[GA4] Kako je Google Analytics organiziran

V tem članku:

Pregled

Storitev Google Analytics je organizirana v hierarhiji:

 • Organizacija (izbirno)
  • Račun Analytics
   • Znamka Analytics

Uporabnike lahko dodelite na ravni organizacije, računa in znamke ter jim odobrite dovoljenja na posamezni ravni.

Preberite več o upravljanju uporabnikov na ravni organizacije in na ravni računa/znamke.

Organizacija

Izdelki in uporabniki so zbrani v organizacijah. Organizacija predstavlja podjetje in vam omogoča dostop do računov izdelkov podjetja (npr. Analytics, Upravitelj oznak, Optimize) ter upravljanje integracij med izdelki in uporabniških dovoljenj za določene izdelke. Do organizacij lahko dostopate na strani marketingplatform.google.com/home.

Organizacija lahko ima na primer to konfiguracijo:

 • Organizacija
  • Račun Analytics
   • Znamka Analytics
  • Račun Google Upravitelj oznak
  • Račun Google Optimize

Organizacije so neobvezne, vendar priporočene zaradi prednosti, ki jih zagotavljajo. Preberite več o organizacijah.

Račun Analytics

Račun je prehod v Analytics in zagotavlja vsebnik za vaše znamke Analytics. Imate lahko en ali več računov Analytics (do največ 100). Vsak račun lahko vsebuje do 100 znamk.

Način upravljanja razmerij med računi in znamkami izberete sami. Izberete lahko razmerje med dvema posameznima elementoma (en račun/ena znamka) ali razmerje enega z več elementi (en račun/več znamk).

Preberite o tem, kako strukturirati račun.

Ko ustvarite račun, imate na voljo možnost, da ga dodate v obstoječo organizacijo.

Uporabniki storitve Analytics so prepoznani na podlagi Googlovih e-poštnih naslovov. To so lahko naslovi za račune Google, kot je Gmail, ali za račune Google Workspace, povezane s posameznimi podjetji.

V storitev Analytics se prijavite na naslovu google.com/analytics z Googlovim e-poštnim naslovom in geslom. Ko se prijavite, imate dostop do vseh računov in znamk, s katerimi je povezan vaš e-poštni naslov.

Če imate dovoljenja na ravni računa, si lahko ogledate vse znamke v zadevnem računu. Če imate dovoljenja samo za podnabor znamk, si lahko ogledate samo zadevne znamke in njihove podatkovne tokove.

Znamka Analytics

Znamke so vsebniki za poročila in temeljijo na podatkih, ki jih zberete iz aplikacij ter s spletnih mest. V računu lahko ustvarite največ 100 znamk. Znamke so lahko poljubna kombinacija znamk Google Analytics 4 in znamk Universal Analytics.

Google Analytics 4

Znamka Google Analytics 4 predstavlja aplikacijo in/ali spletno mesto. Morda imate na primer aplikacijo za igre, ki jo prodajate v trgovinah Google Play in App Store, poleg tega pa imate morda spletno mesto za trženje zadevne aplikacije. Ustvarite lahko znamko, ki predstavlja samo aplikacijo, ali znamko, ki predstavlja aplikacijo in spletno mesto.

Ko za predstavljanje aplikacije uporabite znamko, mora predstavljati posamezno logično aplikacijo, na primer posamezno igro. Zadevna posamezna logična aplikacija je lahko ista igra v različnih platformah (npr. Android in iOS).

Znamke Google Analytics 4 uporabljajo koncept ločenih podatkovnih tokov (glejte spodaj) za stične točke s strankami, ki pošiljajo podatke v znamko.

Znamke 360

Če ste uporabnik storitve Analytics 360, lahko ustvarite dve dodatni vrsti znamk:

 • Podznamke: Podznamka pridobi podatke iz ene druge znamke. Podatki v podznamki so običajno (vendar ne nujno) podnabor podatkov v njeni izvorni znamki. Več o podznamkah
 • Skupne znamke: Skupna znamka prejme podatke iz več drugih znamk. Skupne znamke zagotavljajo širok pregled nad vašim poslovanjem z vidika izdelkov, blagovnih znamk ali regij tako, da združijo podatke iz več izvornih znamk v eno skupno znamko. Več o skupnih znamkah

Universal Analytics

Znamka Universal Analytics se lahko uporablja samo za spletno mesto. Znamka Universal Analytics ima poglede namesto podatkovnih tokov.

Preberite več o dodajanju znamk v račun Analytics.

Podatkovni tokovi (znamke Google Analytics 4)

Vsaka znamka Google Analytics 4 lahko vsebuje do 50 podatkovnih tokov (poljubna kombinacija podatkovnih tokov za aplikacije in splet, vključno z omejitvijo 30 podatkovnih tokov za aplikacije).

Podatkovni tok je tok podatkov od strankine stične točke (npr. aplikacije, spletnega mesta) do Analyticsa.

Ko ustvarite podatkovni tok, Analytics ustvari delček kode, ki jo dodate v aplikacijo ali na spletno mesto, da zbira zadevne podatke. Podatki se zbirajo od trenutka, ko dodate kodo, pri čemer zadevni podatki temeljijo na vaših poročilih.

Če podatke za posamezno logično aplikacijo zbirate v več platformah, kot sta Android in iOS, ustvarite podatkovni tok za vsako od teh platform (npr. en podatkovni tok za aplikacijo za igro v Googlu Play in drug podatkovni tok za aplikacijo za igro v trgovini App Store).

Če izbrišete podatkovni tok, Analytics ohrani podatke o zgodovini, vendar se za te podatke ne izvaja nobena nadaljnja obdelava, niti jih ni mogoče uporabiti v filtrih poročil.

Preberite več o dodajanju tokov v znamke Analytics.

Preklapljanje med računi in znamkami

Analytics omogoča preprosto preklapljanje med različnimi računi ter znamkami, do katerih imate dostop, prek preprostega menija v uporabniškem vmesniku. Preberite več o tem.

Primerjava hierarhij storitev Analytics in Firebase

Analytics Firebase
Račun (ni primerljive ravni)
Znamka Projekt
Podatkovni tok Aplikacija

 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
false
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
69256
false
false