[GA4] แก้ปัญหาการตั้งค่าแท็กในเว็บไซต์

ระบุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าแท็กที่ทําให้คุณไม่เห็นข้อมูลใน Google Analytics

คุณอาจไม่เห็นข้อมูลจากเว็บไซต์ใน Google Analytics เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

ไม่ได้ติดตั้งโค้ดการวัดในเว็บไซต์

คุณจะติดตั้ง Google Analytics ในเว็บไซต์โดยใช้แท็ก Google (gtag.js) หรือ Google Tag Manager ก็ได้ และต้องเพิ่มข้อมูลโค้ด 1-2 รายการลงในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่เลือก ดูวิธีติดตั้งโค้ดการวัด

หมายเหตุ: หากคุณใช้ระบบจัดการเนื้อหาหรือเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่กําหนดให้ต้องใช้รหัส UA ให้ดูบทความตั้งค่า Analytics สําหรับเว็บไซต์ที่โฮสต์ด้วย CMS

ติดตั้งโค้ดการวัดไม่ถูกต้อง

สาเหตุที่เป็นไปได้ที่อาจติดตั้งโค้ดไม่ถูกต้องมีดังนี้

แท็ก Google (gtag.js)

ข้อมูลโค้ดแท็ก Google อยู่ผิดที่

ตรวจสอบว่าคุณใส่แท็ก Google ต่อท้ายแท็ก HTML เปิด <head> ในโค้ดของเว็บไซต์

นอกจากนี้ให้ตรวจสอบว่าได้ใส่ข้อมูลโค้ดในแต่ละหน้าของเว็บไซต์แล้ว เนื่องจาก Google Analytics จะรวบรวมข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลโค้ดเท่านั้น

ภาพเคลื่อนไหวที่สาธิตวิธีติดตั้งแท็กเว็บไซต์ Google สําหรับเครื่องมือวัด Conversion ใน Google Ads

รหัสแท็ก Google ไม่ถูกต้อง

วิธีหารหัสแท็ก Google ที่ถูกต้อง
  1. คลิกสตรีมข้อมูล แล้วเลือกสตรีมข้อมูลเว็บสําหรับเว็บไซต์
  2. ในส่วนรายละเอียดสตรีม ให้คัดลอกรหัสการวัด

รหัสการวัดในส่วนรายละเอียดสตรีมต้องเป็นรหัสเดียวกับในแท็ก Google ดังนี้

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=Measurement-ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'รหัสการวัด');
</script>

แท็ก Google มีช่องว่างหรืออักขระส่วนเกิน

คัดลอกข้อมูลโค้ดแท็กจาก Google Analytics และวางลงในโค้ดของเว็บไซต์โดยตรงโดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความหรือเครื่องมือแก้ไขที่คงการจัดรูปแบบโค้ดไว้
หลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อคัดลอกแท็กจากบัญชี เนื่องจากอาจทำให้มีการเว้นวรรคเกินหรือเปลี่ยนเครื่องหมายคำพูดในแท็ก แท็กต้องอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องทุกประการจึงจะทํางานได้อย่างถูกต้อง

Tag Manager

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการตั้งค่า Tag Manager ได้จากบทความแก้ปัญหา

ข้อมูลโค้ด Tag Manager อยู่ผิดที่

ตรวจสอบว่าคุณใส่ข้อมูลโค้ด Tag Manager แรกใน <head> ของหน้าเว็บให้อยู่สูงที่สุดในโค้ดของเว็บไซต์ และใส่ข้อมูลโค้ดที่ 2 ต่อจากแท็กเปิด <body>

นอกจากนี้ให้ตรวจสอบว่าได้ใส่ข้อมูลโค้ดในแต่ละหน้าของเว็บไซต์แล้ว เนื่องจาก Google Analytics จะรวบรวมข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลโค้ดเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสแท็ก Google ไม่ถูกต้อง

วิธีหารหัสแท็ก Google ที่ถูกต้อง
  1. คลิกสตรีมข้อมูล แล้วเลือกสตรีมข้อมูลเว็บสําหรับเว็บไซต์
  2. ในส่วนรายละเอียดสตรีม ให้คัดลอกรหัสการวัด

รหัสการวัดในส่วนรายละเอียดสตรีมต้องเป็นรหัสเดียวกับในแท็กการกำหนดค่า GA4 ดังนี้

ไม่ได้กําหนดค่าแท็กการกําหนดค่า GA4

นอกจากการติดตั้งข้อมูลโค้ด Tag Manager คุณต้องกําหนดค่าแท็กการกําหนดค่า GA4 เมื่อใช้ Tag Manager ในการตั้งค่า Google Analytics ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็กการกําหนดค่า GA4

แท็กการกําหนดค่า GA4 ไม่มีเงื่อนไขทริกเกอร์

แท็กการกําหนดค่า GA4 ต้องมีเงื่อนไขทริกเกอร์ ซึ่งโดยปกติจะได้รับการกําหนดค่าสำหรับตอนที่โหลดหน้าเว็บ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขทริกเกอร์

ติดตั้งทั้งข้อมูลโค้ด Tag Manager และข้อมูลโค้ดแท็ก Google

คุณควรใช้แท็ก Google หรือ Tag Manager อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ทั้ง 2 อย่าง การใช้ทั้ง 2 อย่างจะทําให้เกิดผลกระทบโดยไม่ตั้งใจ เช่น การนับข้อมูลจากเว็บไซต์มากเกินไป หากคุณติดตั้งทั้งข้อมูลโค้ด Tag Manager และข้อมูลโค้ดแท็ก Google ให้นําข้อมูลโค้ดจากการติดตั้งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งออก

ยังไม่ได้เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง Tag Manager

หลังจากที่กําหนดค่าแท็กการกําหนดค่า GA4 อย่าลืมเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงโดยคลิกส่งใน Tag Manager มิเช่นนั้นคุณจะไม่เห็นข้อมูลใน Google Analytics

เว็บไซต์ไม่มีการเข้าชม

หากคุณเพิ่งติดตั้ง Google Analytics เป็นครั้งแรกและไม่เห็นข้อมูลใดๆ แสดงว่าเว็บไซต์อาจไม่มีการเข้าชมที่จะแสดงในรายงาน ลองคลิกส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์แล้วรอประมาณ 1 นาทีเพื่อดูว่าการคลิกเหล่านั้นปรากฏในรายงานแบบเรียลไทม์หรือไม่

ระบบยังไม่ได้ประมวลผลข้อมูล

รายงานแบบเรียลไทม์แสดงข้อมูลในขณะที่ผู้คนใช้เว็บไซต์ หากเพิ่งติดตั้ง Google Analytics เป็นครั้งแรก คุณจะต้องถึง 24 ชั่วโมงเพื่อให้ Google Analytics ประมวลผลข้อมูลจากเว็บไซต์ แล้วแสดงข้อมูลในรายงานแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ เมื่อเว็บไซต์มีผู้ใช้ไม่มากนัก Analytics อาจใช้เกณฑ์เพื่อปกป้องตัวตนของผู้ใช้แต่ละราย คุณสามารถตรวจสอบว่ามีการใช้เกณฑ์หรือไม่ที่ด้านบนของรายงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
9748275634087777241
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
69256