Dit artikel gaat over Google Analytics 4-property's. Bekijk het gedeelte over Universal Analytics als u nog steeds een Universal Analytics-property gebruikt. Universal Analytics-property's verwerken geen gegevens meer vanaf 1 juli 2023 (1 oktober 2023 voor Analytics 360-property's).

[GA4] Padverkenning

Bekijk uw gebruikerstrajecten in een structuurweergave.

Met technieken voor padverkenning kunt u het volgende doen:

 • Bepalen wat de toppagina's zijn die nieuwe gebruikers openen nadat ze de homepage hebben geopend.
 • Ontdekken welke acties gebruikers ondernemen na een app-uitzondering.
 • Lusgedrag opsporen, wat erop kan wijzen dat gebruikers vastlopen.
 • Bepalen wat de gevolgen van een gebeurtenis zijn op de acties van volgende gebruikers.

Een padverkenning maken

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Selecteer links Verkennen.
  1. De Werkruimte voor verkenningen wordt weergegeven.
 1. Selecteer bovenaan het scherm de template Padverkenning.
 2. Selecteer het soort gegevens dat u als startpunt voor uw verkenning wilt gebruiken:
  1. Klik aan de rechterkant, onder STARTPUNT, om een dimensie te kiezen of sleep een dimensie vanuit de Instellingen voor tabblad > lijst TYPE KNOOPPUNT en zet deze neer in het STARTPUNT.
  2. Momenteel kunt u kiezen uit de knooppunttypen Naam van gebeurtenis of Schermnaam. Lees Hoe padverkenning werkt hieronder voor een nadere uitleg over stappen en knooppunten.
  3. Kies een waarde voor de dimensie.

De nieuwe padverkenning wordt weergegeven. Aan de linkerkant staat het startpunt dat u heeft geselecteerd. Aan de rechterkant ziet u 'STAP +1', waarin de top vijf van schermen wordt weergegeven die uw gebruikers hebben bekeken of gebeurtenissen die ze na dat startpunt hebben geactiveerd.

De volgende stappen van gebruikers bekijken

Als u de volgende stappen van uw gebruikers wilt bekijken, klikt u op een gegevenspunt in het diagram. (Gegevenspunten in een padverkenning worden knooppunten genoemd.)

Klik op een knooppunt om het uit te vouwen en een nieuwe stap toe te voegen. Klik opnieuw op het knooppunt om het samen te vouwen. Knooppunten die grijs worden weergegeven, bevinden zich aan het eind van het pad van de gebruiker en kunnen niet worden uitgevouwen.

Het diagram toont standaard de top vijf knooppunten in een stap. Klik op + Meer om maximaal twintig knooppunten per stap toe te voegen. Extra knooppunten buiten de top twintig worden gegroepeerd in het knooppunt 'Andere'.

Eerdere stappen van uw gebruikers bekijken

Padverkenning laat standaard de acties zien die uw gebruikers na een specifieke gebeurtenis of pagina hebben uitgevoerd. Met achterwaartse paden kunt u een bepaalde gebeurtenis of pagina selecteren en uitzoeken hoe uw gebruikers de pagina of pagina hebben bereikt. U kunt een gebeurtenis selecteren, zoals een aankoop of conversie, en de verschillende paden verkennen die uw gebruikers hebben gevolgd om die gebeurtenis te bereiken. Vervolgens kunt u aan de hand van dat inzicht de gebruikerservaring verbeteren.

Een achterwaarts pad maken:

 1. Maak een nieuwe padverkenning met behulp van de bovenstaande instructies.
 2. Klik rechtsboven op Opnieuw beginnen.
 3. Klik in het vak EINDPUNT om het knooppunt te selecteren waarmee het pad eindigt.

Vervolgens kunt u de rest van de verkenning op dezelfde manier instellen als een voorwaarts pad.

Hoe padverkenning werkt

Padverkenning maakt gebruik van een structuurdiagram om de gebeurtenisstream, de verzameling gebeurtenissen die gebruikers hebben geactiveerd en de schermen die ze hebben bekeken, te laten zien.

Het diagram van een padverkenning bestaat uit de volgende elementen:

Path analysis navigation map

Legenda:

 1. Start-/eindpunt
 2. Type knooppunt
 3. Knooppunt
 4. Knooppunt toevoegen

Start-/eindpunt

Het startpunt is het scherm of de gebeurtenis waarmee het pad begint dat u wilt verkennen. Het wordt weergegeven als de meest linkse kolom in de visualisatie.

Begin bijvoorbeeld een e-commercepad met een pagina met opties voor verschillende soorten schoenen, zoals heren, dames, sport, enzovoort.

Het eindpunt is het scherm of de gebeurtenis waarmee het pad eindigt dat u wilt verkennen. Het wordt weergegeven als de meest rechtse kolom in de visualisatie.

Een padverkenning kan een start- of eindpunt hebben, maar niet allebei.

Stappen

Stappen zijn de kolommen in het diagram. Elke stap na het startpunt of voor het eindpunt staat voor de opeenvolgende of eerdere acties nadat een scherm is bekeken of een gebeurtenis is geactiveerd.

'STAP +1' is bijvoorbeeld de lijst van schermen die zijn bekeken of de gebeurtenissen die zijn geactiveerd door schoenenkopers nadat het startpunt van de productpagina met schoenen is geopend.

Knooppunten

Knooppunten zijn de gegevenspunten binnen stappen en geven het aantal gebruikers of gebeurtenissen weer op dat punt op het pad.

Het knooppunt voor herenschoenen in STAP + 1 geeft bijvoorbeeld het aantal kopers weer dat deze pagina heeft geopend of het aantal gebeurtenissen dat op die pagina is geactiveerd.

Het Type knooppunt geeft de dimensiewaarden aan die u in elke stap van het diagram ziet. U stelt het type knooppunt voor het startpunt in wanneer u een nieuwe padverkenning maakt. U kunt de typen knooppunten voor een stap wijzigen met behulp van het menu boven de stap.

Pad

Een pad is een specifieke reeks knooppunten die in een of meer stappen binnen een bepaalde periode voorkomt.

Hoe paden worden berekend

Verkenning van voorwaartse paden houdt rekening met het startpunt dat u opgeeft en analyseert vervolgens de gebeurtenisstream om de door gebruikers bekeken schermen of geactiveerde gebeurtenissen onmiddellijk na dat startpunt te vinden. Verkenning van achterwaartse paden is het omgekeerde: hierbij wordt de gebeurtenisstream onderzocht om de bekeken schermen of geactiveerde gebeurtenissen onmiddellijk voor het geselecteerde eindpunt te vinden.

Deze schermen en/of gebeurtenissen worden vervolgens geaggregeerd tot paden. De cijfers in elk knooppunt staan voor het totale aantal gebruikers of gebeurtenissen dat heeft bijgedragen aan dat specifieke punt in het pad.

Paden en sessies

Paden worden berekend vanuit de gebeurtenisstream van de gebruiker, waarbij de eerste instantie van de door u geselecteerde dimensiewaarde wordt gebruikt als start- of eindpunt.

Paden kunnen een of meer sessies omvatten, afhankelijk van de periode die u kiest. Er wordt een nieuwe sessie gestart als een gebruiker dertig minuten niet actief is. Als een pad meerdere sessies omspant, zijn de gegevens voor een knooppunt een aggregatie van alle sessies.

Voorbeeld van één sessie

In één sessie opent een gebruiker de volgende schermen:

Home > Product A > Home > Product B

De onderstaande afbeeldingen illustreren hoe padverkenning deze gebruikersreis visualiseert, met behulp van de eerste instantie van de homepage-gebeurtenis schermweergave als startpunt en vervolgens stappen toe te voegen terwijl u de knooppunten uitvouwt:

Path analysis single session example

Eerste weergave van het pad met het startpunt en STAP +1.

Path analysis single session example

Pad met uitgevouwen STAP +2.

Path analysis single session example

Pad met uitgevouwen STAP +3.

Voorbeeld van meerdere sessies

Gedurende een week voert de gebruiker in drie verschillende sessies de volgende acties uit:

Sessie 1: Home > Product A > Product B > Home > Product C

Sessie 2: Home > Product A > Afrekenen

Een eerste weergave van dit pad voor Aantal gebeurtenissen ziet er als volgt uit:

Path analysis cross session example

U kunt dit pad op twee manieren verkennen:

Vouw het knooppunt voor Product A uit om de verzamelde paden te bekijken. Hiermee wordt Stap +2 toegevoegd en wordt elke sessie als een afzonderlijk pad weergegeven.

Path analysis cross session example

Als u het volledige pad voor meerdere sessies wilt bekijken, vouwt u alle knooppunten uit om de acht stappen na het startpunt weer te geven.

Path analysis cross session example

Het type gegevens wijzigen dat in elke stap wordt weergegeven

Het type knooppunt bepaalt welk type informatie er wordt weergegeven in een stap. Gebruik het menu boven aan een specifieke stap om dat type knooppunt in die stap weer te geven.

De verkenningsstatistiek wijzigen

Padverkenning berekent standaard het aantal gebeurtenissen voor elk knooppunt in het diagram. Het is eenvoudig om een andere statistiek te berekenen:

Een statistiek toepassen:

 • Selecteer links in 'Variabelen' een van de ondersteunde statistieken in de lijst en sleep deze naar het doel 'Variabelen' in 'Instellingen'.

Ondersteunde statistieken

Padverkenning ondersteunt momenteel de volgende statistieken:

Aantal gebeurtenissen

De statistiek Aantal gebeurtenissen telt het aantal gebeurtenissen dat is geactiveerd voor elk knooppunt op een pad. Het aantal gebeurtenissen is het resultaat van de aggregatie van gegevens voor alle gebruikers en alle sessies gedurende de verkenningsperiode.

Voorbeeld: Een gebruiker opent de homepage, navigeert naar een productpagina en keert binnen 30 minuten terug naar de homepage voordat hij naar een andere productpagina gaat. Op het pad worden dan 2 homepage-gebeurtenissen van het type schermweergave voor de homepage en 1 schermweergave-gebeurtenis voor elke productpagina in de 1e stap weergegeven.

Voorbeeld van telling van het aantal padverkenningsgebeurtenissen.

Totaal aantal gebruikers

De statistiek Totaal aantal gebruikers geeft het aantal unieke gebruikers weer dat een scherm heeft bekeken of een gebeurtenis heeft geactiveerd gedurende de verkenningsperiode.

Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld de homepage opent, naar een productpagina gaat en vervolgens naar de homepage terugkeert voordat hij binnen de geselecteerde periode naar een andere productpagina navigeert, wordt op het pad 1 homepage-gebruiker weergegeven op het startpunt en 1 productpagina-gebruiker voor elk product in de 1e stap.

'Totaal aantal gebruikers' is het aantal unieke gebruikers. Als een gebruiker meerdere paden volgt die hetzelfde startknooppunt delen, is het aantal gebruikers in het gedeelde knooppunt minder dan de som van het aantal gebruikers in de niet-gedeelde knooppunten. Dat komt omdat de gebruiker niet meerdere keren bijdraagt aan het aantal unieke gebruikers van het gedeelde knooppunt.

Gegevens opnemen of uitsluiten voor padverkenning

U kunt de gegevens die in de padverkenning worden weergegeven, aanpassen aan wat voor u de meest relevante informatie is met behulp van de volgende opties:

Knooppunten selecteren die in het diagram worden weergegeven

Ga als volgt te werk om te kiezen welke knooppunten er in elke stap van het diagram worden weergegeven:

 • Klik bovenaan een stap op 'Bewerken' Bewerken.
 • Gebruik de selectievakjes om de schermen of gebeurtenissen op te nemen die u in die stap wilt zien.

De waarden die u selecteert, bepalen welke afzonderlijke knooppunten in die stap worden weergegeven. Niet-geselecteerde waarden worden gegroepeerd in het knooppunt '+ Meer'.

Lees 'Knooppunten uitsluiten' hieronder als u een knooppunt uit het diagram wilt verwijderen.

Knooppunten uitsluiten

U kunt knooppunten verwijderen als deze niet relevant zijn. Als u een knooppunt uitsluit, wordt het alleen verborgen in het diagram. Er verandert verder niets aan de manier waarop het pad wordt berekend. Als u gegevens wilt uitsluiten van de gebeurtenisstream voordat deze wordt gebruikt om paden te berekenen, kunt u overwegen een segment toe te passen.

Ga als volgt te werk om een knooppunt uit te sluiten van het diagram:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het knooppunt.
 2. Klik op Node uitsluiten.
 3. Bepaal hoe u het knooppunt wilt uitsluiten:
  • Alleen geselecteerde. Met deze optie wordt het knooppunt uitgesloten van het huidige pad in de huidige stap. Alle volgende stappen op dit pad vanaf dit knooppunt worden uit de verkenning verwijderd.
  • Van alle paden. Met deze optie wordt het knooppunt uitgesloten van elk pad in elke stap van de verkenning.

In 'Instellingen voor tabblad', onder NODE-FILTERS kunt u een lijst bekijken met de knooppunten die u heeft uitgesloten. Als u uitgesloten knooppunten opnieuw wilt toevoegen, plaatst u de muisaanwijzer op een van de filters en klikt u op X.

Alleen unieke knooppunten weergeven

Met deze optie kunt u een padverkenning uitvoeren waarbij alleen de veranderende waarden van uw knooppunten worden weergegeven.

Als u bijvoorbeeld wilt zien hoe uw gebruikers door de pagina's op uw website of schermen in uw app navigeren en er meerdere gebeurtenissen voor elke pagina of elk scherm worden bijgehouden, geeft deze optie slechts 1 knooppunt voor elke pagina of elk scherm weer, zelfs als de gebruiker veel opeenvolgende gebeurtenissen op die pagina of dat scherm heeft uitgevoerd. Als een gebruiker vervolgens terugkeert naar die pagina of dat scherm, nadat hij of zij een andere pagina of een ander scherm heeft bezocht, wordt het bezoek van deze gebruiker weer in het pad weergegeven.

Segmenten toepassen

Met segmenten kunt u de subsets van gebruikers of gebeurtenissen definiëren die u wilt opnemen in of uitsluiten van een verkenning. U kunt bijvoorbeeld de paden verkennen die zijn genomen door converterende gebruikers en niet-converterende gebruikers om te achterhalen waar hun gebruikersreizen uiteen gingen. U kunt ook een padverkenning maken op basis van een subset van belangrijke gebeurtenissen. Dit is met name handig als u veel gebeurtenissen in een sessie heeft, maar het pad alleen voor een specifieke subset wilt bekijken.

Meer informatie over hoe u segmenten maakt.

Een segment toepassen:

Sleep aan de linkerkant een bestaand segment vanuit het deelvenster Variabelen naar het segmentdoel in het deelvenster Instelling voor tabblad.

Segmenten worden toegepast op de gebeurtenisstream voordat de padverkenning wordt berekend. Dit betekent dat gebeurtenissen of gebruikers die u van het segment heeft uitgesloten, geen deel uitmaken van de gebeurtenisstream van de verkenning en daarom geen deel uitmaken van de padberekening.

Filters toepassen

U kunt filters toepassen op de verkenning op basis van een van de beschikbare dimensies en statistieken. U kunt bijvoorbeeld alleen paden weergeven met een minimum aantal gebruikers of gebeurtenissen, of alleen paden die in bepaalde browsers of besturingssystemen zijn opgetreden.

Er worden filters op de verkenning toegepast voordat de paden worden berekend.

Een specificatiedimensie toepassen

Gebruik een specificatiedimensie om te bekijken hoe de padgegevens worden gegroepeerd langs die dimensie. U kunt bijvoorbeeld gebruikerspaden bekijken die zijn uitgesplitst op land of apparaatcategorie.

Een specificatiedimensie toepassen:

Sleep aan de linkerkant een bestaande dimensie vanuit het deelvenster Variabelen naar het dimensiedoel in het deelvenster Instellingen voor tabblad.

De 5 belangrijkste waarden voor de geselecteerde dimensie worden onderaan de verkenning weergegeven. Plaats de muisaanwijzer op een waarde om de uitsplitsing van die waarde in elk knooppunt te bekijken. In de onderstaande verkenning van achterwaartse paden wordt bijvoorbeeld de dimensie Apparaatcategorie gebruikt als een uitsplitsing. Als u de muisaanwijzer op mobiel plaatst, wordt voor elk knooppunt het aantal mobiele gebruikers weergegeven:

Achterwaartse padverkenning met toegepaste specificatiedimensie.

Padverkenning is vergelijkbaar met andere Analytics-functies, maar heeft enkele voordelen:

 • Net als met multi-channel trechters in Universal Analytics onderzoekt u met padverkenning de stappen die gebruikers via uw site of app uitvoeren. Met padverkenning kunt u echter ad hoc meerdere paden verkennen in plaats van 1 vooraf gedefinieerd pad verkennen.
 • In de rapporten Gebruikersstroom en Gedragsstroom worden vergelijkbare analyses uitgevoerd op basis van pagina's. Met padverkenning kunnen paden echter via pagina- en schermweergaven, en gebeurtenissen worden gevisualiseerd.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false
false