[GA4] Google Analytics-hierarki

Läs mer om Google Analytics 4-hierarkin och om konfigurationer av organisationer, konton och egendomar.
Innehåll i artikeln:

Översikt över Google Analytics-hierarki

Google Analytics är strukturerat i en hierarki:

 • Organisation (valfritt)
  • Analytics-konto
   • Analytics-egendom

Du kan tilldela användare på organisations-, konto- och egendomsnivå och ge dem behörigheter på varje nivå.

Läs mer om hur du hanterar användare på organisationsnivå och konto-/egendomsnivå.

Konfigurering av organisation

Produkter och användare samlas i organisationer. En organisation representerar ett företag och ger åtkomst till företagets produktkonton (till exempel Analytics, Taggstyrning, Optimize). Där kan du också hantera integreringar mellan olika produkter och användarnas produktspecifika behörigheter. Du hittar organisationerna på marketingplatform.google.com/home.

En organisation kan till exempel ha följande konfiguration:

 • Organisation
  • Analytics-konto
   • Analytics-egendom
  • Google Taggstyrning-konto
  • Google Optimize-konto

Du behöver inte använda organisationer, men vi rekommenderar det tack vare fördelarna de ger. Läs mer om organisationer.

Analytics-konto

Kontot är själva ingången till Analytics och utgör behållaren för dina Analytics-egendomar. Du kan ha ett eller flera Analytics-konton (högst 100 stycken). Varje konto kan innehålla upp till 2 000 egendomar.

Du väljer hur du vill hantera förhållandet mellan konton och egendomar. Du kan använda en en-till-en-relation mellan ett konto/en egendom eller en en-till-många-relation mellan ett konto/många egendomar.

Läs mer om hur du strukturerar ditt konto.

När du skapar ett konto kan du välja att lägga till det i en befintlig organisation.

Analytics-användare identifieras med hjälp av e-postadresser från Google. Dessa adresser kan gälla Google-konton som Gmail, eller Google Workspace-konton som är kopplade till enskilda företag.

Du loggar in på Analytics på google.com/analytics med din e-postadress och ditt lösenord för Google. När du loggar in får du åtkomst till alla konton och egendomar som din e-postadress är kopplad till.

Om du har behörigheter på kontonivå kan du se alla egendomar i kontot. Om du har behörigheter för en delmängd av egendomarna kan du bara se dessa egendomar och deras dataflöden.

Analytics-egendom

Egendomar är behållare för dina rapporter baserat på data som du samlar in från dina appar och webbplatser. Du kan skapa upp till 2 000 egendomar i ett konto. Egendomarna kan vara en valfri kombination av Google Analytics 4-egendomar och Universal Analytics-egendomar.

Google Analytics 4

En Google Analytics 4-egendom representerar en app och/eller webbplats. Anta till exempel att du har en spelapp som du säljer via Google Play och App Store samt en marknadsföringswebbplats för appen. Då kan du skapa en egendom som representerar appen eller både appen och webbplatsen.

När du använder en egendom för att representera en app måste den representera en enda logisk app, till exempel ett spel. Den logiska appen kan vara samma spel på olika plattformar (till exempel Android och iOS).

Google Analytics 4-egendomar använder separata dataflöden (se nedan) för de kundkontaktpunkter som skickar data till egendomen.

360-egendomar

Om du är Analytics 360-kund kan du skapa två ytterligare typer av egendomar:

 • underordnade egendomar: En underordnad egendom hämtar data från en annan egendom. Data i en underordnad egendom är vanligtvis (men inte nödvändigtvis) en delmängd av data i källegendomen. Läs mer om underordnade egendomar
 • egendomar för samlad visning: En egendom för samlad visning hämtar data från flera andra egendomar. Egendomar för samlad visning ger en bred bild av ditt företag över flera produkter, varumärken eller regioner genom att kombinera data från flera källegendomar i en enda egendom för samlad visning. Läs mer om egendomar för samlad visning

Universal Analytics

En Universal Analytics-egendom kan bara användas för en webbplats. En Universal Analytics-egendom har vyer i stället för dataflöden.

Läs mer om hur du lägger till egendomar i ditt Analytics-konto.

Dataflöden (Google Analytics 4-egendomar)

Varje Google Analytics 4-egendom kan ha upp till 50 dataflöden (alla kombinationer av app- och webbdataflöden, inklusive en gräns på 30 appdataflöden).

Ett dataflöde är ett flöde av data från en kundkontaktpunkt (till exempel app, webbplats) till Analytics.

När du skapar ett dataflöde genererar Analytics ett kodavsnitt som du lägger till i appen eller på webbplatsen för att samla in denna data. Data samlas in från den tidpunkt då du lägger till koden och ligger till grund för rapporterna.

Om du samlar in data för en enstaka logisk app på flera plattformar, som Android och iOS, behöver du skapa ett dataflöde för varje plattform (till exempel ett dataflöde för din spelapp i Google Play och ett annat dataflöde för din spelapp i App Store).

Om du raderar ett dataflöde bevarar Analytics information om tidigare resultat, men informationen behandlas inte längre och du kan inte heller använda den i rapportfilter.

Läs mer om hur du lägger till flöden i Analytics-egendomar.

Växla mellan konton och egendomar

I Analytics kan du enkelt växla mellan de olika konton och egendomar som du har åtkomst till via en enkel meny. Läs mer.

Jämföra Analytics- och Firebase-hierarkier

Analytics Firebase
Konto (ingen jämförbar nivå)
Egendom Projekt
Dataflöde App

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny