[GA4] Kreator segmentów

Tworzenie podzbiorów użytkowników, sesji i zdarzeń
Segment jest podzbiorem danych Analytics, którego można używać w narzędziu Eksploracje. Mogą to być np. użytkownicy z danego kraju lub miasta wydzieleni z całego zbioru Twoich użytkowników albo użytkownicy, którzy kupili określone produkty lub odwiedzili konkretną stronę w witrynie bądź wywołali odpowiednie zdarzenia w aplikacji.

Przykłady wideo

Obejrzyj 2 krótkie filmy o tworzeniu segmentów.

Tworzenie segmentu niestandardowego od podstaw.

Tworzenie segmentu niestandardowego na podstawie sugerowanego segmentu.

Tematy w tym artykule:

Tworzenie segmentu

Segmenty, które utworzysz lub zmodyfikujesz, będą dostępne tylko w eksploracji, na której poziomie je zdefiniujesz.

Aby otworzyć Kreator segmentów:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Po lewej stronie kliknij  Eksplorowanie.
 1. Wybierz istniejącą eksplorację lub utwórz nową. Zobacz, jak to zrobić
 2. Po lewej stronie w panelu „Ustawienia karty” kliknij znak plusa w sekcji „Segmenty”.

Nowy segment możesz utworzyć na 3 sposoby:

 • Utwórz segment niestandardowy, samodzielnie określając jego wszystkie parametry.
 • Zacznij od jednego z proponowanych segmentów. Są one oparte na typowych przypadkach użycia, a na dodatek można je dostosowywać do własnych potrzeb.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt danych na wizualizacji, aby otworzyć menu kontekstowe, a potem kliknij Utwórz segment z zaznaczenia.

Zakres dat segmentu i przedział czasu warunku

Jedną ze zmiennych, które możesz określać podczas tworzenia segmentu, jest zakres dat dla danych uwzględnianych w segmencie (np. Ostatnie 7 dni, Ostatnie 28 dni lub niestandardowy zakres dat).

W zależności od rodzaju warunku, który zastosujesz do zdefiniowania segmentu, możesz go wyznaczyć na podstawie danych event_count, co pozwoli określić, że warunek musi zostać spełniony w wyznaczonym przedziale czasu (np. event_count > 5 w dowolnym 5-dniowym okresie).

Aby uzyskać oczekiwane wyniki, musisz wyznaczyć przedział czasu warunku krótszy od zakresu dat segmentu lub z nim równy. Możesz wprawdzie ustalić przedział czasu warunku dłuższy niż zakres dat segmentu, ale segment nie będzie nigdy uwzględniać danych spoza swojego zakresu dat.

Tworzenie segmentu niestandardowego

 1. W górnym panelu wybierz typ segmentu, który chcesz utworzyć. Więcej informacji o typach segmentów, które możesz tworzyć, znajdziesz poniżej.
 2. Wpisz nazwę i opis segmentu. Umożliwi Ci to jego identyfikację w innych miejscach w Analytics.
 3. Kliknij Dodaj nowy warunek, by określić kryteria wyboru stosowane do tego segmentu. Możesz tworzyć warunki oceny wymiarów lub zdarzeń. Przykład:
  1. Wiek jest wartością z przedziału 18–24 lub 25–34.
  2. Zdarzenie app_exception.
 4. Segmenty możesz też tworzyć na podstawie sekwencji czynności wykonanych przez użytkownika. Więcej informacji o warunkach i sekwencjach znajdziesz poniżej.
 5. W prawym górnym rogu kliknij ZAPISZ.
Przycisk ZAPISZ jest wyszarzony, dopóki nie wpiszesz co najmniej jednego pełnego warunku.

Modyfikowanie proponowanego segmentu

Proponowane segmenty obejmują gotowe segmenty i szablony, których możesz używać do szybkiego tworzenia własnych segmentów. Segmentów dostępnych na karcie Ogólne możesz używać bez modyfikacji (chociaż możesz je zmieniać w razie potrzeby). Szablony zawierają już warunki, więc wystarczy, że wypełnisz je wartościami.

Typy segmentów, które możesz tworzyć

Segmenty użytkowników

Są to podzbiory użytkowników, którzy weszli w interakcję z Twoją witryną lub aplikacją, np. użytkownicy, którzy już wcześniej coś kupili, czy też użytkownicy, którzy dodali produkty do koszyka, ale nie sfinalizowali zakupu.

Segmenty zdarzeń

Są to podzbiory zdarzeń, które zostały wywołane w Twojej witrynie lub aplikacji, np. wszystkie zakupy dokonane w danej lokalizacji czy też zdarzenia app_exception, które wystąpiły w danym systemie operacyjnym.

Segmenty sesji

Są to podzbiory sesji, które miały miejsce w Twojej witrynie lub aplikacji, np. wszystkie sesje, których źródłem była konkretna kampania reklamowa.

Konfigurowanie warunków

Warunki informują Analytics, jakie dane uwzględnić w segmencie, a jakie z niego wykluczyć. Aby zdefiniować warunek, wybierz dane, które chcesz objąć oceną, wybierz operator porównania, a potem wpisz wartość lub zakres wartości. Na przykład w przypadku segmentu użytkowników z Ameryki Północnej musisz utworzyć segment użytkowników, wybrać wymiar Identyfikator kraju, zastosować operator należy do oraz wpisać wartości „US”, „CA” i „MX”.

Segment builder example

Rodzaje warunków

Możesz tworzyć warunki oceny wymiarów, danych i zdarzeń.

Warunki wymiarów

Warunki wymiarów umożliwiają tworzenie segmentów na podstawie oceny wartości wymiarów związanych z użytkownikami, np. danych demograficznych, geograficznych i odnoszących się do kwestii technicznych.

Warunki danych

Warunki danych umożliwiają tworzenie segmentów na podstawie danych prognozowanych, np. prawdopodobieństwo zakupu w aplikacji przekracza 90 percentyl.

Warunki zdarzeń

Warunki zdarzeń umożliwiają tworzenie segmentów na podstawie określonych szczegółów jednego zdarzenia lub większej ich liczby. Możesz uwzględniać dowolne parametry zdarzenia wysyłane przy okazji jego rejestrowania. Możesz na przykład oceniać parametry „numer poziomu” lub „nazwa poziomu” zdarzenia level_start. Więcej informacji o zdarzeniach Google Analytics 4 znajdziesz w dokumentacji tagu gtag.js.

Używanie w segmentach niestandardowych parametrów zdarzeń

Aby użyć w segmencie niestandardowego parametru zdarzenia, musisz najpierw utworzyć wymiar niestandardowy, który będzie przechowywał wartość tego parametru. Możesz to zrobić na stronie Administracja > Wyświetlanie danych > Definicje niestandardowe lub wpisując nazwę parametru niestandardowego w Kreatorze segmentów i klikając Zarejestruj.
Rejestrowanie parametru niestandardowego
Dowiedz się więcej o niestandardowych wymiarach i danych.

Zakres warunku

Zakres warunku wyznacza granice jego stosowalności.

W przypadku segmentów użytkowników i sesji możesz wybrać ustawienie:

 • W ramach tego samego zdarzenia: wszystkie warunki muszą być spełnione w ramach tego samego zdarzenia.
 • W ramach tej samej sesji: wszystkie warunki muszą być spełnione w ramach tej samej sesji.
 • We wszystkich sesjach: wszystkie warunki muszą być spełnione od momentu rejestracji użytkownika. Dowiedz się więcej o sposobie określania liczby sesji.

W przypadku segmentów zdarzeń wszystkie warunki muszą być spełnione w ramach tego samego zdarzenia.

Ocena dynamiczna

Domyślnie segmenty użytkowników z warunkami odnoszącymi się do wymiarów uwzględniają użytkowników, którzy spełniają aktualnie dany warunek, oraz usuwają tych, którzy już go nie spełniają.

Możesz zmienić ten sposób działania, wybierając opcję W dowolnym momencie. Spowoduje to uwzględnianie użytkowników, którzy spełnili warunek w okresie objętym raportem lub eksploracją, nawet w sytuacji, gdy już go nie spełniają.

Oto przykład:

Załóżmy, że jeden z użytkowników odwiedził Brazylię 2 miesiące temu, ale obecnie znajduje się gdzie indziej. Dodanie segmentu z warunkiem „Kraj = Brazylia” oraz okresem ostatnich 3 miesięcy będzie ocenione następująco:

 • W przypadku wybranej opcji W dowolnym momencie ten warunek będzie nadal spełniony, a użytkownik – uwzględniony w segmencie.
 • Jeśli opcja W dowolnym momencie nie będzie wybrana, ten warunek nie będzie już spełniony, a użytkownik nie znajdzie się w segmencie.

Grupy warunków

Możesz tworzyć segmenty zawierające wiele warunków połączonych w grupy. Każdy warunek należący do grupy może być połączony z innymi za pomocą operatora logicznego ORAZ bądź LUB. Mając grupę złożoną z wielu warunków, możesz utworzyć jedną ocenę warunków mających różne zakresy. Możesz np. zestawiać ze sobą warunki o zakresach „W ramach tego samego zdarzenia” i „W ramach tej samej sesji”.

Aby dodać nową grupę do definicji segmentu, kliknij Dodaj grupę warunków. Grupy warunków są łączone za pomocą operatora logicznego ORAZ.

Aby usunąć grupę warunków, najedź kursorem na każdy należący do niej warunek, a potem po prawej stronie kliknij X.

Segment builder example

Konfigurowanie warunków sekwencyjnych stosowanych do segmentów użytkowników

W przypadku segmentów użytkowników kliknij przycisk Dodaj sekwencję, aby zdefiniować warunki występujące w określonej kolejności. Na przykład te zdarzenia muszą następować w podanej kolejności:

 1. Krok 1: first_open.
 2. Krok 2: in_app_purchase.

Opcjonalnie możesz wymagać wykonania tych czynności w określonym przedziale czasu:

 1. Po prawej stronie kliknij Ograniczenie czasowe.
 2. Kliknij przełącznik, a potem określ przedział czasu, w którym musi nastąpić cała sekwencja zdarzeń (np. 30 minut).

W przypadku każdego dodatkowego kroku, który chcesz uwzględnić w sekwencji, kliknij Dodaj krok.

WSKAZÓWKA: grupy warunków są zawsze wyświetlane nad sekwencjami. Jeśli dodasz do sekwencji kolejny warunek i nie będziesz go widzieć, przewiń w górę, by go odszukać.

Warunki wykluczania

Zdefiniowane przez Ciebie warunki służą domyślnie do uwzględniania elementów w segmentach – wskazują użytkowników lub zdarzenia do objęcia eksploracją. Aby utworzyć warunek wykluczający użytkowników lub zdarzenia, kliknij Dodaj grupę warunków.

Aby wykluczyć użytkowników z segmentu na okresy czasu, gdy spełniają warunek, kliknij Tymczasowo wyklucz Użytkowników, jeśli:.

Aby wykluczyć użytkowników z segmentu, jeśli kiedykolwiek spełnili warunek, kliknij Trwale wyklucz Użytkowników, jeśli.

W segmentach najpierw sprawdzane są wszystkie warunki uwzględniania, a dopiero później wszystkie zdefiniowane przez Ciebie warunki wykluczania.

Segment może zawierać tylko jedną grupę warunków wykluczania.

Różnice między segmentami w usługach Universal Analytics i w usługach Google Analytics 4

Segmentów możesz używać zarówno w usługach Universal Analytics, jak i w usługach Google Analytics 4. Zasadniczo segmenty działają tak samo w obu rodzajach usług. Są one jednak wyświetlane w innych miejscach i różnią się pewnymi właściwościami zależnie od tego, w którym rodzaju usługi z nich korzystasz.

W przypadku usług Google Analytics 4 segmenty są dostępne tylko w narzędziu Eksploracja. Jeśli potrzebujesz w raportach tylko podzbiorów danych, możesz używać porównań.

W Analytics możesz tworzyć segmenty na podstawie sesji lub użytkowników. W nowym narzędziu Eksploracje segmenty mogą obejmować użytkowników, zdarzenia lub sesje.

I wreszcie, w usługach internetowych segmenty podlegają pewnym ograniczeniom, które nie mają zastosowania do usług Google Analytics 4. Więcej informacji o segmentach w usługach Universal Analytics

Ograniczenia Kreatora segmentów

 • Możesz utworzyć maksymalnie 10 segmentów na eksplorację.
 • W pojedynczej metodzie eksploracji możesz zastosować maksymalnie 4 segmenty naraz.
 • Dane o segmentach są próbkowane. Rozmiar próbki to 100 000 000 wierszy.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne