Avancerade inställningar för personliga annonspreferenser

Använd de avancerade inställningarna för att tillåta personliga annonspreferenser (i egendomsinställningarna) om du vill aktivera eller inaktivera annonsanpassning för användare från alla länder som stöds och/eller stater i USA. Inställningen träder i kraft för datainsamling framöver och gäller inte retroaktivt för data som har samlats in tidigare. Om du inaktiverar annonsanpassning påverkas inte din möjlighet att använda analysdata från egendomen för mätning och innehållsanpassning (t.ex. A/B-testning i Optimize eller Firebase).

Om du inaktiverar annonsanpassning för en viss region märks alla händelser som samlats in från dessa platser som icke kvalificerade för användning av annonsanpassning (IAA). Det innebär att alla konverteringar från dessa regioner märks som ej avsedda för anpassning av annonser även när de exporteras till dina länkade annonskonton. Dessutom läggs slutanvändare som kommer från en inaktiverad plats inte till på listor som kan exporteras till dina länkade annonskonton, men listor som redan har exporterats påverkas inte.

Alla händelser som samlats in för egendomen och alla målgrupper som baseras på dessa uppgifter är fortfarande tillgängliga i Analytics för användning i rapporter, analyser och målgruppsuppbyggnad och kan exporteras till andra produkter än marknadsföringsprodukter, som Optimize.

Den här inställningen gäller även när du har konfigurerat följande:

 • Analytics-integreringar som underlättar import/export av målgrupper och konverteringar med annonsering och andra produkter.
 • Inkludering/uteslutning av händelser och användaregenskaper när det gäller anpassning av annonser.
 • Identifiering av en specifik händelse som IAA, manuellt eller bortsett från effekterna av denna kontroll, under insamlingen.

Se till att egendomsdata inte används för att anpassa annonser

Du behöver redigeringsbehörighet för att hantera dessa inställningar för en Google Analytics-egendom.

I en Google Analytics 4-egendom

 1. Logga in på Analytics.
 2. Klicka på Admin.
 3. Klicka på Datainställningar > Datainsamling i kolumnen Egendom.
 4. Expandera panelen under Avancerade inställningar för att tillåta annonsanpassning.
 5. Klicka på Inställningar.
 6. Inaktivera reglaget för varje geografisk region som du vill utesluta och klicka sedan på Använd.

I en Universal Analytics-egendom

 1. Logga in på Analytics.
 2. Klicka på Admin.
 3. Klicka på Spårningsinformation > Datainsamling i kolumnen Egendom.
 4. Expandera panelen under Avancerade inställningar för att tillåta annonsanpassning.
 5. Klicka på Inställningar.
 6. Inaktivera reglaget för varje geografisk region som du vill utesluta och klicka sedan på Använd.

Tillåta att egendomsdata används för att anpassa annonser

Följ anvisningarna ovan men aktivera reglaget.

Andra kontroller för annonsanpassning

Om du vill inaktivera annonsanpassning för en enskild händelse eller användaregendom och inte för alla händelser i en egendom, finns det andra kontroller som du bör överväga:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?