[GA4] Hitta ditt Google-tagg-id

Använd Google-tagg-id:t för Google Analytics 4-egendomar (respektive spårnings-id:t för Universal Analytics-egendomar).

Ett Google-tagg-id är en serie bokstäver och siffror som vanligtvis börjar med G-. Du behöver ett Google-tagg-id för att kunna skapa en Google Analytics 4-egendom för din webbplats med hjälp av Google Taggstyrning och många innehållshanteringssystem (CMS).

En Google-tagg är ett kodavsnitt som du placerar på din webbplats. Om du inte använder Google Taggstyrning eller ett CMS med en integrering för tagg-id:t behöver du en Google-tagg för att skapa en Google Analytics 4-egendom för din webbplats.

Google-tagg-id jämfört med spårnings-id
Google Analytics 4 har ersatt Universal Analytics. Universal Analytics-egendomar använde ett spårnings-id (som börjar med UA-) medan Google Analytics 4-egendomar använder ett Google-tagg-id (som oftast börjar med G-).

För att skapa en ny Google Analytics-egendom behövs inget spårnings-id.

Hitta ditt Google-tagg-id

Ett Google-tagg-id är en serie bokstäver och siffror som vanligtvis börjar med G-.

Så här hittar du ditt Google-tagg-id:

 1. Logga in på ditt Google Analytics-konto.
 2. Utöka Insamling och modifiering av data under Egendomsinställningar i Administratör.
 3. Klicka på Dataflöden.
 4. Klicka på dataflödets namn.
  Om du inte ser några dataflöden och ser Välj en plattform måste du först lägga till ett dataflöde. Gå till Lägg till ett dataflöde.
 5. I avsnittet Google-tagg längst ned på sidan Uppgifter om webbflöde klickar du på Konfigurera tagginställningar.

 6. Kopiera id:t som börjar med G- eller AW- i avsnittet Din Google-tagg på sidan Google-tagg.

  Measurement ID in the Web stream details pane

Hitta din Google-tagg

En Google-tagg är ett kodavsnitt som börjar med <!-- Global tag (gtag.js) -->.

Så här hittar du Google-taggen:

 1. Logga in på ditt Google Analytics-konto.
 2. Utöka Insamling och modifiering av data under Egendomsinställningar i Administratör.
 3. Klicka på Dataflöden.
 4. Klicka på dataflödets namn.
  Om du inte ser några dataflöden och ser Välj en plattform måste du först lägga till ett dataflöde. Gå till Lägg till ett dataflöde.
 5. I avsnittet Google-tagg längst ned på sidan Uppgifter om webbflöde klickar du på Se tagganvisningar.
 6. Klicka på Installera manuellt på sidan Installationsanvisningar.
 7. Kopiera hela kodavsnittet som börjar med:

  <!-- Global tag (gtag.js) -->

  och slutar med

  </script>

Hitta ditt UA-id

Du behöver inget spårnings-id (UA-id) för att skapa en ny GA4-egendom. Det är endast äldre Universal Analytics-egendomar som har ett UA-id.
 1. Klicka på Administratör i din Universal Analytics-egendom.
 2. Klicka på Inställningar för webbegendom i kolumnen Egendom.
 3. Ditt UA-id visas högst upp på sidan Egendomsinställningar.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny