[GA4] ลําดับชั้นของ Google Analytics

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับลําดับชั้นของ Google Analytics 4 รวมถึงการกําหนดค่าองค์กร บัญชี และพร็อพเพอร์ตี้
บทความนี้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ภาพรวมลําดับชั้นของ Google Analytics

Google Analytics ได้รับการจัดระเบียบตามลําดับชั้นดังนี้

 • องค์กร (ไม่บังคับ)
  • บัญชี Analytics
   • พร็อพเพอร์ตี้ Analytics

คุณให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่ระดับองค์กร บัญชี และพร็อพเพอร์ตี้ รวมทั้งให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในแต่ละระดับได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้ที่ระดับองค์กรและระดับบัญชี/พร็อพเพอร์ตี้

การกำหนดค่าองค์กร

ผลิตภัณฑ์และผู้ใช้จะรวมอยู่ในองค์กร องค์กรเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งจะทำให้คุณเข้าถึงบัญชีผลิตภัณฑ์ของบริษัท (เช่น Analytics, Tag Manager, Optimize) รวมถึงจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และการผสานรวมข้ามผลิตภัณฑ์ได้ โดยคุณจะเข้าถึงองค์กรได้ที่ marketingplatform.google.com/home

ตัวอย่างเช่น องค์กรอาจมีการกําหนดค่าต่อไปนี้

 • องค์กร
  • บัญชี Analytics
   • พร็อพเพอร์ตี้ Analytics
  • บัญชี Google Tag Manager
  • บัญชี Google Optimize

องค์กรเป็นตัวเลือกที่ไม่บังคับ แต่แนะนำให้ใช้เนื่องจากประโยชน์ที่คุณจะได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร

บัญชี Analytics

บัญชีนี้เป็นประตูสู่การใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ Analytics และเป็นเหมือนที่เก็บรวบรวมพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ของคุณ คุณมีบัญชี Analytics ได้อย่างน้อย 1 บัญชี (สูงสุดไม่เกิน 100 บัญชี) แต่ละบัญชีจะมีพร็อพเพอร์ตี้ได้สูงสุด 2,000 รายการ

คุณจะจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีและพร็อพเพอร์ตี้อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคุณ คุณอาจใช้ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งอย่าง 1 บัญชี/1 พร็อพเพอร์ตี้ หรืออาจใช้ความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อหลายรายการอย่าง 1 บัญชี/หลายพร็อพเพอร์ตี้ก็ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดโครงสร้างบัญชี

เมื่อสร้างบัญชี คุณจะมีตัวเลือกในการเพิ่มบัญชีไว้ในองค์กรที่มีอยู่

ระบบจะระบุผู้ใช้ Analytics ด้วยอีเมล Google อีเมลเหล่านี้อาจเป็นอีเมลสำหรับบัญชี Google เช่น Gmail หรืออาจเป็นอีเมลสำหรับบัญชี Google Workspace ที่เชื่อมโยงกับแต่ละธุรกิจ

คุณลงชื่อเข้าใช้ Analytics ที่ google.com/analytics โดยใช้อีเมลและรหัสผ่าน Google ของคุณ เมื่อลงชื่อเข้าใช้ คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีและพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับอีเมลของคุณ

หากคุณมีสิทธิ์ในระดับบัญชี คุณจะเห็นพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดในบัญชีนั้น หากคุณมีสิทธิ์เฉพาะชุดย่อยของพร็อพเพอร์ตี้ คุณจะเห็นแค่พร็อพเพอร์ตี้เหล่านั้น และสตรีมข้อมูลของพร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ Analytics

พร็อพเพอร์ตี้คือที่เก็บรายงานตามข้อมูลที่คุณรวบรวมจากแอปและเว็บไซต์ คุณสร้างพร็อพเพอร์ตี้ได้สูงสุด 2,000 รายการในบัญชี โดยอาจเป็นได้ทั้งพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 และพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics รวมกัน

Google Analytics 4

พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 แสดงถึงแอปและ/หรือเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น อาจมีแอปเกมที่คุณขายผ่าน Google Play และ App Store และคุณอาจมีเว็บไซต์การตลาดของแอปดังกล่าว คุณสามารถสร้างพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงเฉพาะแอป หรือแอปและเว็บไซต์ได้

เมื่อใช้พร็อพเพอร์ตี้เพื่อแสดงถึงแอป พร็อพเพอร์ตี้ควรแสดงแอปพลิเคชันแบบลอจิคัลเดียว เช่น เกมเดียว แอปพลิเคชันแบบลอจิคัลเดียวดังกล่าวอาจเป็นเกมเดียวกันในแพลตฟอร์มต่างๆ (เช่น Android และ iOS)

พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใช้แนวคิดของสตรีมข้อมูลแยกต่างหาก (ดูด้านล่าง) สําหรับทัชพอยต์ของลูกค้าที่ส่งข้อมูลไปยังพร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ 360

หากเป็นลูกค้า Analytics 360 คุณจะสร้างพร็อพเพอร์ตี้เพิ่มเติม 2 ได้อีกประเภท ดังนี้

Universal Analytics

พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ใช้ได้กับเว็บไซต์เท่านั้น พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics มีข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้แทนสตรีมข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ลงในบัญชี Analytics

สตรีมข้อมูล (พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4)

พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 แต่ละรายการมีสตรีมข้อมูลได้สูงสุด 50 รายการ (สตรีมข้อมูลแอปและเว็บใดๆ รวมกัน โดยจำกัดให้มีสตรีมข้อมูลแอปได้ไม่เกิน 30 รายการ)

สตรีมข้อมูลคือการส่งข้อมูลจากทัชพอยต์ของลูกค้า (เช่น แอป เว็บไซต์) ไปยัง Analytics

เมื่อคุณสร้างสตรีมข้อมูล Analytics จะสร้างข้อมูลโค้ดที่คุณเพิ่มลงในแอปหรือเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลนั้น ระบบจะรวบรวมข้อมูลนับตั้งแต่เวลาที่คุณเพิ่มโค้ด และข้อมูลดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานของรายงาน

หากคุณรวบรวมข้อมูลสําหรับแอปพลิเคชันแบบลอจิคัลเดียวในหลายๆ แพลตฟอร์ม เช่น Android และ iOS คุณจะสร้างสตรีมข้อมูลสําหรับแต่ละแพลตฟอร์ม (เช่น สตรีมข้อมูลหนึ่งสําหรับแอปเกมใน Google Play และสตรีมข้อมูลอีกรายการหนึ่งสําหรับแอปเกมใน App Store)

หากคุณลบสตรีมข้อมูล Analytics จะเก็บรักษาข้อมูลประวัติ แต่จะไม่มีการประมวลผลข้อมูลนั้นเพิ่มเติมอีก และคุณจะใช้ข้อมูลนั้นในตัวกรองรายงานไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มสตรีมลงในพร็อพเพอร์ตี้ Analyticss

การสลับระหว่างบัญชีกับพร็อพเพอร์ตี้

Analytics สะดวกต่อการสลับใช้บัญชีและพร็อพเพอร์ตี้ต่างๆ ที่คุณเข้าถึงได้ผ่านเมนูแบบง่ายๆ ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เปรียบเทียบลำดับชั้นของ Analytics และ Firebase

Analytics Firebase
บัญชี (ไม่มีระดับเทียบเคียง)
พร็อพเพอร์ตี้ โปรเจ็กต์
สตรีมข้อมูล แอป

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก