[GA4] הסבר על הניווט ב-Analytics

אם ממשק המשתמש נראה שונה ממה שמתואר במאמר הזה, סביר להניח שאתם משתמשים בנכס Universal Analytics ולא בנכס Google Analytics 4. במקרה כזה, קראו את המאמר הזה.

במאמר זה:

חיפוש דוחות ותוכן עזרה מידע נוסף על תיבת החיפוש

2 קישור מוצרים, עזרה וניהול החשבון

  • מעבר בין מוצרים ב-Google Marketing Platform
  • גישה לתוכן עזרה
  • שליחת משוב על המוצר לצוות Analytics
  • ניהול חשבון Google ויציאה ממנו

בחלונית הניווט אפשר למצוא קישורים אל:

מהדף 'הגדרה' אפשר לגשת אל:

4 אפשרויות עריכה ושיתוף

5 דוחות

אפשר להציג נתונים לגבי הדוח שבחרתם מחלונית הניווט. מידע נוסף על דוחות

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false