ניתוח מסלולים

הצגת מסלולי המשתמשים בתרשים עץ.

הטכניקות של ניתוח המסלולים מאפשרות לבצע פעולות כגון:

 • למצוא את הדפים הפופולריים ביותר שמשתמשים חדשים פתחו אחרי שנכנסו לדף הבית.
 • לגלות אילו פעולות המשתמשים ביצעו אחרי חריג באפליקציה.
 • לחשוף פעולות שחוזרות בלולאה, תופעה שעשויה להעיד על כך שמשתמשים נתקעים.
 • לזהות את ההשפעות של אירוע על הפעולות שמשתמשים מבצעים לאחר מכן.

יצירת ניתוח מסלולים

כדי ליצור ניתוח מסלולים חדש:

 1. נכנסים ל-Google Analytics.
 2. עוברים אל הנכס הרצוי.
 3. בפינה הימנית התחתונה, לוחצים על Analysis.
 4. ב-Analysis Hub, בוחרים ניתוח קיים או יוצרים ניתוח חדש. איך עושים זאת?
 5. ב'הגדרות הכרטיסייה', בוחרים את השיטה ניתוח מסלולים. לחלופין, אפשר ללחוץ על + כדי להוסיף כרטיסייה חדשה ולבחור באפשרות ניתוח מסלולים מהרשימה.
 6. בוחרים את סוג הנתונים שבהם רוצים להשתמש כנקודת ההתחלה לניתוח:
  1. בצד שמאל, בקטע נקודת התחלה, לוחצים כדי לבחור מאפיין, או גוררים מאפיין מהרשימה הגדרות הכרטיסייה > סוג הצומת ומשחררים אותו בקטע נקודת התחלה.
  2. בשלב זה, אפשר לבחור את סוגי הצומת שם אירוע או שם מסך. הסבר נוסף על הצעדים והצמתים זמין בקטע איך ניתוח המסלולים עובד בהמשך.
  3. בוחרים ערך עבור המאפיין.

ניתוח הנתיבים החדש מופיע. נקודת ההתחלה שבחרתם נמצאת בצד ימין. בצד שמאל מופיע 'צעד +1', שמראה את 5 המסכים המובילים שבהם המשתמשים צפו או אירועים שהם הפעילו אחרי נקודת ההתחלה הזו.

הצגת הצעדים הבאים של המשתמשים

כדי לראות את הצעדים הבאים שהמשתמשים ביצעו, לוחצים על נקודה על הגרף בתרשים. (נקודות על הגרף בניתוח נתיבים נקראות צמתים.)

אפשר ללחוץ על צומת כדי להרחיב אותו ולהוסיף צעד חדש. לחיצה נוספת על הצומת תכווץ אותו. צמתים שמופיעים באפור נמצאים בסופו של נתיב המשתמש, ולא ניתן להרחיב אותם.

כברירת מחדל, התרשים מציג את 5 הצמתים המובילים בצעד. אפשר ללחוץ על + עוד כדי להוסיף עד 20 צמתים לכל צעד. אם תוסיפו עוד צמתים מעבר ל-20 העיקריים, הצמתים הנוספים יקובצו לצומת אחד בשם "אחרים".

הצגת הצעדים הקודמים של המשתמשים

כברירת מחדל, ניתוח מסלולים מציג את הפעולות שהמשתמשים מבצעים בדרך כלל בהמשך לאירוע או לביקור בדף ספציפי. ניתוח מסלולים לאחור מאפשר לכם לבחור אירוע או דף רצוי ולחקור איך המשתמשים הגיעו אליו. תוכלו לבחור אירוע, כמו רכישה או המרה, לנתח את המסלולים השונים שהמשתמשים עוברים כדי להגיע לאירוע, ואז להשתמש בתובנה הזו לשיפור חוויית המשתמש.

כדי ליצור מסלול לאחור:

 1. יוצרים ניתוח מסלולים חדש לפי ההוראות שלמעלה.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על התחלה מחדש.
 3. לוחצים על התיבה נקודת סיום כדי לבחור את הצומת שבו מסתיים המסלול.

לאחר מכן תוכלו להגדיר את שאר הניתוח באותו אופן שבו מגדירים מסלול המשך.

איך ניתוח המסלולים עובד

כשמפעילים ניתוח מסלולים, המערכת ממחישה באמצעות תרשים עץ את זרם האירועים – אוסף האירועים שהמשתמשים הפעילו והמסכים שבהם הם צפו.

תרשים של ניתוח מסלולים מורכב מהרכיבים הבאים:

מפת ניווט של ניתוח נתיבים

מקרא:

 1. נקודת התחלה/סיום
 2. סוג הצומת
 3. צומת
 4. הוספת צומת

נקודת התחלה/סיום

נקודת ההתחלה היא המסך או האירוע שמתחילים את המסלול שאתם רוצים לנתח. היא מופיעה בעמודה הימנית ביותר בוויזואליזציה.

לדוגמה, אפשר להתחיל מסלול של מסחר אלקטרוני בדף שמציע אפשרויות לקטגוריות שונות של נעליים (למשל נעלי גברים, נעלי נשים, נעלי ספורט וכו').

נקודת הסיום היא המסך או האירוע שמסיימים את הנתיב שאתם רוצים לנתח. היא מופיעה בעמודה השמאלית ביותר בהמחשה החזותית.

ניתוח מסלולים יכול להכיל להיות נקודת התחלה או נקודת סיום, אך לא את שתיהן יחד.

צעדים

צעדים הם העמודות שבתרשים. כל צעד אחרי נקודת ההתחלה או לפני נקודת הסיום מייצג את הפעולות העוקבות או הקודמות של צפייה במסך או הפעלת אירוע.

לדוגמה, 'צעד +1' הוא רשימת המסכים שנצפו או האירועים שהופעלו על ידי קוני הנעליים באתר שלכם אחרי שנכנסו לדף של מוצרי ההנעלה, המוגדר כנקודת ההתחלה.

צמתים

צמתים הם הנקודות על הגרף בתוך הצעדים. הם מייצגים את מספר המשתמשים או האירועים בנקודה זו בנתיב.

לדוגמה, הצומת 'נעלי גברים' ב-'צעד +1' מייצג את מספר הקונים שפתחו את הדף או את מספר האירועים שהופעלו מאותו דף.

סוג הצומת מציין את ערכי המאפיינים שתראו בכל צעד בתרשים. כשיוצרים ניתוח נתיבים חדש, מגדירים את סוג הצומת של נקודת ההתחלה. אפשר לשנות את סוגי הצומת של צעד מסוים באמצעות התפריט שמעל הצומת.

נתיב

נתיב הוא רצף מסוים של צמתים המתרחשים בצעד אחד או יותר, במסגרת זמן מוגדרת.

איך מסלולים מחושבים

ניתוח מסלולי המשך נועד לבחון את זרם האירועים, החל מנקודת ההתחלה שבחרתם, כדי למצוא את המסכים הבאים שנצפו או את האירועים שהופעלו על ידי המשתמשים מיד אחרי נקודת ההתחלה הזו. ניתוח מסלולים לאחור הוא הדרך ההפוכה: הוא מאפשר לבחון את זרם האירועים כדי למצוא את המסכים שנצפו או את האירועים שהופעלו מיד לפני נקודת הסיום שבחרתם.

לאחר מכן, המסכים ו/או האירועים האלה נצברים יחד למסלולים. המספרים המוצגים בכל צומת מייצגים את המספר הכולל של משתמשים או אירועים שמהם מורכבת הנקודה המסוימת הזו בנתיב.

מסלולים וביקורים

המסלולים מחושבים מזרם האירועים של המשתמש, כשהמופע הראשון של ערך המאפיין שבחרתם משמש כנקודת ההתחלה או הסיום.

מסלולים יכולים להתפרס על פני ביקור אחד או יותר, בהתאם לטווח התאריכים שבוחרים. ביקור חדש מתחיל אם משתמש לא היה פעיל במשך 30 דקות. אם נתיב מתפרס על כמה ביקורים, הנתונים לגבי הצומת הם נתונים נצברים מכל הביקורים.

דוגמה לביקור יחיד

באותו ביקור, משתמש מסוים פותח את המסכים הבאים:

דף הבית > מוצר א > דף הבית > מוצר ב

בתמונות הבאות אפשר לראות איך ניתוח הנתיבים ממחיש באופן חזותי את מסלול המשתמש. לשם כך, הוא משתמש במופע הראשון של האירוע screen_view בדף הבית כנקודת ההתחלה, ולאחר מכן מוסיף צעדים כשאתם מרחיבים את הצמתים:

דוגמה של ניתוח נתיבים בביקור יחיד

תצוגה ראשונית של הנתיב, המציגה את נקודת ההתחלה ואת 'צעד +1'.

דוגמה של ניתוח נתיבים בביקור יחיד

נתיב עם 'צעד +2' מורחב.

דוגמה של ניתוח נתיבים בביקור יחיד

נתיב עם 'צעד +3' מורחב.

דוגמא לנתיב שמתפרס על פני כמה ביקורים

בפרק זמן של שבוע, בשני ביקורים שונים, המשתמש מבצע את הפעולות הבאות:

ביקור 1: דף הבית > מוצר א > מוצר ב > דף הבית > מוצר ג

ביקור 2: דף הבית > מוצר א > קופה

תצוגה ראשונית של הנתיב הזה לגבי המדד ספירת אירועים תיראה כך:

דוגמה של ניתוח נתיבים בביקורים שונים

אפשר לסקור את הנתיב הזה בשתי דרכים:

כדי לראות את הנתיבים המצטברים, יש להרחיב את הצומת של 'מוצר א'. פעולה זו מוסיפה את 'צעד +2' ומציגה כל ביקור כנתיב נפרד.

דוגמה של ניתוח נתיבים בביקורים שונים

כדי לראות את הנתיב המלא על פני הביקורים השונים, יש להרחיב את כל הצמתים כדי להציג את 8 הצעדים שבוצעו אחרי נקודת ההתחלה.

דוגמה של ניתוח נתיבים בביקורים שונים

שינוי סוג הנתונים המוצגים בכל צעד

סוג הצומת קובע איזה מידע יוצג בצעד. ניתן להשתמש בתפריט שבחלק העליון של צעד ספציפי כדי להציג את סוג הצומת באותו צעד.

שינוי המדד של הניתוח

כברירת מחדל, ניתוח נתיבים מחשב את ספירת האירועים לכל צומת בתרשים. אפשר להחיל חישוב של מדד שונה בקלות:

כדי להחיל מדד:

 • בחלונית 'משתנים' שבצד ימין, בוחרים מהרשימה אחד מהמדדים הנתמכים וגוררים אותו אל יעד המשתנים ב'הגדרות'.

מדדים נתמכים

נכון לעכשיו, ניתוח הנתיבים תומך במדדים הבאים:

ספירת אירועים

המדד ספירת אירועים סופר את מספר האירועים שהופעלו בכל צומת בנתיב. ספירת האירועים היא מספר האירועים המצטבר של כל המשתמשים ובכל הביקורים במסגרת הזמן שהוגדרה לניתוח.

דוגמה: בפרק זמן של 30 דקות, משתמש פותח את דף הבית, מנווט לדף מוצר מסוים ולאחר מכן חוזר אל דף הבית לפני שהוא מנווט לדף מוצר אחר. במקרה זה, הנתיב מציג בצעד הראשון שני אירועי screen_view של דף הבית ואירוע screen_view אחד של כל אחד מדפי המוצרים.

דוגמה של ספירת אירועים בניתוח נתיבים

סה"כ משתמשים

המדד סה"כ משתמשים מייצג את מספר המשתמשים הייחודיים שצפו במסך או הפעילו אירוע במסגרת הזמן שהוגדרה לניתוח.

דוגמה: במסגרת הזמן שנבחרה, משתמש פותח את דף הבית, מנווט לדף מוצר מסוים ולאחר מכן חוזר אל דף הבית לפני שהוא מנווט לדף מוצר אחר. במקרה זה, הנתיב יציג בצעד הראשון משתמש אחד של דף הבית בנקודת ההתחלה ומשתמש אחד של דף המוצר עבור כל אחד מהמוצרים.

'סה"כ משתמשים' הוא מספר המשתמשים הייחודיים. אם משתמש עובר בכמה נתיבים שיש להם צומת התחלה משותף, ספירת המשתמשים בצומת המשותף תהיה קטנה מהסכום של ספירות המשתמשים של הצמתים שאינם משותפים. הסיבה לכך היא שהמשתמש לא נספר כמה פעמים בספירת המשתמשים הייחודיים של הצומת המשותף.

הכללה או החרגה של נתונים מניתוח הנתיבים

אפשר להתאים אישית את הנתונים המוצגים בניתוח הנתיבים כדי להתמקד במידע הרלוונטי ביותר. לשם כך קיימות האפשרויות הבאות:

בחירת הצמתים שיופיעו בתרשים

כדי לבחור אילו צמתים יופיעו בכל צעד בתרשים:

 • בחלק העליון של הצעד, לוחצים על סמל העריכה עריכה.
 • אפשר להשתמש בתיבות הסימון כדי לכלול את המסכים או האירועים שרוצים לראות באותו צעד.

הערכים שתבחרו יקבעו אילו צמתים יוצגו באותו צעד. ערכים שלא נבחרו יקובצו בצומת '+ נוספים'.

מידע על הסרת צומת מהתרשים זמין בסעיף 'החרגת צמתים' שבהמשך.

החרגת צמתים

אפשר להסיר צמתים אם הם אינם רלוונטיים. החרגה של צומת רק מסתירה אותו בתרשים, ואינה משנה את אופן החישוב של הנתיב. כדי להחריג נתונים מזרם האירועים לפני שעושים בו שימוש לחישוב נתיבים, כדאי להחיל פלח.

כדי להחריג צומת מהתרשים:

 1. לוחצים לחיצה ימנית על הצומת.
 2. לוחצים על החרגת הצומת.
 3. בוחרים איך להחריג את הצומת:
  • רק הצומת שנבחר. אפשרות זו מחריגה את הצומת מהנתיב הנוכחי בצעד הנוכחי. הצעדים הבאים לאורך הנתיב הזה מהצומת הזה יוסרו מהניתוח.
  • מכל המסלולים. אפשרות זו מחריגה את הצומת מכל המסלולים בכל הצעדים שבניתוח.

רשימת הצמתים שהחרגתם מופיעה בהגדרות הכרטיסייה, בקטע 'מסנני צמתים'. כדי להוסיף מחדש צמתים שהחרגתם, מעבירים את העכבר מעל המסנן הרצוי ולוחצים על הסימן X.

הצגת צמתים ייחודיים בלבד

בעזרת אפשרות זו, ניתן לבצע ניתוח מסלולים שמציג רק ערכים ששונו בצמתים שלכם.

לדוגמה: נניח שאתם רוצים לראות איך המשתמשים מנווטים בין הדפים באתר או בין המסכים באפליקציה, ובכל דף או מסך עקבתם אחרי מספר אירועים. במקרה כזה, האפשרות תציג רק צומת אחד עבור כל אחד מהם, גם אם המשתמש ביצע מספר אירועים בזה אחר זה באותו דף או מסך. עם זאת, אם המשתמש חוזר לדף או למסך אחרי שנכנס לדף או מסך אחר, הצומת יוצג שוב במסלול.

החלת פלחים

פלחים מאפשרים להגדיר את קבוצות המשנה של המשתמשים או האירועים שרוצים לכלול או לא לכלול בניתוח. לדוגמה, תוכלו לסקור את הנתיבים שבהם עברו משתמשים שהשלימו המרה ומשתמשים שלא השלימו המרה, כדי לגלות היכן המסלולים שלהם התפצלו. תוכלו גם ליצור ניתוח נתיבים המבוסס על קבוצת משנה של אירועים חשובים. האפשרות הזו מועילה במיוחד אם יש לכם הרבה אירועים בביקור, אך אתם רוצים לראות את המסלול רק בקבוצת משנה ספציפית שלהם.

מידע נוסף על יצירת פלחים.

כדי להחיל פלח:

בצד ימין, גוררים פלח קיים מחלונית המשתנים אל יעד הפלח בחלונית 'הגדרות הכרטיסייה'.

פלחים מוחלים על זרם האירועים לפני שמתבצע החישוב של ניתוח הנתיבים. פירוש הדבר הוא שאירועים או משתמשים שהחרגתם מהפלח לא ייכללו בזרם האירועים של הניתוח, ולכן אינם נכללים בחישוב הנתיבים.

החלת מסננים

אפשר להחיל מסננים על הניתוח על סמך כל אחד מהמאפיינים והמדדים הזמינים. לדוגמה, תוכלו להציג רק נתיבים עם מספר מינימלי של משתמשים או אירועים, או נתיבים שמתרחשים בדפדפנים מסוימים או במערכות הפעלה מסוימות.

המערכת מחילה מסננים על הניתוח לפני שהיא מחשבת את המסלולים.

החלה של מאפיין פירוט

בעזרת מאפיין הפירוט תוכלו לבדוק איך נתוני המסלול של המאפיין הזה מקובצים. לדוגמה, אפשר להציג את מסלולי המשתמשים בפירוט לפי קטגוריית מדינה או קטגוריית מכשיר.

כדי להחיל מאפיין פירוט:

בצד ימין, גוררים מאפיין קיים מחלונית המשתנים אל חלונית היעד של פירוט המאפיינים בחלונית 'הגדרות כרטיסייה'.

חמשת הערכים המובילים של המאפיין שנבחר מופיעים בתחתית הניתוח. כדי לראות פירוט של ערך מסוים בכל צומת, מעבירים את העכבר מעל אותו ערך. לדוגמה, ניתוח המסלולים לאחור המופיע למטה משתמש בפירוט של המאפיין קטגוריית מכשיר. כשמעבירים את העכבר מעל נייד, יוצג מספר המשתמשים בנייד בכל צומת:

Path analysis with breakdown dimension applied.

ניתוח מסלולים דומה לתכונות אחרות ב-Analytics, אך מציע כמה יתרונות:

 • בדומה למשפכים מרובי-ערוצים ב-Universal Analytics, כשמשתמשים בניתוח מסלולים, המערכת בודקת את הפעולות שהמשתמשים ביצעו באתר או באפליקציה שלכם, אבל הבדיקה היא של מספר מסלולים ולא ניתוח של מסלול יחיד ומוגדר מראש.
 • הדוחות זרימת משתמשים וזרימת התנהגות מבצעים ניתוח דומה על סמך דפים. לעומת זאת, ניתוח המסלולים יכול ליצור הדמיה חזותית של המסלולים על סמך אירועים וצפיות במסכים או בדפים.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?