Poročanje: Pregled prometa

Začetna stran zajema povzetek ključnih informacij, kot so uporabniki, konverzije in prihodek, skupaj s podrobnejšimi informacijami, kot so vir in medij, oglaševalska akcija, država, ciljna skupina ter različica aplikacije.

Ugotovite lahko, od kod prihajajo vaši uporabniki, katere oglaševalske akcije so najučinkovitejše, s katerimi ciljnimi skupinami ste najučinkoviteje dejavni in katere različice aplikacije so najbolj priljubljene.

Ogledate si lahko, s katerimi zasloni so uporabniki največ v interakciji, katere konverzije najpogosteje izvedejo in kako ostajajo kohorte dejavne od tedna do tedna.

Kartice zajemajo informacije o tem, kako so se meritve spreminjale med trenutnim obdobjem v primerjavi s preteklim, na primer ali so se konverzije in prihodek v zadnjih sedmih dneh povečali v primerjavi s predhodnimi sedmimi dnevi.

Na začetni strani se lahko seznanite z najnovejšimi pomembnimi informacijami o svojem poslovanju.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?