[GA4] Отстраняване на неизправности при настройването на маркери на уебсайта Ви

Определете и коригирайте проблемите с настройката на маркера си, които Ви пречат да виждате данни в Google Анализ

Възможно е да не виждате данни от уебсайта си в Google Анализ поради следните причини:

Кодът за измерване не е инсталиран на уебсайта Ви

Можете да инсталирате Google Анализ на уебсайта си с помощта на маркера на Google (gtag.js) или Мениджър на маркери на Google. В зависимост от избраната опция трябва да добавите по един или два фрагмента код във всяка страница на уебсайта си. Научете как да инсталирате кода за измерване

Забележка: Ако използвате система за управление на съдържанието или инструмент за създаване на уебсайтове, които изискват използването на идентификатор на UA, вижте Настройване на Анализ за уебсайт, хостван в система за управление на съдържанието (CMS).

Кодът за измерване е инсталиран неправилно

Ето възможните причини за неправилното инсталиране на кода:

Маркер на Google (gtag.js)

Фрагментът с маркера на Google е на неправилно място

Не забравяйте да добавите маркера на Google след отварящия HTML маркер <head> в кода на уебсайта си.

Освен това трябва да добавите фрагмента на всяка страница от уебсайта си. Google Анализ събира данни само от страниците в уебсайта Ви, които включват фрагмента.

Анимация, която показва как да инсталирате маркера на Google за проследяване на реализациите в Google Ads.

Идентификаторът на маркера на Google е неправилен

За да намерите правилния ID на маркера на Google:
  1. Кликнете върху Потоци от данни и изберете потока от данни от мрежата за уебсайта.
  2. В секцията Подробности за потока копирайте ID на измерването.

ID на измерването в секцията с подробности за потока трябва да е същият като този в маркера Ви на Google:

<!-- Маркер на Google (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=Measurement-ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'Measurement-ID');
</script>

Маркерът на Google съдържа допълнителни интервали или знаци

Копирайте фрагмента с маркера от Google Анализ и го поставете директно в кода на уебсайта си с помощта на текстов редактор или редактор, който запазва форматирането на кода.
Избягвайте да използвате текстов редактор, за да копирате маркера от профила си. Ако го направите, е възможно да бъде добавен излишен интервал или да се променят кавичките в маркера. Маркерът трябва да е форматиран прецизно, за да работи правилно.

Мениджър на маркери

За повече информация относно отстраняването на неизправности с настройката на Мениджър на маркери вижте Отстраняване на неизправности.

Фрагментите от Мениджър на маркери не са на правилните места

Не забравяйте да добавите първия фрагмент на Мениджър на маркери възможно най-високо в <head> на страницата в кода на уебсайта си, а вторият – непосредствено след отварящия елемент <body>.

Освен това трябва да добавите фрагментите към всяка страница от уебсайта си. Google Анализ събира данни само от страниците в уебсайта Ви, които включват фрагментите. Научете повече

Идентификаторът на маркера на Google е неправилен

За да намерите правилния ID на маркера на Google:
  1. Кликнете върху Потоци от данни и изберете потока от данни от мрежата за уебсайта.
  2. В секцията Подробности за потока копирайте ID на измерването.

ID на измерването в секцията с подробности за потока трябва да е същият като този в маркера Ви за конфигурация на GA4.

Маркерът за конфигурация на GA4 не е конфигуриран

В допълнение към инсталирането на фрагментите на Мениджър на маркери на Google трябва да конфигурирате маркера за конфигурация на GA4, когато използвате Мениджър на маркери за настройване на Google Анализ. Научете повече за маркера за конфигурация на GA4

Маркерът за конфигурация на GA4 няма условие за задействане

Маркерът за конфигурация на GA4 трябва да има условие за задействане, което обикновено се конфигурира при зареждането на страницата. Научете повече за условията за задействане

Инсталирани са и двата маркера за Мениджър на маркери и фрагменти с маркери на Google

Трябва да използвате само маркера на Google или Мениджър на маркери, но не и двата. Използването и на двата метода може да има непредвидени последствия, като например отчитане на повече данни от уебсайта Ви. Ако сте инсталирали както фрагментите от Мениджър на маркери, така и фрагмента с маркер на Google, премахнете фрагментите за една от тези опции за внедряване.

Промените в Мениджър на маркери не са публикувани

След като конфигурирате маркера за конфигурация на GA4, публикувайте промените си, като кликнете върху Изпращане в Мениджър на маркери. В противен случай няма да виждате данни в Google Анализ.

Уебсайтът Ви не е получил трафик

Ако сте инсталирали Google Анализ за първи път и не виждате никакви данни да са пристигнали, възможно е да нямате трафик на уебсайта си, който да се показва в отчетите Ви. Опитайте да кликнете на уебсайта и след това изчакайте около минута, за да видите дали те се попълват в отчета в реално време.

Данните Ви още не са обработени

Отчетът „В реално време“ Ви показва данни, докато хората използват уебсайта Ви. Ако сте инсталирали Google Анализ за първи път, ще трябва да изчакате до 24 часа, докато Google Анализ обработи данните от уебсайта Ви, след което да покаже информацията в отчета в реално време.

Освен това, когато уебсайтът Ви няма много потребители, Анализ може да приложи прагове, за да защити самоличността на отделните потребители. Можете да проверите дали е приложен праг в горната част на отчета. Научете повече за праговете

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню