[GA4] Riešenie problémov s nastavením značky na webe

Identifikujte a opravte problémy s nastavením značky, ktoré bránia zobrazovaniu údajov v službe Google Analytics.

Údaje z vášho webu sa v službe Google Analytics nemusia zobrazovať z nasledujúcich dôvodov:

Na vašom webe nie je nainštalovaný kód merania

Google Analytics si môžete na webe nainštalovať pomocou značky Google (gtag.js) alebo Správcu značiek Google. V závislosti od vybranej možnosti musíte na každú stránku webu pridať jeden alebo dva útržky kódu. Ako nainštalovať kód merania

Poznámka: Ak používate systém na správu obsahu alebo nástroj na tvorbu webu, ktorý vyžaduje použitie identifikátora UA, prečítajte si článok Nastavenie služby Analytics pre web hostený systémom na správu obsahu.

Kód merania je nainštalovaný nesprávne

Nižšie uvádzame niekoľko možných dôvodov nesprávnej inštalácie kódu:

Značka Google (gtag.js)

Útržok značky Google je na nesprávnom mieste

Značku Google pridajte za úvodnú značku <head> v kóde HTML svojho webu.

Útržok musíte pridať aj na každú stránku webu. Google Analytics zhromažďuje údaje len z tých stránok vášho webu, ktoré obsahujú útržok.

Animácia znázorňujúca postup inštalácie značky Google pre web na sledovanie konverzií v službe Google Ads

Identifikátor značky Google je nesprávny

Ak chcete nájsť správny identifikátor značky Google, postupujte takto:
  1. Kliknite na Streamy údajov a vyberte stream webových údajov pre daný web.
  2. V sekcii Podrobnosti streamu skopírujte Identifikátor merania.

Identifikátor merania v sekcii Podrobnosti streamu musí byť rovnaký ako v značke Google:

<!-- Značka Google (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=Measurement-ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'Measurement-ID');
</script>

Značka Google obsahuje nadbytočné prázdne alebo iné znaky

Skopírujte útržok značky zo služby Google Analytics a prilepte ho priamo do kódu webu pomocou textového editora alebo editora, ktorý zachováva formátovanie kódu.
Na kopírovanie značky zo svojho účtu nepoužívajte textový procesor. Ak tak urobíte, do značky môže pribudnúť nadbytočná medzera alebo sa môžu zmeniť úvodzovky. Značka musí mať presné formátovanie, aby mohla správne fungovať.

Správca značiek

Viac o riešení problémov s nastavením Správcu značiek sa dozviete v článku Riešenie problémov.

Útržky Správcu značiek sú na nesprávnych miestach

Prvý útržok Správcu značiek pridajte do kódu webu čo najvyššie v časti <head> stránky a druhý útržok hneď za úvodnú značku <body>.

Útržky musíte pridať aj na každú stránku webu. Google Analytics zhromažďuje údaje len z tých stránok vášho webu, ktoré obsahujú útržky. Ďalšie informácie

Identifikátor značky Google je nesprávny

Ak chcete nájsť správny identifikátor značky Google, postupujte takto:
  1. Kliknite na Streamy údajov a vyberte stream webových údajov pre daný web.
  2. V sekcii Podrobnosti streamu skopírujte Identifikátor merania.

Identifikátor merania v sekcii Podrobnosti streamu musí byť rovnaký ako v značke konfigurácie GA4.

Značka konfigurácie GA4 nie je nakonfigurovaná

Ak chcete pomocou Správcu značiek nastaviť Google Analytics, musíte okrem inštalácie útržkov Správcu značiek nakonfigurovať aj značku konfigurácie GA4. Ďalšie informácie o značke konfigurácie GA4

Značka konfigurácie GA4 nemá podmienku spúšťača

Značka konfigurácie GA4 musí mať podmienku spúšťača, ktorá sa zvyčajne konfiguruje pre udalosť načítania stránky. Ďalšie informácie o podmienkach spúšťača

Správca značiek Google aj útržky značky Google sú nainštalované

Mali by ste používať iba značku Google alebo Správcu značiek, nie oboje. Používanie oboch spôsobov bude mať nežiaduce dôsledky, ako napríklad počítanie nadmerného množstva údajov z vášho webu. Ak ste nainštalovali útržky Správcu značiek aj útržok značky Google, odstráňte útržky pre jednu z týchto možností implementácie.

Zmeny v Správcovi značiek neboli zverejnené

Po nakonfigurovaní značky konfigurácie GA4 nezabudnite zmeny zverejniť kliknutím na Odoslať v Správcovi značiek. Inak sa údaje v službe Google Analytics nezobrazia.

Váš web nezískal žiadnu návštevnosť

Ak ste službu Google Analytics nainštalovali prvýkrát a nevidíte v nej žiadne údaje, je možné, že na webe nemáte žiadnu návštevnosť na zobrazenie v reportoch. Skúste na webe klikať a potom počkajte asi jednu minútu, aby ste zistili, či sa tieto kliknutia vypĺňajú v reporte V reálnom čase.

Vaše údaje zatiaľ neboli spracované

V reporte V reálnom čase sa zobrazujú údaje, keď ľudia používajú váš web. Ak ste Google Analytics nainštalovali prvýkrát, bude potrebné počkať až 24 hodín, kým Google Analytics spracuje údaje z vášho webu a potom ich zobrazí v reporte V reálnom čase.

Navyše, ak na webe nemáte veľa používateľov, Analytics môže uplatňovať prahy na ochranu totožnosti jednotlivých používateľov. V hornej časti reportu môžete skontrolovať, či bol použitý prah. Ďalšie informácie o prahoch

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
7104705992291571952
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256