[GA4] Cách sử dụng Analytics

Nếu giao diện người dùng của bạn khác với giao diện được mô tả trong bài viết này, tức là bạn có thể đang sử dụng tài sản Universal Analytics thay vì tài sản Google Analytics 4. Hãy đọc bài viết này.

Nội dung trong bài viết này:

Tìm báo cáo và nội dung trợ giúp. Tìm hiểu thêm về hộp tìm kiếm

2 Liên kết sản phẩm, trợ giúp và quản lý tài khoản

  • Chuyển đổi giữa các sản phẩm Google Marketing Platform
  • Truy cập vào nội dung trợ giúp
  • Gửi ý kiến phản hồi về sản phẩm cho nhóm Analytics
  • Quản lý Tài khoản Google của bạn và đăng xuất

Ngăn điều hướng chứa các đường liên kết đến:

4 Các tuỳ chọn chỉnh sửa và chia sẻ

5 Báo cáo

Xem dữ liệu của báo cáo mà bạn chọn từ ngăn điều hướng. Tìm hiểu thêm về báo cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
69256
false
false