskokonaisuuteen, joten ota tämä huomioon, kun päätät, mitkä striimit linkitetään mittauskokonaisuuteen.
Datastriimit eivät vastaa Universal Analyticsin näkymiä, eikä niitä tule käyttää datan erotteluun. Tämä rajoittaa mahdollisuuksiasi yhdistää käyttäjiä datastriimeihin, koska jokainen striimi on erillinen datan lähde. Tämä voi johtaa datamäärän kasvuun, koska käyttäjien kaksoiskappaleita ei välttämättä poisteta, riippuen Google-signaalien käytöstä tai omasta kirjautumisen tilastasi tai käyttäjätunnuksestasi.

Search Consolen integrointi

Voit linkittää GA4-mittauskokonaisuuden Search Consoleen. Näin saat Google Analyticsiin monenlaista uutta dataa (esim. orgaanisen Google Haun hakulausekkeita) sekä raportointiulottuvuuksia (esim. Laskeutumissivu).

Sinun on päätettävä, mikä mittauskokonaisuus linkitetään mihinkin Search Console ‐mittauskokonaisuuteen. Jos käytät ala- ja koostemittauskokonaisuuksia, sinun on valittava, linkitetäänkö Search Console lähteenä toimivaan mittauskokonaisuuteen, alamittauskokonaisuuteen vai koostemittauskokonaisuuteen.

GA4- ja Search Console ‐mittauskokonaisuuksien linkittäminen hoituu helposti ja nopeasti GA4:n Järjestelmänvalvoja-sivulta. Huomaa, että sinun on oltava sivuston todennettu järjestelmänvalvoja Search Console ‐mittauskokonaisuudessa ja järjestelmänvalvoja Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudessa, jotta voit luoda linkin.

Raporttien valitseminen

Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksissa voit valita, mitä raportteja näet ja mitä mittareita, ulottuvuuksia ja kaavioita raporteissa on. Voit luoda kokonaisen raporttikokoelman, joka on tarkoitettu vain tietylle ryhmälle, esimerkiksi markkinointitiimille (muista kuitenkin, ettet voi rajoittaa pääsyä näihin kokoelmiin, vaan mittauskokonaisuuden kaikki käyttäjät näkevät ne). Näin voit muokata GA4:ää niin, että tärkeimmät raportit näkyvät ensimmäisenä tai niihin pääsee helposti ilman, että käyttäjän on selattava läpi raportteja, joita hän ei välttämättä tarvitse.

Esimerkki markkinointitiimin raporttikokoelmasta:

Esimerkki markkinointitiimin raporttikokoelmasta

Voit muokata kussakin kokoelmassa olevia raportteja erikseen. Esimerkiksi useimmissa taulukkoraporteissa on Kokonaistulo-mittari, joka näkyy vakiomuotoisessa raportissa. Tämä on hyvä, jos edustat verkkokauppayritystä, joka lähettää tulotietoja, ja haluat, että tiimisi voivat analysoida tätä mittaria. Jos sinulla ei kuitenkaan ole tulodataa raportoitavaksi Google Analyticsissa, sarakkeen jokaisella rivillä näkyy arvo 0,00 €. Jos tämä mittari ei ole yrityksellesi tärkeä, voit poistaa sen raporttien selkeyttämiseksi.

Tapahtumaraportti, jossa on Kokonaistulot-mittari:

Tapahtumaraportti, jossa on Kokonaistulot-mittari

Muokkauskäyttöliittymä (klikkaa poistettavan mittarin vierestä "X"):

Tapahtuman muokkauskäyttöliittymä – klikkaa poistettavan mittarin vierestä X

Ota käyttöön ja tallenna ilman Kokonaistulot-mittaria:

Tapahtuma tallennettu ilman Kokonaistulot-mittaria

Nyt raportti näyttää siistimmältä, jos yritykselläsi ei ole tulodataa Google Analyticsissa (tai et halua nähdä sitä).

Datahygienian parhaat käytännöt

Sen lisäksi, että suodatat raportteja nähdäksesi tai sulkeaksesi pois tietyn datan, on tärkeää kiinnittää huomiota datahygieniaan. Siihen kuuluu esimerkiksi sisäisen IP-osoitteen liikenteen ja ei-toivottujen viittausten poissulkeminen sekä eri verkkotunnukset huomioivan mittauksen käyttäminen.

Sisäisen IP-osoitteen liikenteen poissulkeminen

Sisäisistä IP-osoitteista tulevan liikenteen poistaminen datajoukoista voi olla tärkeää monille yrityksille, joiden sivustolla on paljon työntekijöiden liikennettä. Esimerkiksi asiakastukihenkilöt saattavat usein käyttää sivuston ohjeartikkeleita asiakkaita auttaessaan. Sulkemalla tämän liikenteen pois voit varmistaa, ettei sisäisten käyttäjien toiminta vääristä analytiikkadataa, jonka on tarkoitus kertoa sivuston ulkoisesta käytöstä. Tarvittava suodatin löytyy nyt valmiina GA4:stä:

Luo ulkoisen liikenteen sääntö -käyttöliittymä

Ei-toivottujen viittausten poissulkeminen

Toinen tärkeä datahygienian osa-alue on ei-toivotun viittausliikenteen poissulkeminen. Sen avulla voit estää tietyistä viittauslähteistä tulevan datan näkymisen tuotantodatassa niin, että tapahtuma säilytetään mutta viittaava sivu ohitetaan, jolloin liikenteen attribuutio ei muutu. Myös tämä asetus löytyy nyt valmiina GA4:stä:

Lisää ei-toivotut viittaukset -käyttöliittymä

Eri verkkotunnukset huomioivan seurannan käyttöönotto

Verkkotunnusten välisen liikenteen huomioiminen on aina ollut yleinen ongelma Google Analyticsin käyttäjille. Aiemmin verkkotunnusten välinen seuranta oli mahdollista ottaa käyttöön joko Google Tag Managerin tai TMS:n kautta tai sivuston kovakoodauksella. Se vaati lisätyötä eikä ollut kaikkien Google Analyticsin käyttäjien toteutettavissa. Seurauksena oli datahygieniaongelmia, kun datassa näkyi omista verkkotunnuksista peräisin olevia uusia istuntoja tai liian suuria istuntomääriä. Google Analytics 4:ssä tämä on helppo estää käyttöliittymästä ja parantaa näin datahygieniaa:

Lisää verkkotunnukset -käyttöliittymä

Datamuunnokset

Universal Analyticsissa datamuunnokset käsitellään osana suodatinmäärityksiä. Voit esimerkiksi pakottaa tietyn ulottuvuuden (kuten utm_campaign) kaikki arvot pieniksi kirjaimiksi. Nyt voit tehdä tämän Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksissa luomalla ja muokkaamalla tapahtumia.

Oletetaan esimerkiksi, että jokin tapahtuma on lähetetty GA4-mittauskokonaisuuteesi kahdesti mutta eri tavoin. Esimerkiksi tärkeään toimintaan liittyvä start_now-tapahtuma saatetaan lähettää sivustoltasi GA4:ään kahdella tavalla (start_now ja startNow), jos se löytyy sivustolta useista paikoista, jotka ovat eri tiimien koodaamia. Tämä on tyypillinen tilanne, joka voi vaikuttaa datan laatuun. Voit kuitenkin korjata asian muokkaamalla tapahtumia käyttöliittymästä.

Tapahtumakäyttöliittymä

Aloita klikkaamalla GA4-mittauskokonaisuuden Määritä-osiosta Muokkaa tapahtumaa.

Muokkaa tapahtumaa -painike Määritä-osiossa

Siirryt näytölle, jolla voit tehdä haluamasi muutokset. Tässä tapauksessa valitset, kumman tapahtuman haluat säilyttää, ja muokkaat toisen tapahtuman sen mukaiseksi. Alla olevassa esimerkissä kaikkien "startNow"-nimisten tapahtumien nimeksi muutetaan "start_now". Kaksi tapahtumanimeä yhdistetään siis yhdeksi nimeksi, mikä selkeyttää raportteja, sillä tapahtuma on vain yhdellä rivillä.

Muokkaa tapahtumaa -käyttöliittymä

Käyttöoikeudet ja käyttäjäroolit

Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksissa on entistä yksinkertaisemmat ja tarkemmin mietityt roolit ja rajoitukset. Vakioroolit ovat seuraavanlaiset:

 • Järjestelmänvalvoja: henkilö, jolla on tilille kaikki oikeudet
 • Muokkaajalla on datan ja asetusten täydet muokkausoikeudet, mutta hän ei voi hallinnoida käyttäjiä.
 • Analyytikko voi luoda ja muokata jaettua sisältöä sekä katsoa dataa ja määrityksiä.
 • Katsoja voi nähdä raportointidatan ja määritysasetukset.

Lisäksi GA4-mittauskokonaisuuksissa on mahdollista piilottaa hinta- ja tulodata raportointikäyttöliittymästä lisäämällä käyttäjälle dataa rajoittava rooli "Ei hintamittareita" tai "Ei tulomittareita". Tämä on hyödyllinen lisäasetus, jonka avulla voit suojata arkaluontoisen liiketoimintadatan ja sallia silti tietyille käyttäjille pääsyn sivusto- ja käyttäytymisdataan.

Huomaa tämä kustannus- ja tulorajoituksista: Mittarisuodattimet eivät toimi niiden yleisöjen kanssa, joista näkyy tulodataa. Lisäksi käyttäjät, joille on asetettu näitä rajoituksia, näkevät edelleen ostotapahtumien määrät. Jos haluat tehdä asialle jotakin, voit luoda alamittauskokonaisuuden.

Suorat roolit ja datarajoitukset -käyttöliittymä

360-tilin ominaisuudet: ala- ja koostemittauskokonaisuudet

Alamittauskokonaisuudet

Alamittauskokonaisuudet ovat uudentyyppisiä Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksia, jotka ovat käytettävissä Google Analytics 360 ‐tileillä. Niiden avulla voit luoda datan osajoukon, joka on peräisin lähteenä toimivasta mittauskokonaisuudesta. Alamittauskokonaisuudet korvaavat näkymät. Voit esimerkiksi luoda alamittauskokonaisuuden, joka sisältää osan lähteenä toimivan mittauskokonaisuuden datasta, ja myöntää tietyille käyttäjille pääsyn vain tähän alamittauskokonaisuuteen. Lisäksi alamittauskokonaisuuksissa on datahygieniaan, datan hallintaan, käyttäjien hallintaan ja ominaisuuksien hallintaan liittyviä ominaisuuksia, mikä lisää merkittävästi GA4:n hyötyjä suuyrityksille.

Alamittauskokonaisuuden voi luoda mistä tahansa lähteenä toimivasta mittauskokonaisuudesta mutta ei koostemittauskokonaisuudesta. Alamittauskokonaisuuksilla on yksi-yhteen-suhde lähteenä toimivan mittauskokonaisuuden kanssa.

Alamittauskokonaisuuksista tulee 360-asiakkaille lisämaksu. Lue lisää alta kohdasta Tietoa kustannuksista.

Datan hallinta

Yksi yleisimmistä alamittauskokonaisuuksien käyttötarkoituksista on datan hallinta eli sen määrittäminen, mitä dataa mittauskokonaisuuteen sisällytetään ja mitä siitä suljetaan pois. Alamittauskokonaisuuksien avulla voit suodattaa dataa, jotta voit luoda datajoukon tiettyä yleisöä tai käyttötapausta varten. Näin data voidaan järjestellä niin, että se on helposti tiettyjen käyttäjien saatavilla.

Universal Analyticsissa tähän käytettiin yleensä näkymiä. Käyttäjä pystyi esimerkiksi luomaan näkymän vain Pohjois-Amerikan liikenteelle tai markkinointisivuston datalle. Datajoukkojen erottelun ansiosta tiedot löytyivät helpommin ja nopeammin, vaikka samaan tulokseen olisi voinut päästä myös suodattamalla lähteenä toimivan mittauskokonaisuuden tarkemmin. GA4:ssä voit hyödyntää tällaisissa tapauksissa alamittauskokonaisuuksia käyttämällä lähteenä toimivassa mittauskokonaisuudessa tuonti- ja vientisuodattimia.

Data voidaan suodattaa alamittauskokonaisuuteen käyttämällä mitä tahansa tapahtumaa tai omaa ulottuvuutta, joka on kerätty lähteenä toimivaan mittauskokonaisuuteen.

Käyttäjien hallinta

Alamittauskokonaisuuksia voidaan käyttää myös käyttäjien hallintaan. Oletetaan esimerkiksi, että yrityksen käytäntöjen mukaan yhdellä alueella (esim. Pohjois-Amerikassa) olevat käyttäjät voivat nähdä tietyn osan aluettaan koskevasta datasta mutta toisella alueella (esim. Etelä-Amerikassa) olevilla käyttäjällä ei saa olla siihen pääsyä. Alamittauskokonaisuuksien avulla kunkin alueen data voidaan rajata omaan mittauskokonaisuuteensa niin, ettei siihen ole pääsyä alueen ulkopuolelta.

Samaa ajattelutapaa voidaan soveltaa myös liiketoimintalinjoihin, joiden data on pidettävä erillään liiketoimintatarpeiden vuoksi. Voi myös olla tarpeen erotella eri tiimeihin liittyvä data (esim. markkinointisivustoa ja tuotteen sisäistä käyttökokemusta koskeva).

Jos sinun ei tarvitse rajoittaa pääsyä dataan, vaan haluat vain ohjata osan käyttäjistä tiettyihin datajoukkoihin, raporttien muokkaukset ja raporttikokoelmat voivat olla parempi ratkaisu. Voit esimerkiksi luoda raporteista räätälöidyn kokoelman markkinointitiimille, jotta tiimin kannalta olennainen data löytyy helpommin. Nämä ominaisuudet auttavat järjestämään datan helppokäyttöiseen muotoon tietyille käyttäjille, eikä niistä tule lisämaksua.

Koostemittauskokonaisuudet

Koostemittauskokonaisuus sisältää dataa kahdesta tai useammasta mittauskokonaisuudesta. Data voi olla peräisin tavallisista mittauskokonaisuuksista ja alamittauskokonaisuuksista mutta ei muista koostemittauskokonaisuuksista. Käyttämällä koostemittauskokonaisuuksia yritys voi saada kattavamman kuvan eri tuotteista, brändeistä tai alueista, kun saman tilin useista mittauskokonaisuuksista saatava data tuodaan yhteen. GA4:n ja UA:n koostemittauskokonaisuuksia käytetään samoihin tarkoituksiin.

Koostemittauskokonaisuudet toimivat pääosin samalla tavalla kuin muut mittauskokonaisuudet. Jokaisella koostemittauskokonaisuudella on kiintiöt esimerkiksi omille ulottuvuuksille, omille mittareille ja käyttäjän ominaisuuksille. Kaikki asetukset valitaan ja niitä muutetaan koostemittauskokonaisuudesta (asetukset eivät periydy lähteenä toimivista mittauskokonaisuuksista), ja ne perustuvat vain koostemittauskokonaisuuden ja sen käyttäjien tarpeisiin.

Koostemittauskokonaisuuksista tulee 360-asiakkaille lisämaksu. Lue lisää alta kohdasta Tietoa kustannuksista.

Tietoa kustannuksista

Jokainen ala- tai koostemittauskokonaisuuteen lähetetty tapahtuma käsitellään uudelleen, mistä aiheutuu 360-tilille lisämaksu. Kustakin lisäosumasta veloitetaan puolet alkuperäisestä osumasta. Jokainen ala- tai koostemittauskokonaisuuden osuma maksaa siis 0,5 tapahtumaosuman verran.

Jos haluat saada paremman käsityksen siitä, miten asetukset voivat vaikuttaa laskutukseen, voit käyttää uutta, Google Analyticsin sertifioiduille kumppaneille tarkoitettua laskun esikatseluominaisuutta. Sen avulla voit myös auttaa asiakkaitasi ymmärtämään mahdollisia GA4 360 ‑kuluja.

Esimerkkejä ala- ja koostemittauskokonaisuuksista

Palataan seuraavaksi joihinkin oppaan alussa olleisiin esimerkkeihin ja katsotaan niihin liittyviä asetuksia.

Suuryritys, jolla on useita toisiaan täydentäviä liiketoimintoja

 • Suuryritys B: 1 tili
  • Tuoteryhmä D (kotivakuutus): 1 mittauskokonaisuus
  • Tuoteryhmä E (autovakuutus): sama mittauskokonaisuus kuin D:llä
  • Tuoteryhmä F (henkivakuutus): sama mittauskokonaisuus kuin D:llä ja E:llä

Tässä tapauksessa suuryrityksellä on yksi tili ja yksi lähteenä toimiva mittauskokonaisuus. Vaikka eri liiketoimintalinjoilla voi olla tarve analysoida dataa erikseen, tuotteet ovat toisiaan täydentäviä, ja usein on tarpeen analysoida useita tuotteita yhdessä. Niinpä yritys on päättänyt lähettää kaikki tuotetiedot samaan lähteenä toimivaan mittauskokonaisuuteen. Tiettyjen tuotetiimien on kuitenkin voitava analysoida dataansa erikseen. Koko mittauskokonaisuuden suuren liikennemäärän vuoksi yritys on luonut alamittauskokonaisuuden kullekin liiketoimintalinjalle.

Kaavio, jossa on lähteenä toimivan mittauskokonaisuuden kolme aliomaisuutta

 

Emoyhtiö, jolla on useita brändejä

 • Emoyhtiö: 1 tili
  • Brändi X (autot): 1 mittauskokonaisuus
  • Brändi Y (kotitaloustuotteet): 1 mittauskokonaisuus
  • Brändi Z (kuluttajaelektroniikka): 1 mittauskokonaisuus

Tässä tapauksessa emoyhtiöllä on yksi tili ja kolme lähteenä toimivaa mittauskokonaisuutta, yksi kutakin brändiä kohden. Kukin yksittäinen brändi toimii erikseen, ja sen data on analysoitava erikseen, jotta kullakin brändillä on oma lähteenä toimiva mittauskokonaisuutensa. Emoyhtiö haluaa kuitenkin nähdä kaikki brändit koottuna yhteen mittauskokonaisuuteen, jotta se voi saada hyvän käsityksen esimerkiksi käyttäjien kokonaismäärästä ja kokonaistuloista. Yhtiö luo siksi koostemittauskokonaisuuden, jonka lähteinä toimivat kaikki kolme brändimittauskokonaisuutta. Näin käytettävissä on tarvittava kokonaisnäkymä, mutta brändien data pysyy erillään.

Kaavio emoyhtiöstä, jolla on kolme brändiä

 

Katsotaanpa tätä esimerkkiä tarkemmin. Tällä emoyhtiöllä on kanta-asiakasohjelma, joka kattaa kaikki yksittäiset brändit. Kun käyttäjä on mukana kanta-asiakasohjelmassa, hänellä on yksilöllinen palkintotunnus, joka voidaan liittää häneen käyttäjän ominaisuutena ja/tai parametrina jokaisessa tapahtumassa.

Palkintotiimi toimii emoyhtiötasolla ja haluaa nähdä samassa mittauskokonaisuudessa kaiken kanta-asiakasohjelman osallistujiin liittyvän datan, joka kattaa kaikki brändit. Tämä onnistuu yhdistämällä ala- ja koostemittauskokonaisuuksia niin, että palkintotiimillä on käytettävissä oma datajoukkonsa. Kukin lähteenä toimiva mittauskokonaisuus tuottaa alamittauskokonaisuuden, jossa on dataa vain palkinto-ohjelman osallistujista. Näiden kolmen alamittauskokonaisuuden data siirretään koostemittauskokonaisuuteen palkintodatan luomista varten.

Kaavio, jossa näkyy kaksi koostemittauskokonaisuutta

 

Maailmanlaajuinen yritys, joka on jaoteltu alueisiin ja alialueisiin

Tässä tapauksessa maailmanlaajuisella yritystilillä on kolme alueellista koostealamittauskokonaisuutta, joista kullakin on kaksi lähteenä toimivaa alamittauskokonaisuutta. 

Kaavio, jossa näkyy maailmanlaajuinen koostemittauskokonaisuus ja kolme alueellista koostemittauskokonaisuutta

Linkittäminen: Google Ads, SA360 ja DV360

Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksiin on tehty muutamia Google Adsin linkittämistä koskevia parannuksia, mutta perusasiat eivät ole muuttuneet. Voit linkittää Google Ads ‐tilisi GA4-mittauskokonaisuuteesi, jos haluat jakaa yleisöjä ja sivustotilastoja Google Adsille ja hyödyntää Google Adsin raportointidataa GA4-mittauskokonaisuudessa. Google Ads ‐tilin linkittäminen tehdään Google Analytics ‐mittauskokonaisuuden tasolla. Voit linkittää lähteenä toimivan mittauskokonaisuuden, alamittauskokonaisuuden tai koostemittauskokonaisuuden.

Tärkeä muutos siirryttäessä Universal Analyticsista Google Analytics 4:ään: Universal Analyticsissa sinun on valittava jokainen Google Ads ‑tili, jolle haluat viedä yleisön. Enimmäismäärä on 10. GA4-mittauskokonaisuuksissa yleisö jaetaan kaikille linkitetyille tileille. Muutos helpottaa jakamista, mutta se myös tarkoittaa sitä, että sinun on jaettava kaikki yleisöt tai ei yhtään yleisöä. Pidä tämä mielessä, kun luot Google Analytics 4 ‐yleisöjä.

Kun linkität GA4-mittauskokonaisuuden ja Google Ads ‐tilin toisiinsa, voit nähdä Google Adsissa sivustotilastoja. Käyttäytymisdata siirretään Google Analyticsista suoraan Google Adsin käyttöliittymään. Vaikka voit luoda linkin minkätyyppiseen mittauskokonaisuuteen tahansa, suosittelemme, että linkität vain joko lähteenä toimivan mittauskokonaisuuden tai alamittauskokonaisuuden (et molempia). Näin dataa ei lasketa kahteen kertaan.

Yleisöjä voidaan jakaa Google Adsille kaikentyyppisistä GA4-mittauskokonaisuuksista (niin tavallisista kuin ala- tai koostemittauskokonaisuuksista). Muista kuitenkin, että ala- ja koostemittauskokonaisuuden yleisödata eroaa lähteenä toimivan (tavallisen) mittauskokonaisuuden yleisödatasta suodatuksen tai useiden datajoukkojen vuoksi. Tämä on tärkeää ottaa huomioon, kun käytät Google Adsissa yleisökohdistusta.

Vastaavasti konversiot määräytyvät linkitetyn mittauskokonaisuustyypin mukaan. Samaa konversiotyyppiä ei kannata tuoda lähteenä toimivasta mittauskokonaisuudesta, alamittauskokonaisuudesta ja koostemittauskokonaisuudesta, joten paras vaihtoehto on linkittää lähteenä toimiva Analytics-mittauskokonaisuus Google Adsiin ja siirtää konversiot vain siitä. Poikkeuksena voi olla tilanne, jossa sinulla on aluekohtaisia Google Ads ‐tilejä, jotka kannattaa ehkä linkittää alamittauskokonaisuuden tasolla.

Data tuodaan Google Adsista Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuteen kyselyn aikana. Tämä takaa, että data on aina mahdollisimman ajantasaista, ja estää päällekkäisyydet ja koonnit ala- ja koostemittauskokonaisuuksien välillä.

Search Ads 360

Alkuvaiheessa SA360-integrointi tukee datan periytymistä lähteenä toimivasta mittauskokonaisuudesta ala- tai koostemittauskokonaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että jos linkitys on tehty lähteenä toimivaan mittauskokonaisuuteen, ala- tai koostemittauskokonaisuus saa dataa SA360:stä, mutta linkkiä ei voi luoda eikä muuttaa ala- tai koostemittauskokonaisuudessa.

Tärkeä muutos siirryttäessä Universal Analyticsista Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksiin: Universal Analyticsissa sinun on valittava jokainen tili, jolle haluat viedä yleisön. Enimmäismäärä on 10. Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksissa yleisö jaetaan kaikille linkitetyille tileille. Muutos helpottaa jakamista, mutta se myös tarkoittaa, että sinun on jaettava kaikki yleisöt tai ei yhtään yleisöä. Pidä tämä mielessä, kun luot Google Analytics 4 ‐yleisöjä.

Display & Video 360

Alkuvaiheessa DV360-integrointi tukee datan periytymistä lähteenä toimivasta mittauskokonaisuudesta ala- tai koostemittauskokonaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että jos linkitys on tehty lähteenä toimivaan mittauskokonaisuuteen, ala- tai koostemittauskokonaisuus saa dataa DV360:stä, mutta linkkiä ei voi luoda eikä muuttaa ala- tai koostemittauskokonaisuudessa.

Tärkeä muutos siirryttäessä Universal Analyticsista Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksiin: Universal Analyticsissa sinun on valittava jokainen tili, jolle haluat viedä yleisön. Enimmäismäärä on 10. Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuksissa yleisö jaetaan kaikille linkitetyille tileille. Muutos helpottaa jakamista, mutta se myös tarkoittaa, että sinun on jaettava kaikki yleisöt tai ei yhtään yleisöä. Pidä tämä mielessä, kun luot Google Analytics 4 ‐yleisöjä.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko