[GA4] איפה מופיע מזהה Google Tag

ההבדלים בין שימוש במזהה Google Tag שמשויך לנכסי Google Analytics 4 לשימוש במזהה לצורכי מעקב שמשויך לנכסי Universal Analytics.

מזהה Google Tag הוא סדרה של אותיות ומספרים שמתחילה בדרך כלל ב-'G-‎'. מזהה Google Tag נדרש כדי להגדיר נכס Google Analytics 4 לאתר באמצעות Google Tag Manager והרבה מערכות ניהול תוכן (CMS).

Google Tag הוא קטע קוד שמוסיפים לאתר. אם אתם לא משתמשים ב-Google Tag Manager או ב-CMS עם שילוב של מזהה התג, תצטרכו Google Tag כדי להגדיר נכס Google Analytics 4 לאתר.

מזהה Google Tag לעומת מזהה לצורכי מעקב
הפלטפורמה Google Analytics 4 החליפה את Universal Analytics. בנכסי Universal Analytics נעשה שימוש במזהה לצורכי מעקב (שמתחיל ב-'UA-‎'). לעומת זאת, בנכסי Google Analytics 4 נעשה שימוש במזהה Google Tag (שמתחיל בדרך כלל ב-'G-‎').

אין צורך במזהה לצורכי מעקב כדי להגדיר נכס חדש ב-Google Analytics.

איפה מופיע מזהה Google Tag

מזהה Google Tag הוא סדרה של אותיות ומספרים שמתחילה בדרך כלל ב-'G-‎'.

כדי למצוא את מזהה Google Tag, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. נכנסים לחשבון Google Analytics.
 2. בדף ניהול, בקטע הגדרות הנכס, מרחיבים את הקטע איסוף נתונים ושינוי שלהם.
 3. לוחצים על מקורות הנתונים.
 4. לוחצים על השם של מקור הנתונים הרצוי.
  אם לא מופיעים מקורות נתונים ומופיעה האפשרות 'בחירת פלטפורמה', קודם צריך להוסיף מקור נתונים. עוברים לקטע הוספה של מקור נתונים.
 5. בקטע Google Tag שנמצא בתחתית הדף פרטים של המקור לנתוני האתר, לוחצים על בחירת הגדרות התיוג.

 6. בקטע Your Google tag ‏(Google Tag שלך) שבדף Google tag, מעתיקים את המזהה שמתחיל ב-'G-‎' או ב-'AW-‎'.

  Measurement ID in the Web stream details pane

איפה מופיע Google Tag

‫Google Tag הוא קטע קוד שמתחיל במחרוזת ‎<!-- Global tag (gtag.js) -->‎.

כדי למצוא את Google Tag, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. נכנסים לחשבון Google Analytics.
 2. בדף ניהול, בקטע הגדרות הנכס, מרחיבים את הקטע איסוף נתונים ושינוי שלהם.
 3. לוחצים על מקורות הנתונים.
 4. לוחצים על השם של מקור הנתונים הרצוי.
  אם לא מופיעים מקורות נתונים ומופיעה האפשרות 'בחירת פלטפורמה', קודם צריך להוסיף מקור נתונים. עוברים לקטע הוספה של מקור נתונים.
 5. בקטע Google Tag שנמצא בתחתית הדף פרטים של המקור לנתוני האתר, לוחצים על הצגת הוראות התיוג.
 6. בדף Installation instructions (הוראות הטמעה), לוחצים על Install manually (הטמעה ידנית).
 7. מעתיקים את קטע הקוד המלא שמתחיל במחרוזת:

  <!-- Global tag (gtag.js) -->

  ומסתיים במחרוזת

  </script>

איפה מופיע המזהה 'UA-‎'

לא צריך מזהה לצורכי מעקב (מזהה 'UA-‎') כדי להגדיר נכס GA4 חדש. רק לנכסי Universal Analytics (קודמים) יש מזהה 'UA-‎'.
 1. לוחצים על ניהול בנכס Universal Analytics.
 2. בעמודה נכס לוחצים על הגדרות נכס.
 3. המזהה 'UA-‎' מופיע בחלק העליון של הדף הגדרות נכס.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי