[GA4] Radera/återställa konton och egendomar

Papperskorgen innehåller konton och egendomar som du har märkt för radering. Objekten behålls i papperskorgen i 35 dagar innan de raderas permanent.

Innehåll i artikeln:

Om papperskorgen

Papperskorgen är en tillfällig lagringsplats för konton och egendomar innan de raderas. Konton och egendomar som flyttas till papperskorgen behålls i 35 dagar innan de raderas permanent.

Du kan öppna papperskorgen för att se en lista över alla objekt som har märkts för radering, vilka användare som raderade dem och vilket datum de raderas permanent. Du kan återställa objekt genom att välja dem och flytta bort dem från papperskorgen. Du måste ha rollen Redigerare för kontot för att komma åt papperskorgen.

Efter 35 dagar i papperskorgen raderas allt permanent. Raderingen registreras i ändringshistoriken och Analytics System anges som användare.

Vad återställs?

När du återställer ett konto återställs också underordnade egendomar, med undantag för egendomar som du har flyttat separat till papperskorgen. När du återställer en egendom återställs automatiskt alla dataflöden som fanns när du flyttade den till papperskorgen. Anta till exempel att konto A innehåller egendomen E1 och dataflödena DF1 och DF2 samt egendomen E2 med dataflödena DF3 och DF4:

  • Exempel 1: Konto A flyttas till papperskorgen. När du återställer konto A återställs automatiskt E1 (tillsammans med DF1 och DF2) och E2 (tillsammans med DF3 och DF4).
  • Exempel 2: P1 flyttas till papperskorgen. Senare flyttas konto A till papperskorgen. När du återställer konto A återställs automatiskt A och E2 (tillsammans med DF3 och DF4), men inte E1 eftersom den flyttades till papperskorgen separat.

Det går inte att flytta ett dataflöde till papperskorgen, det kan bara raderas. Om du däremot flyttar en egendom till papperskorgen flyttas även dess dataflöden dit tillsammans med egendomen.

När du återställer ett konto eller en egendom från papperskorgen bevaras alla inställningar och konfigurationer (till exempel filter, användarbehörigheter och länkar till andra Google-produkter).

Data behandlas inte för konton och egendomar medan de befinner sig i papperskorgen. Databehandlingen för kärnrapporter återupptas inom en timme efter att de har återställts från papperskorgen. Behandling i realtid återupptas inom några sekunder.

Underordnade egendomar och egendomar för samlad visning

Det finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till när du flyttar underordnade egendomar och egendomar för samlad visning till papperskorgen eller återställer dem.

Läs mer om hur du flyttar underordnade egendomar till papperskorgen och återställer dem

Läs mer om hur du flyttar egendomar för samlad visning till papperskorgen och återställer dem

Återställa ett konto eller en egendom

Du måste ha rollen Redigerare för att kunna återställa konton och egendomar. Om alla dina Analytics-konton har raderats måste du skapa ett nytt Analytics-konto för att komma åt papperskorgen.
  1. Gå till Administratör. Under Konto klickar du på Papperskorgen.
  2. Leta reda på objektet du vill återställa i tabellen eller med hjälp av sökfältet i tabellen.
  3. Välj objektet och klicka på Återställ.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
156854658797091351
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256