Förfrågningar om radering av data (webb)

Du måste ha redigeringsbehörighet för att kunna använda den här funktionen.

Om du av någon anledning behöver radera data från Analytics-servrarna kan du använda funktionen Begäranden om dataradering för att skicka en sådan begäran.

Du kan ha högst 250 aktiva (väntande) förfrågningar per egendom.

En lista över de senaste förfrågningarna visas för varje egendom i kolumnen Egenskaper > Begäranden om dataradering.

 

 1. Logga in på Google Analytics..
 2. Klicka på Administratör och navigera till den aktuella egendomen.
 3. I kolumnen EGENDOM klickar du på Begäranden om dataradering.

  I tabellen visas dina senaste förfrågningar.
 4. Klicka på Skapa begäran om dataradering för att göra en ny begäran.
 5. Välj start- och slutdatum.

  Kom ihåg att raderingsprocessen använder UTC-tid snarare än ditt kontos tidszon, så du kan behöva justera dina start- och slutdatum för att vara säker på att hitta all data som du vill radera.
 6. Välj det eller de datafält som du vill radera.

  Du kan välja Alla för att radera all data för egendomen, eller välja ett eller flera enskilda fält (t.ex. webbadress, sidrubrik, händelsekategori).
   
  På grund av hur Analytics samlar in data kan du se data raderad upp till tre dagar före och/eller efter de start- och slutdatum du väljer.
 7. Klicka på Skicka.

Användare med redigeringsbehörighet (administratörer) meddelas om begäran via e-post. Det finns en respitperiod på sju dagar från den tidpunkt då du skickar in din begäran innan raderingsprocessen påbörjas. Under respitperioden kan alla administratörer avbryta begäran.

Användare med redigeringsbehörighet meddelas också när dataraderingen påbörjas och ännu en gång när den är klar. När dataraderingen pågår kan du inte längre avbryta begäran.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?