[GA4] Khắc phục vấn đề về việc thiết lập thẻ trên trang web

Xác định và khắc phục những vấn đề về việc thiết lập thẻ ngăn bạn xem dữ liệu trong Google Analytics

Bạn có thể không xem được dữ liệu từ trang web của mình trong Google Analytics vì những lý do sau:

Mã đo lường chưa được cài đặt trên trang web

Bạn có thể cài đặt Google Analytics trên trang web của mình bằng cách sử dụng thẻ Google (gtag.js) hoặc Trình quản lý thẻ của Google. Tuỳ thuộc vào lựa chọn của mình, bạn có thể phải thêm 1 hoặc 2 đoạn mã vào mỗi trang trong trang web. Tìm hiểu cách cài đặt mã đo lường

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng một hệ thống quản lý nội dung hoặc trình tạo trang web yêu cầu bạn dùng mã UA, hãy xem bài viết Thiết lập Analytics cho một trang web được lưu trữ trên một Hệ thống quản lý nội dung (CMS).

Mã đo lường được cài đặt không đúng cách

Sau đây là những lý do có thể khiến mã đo lường được cài đặt không đúng cách:

Thẻ Google (gtag.js)

Đoạn mã thẻ Google nằm sai vị trí

Nhớ thêm thẻ Google sau thẻ HTML mở <head> trong đoạn mã của trang web.

Ngoài ra, bạn cũng phải thêm đoạn mã này vào mỗi trang trong trang web của mình. Google Analytics chỉ thu thập dữ liệu từ những trang có chứa đoạn mã đó trong trang web của bạn.

Ảnh động minh hoạ cách cài đặt thẻ trang web của Google để theo dõi lượt chuyển đổi trong Google Ads.

Mã thẻ Google không chính xác

Cách tìm đúng mã thẻ Google:
  1. Nhấp vào Luồng dữ liệu, rồi chọn luồng dữ liệu web cho trang web.
  2. Trong mục Thông tin chi tiết về luồng, hãy sao chép Mã đo lường.

Mã đo lường trong mục Thông tin chi tiết về luồng phải giống với mã trong thẻ Google của bạn:

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=Measurement-ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'Measurement-ID');
</script>

Thẻ Google chứa các khoảng trắng hoặc ký tự thừa

Sao chép đoạn mã thẻ từ Google Analytics rồi dán trực tiếp vào đoạn mã của trang web bằng trình chỉnh sửa văn bản hoặc một trình chỉnh sửa có khả năng giữ nguyên định dạng mã.
Bạn không nên sử dụng trình xử lý văn bản để sao chép thẻ này từ tài khoản của mình. Nếu bạn làm như vậy, thẻ sẽ có thêm một khoảng trắng thừa hoặc các dấu ngoặc kép trong thẻ sẽ thay đổi. Thẻ phải ở đúng định dạng để có thể hoạt động đúng cách.

Trình quản lý thẻ

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục vấn đề về việc thiết lập Trình quản lý thẻ, hãy xem bài viết Khắc phục vấn đề.

Đoạn mã Trình quản lý thẻ nằm sai vị trí

Nhớ thêm đoạn mã Trình quản lý thẻ đầu tiên vào phần <head> của trang ở vị trí cao nhất có thể trong đoạn mã của trang web và thêm đoạn mã thứ hai ngay sau thẻ mở <body>.

Ngoài ra, bạn cũng cần thêm các đoạn mã này vào mỗi trang trong trang web của mình. Google Analytics chỉ thu thập dữ liệu từ những trang có chứa các đoạn mã này trong trang web của bạn. Tìm hiểu thêm

Mã thẻ Google không chính xác

Cách tìm đúng mã thẻ Google:
  1. Nhấp vào Luồng dữ liệu, rồi chọn luồng dữ liệu web cho trang web.
  2. Trong mục Thông tin chi tiết về luồng, hãy sao chép Mã đo lường.

Mã đo lường trong mục Thông tin chi tiết về luồng phải giống với mã trong thẻ Cấu hình GA4.

Bạn chưa định cấu hình cho thẻ Cấu hình GA4

Ngoài việc cài đặt các đoạn mã Trình quản lý thẻ, bạn cần phải định cấu hình cho thẻ Cấu hình GA4 khi sử dụng Trình quản lý thẻ để thiết lập Google Analytics. Tìm hiểu thêm về thẻ Cấu hình GA4

Thẻ Cấu hình GA4 không có điều kiện kích hoạt

Thẻ Cấu hình GA4 phải có điều kiện kích hoạt. Điều kiện đó thường được định cấu hình khi trang tải. Tìm hiểu thêm về các điều kiện kích hoạt

Bạn đã cài đặt cả đoạn mã Trình quản lý thẻ và đoạn mã thẻ Google

Bạn chỉ nên dùng thẻ Google hoặc Trình quản lý thẻ, không nên dùng cả hai. Việc dùng cả 2 phương thức sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn, chẳng hạn như tính thừa dữ liệu từ trang web của bạn. Nếu bạn đã cài đặt cả đoạn mã Trình quản lý thẻ và đoạn mã thẻ Google, hãy xoá đoạn mã của một trong hai cách triển khai này.

Các thay đổi đối với Trình quản lý thẻ chưa được áp dụng.

Sau khi bạn định cấu hình cho thẻ Cấu hình GA4, hãy nhớ áp dụng các thay đổi bằng cách nhấp vào Gửi trong Trình quản lý thẻ. Nếu không, bạn sẽ không thấy dữ liệu trong Google Analytics.

Trang web chưa nhận được lưu lượng truy cập

Nếu bạn mới cài đặt Google Analytics lần đầu tiên và không thấy dữ liệu, thì có thể là do trang web của bạn chưa có lưu lượng truy cập để hiển thị trong báo cáo. Hãy thử nhấp vào trang web rồi chờ khoảng một phút để xem các lượt nhấp đó có xuất hiện trong báo cáo Theo thời gian thực hay không.

Dữ liệu chưa được xử lý

Báo cáo Theo thời gian thực sẽ hiển thị dữ liệu khi mọi người sử dụng trang web của bạn. Nếu bạn mới cài đặt Google Analytics lần đầu, bạn sẽ phải chờ tối đa 24 giờ để Google Analytics xử lý dữ liệu từ trang web của bạn, sau đó hiển thị dữ liệu trong báo cáo Theo thời gian thực.

Ngoài ra, khi trang web của bạn chưa có nhiều người dùng, Analytics có thể áp đặt các ngưỡng để bảo vệ danh tính của người dùng cá nhân. Để biết trang web của bạn có bị áp đặt ngưỡng hay không, hãy kiểm tra ở đầu báo cáo. Tìm hiểu thêm về các ngưỡng

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9380003520696441672
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true