[GA4] Felsöka taggkonfigurationen på din webbplats

Identifiera och åtgärda problem med din taggkonfiguration som förhindrar att du ser data i Google Analytics

Det kan hända att du inte ser data från din webbplats i Google Analytics av följande skäl:

Mätkoden har inte installerats på din webbplats

Du kan installera Google Analytics på din webbplats med hjälp av Google-taggen (gtag.js) eller Google Taggstyrning. Beroende på vilket alternativ du väljer måste du lägga till ett eller två kodavsnitt på varje sida på webbplatsen. Läs om hur du installerar mätkoden

Obs! Om du använder ett innehållshanteringssystem eller webbplatsverktyg som kräver att du använder ett UA-id kan du läsa Ställa in Analytics för en webbplats med en CMS-värd.

Mätkoden är felaktigt installerad

Nedan följer några möjliga orsaker till att koden är felaktigt installerad:

Google-tagg (gtag.js)

Kodavsnittet med Google-taggen har installerats på fel plats

Tänk på att lägga till Google-taggen efter den inledande <head>-HTML-taggen i webbplatskoden.

Du måste dessutom lägga till kodavsnittet på samtliga sidor på din webbplats. Google Analytics samlar bara in data från sidorna på din webbplats som innehåller kodavsnittet.

Animation som visar hur du lägger till Google-webbplatstaggen för konverteringsspårning i Google Ads.

Google-taggens id är felaktigt

Så här hittar du korrekt Google-tagg-id:
  1. Klicka på Dataflöden och välj webbdataflödet för webbplatsen.
  2. Kopiera Mätnings-id i avsnittet Flödesinformation.

Mätnings-id:t i avsnittet Flödesinformation måste vara identiskt med id:t i Google-taggen:

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=Measurement-ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'Measurement-ID');
</script>

Google-taggen innehåller extra blanksteg eller tecken

Kopiera taggkodavsnittet från Google Analytics och klistra in det direkt i webbplatskoden med hjälp av en textredigerare eller en redigerare som bevarar kodformatering.
Använd inte en ordbehandlare för att kopiera taggen från ditt konto. Om du gör det kan det läggas till ett extra blanksteg eller så kan citattecknen i taggen ändras. Taggen kräver exakt formatering för att fungera.

Taggstyrning

Mer information om hur du felsöker Taggstyrning-konfigurationen finns i Felsöka problem.

Kodavsnitten för Taggstyrning är placerade på fel plats

Lägg till det första kodavsnittet så tidigt som möjligt i <head>-avsnittet i webbplatskoden för sidan. Lägg till det andra kodavsnittet omedelbart efter den första <body>- taggen.

Du måste dessutom lägga till kodavsnitten på samtliga sidor på din webbplats. Google Analytics samlar bara in data från sidorna på din webbplats som innehåller kodavsnitten. Läs mer

Google-taggens id är felaktigt

Så här hittar du korrekt Google-tagg-id:
  1. Klicka på Dataflöden och välj webbdataflödet för webbplatsen.
  2. Kopiera Mätnings-id i avsnittet Flödesinformation.

Mätnings-id:t i avsnittet Flödesinformation måste vara identiskt med id:t i GA4-konfigurationstaggen:

GA4-konfigurationstaggen har inte konfigurerats

Utöver att installera Taggstyrning-kodavsnitten måste du konfigurera GA4-konfigurationstaggen när du använder Google Taggstyrning för att ställa in Google Analytics. Läs mer om GA4-konfigurationstaggen

GA4-konfigurationstaggen har inget utlösarvillkor

GA4-konfigurationstaggen måste ha ett utlösarvillkor, vilket vanligtvis anges när sidan läses in. Läs mer om utlösarvillkor

Både Taggstyrning- och Google-taggkodavsnitten har installerats

Använd antingen Google-taggen eller Taggstyrning, inte båda. Om du använder båda metoderna kan det få oavsiktliga konsekvenser, som att data från din webbplats räknas dubbelt. Om du har installerat både Taggstyrning-kodavsnitten och Google-taggkodavsnittet måste du ta bort kodavsnitten för en av metoderna.

Ändringarna i Taggstyrning har inte publicerats

När du har ställt in GA4-konfigurationstaggen måste du publicera ändringarna genom att klicka på Skicka i Taggstyrning. Annars ser du inte data i Google Analytics.

Din webbplats har inte tagit emot någon trafik

Om du just installerade Google Analytics för första gången och inte ser någon data kan det bero på att du inte har någon trafik till din webbplats som kan visas i rapporterna. Prova att klicka runt på webbplatsen och vänta några minuter för att se om klicken inkluderas i realtidsrapporten.

Din data har inte behandlats ännu

Realtidsrapporten visar data i princip samtidigt som människor använder din webbplats. Om du just installerade Google Analytics för första gången måste du vänta upp till 24 timmar innan Google Analytics kan behandla data från din webbplats och sedan visa informationen i realtidsrapporten.

Om du har få besökare på din webbplats kan Analytics dessutom tillämpa datagränser för att skydda de enskilda användarnas identitet. Du kan kontrollera om det tillämpas en gräns högst upp i rapporterna. Läs mer om datagränser

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny