[GA4] Структуриране на профила Ви в Google Анализ

Структурирайте собственостите си в Google Анализ 4 така, че да отговарят на нуждите на бизнеса Ви
Съдържание:

Въведение

Ако използвате Universal Analytics, вече сте запознати с концепцията за изгледи на собственост. В Universal Analytics използвате изгледи на собственост, за да създавате отделни колекции от данни, като например разделения по географско местоположение, бизнес линия и др. В GA4 можете да постигнете този тип разделяне на данни по различни начини. Детайлността на разделяне на данните и начина, по който контролирате достъпа до тях, зависят от нуждите Ви и дали използвате стандартната версия на Google Анализ или Google Анализ 360.

Независимо дали имате малък бизнес с един уебсайт, или голямо предприятие с няколко марки и хиляди продукти, най-добрите практики за настройване в GA4 ще Ви осигурят успех в бъдеще.

Ако искате да научите повече за собственостите в Google Анализ 4, тези статии и видеоклипове може да са Ви от полза:

Основни понятия и определения

 • Профил: съвкупност от собствености, чиито данни се притежават от едно юридическо лице и се уреждат от конкретни общи условия (ОУ) за всеки регион.
  Важно ли е данните от всеки регион да са притежание на отделно юридическо лице, намиращо се в него?
  • Да: създайте няколко профила, по един за всеки регион.
  • Не: създайте един профил в региона, в който се намира централният офис на фирмата Ви.
 • Собственост: намира се в рамките на профил и представлява данни за една база от потребители. Ако данните обикновено се анализират заедно (продуктова линия, марка, приложение), те трябва да бъдат в една собственост (което може да действа като изходна собственост, ако имате Google Анализ 360.)
  Свързани ли са данните, които събирате, с една логически определена потребителска база? Когато свързвате Анализ с други продукти, искате ли да споделяте целия този обем от данни с всеки продукт?
  • Да: създайте една собственост.
  • Не: създайте отделна собственост за всяка логически определена потребителска база.
 • Поток от данни: намира се в собственост и представлява източникът на данни от приложение или уебсайт. Най-добрата практика е да използвате максимум 3 потока от данни на собственост: 1 поток от данни от мрежата, за да измервате пътя на потребителите в мрежата, и по 1 поток от данни от приложението за iOS и за Android.
  • Поток от данни от приложения: можете да имате по един поток от данни за всяка комбинация от име на пакет на приложението и платформа.
  • Поток от данни от мрежата: в повечето случаи трябва да използвате един поток от данни от мрежата, за да измервате пътя на потребителите в мрежата. За да се осигури еднородност при отчитането на потребители и сесии за пътищата в мрежата, които обхващат домейни, използвайте един поток от данни от мрежата в комбинация с измерване в различни домейни.

Примерни структури на профили и собствености

Следните най-добри практики и препоръки са предназначени да обхванат широк кръг от потребители и случаи на употреба. Може да има случаи, в които тези указания не са приложими или трябва да бъдат адаптирани към конкретните обстоятелства.

По принцип е добре да настроите структурата си с един профил на дружество и една собственост на марка или фирмено подразделение (ако приемем, че марките и подразделенията Ви са уникални/самостоятелни юридически лица с отделни заинтересовани страни/аналитични групи).

Пример 1

 • Дружество майка A: 1 профил 
  • Марка X (автомобили): 1 собственост
  • Марка Y (стоки за бита): 1 собственост
  • Марка Z (потребителска електроника): 1 собственост

В този случай дружеството майка има един профил и три отделни собствености, всяка от които съдържа данни, свързани само със съответната марка/бизнес.

Пример 2

 • Предприятие B: 1 профил
  • Продуктова линия D (жилищно застраховане): 1 собственост
  • Продуктова линия E (автомобилно застраховане): същата собственост като D
  • Продуктова линия F (животозастраховане): същата собственост като D и E

В този случай предприятието е избрало всички бизнес линии да изпращат данните си в една собственост. То може да има клиенти, които редовно използват няколко продукта или в различните бизнес линии често да използват кампании с по-скъпи или допълнителни продукти, затова е логично да преглеждат всички тези данни заедно. Тази собственост може да служи като изходна собственост за подсобствености за отделен анализ на продуктови линии (вижте по-долу).  

Пример 3

 • Малък бизнес C (напр. магазина за готова храна на Иван): 1 профил
  • Всички продукти (месни деликатеси, сандвичи, напитки и т.н.): 1 собственост

В този пример магазинът за готова храна на Иван е малък бизнес, който няма нужда от няколко собствености. Магазинът анализира всички данни за онлайн поръчките си за доставка заедно, тъй като клиентите често купуват повече от един продукт и магазинът няма различни бизнес линии. Нужна е само една собственост за всичките им данни.

Потоци от данни

Всяка изходна собственост съдържа потоци от данни от приложение и/или уебсайт, които предоставят входящи данни. Поради това потокът от данни представлява уебсайт или приложение, което изпраща данни към конкретна собственост в GA4. Всеки поток от данни от мрежата има отделен ID на измерването, а всеки поток от данни от приложение има собствени инструкции за настройване на SDK.

Препоръчваме:

 • 1 поток от данни от мрежата на собственост
 • 1 поток от данни от iOS на собственост
 • 1 поток от данни за Android на собственост
Всеки поток от данни от приложение може да бъде свързан само с една собственост в GA4. Вземете това предвид, когато решавате кои потоци да свържете към собственост.
Потоците от данни не са еквивалент на изгледите на собственост в Universal Analytics и не трябва да се използват за разделяне на данни. Това ограничава възможността за свързване на потребителите в различни потоци от данни, тъй като всеки поток е отделен източник на данни за колекцията. Това може да доведе до завишаване на данните, тъй като дублираните потребители може да не бъдат изтрити, в зависимост от използването на сигнали от Google от Ваша страна и от състоянието на влизане в профила/User-ID.

Интегриране със Search Console

Можете да свържете собственост в GA4 със Search Console. Така ще получавате нови разширени данни в Google Анализ, като заявки от органично търсене с Google, и величини за отчитане, като „Целева страница“.

Трябва да решите с коя собственост да свържете собствеността в Search Console. Ако използвате подсобствености и сборни собствености, трябва да изберете дали да свържете изходната собственост, подсобствеността или сборната собственост.

Настройването на връзката между собствеността Ви в GA4 и тази в Search Console е бърз и лесен процес, който може да се извърши в страницата за администриране на GA4. Имайте предвид, че трябва да бъдете потвърден администратор на обект в собствеността в Search Console и да имате ролята на администратор за собствеността в Google Анализ 4, за да настроите връзката.

Персонализиране на отчети

Собственостите в Google Анализ 4 Ви дават пълен контрол над това, какви отчети да се показват, показателите и величините, включени в тези отчети, и графиките в отчетите Ви. Можете да създадете цяла колекция от отчети, подходяща само за определена група, например маркетинговия екип (но обърнете внимание, че не можете да ограничите достъпа до тези колекции; всички потребители на собствеността ще могат да ги виждат). Това дава възможност да персонализирате GA4 така, че първо да виждате най-уместните отчети или достъпът до тях да е най-лесен, без да е необходимо да прелиствате отчетите, които може да не са Ви нужни.

Примерна колекция от отчети за маркетингов екип:

Примерна колекция от отчети за маркетингов екип

Можете да персонализирате конкретните отчети във всяка колекция. Например повечето отчети в таблицата имат показател за общи приходи, който се показва в стандартната конфигурация на отчетите. Това е чудесно, ако сте фирма за електронна търговия, която изпраща данни за приходите, и искате екипите Ви да могат да ги анализират. Ако обаче нямате данни за приходите, които да отчитате в Google Анализ, за всеки ред в тази графа ще се показва стойност от 0,00 лв. Ако това не е подходящ показател за бизнеса Ви, можете да го премахнете, за да оптимизирате отчетите си.

Отчет за събитията с показател за общи приходи:

Отчет за събитията с показателя за общи приходи

Интерфейс за редактиране (кликнете върху „X“ до показателя, за да премахнете):

Интерфейс за редактиране на събития – кликнете върху X до показателя, който искате да премахнете

Прилагане и запазване без показателя за общи приходи:

Събитието е запазено без показателя за общи приходи

Този отчет е много по-прегледен за бизнеси, която нямат (или не искат да показват) данни за приходите в Google Анализ.

Чистота на данните

Освен филтриране на отчетите, така че да включват или изключват определени данни, обърнете особено внимание на чистотата на данните. Това включва правилно настройване на изключването на вътрешния трафик по IP адрес и нежелани препратки, както и осигуряването на измерване в различни домейни.

Изключване на вътрешния трафик по IP адрес

Премахването на вътрешния трафик по IP адрес от наборите от данни може да бъде важна стъпка от настройването за много бизнеси, на чиито сайтове има голям трафик от служители, например от екипа за техническа поддръжка, който често прави препратки към статии от помощния център в уебсайта на дружеството, докато работи с клиент. Това гарантира, че служителите на дружеството (вътрешни потребители) не влияят на данните в Анализ, които трябва да се вземат под внимание за отчитане на случаите на употреба на външни клиенти. Сега този филтър е предварително зададен в GA4:

Интерфейс за създаване на правило за вътрешен трафик

Премахване на нежелани препратки

Друг аспект на чистотата на данните се отнася за изключване на нежелания трафик от препратки. Това Ви дава възможност да изключвате от данните за продуктите си данни от определени източници на препратки, като запазвате събитието, но пренебрегвате препратката, така че приписването да остане непроменено. И отново, това вече е предварително зададена конфигурация в GA4:

Интерфейс за списък с нежелани препратки

Настройване на кръстосано проследяване на домейни

И накрая, често срещан проблем за потребителите на Google Анализ винаги е бил справянето с трафика от различни домейни. Преди се налагаше да настроите кръстосано проследяване на домейни чрез Мениджър на маркери на Google или TMS, или чрез твърдо кодирано съдържание на сайта си. За това бяха необходими допълнителни усилия, които невинаги бяха постижими за потребителите на Google Анализ, и поради това често водеха до проблеми с чистотата на данните, показването на нов или завишен брой сесии и препратки от собствените Ви домейни. Google Анализ 4 улеснява настройването в потребителския интерфейс, за да помогне за по-добрата чистота на данните Ви:

Конфигуриране на интерфейса на домейните

Трансформиране на данни

В Universal Analytics трансформирането на данните се обработва като част от конфигурацията на филтъра. Например, принудително изписване с малка буква на всички стойности на определена величина, като например „utm_campaign“. Това вече може да се извърши чрез създаването и промяната на събития в собствености в Google Анализ 4.

Да предположим например, че откриете, че определено събитие е било изпратено към собствеността Ви в GA4 два пъти, но по два различни начина. Може би събитието „start_now“, което води до ключово действие на уебсайта Ви, се изпраща до GA4 по няколко начина („start_now“ и „startNow“), защото се показва на няколко различни места в уебсайта Ви, създадени от различни екипи, които случайно са програмирали имената на събитията по различен начин. Това се среща често и може да повлияе на качеството на данните Ви, но вече можете да го коригирате чрез създаване и промяна на събития в потребителския интерфейс.

Интерфейс за събития

За да отстраните проблема, кликнете върху Промяна на събитието в секцията „Конфигуриране“ на собствеността в GA4.

Бутон за промяна на събития в секцията за конфигуриране

Ще се отвори този екран, където можете да посочите промените, които искате да направите. В този случай ще изберете кое събитие искате да запазите и ще промените другото събитие в съответствие с това. Примерът по-долу показва, че всяко събитие с име „startNow“ ще бъде променено, така че новото име на събитието да бъде „start_now“. По този начин ще обедините тези две имена в едно. Отчетите Ви ще изглеждат много по-прегледни само с един ред за това събитие.

Интерфейс за промяна на събития

Потребителски разрешения и роли на потребителите

Собственостите в Google Анализ 4 предлагат оптимизирани и по-интелигентни функции за ролите и ограниченията. Стандартните роли вече включват следното:

 • Администратор: потребител с пълен контрол над профила.
 • Редактор: потребител с пълен достъп за редактиране на данни и настройки, но без право за управление на потребители.
 • Анализатор: потребител, който може да създава и редактира споделени активи в допълнение към преглеждането на данните и конфигурациите.
 • Обикновен потребител: потребител, който може да вижда отчетните данни и настройките за конфигуриране.

Освен това собственостите в GA4 добавят възможност за скриване на данни за разходите и приходите в интерфейса за отчитане въз основа на зададена роля за ограничението за данните на „Без показатели за разходите“ или „Без показатели за приходите“. Това е полезно допълнение към потребителските разрешения, което помага за защита на чувствителните бизнес данни, като в същото време позволява достъп до данни за сайта и поведението на определени аудитории.

Забележка за ограниченията на разходите и приходите: филтрите за показатели няма да работят за аудитория, която показва данни за приходите. Освен това потребителите с такива ограничения пак ще могат да виждат броя на събитията, свързани с покупки. Така че ако се притеснявате за видимостта на данните за броя на събитията с покупка, за този случай на употреба ще трябва да обмислите използването на подсобственост.

Интерфейс за преките роли и ограниченията за данните

Функции, специфични за 360: подсобствености и сборни собствености

Подсобствености

Подсобственостите са нов вид собственост в Google Анализ 4, които са налице за профили в Google Анализ 360. Те дават възможност да създадете подмножество от данните в дадена изходна собственост. Подсобственостите заменят необходимостта от изгледи на собственост. Можете например да създадете подсобственост, която има поднабор от данни в изходната Ви собственост и да дадете на определени потребители достъп само до нея. Освен това подсобственостите предоставят възможности във връзка с чистотата на данните и управлението на данни, потребители и функции, което значително увеличава ползата от използването на GA4 за по-големи бизнеси и предприятия.

Можете да създадете подсобственост от всяка изходна собственост, но не можете да създадете такава от сборна собственост. За всяка подсобственост има един ред в изходната собственост.

В подсобственостите се начисляват допълнителни разходи за клиентите на 360. За повече информация вижте Съображения за разходите по-долу.

Управление на данните

Един от най-честите случаи на употреба на подсобствености е управлението на данни, т.е. контролирането на това, кои данни да бъдат включени или изключени от дадена собственост. Подсобственостите дават възможност да филтрирате данните, за да създадете набора от данни, необходим за конкретна аудитория или случай на употреба. Това дава възможност за по-добро организиране на данните и улесняване на достъпа до определени аудитории.

Това беше често срещано използване на изгледите на собственост в Universal Analytics, например за създаването на изглед само за трафика в Европа или само за маркетинговите данни за уебсайта. Разделянето на тези набори от данни дава възможност за по-бърз и лесен достъп на всяка група до информацията, макар същото да може да се постигне и с малко повече филтриране в изходната собственост. Подсобственостите дават възможност да постигнете това с помощта на импортиране и експортиране на филтри от изходна собственост към подсобственост за тези типове случаи на употреба.

Данните могат да бъдат филтрирани в подсобственост с помощта на всяко събитие или персонализирана величина, събрана в изходната собственост.

Управление на потребителите

Друг случай на употреба на подсобственостите е с цел управление на потребителите. Пример за това е, ако дружеството има строги правила, според които един регион (например Европа) може да вижда определен поднабор от данни, свързани с региона му, но друг (например Азия) не трябва да има достъп до тези данни. С помощта на подсобственостите можете да ограничите данните за всеки регион в самата собственост, така че да няма достъп до тях извън съответния регион.

Този ред от действия аналогично се прилага за бизнес линии, които трябва да съхраняват данните си отделно за собствените си оперативни нужди, или да разделят данните между маркетинговия сайт и практическата работа в продукта, ако поради определени причини дружеството Ви държи даден екип да не вижда данните на друг екип.

Ако не се налага да ограничавате достъпа до данни, а искате само да насочите определен набор от потребители към определени набори от данни, персонализирането на отчети и колекциите от отчети може да са по-добро решение. Можете например да създадете колекция от отчети, специално пригодени за маркетинговия екип, за да може той по-лесно да навигира до подходящите за него данни. Тези функции помагат за организирането на данните в лесен за използване формат за конкретни аудитории и без допълнителни разходи.

Сборни собствености

Сборната собственост съдържа данни от две или повече собствености. Този вид собственост може да включва данни от обикновени собствености и подсобствености, но не и от други сборни собствености. Те предоставят по-широк поглед върху бизнеса за различните продукти, марки или региони, като комбинират данни от няколко собствености в един и същ профил. Сборните собствености в GA4 и UA поддържат подобни случаи на употреба.

Сборните собствености функционират по същия начин както всяка друга собственост. Всяка сборна собственост има собствена квота за персонализирани величини, персонализирани показатели, характеристики на потребителите и др. Всички настройки се контролират от сборната собственост (сборните собствености не наследяват настройките от изходните си собствености) и са специфични за нуждите на сборната собственост и базата ѝ от потребители.

В сборните собствености се начисляват допълнителни разходи за клиентите на 360. За повече информация вижте Съображения за разходите по-долу.

Съображения за разходите

Всяко събитие, което се изпраща до подсобственост или сборна собственост, се обработва отново, което води до допълнителни разходи за профила в 360. Всяко допълнително посещение при събитие се таксува с половин ставка от първоначалното посещение. С други думи, всяко посещение в подсобственост или сборна собственост струва половината от стойността на посещението.

За да получите по-добра представа за това как настройката може да се отрази върху таксуването, можете да използвате нова функция, наречена „Визуализация на таксуването“, която е налице за сертифицираните партньори на Google Анализ, за да помага на клиентите да разберат по-добре потенциалните разходи в GA4 360.

Примери за подсобствености и сборни собствености

Ако си припомним някои от примерите от началото на това ръководство, можем да видим как изглеждат тези сценарии от гледна точка на настройването.

Предприятие с няколко допълнителни бизнес линии

 • Предприятие B: 1 профил
  • Продуктова линия D (жилищно застраховане): 1 собственост
  • Продуктова линия E (автомобилно застраховане): същата собственост като D
  • Продуктова линия F (животозастраховане): същата собственост като D и E

В този случай предприятието има 1 профил с 1 изходна собственост. Макар че има различни бизнес линии, за които може да е необходим поотделен анализ на данните, продуктите се допълват и често няколко продукта трябва да се анализират заедно, затова предприятието е решило да изпраща всички данни за продуктите в една и съща изходна собственост. Конкретните продуктови екипи обаче трябва да могат да анализират данните си поотделно. Поради големия обем трафик в общата собственост те са избрали да създадат подсобствености за всяка бизнес линия.

Диаграма на изходна собственост с 3 подсобствености

 

Дружество майка с няколко марки

 • Дружество майка: 1 профил
  • Марка X (автомобили): 1 собственост
  • Марка Y (стоки за бита): 1 собственост
  • Марка Z (потребителска електроника): 1 собственост

В този случай дружеството майка има 1 профил с 3 изходни собствености, по една за всяка марка. Всяка отделна марка функционира отделно и трябва да анализира данните си поотделно, затова за всяка марка има отделна изходна собственост. Дружеството майка обаче иска да вижда всички свои марки, събрани в една собственост, така че да може да разбира по-добре общия брой потребители, общите приходи и т.н. В този случай дружеството майка ще създаде сборна собственост с всичките 3 собствености за марки като източници за сборната собственост. Това дава необходимата цялостна представа, като същевременно дава възможност марките да останат независими една от друга.

Диаграма на дружество майка с 3 марки

 

Да разширим този пример. Това дружество майка има поощрителна програма за лоялност, която включва всички отделни марки на дружеството. Когато даден потребител участва в програмата, той получава уникален идентификатор за поощрение, който можем да свържем с потребителя като характеристика на потребителя и/или като параметър на всяко събитие.

Екипът по поощренията работи на ниво дружество майка и трябва да вижда данните за участниците в програмата за лоялност за всички марки заедно в една и съща собственост. Можем да постигнем това, като използваме комбинация от подсобствености и сборни собствености, така че екипът да има собствен набор от данни, с който да работи. Всяка изходна собственост създава подсобственост с данни само за участниците в поощрителната програма, след което и трите подсобствености ще бъдат прехвърлени към сборна собственост за данните за поощрителната програма.

Диаграма, показваща 2 сборни собствености

 

Глобална компания с региони и подрегиони

В този случай глобалният корпоративен профил има 3 регионални сборни подсобствености с по 2 изходни подсобствености всяка. 

Диаграма, показваща глобална сборна собственост с 3 регионални сборни собствености

Свързване: Google Ads, SA360 и DV360

В собственостите в Google Анализ 4 има някои подобрения в свързването с Google Ads, но принципът си остава същият. Можете да свържете профила си в Google Ads със собствеността си в Google Анализ 4, за да споделяте аудитории и статистически данни за сайтовете с Google Ads и да се възползвате от отчетните данни от Google Ads в собствеността си в GA4. Свързването с профил в Google Ads става на ниво собственост в Google Анализ. Можете да свържете изходна собственост, подсобственост или сборна собственост.

Важна промяна в Universal Analytics и Google Анализ 4, която да имате предвид: в Universal Analytics трябва да изберете всеки профил в Google Ads, в който да експортирате аудитория, максимум 10. В собственостите в GA4 споделяте отделна аудитория с всички свързани профили. С тази промяна споделянето става много по-лесно, но трябва да споделяте всички аудитории или нито една, така че имайте това предвид, когато създавате аудиториите си в Google Анализ 4.

Когато свържете собствеността си в GA4 с тази в Google Ads, можете да виждате статистически данни за сайта в Google Ads. С тази функция експортирате данни за поведението при ангажиране от Google Анализ директно в потребителския интерфейс на Google Ads. Въпреки че можете да настроите връзка към всеки тип собственост, препоръчваме да свързвате само изходната собственост или подсобствеността (но не и двете): по този начин ще избегнете двойното отчитане, което би било налице, ако създадете връзка едновременно с изходната собственост и подсобствеността.

Аудиториите могат да бъдат споделяни от всеки тип собственост в GA4 (напр. обикновени собствености, подсобствености или сборни собствености) с Google Ads, но имайте предвид, че аудитория от подсобственост или сборна собственост ще има различни данни от изходната (обикновена) собственост заради филтрирането или наличието на няколко набора от данни. Това е важно, когато използвате насочването по аудитория в Google Ads.

По същия начин реализациите зависят от типа на свързаната собственост. Не бихте искали да импортирате един и същ тип реализация от изходна собственост, подсобственост и сборна собственост, затова най-добрата практика е да свържете изходната собственост в Google Анализ и да експортирате реализации само от изходната собственост. Изключение може да бъде, ако имате профили в Ads, които са специфични за конкретен регион. Тогава може да се наложи да създадете връзка на ниво подсобственост.

Данните, импортирани от Google Ads в собственост в Google Анализ 4, са актуални към момента на заявката. Така винаги сте в течение на най-актуалните данни и не се допуска дублиране или обобщаване в различните подсобствености и сборни собствености.

Search Ads 360

При първоначалното си стартиране интегрирането на SA360 ще поддържа наследени данни от изходната собственост към подсобственост или сборна собственост. Това означава, че ако връзката е установена в изходната собственост, подсобствеността или сборната собственост ще получава данни от SA360, но подсобствеността или сборната собственост не може да контролира или настройва самата връзка.

Важна промяна в собственостите в Universal Analytics и Google Анализ 4, която да имате предвид: в Universal Analytics трябва да изберете всеки профил, в който да експортирате аудитория, максимум 10. В собственостите в Google Анализ 4 ще споделяте отделна аудитория с всички свързани профили. С тази промяна споделянето става много по-лесно, но трябва да споделяте всички аудитории или нито една. Имайте това предвид, когато създавате аудиториите си в Google Анализ 4.

Display & Video 360

При първоначалното си стартиране интегрирането на DV360 поддържа наследени данни от изходната собственост към подсобственост или сборна собственост. Това означава, че ако връзката е установена в изходната собственост, подсобствеността или сборната собственост ще получава данни от DV360, но подсобствеността или сборната собственост не може да контролира или настройва самата връзка.

Важна промяна в собственостите в Universal Analytics и Google Анализ 4, която да имате предвид: в Universal Analytics трябва да изберете всеки профил, в който да експортирате аудитория, максимум 10. В собственостите в Google Анализ 4 споделяте отделна аудитория с всички свързани профили. С тази промяна споделянето става много по-лесно, но трябва да споделяте всички аудитории или нито една. Имайте това предвид, когато създавате аудиториите си в Google Анализ 4.

Допълнителни примери

Търговец на дребно, продаващ продукти посредством електронна търговия чрез уебсайт и приложение в различни географски региони

 

Това е основна корпорация, която работи в няколко географски региона и всеки регион има отделно юридическо лице. Всеки регион има собствен уебсайт, маркетингов екип и профил в Google Ads. Корпорацията има и приложение (което се предлага за iOS и Android).

Изисквания, свързани с бизнеса

Структурата на профила трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Основната корпорация трябва да има глобален поглед върху данните от всички търговски дружества.
 • Не е необходимо всяко юридическо лице да е законен притежател на данните си.
 • Всяко юридическо лице трябва да разбира откъде преминава пътят на потребителя в уебсайта и приложението.
 • Всяко юридическо лице има нужда да отделя данните си.
 • Маркетинговият екип за всяко юридическо лице използва връзката Google Ads – Google Анализ, за да създава и споделя аудитории, и използва аудиториите за офериране в Google Ads.

Структура на профила

Приложени принципи (стандартен профил)
 • Профил: един профил. Данните са собственост на едно юридическо лице.
 • Собственост: една собственост за една логическа потребителска база.
 • Потоци от данни: един поток от данни за уебсайта. По един поток от данни за всяка версия на приложението.
Приложени принципи (профил в 360)
 • Профил: един профил. Данните са собственост на едно юридическо лице.
 • Собственост: една собственост за една логическа потребителска база.
 • Подсобствености: една подсобственост за всяко юридическо лице, което трябва да получи частични данни.
 • Потоци от данни: един поток от данни за уебсайта. По един поток от данни за всяка версия на приложението.
Структура Обосновка

Един профил в Анализ.

Ако има съществуващ профил в Google Анализ, не е необходимо да се създава нов.

Основната корпорация е законен собственик на данните за всички юридически лица.

Една собственост в Google Анализ 4.

Наличието на една собственост с потоци от данни за всеки уебсайт и всяко внедряване на приложението дава възможност всички данни да бъдат налице за включване в същите отчети. Можете да комбинирате данни за сайтовете и приложенията според необходимостта, за да разберете как потребителите се движат между тях. Основната корпорация има обединен изглед върху всички данни и може да сравнява данните между различните търговски дружества.

Подсобственост за всеки регионален екип (360)

Всяко регионално юридическо лице има своя подсобственост с включените данни. Основната корпорация има обединен изглед върху всички данни в изходната собственост и може да сравнява данните между различните юридически лица.

Един поток от данни, обединяващ всички уебсайтове на регионални юридически лица.

Използване на един поток от данни от мрежата за няколко домейна.

Един проект във Firebase за внедряванията на приложението за Android и iOS. Проектът във Firebase е свързан със собствеността в Google Анализ 4.

По един поток от данни за версиите на приложението за iOS и Android (т.е. два потока от данни).

Отделният поток от данни за всяко внедряване на приложение прави възможно изолирането на данните за iOS спрямо тези за Android.

 

Всеки профил в Google Ads е свързан със собствеността (стандартен профил).

Когато всеки профил в Google Ads е свързан с единствената собственост, аудиториите от собствеността са налице за офериране за всеки профил в Google Ads.

По избор: всеки профил в Google Ads е свързан със съответната подсобственост (360)

Когато всеки профил в Google Ads е свързан със съответната подсобственост, аудиториите от собствеността са налице за офериране за всеки профил в Google Ads.

 

Програмист на игри в глобален мащаб с няколко игри в Google Play Магазин и App Store

 

Това е бизнес с един глобален уебсайт за марката и отделен маркетингов сайт за всяко заглавие на игра. Той продава няколко заглавия на игри в Google Play Магазин и App Store.

Изисквания, свързани с бизнеса

Структурата на профила трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да събира данни от първи страни от уебсайтове и приложения за създаване на аудитории и информиране за медийни покупки.
 • Отделна среда за програмиране, подготовка и продуциране на всяка игра.

Структура на профила

Приложени принципи (стандартни профили)
 • Профил: един профил. Данните са собственост на едно юридическо лице.
 • Собственост: по една собственост за всяка логическа потребителска база (сайт за глобалната марка; приложение и маркетингов сайт за всяко заглавие на игра).
 • Потоци от данни: един поток от данни за уебсайта на глобалната марка. По един поток от данни за всеки маркетингов сайт и по един за всяка съответна версия на приложението.
Приложени принципи (360)
 • Профил: един профил. Данните са собственост на едно юридическо лице.
 • Собственост: по една собственост за всяка логическа потребителска база (сайт за глобалната марка; приложение и маркетингов сайт за всяко заглавие на игра).
 • Сборна собственост: една сборна собственост, събираща данни от всички отделни изходни собствености за цялостен изглед.
 • Потоци от данни: един поток от данни за уебсайта на глобалната марка. По един поток от данни за всеки маркетингов сайт и по един за всяка съответна версия на приложението.
Структура Обосновка

Един профил в Анализ.

Ако има съществуващ профил в Google Анализ, не е необходимо да се създава нов.

Обединява собственостите в един профил, притежаван от едно юридическо лице.

Една собственост в Google Анализ 4 за глобалния сайт на марката с един поток от данни (от мрежата).

Отделно измерване за глобалния сайт на марката.

Една собственост в Google Анализ 4 за всяко приложение и маркетингов сайт на заглавие на игра. Всяка собственост има един поток от данни (от мрежата), един поток от данни (от приложение) за iOS и един от данни (от приложение) за Android.

Данните от всеки маркетингов сайт и свързано приложение се събират в една и съща собственост.

Данните от свързаните сайтове и приложения се използват за създаване на аудитории и информиране за медийни покупки.

По един проект във Firebase за всяка игра. Всеки проект е свързан със свързаната собственост. Всеки проект във Firebase включва версиите на програмиране, подготовка и продуциране на играта.

Отделният проект във Firebase за всяка игра създава отделна среда за програмиране, подготовка и продуциране на всяка игра.

По избор: Отделен проект във Firebase за всяка версия на играта или за някои комбинации от версии – например един проект за версията за програмиране и друг за версиите за подготовка и продуциране.

Можете да разделите допълнително отделните игрови среди по проект, но това изисква повече собствености, ако искате да измервате свързаната със съответния проект версия на играта.

По избор: сборна собственост. Данните за всяка изходна собственост се показват в сборна собственост, което предоставя цялостна представа за мрежата и приложенията.

Можете да разделите допълнително отделните игрови среди по проект, но това изисква повече собствености, ако искате да измервате свързаната със съответния проект версия на играта.

 

Национална застрахователна компания с няколко независими дъщерни дружества (застраховки живот, здраве, жилища, автомобили)

 

Това е бизнес, който има един корпоративен уебсайт за предоставяне на информация на клиентите и генериране на възможни клиенти, които изискват взаимодействие офлайн за окончателно сключване на договори (напр. по телефона, пощата, в точка на продажба). Всяко дъщерно дружество има собствен уебсайт, отделен маркетингов екип и свой профил в Google Ads.

Едно дъщерно дружество (автомобилно застраховане) има и приложение.

Изисквания, свързани с бизнеса

Структурата на профила трябва да отговаря на следните изисквания:

 • В едно местоположение данните се притежават от едно юридическо лице.
 • Данните от корпоративния сайт трябва да са налице за анализ, за да се подобри генерирането на възможни клиенти и оптимизирането на съдържанието.
 • Всяко дъщерно дружество трябва да отделя данните си, за да може съответният маркетингов екип да създава аудитории и да проследява реализациите, свързани с един профил в Google Ads.

Структура на профила

Приложени принципи (стандартен профил)
 • Профил: един профил. Данните са собственост на едно юридическо лице.
 • Собственост: по една собственост за всяка логическа потребителска база (корпоративен сайт; сайт на всяко дъщерно дружество и приложение).
 • Потоци от данни: един поток от данни за корпоративния уебсайт. По един поток от данни за всеки дъщерен сайт и по един за всяка съответна версия на приложението.
Приложени принципи (360)
 • Профил: един профил. Данните са собственост на едно юридическо лице.
 • Собственост: по една собственост за всички сайтове и приложения (корпоративен сайт; сайт на всяко дъщерно дружество и приложение).
 • Подсобствености: по една подсобственост за всяка логически определена потребителска база (корпоративен сайт; сайт на всяко дъщерно дружество и приложение).
 • Потоци от данни: един поток от данни за корпоративния уебсайт. По един поток от данни за всеки дъщерен сайт и по един за всяка съответна версия на приложението.
Структура Обосновка

Един профил в Анализ.

Ако има съществуващ профил в Google Анализ, не е необходимо да се създава нов.

В едно местоположение данните се притежават от едно юридическо лице.

Една собственост в Google Анализ 4 с един поток от данни (от мрежата) за корпоративния уебсайт (стандартен профил)

Наличието на една собственост и поток от данни за корпоративния уебсайт поставя тези данни на разположение за анализ, за да се подобри генерирането на възможни клиенти и оптимизирането на съдържанието.

За всеки уебсайт на дъщерно дружество: (стандартен профил)

Една собственост в Google Анализ 4 с един поток от данни (от мрежата).

Собствеността на дъщерното дружество за автомобилно застраховане също така се нуждае от поток от данни (от приложение за Android).

Наличието на една собственост и поток от данни за сайта на всяко дъщерно дружество запазва данните на всеки сайт отделени от останалите.

Данните от приложението и уебсайта на дъщерното дружество за автомобилно застраховане ще бъдат налице в една и съща собственост.

Една собственост в Google Анализ 4 с един поток от данни (от мрежата) за всички уебсайтове (корпоративен уебсайт и сайтове дъщерни дружества). (360)

Наличието на една изходна собственост и поток от данни за всички уебсайтове, които предоставят данни за анализ, за да се подобри генерирането на възможни клиенти и оптимизирането на съдържанието. Освен това дава възможност за изграждането на подсобствености въз основа на изходната собственост.

Подсобствености за всеки сайт на дъщерно дружество и корпоративния уебсайт

Може да се създаде подсобственост, за да се филтрира всяка логическа комбинация от данни (корпоративен уебсайт или сайт на дъщерно дружество) в собствения ѝ изглед с данни.

Един проект във Firebase за приложението за Android на дъщерното дружество за автомобилно застраховане.

Проектът във Firebase е свързан със собствеността на дъщерното дружество за автомобилно застраховане (стандартен профил) или с изходна собственост (профил 360).

Проектът във Firebase за приложението за автомобилно застраховане създава отделна среда за разработване на приложения.

Свързването на проекта във Firebase със собствеността за автомобилно застраховане прави данните от приложението и уебсайта достъпни в една и съща собственост (по подобен начин и за изходната собственост за профили в 360).

Съответните профили в Google Ads и собственостите на дъщерните дружества (стандартни профили) или подсобственостите (360) са свързани.

С профила в Google Ads за всяко дъщерно дружество, свързан със съответната собственост, аудиториите от тези собствености са налице в съответните профили в Google Ads, а данните за реализациите от профилите в Google Ads са налице в съответните собствености в Google Анализ 4.

 

Образователна институция/бизнес

 

Това е организация с един уебсайт и един профил в Google Ads.

Изисквания, свързани с бизнеса

Структурата на профила трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Учащите преглеждат предложенията за курсове, регистрират се за курсове и изпълняват и управляват курсови работи онлайн.
 • Маркетинговият екип трябва да може да създава аудитории за ремаркетинг и търсене на вероятни клиенти.
 • Анализаторите искат да разберат използването на кръстосани устройства и дали има нужда от мобилен сайт или приложение.

Структура на профила

Приложени принципи
 • Профил: един профил. Данните са собственост на едно юридическо лице.
 • Собственост: По една собственост за всяка логическа база от потребители (институционален сайт).
 • Потоци от данни: Един поток от данни за институционалния уебсайт.
Структура Обосновка

Един профил в Анализ.

Ако има съществуващ профил в Google Анализ, не е необходимо да се създава нов.

Данните се притежават от едно юридическо лице в едно местоположение.

Една собственост в Google Анализ 4 с един поток от данни (от мрежата).

Наличието на една собственост прави данните за всеки аспект на сайта налични на едно място.

Маркетинговият екип може да създава аудитории от всяка кръстосана секция с данни от сайта.

Анализаторите могат да разберат използването на кръстосани устройства и дали е необходим мобилен сайт или приложение.

Един профил в Google Ads, свързан със собствеността в Google Анализ 4.

Маркетинговият екип може да експортира аудитории в Google Ads за ремаркетинг и търсене на вероятни клиенти.

 

Туристическа фирма с няколко марки, работеща в няколко държави

 

Това е фирма, която има няколко марки, всяка с уебсайт за настолни компютри, мобилен сайт и приложение. Всяка марка има собствен маркетингов екип и профили за рекламиране.

Изисквания, свързани с бизнеса

Структурата на профила трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Данните трябва да се анализират по държави.
 • Всеки маркетингов екип трябва да създава собствени аудитории и да приписва реализациите на свързаните си профили за рекламиране.

Структура на профила

Приложени принципи (стандартен профил)
 • Профил: един профил. Данните са собственост на едно юридическо лице.
 • Собственост: по една собственост за всяка логическа база от потребители (корпоративен сайт; сайт на всяка марка и приложение).
 • Потоци от данни: един поток от данни за корпоративния уебсайт. По един поток от данни за всеки сайт на марка и по един за всяка съответна версия на приложението.
Приложени принципи (профил в 360)
 • Профил: един профил. Данните са собственост на едно юридическо лице.
 • Собственост: по една собственост за всяка логическа база от потребители (корпоративен сайт; сайт на всяка марка и приложение).
 • Сборна собственост: една сборна собственост за преглед на всички набори от данни за юридически лица и набори от географски данни.
 • Потоци от данни: един поток от данни за корпоративния уебсайт. По един поток от данни за всеки сайт на марка и по един за всяка съответна версия на приложението.
Структура Обосновка

Един профил в Анализ.

Ако има съществуващ профил в Google Анализ, не е необходимо да се създава нов.

Данните се притежават от едно юридическо лице.

По една собственост в Google Анализ 4 на марка, всяка с:

 • Един поток от данни (от мрежата) за уебсайта на марката
 • По един поток от данни (от приложение) за всяка версия на приложението на марката (Android, iOS)

Една собственост на марка дава възможност за:

 • Анализ по марка и държава
 • Изграждане на аудитории от потребителска база, свързана конкретно с дадена марка и държава
 • Приписване на реализациите на свързаните профили за рекламиране

Отделните потоци от данни за всяка платформа дават възможност за всеобхватен, сравнителен или индивидуален анализ на данните, както и за изграждане на аудитории, ориентирани към платформите.

Една сборна собственост с всички характеристики на марката заедно на едно място (профили в 360)

Наличието на една сборна собственост с всички включени изходни собствености дава възможност за цялостен изглед на данните на ниво институция.

Свързаните с конкретната марка профили в Google Ads, Display & Video 360 и Search Ads 360 са свързани със съответните собствености.

Всеки маркетингов екип трябва да създава собствени аудитории и да приписва реализациите на свързани профили за рекламиране.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false