[GA4] Hierarchia služby Google Analytics

Zistite viac o hierarchii služby Google Analytics 4 a prečítajte si o konfiguráciách organizácie, účtu a vlastníctva.
Obsah tohto článku:

Prehľad hierarchie služby Google Analytics

Google Analytics používa nasledujúce hierarchické usporiadanie:

 • organizácia (nepovinné),
  • účet Analytics,
   • vlastníctvo v službe Analytics.

Používateľov môžete prideliť na úrovniach organizácie, účtu a vlastníctva a môžete im udeliť povolenia na každej úrovni.

Prečítajte si viac o správe používateľov na úrovni organizácie a na úrovni účtu alebo vlastníctva.

Konfigurácia organizácie

Služby a používatelia sa spoločne združujú do organizácií. Organizácia predstavuje firmu a umožňuje vám získať prístup k účtom služieb firmy (napr. Analytics, Správca značiek, Optimalizácia) a spravovať integráciu rôznych služieb a povolenia používateľov pre konkrétnu službu. K organizáciám máte prístup na marketingplatform.google.com/home.

Organizácia môže mať napríklad túto konfiguráciu:

 • organizácia,
  • účet Analytics,
   • vlastníctvo v službe Analytics.
  • účet Správcu značiek Google,
  • účet Optimalizácie Google.

Organizácie nie sú povinné, no vzhľadom na výhody, ktoré prinášajú, ich odporúčame používať. Ďalšie informácie o organizáciách

Účet Analytics

Účet je bránou k službe Analytics a poskytuje kontajner pre vlastníctva v službe Analytics. Môžete mať jeden alebo viac účtov Analytics (najviac 100). Každý účet môže obsahovať až 2 000 vlastníctiev.

O spravovaní vzájomného vzťahu medzi účtami a vlastníctvami rozhodujete vy. Môžete použiť vzťah jeden k jednému (jeden účet/jedno vlastníctvo) alebo vzťah jeden k viacerým (jeden účet/viaceré vlastníctva).

Ďalšie informácie o usporiadaní účtu

Keď vytvárate účet, môžete ho pridať do existujúcej organizácie.

Používatelia služby Analytics sú identifikovaní podľa e‑mailových adries Google. Tieto adresy môžu byť k účtom Google, ako je Gmail, alebo k účtom Google Workspace spojeným s individuálnymi firmami.

Do služby Analytics sa prihlasujete na google.com/analytics e‑mailovou adresou Google a heslom. Po prihlásení máte prístup k všetkým účtom a vlastníctvam, s ktorými je vaša e‑mailová adresa spojená.

Ak máte povolenia na úrovni účtu, uvidíte všetky vlastníctva v danom účte. Ak máte povolenia iba pre podskupinu vlastníctiev, uvidíte len dané vlastníctva a ich streamy údajov.

vlastníctvo v službe Analytics.

Vlastníctva sú kontajnery na vaše reporty, ktoré vychádzajú z údajov zhromažďovaných z vašich aplikácií a webov. V účte môžete vytvoriť až 2 000 vlastníctiev. Vlastníctva môžu byť ľubovoľné kombinácie vlastníctiev v službe Google Analytics 4 a vlastníctiev v službe Universal Analytics.

Google Analytics 4

Vlastníctvo v službe Google Analytics 4 predstavuje aplikáciu alebo web. Môžete mať napríklad hernú aplikáciu, ktorú predávate prostredníctvom služieb Google Play a App Store, a pre túto aplikáciu môžete mať marketingový web. Môžete vytvoriť vlastníctvo, ktoré predstavuje iba aplikáciu alebo aplikáciu a web.

Keď použijete vlastníctvo, aby predstavovalo aplikáciu, malo by predstavovať jednu logickú aplikáciu, napríklad jednu hru. Táto jedna logická aplikácia môže byť rovnakou hrou v rôznych platformách (napr. Android a iOS).

Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú pre body kontaktu zákazníkov, ktoré odosielajú údaje do vlastníctva, koncept samostatných streamov údajov (pozrite nižšie).

Vlastníctva v službe 360

Ak ste zákazníkom služby Analytics 360, môžete vytvoriť dva ďalšie typy vlastníctiev:

Universal Analytics

Vlastníctvo v službe Universal Analytics možno použiť iba pre web. Vlastníctvo v službe Universal Analytics obsahuje namiesto streamov údajov zobrazenia.

Ďalšie informácie o pridávaní vlastníctiev do účtu Analytics

Streamy údajov (vlastníctva v službe Google Analytics 4)

Každé vlastníctvo v službe Google Analytics 4 môže obsahovať až 50 streamov údajov (ľubovoľnú kombináciu streamov údajov z aplikácie a webu vrátane limitu 30 streamov údajov aplikácie).

Stream údajov je tok údajov z bodu kontaktu zákazníkov (napr. z aplikácie alebo webu) do služby Analytics.

Keď vytvoríte stream údajov, Analytics vygeneruje útržok kódu, ktorý pridáte do svojej aplikácie alebo na web, aby zhromažďoval údaje. Údaje sa zhromažďujú od chvíle, keď pridáte kód. Tieto údaje tvoria základ vašich reportov.

Ak zhromažďujete údaje pre jednu logickú aplikáciu vo viacerých platformách, ako sú Android alebo iOS, vytvoríte stream údajov pre každú platformu (napr. jeden stream údajov pre vašu hernú aplikáciu v službe Google Play a ďalší stream údajov pre hernú aplikáciu v službe App Store).

Ak stream údajov odstránite, Analytics zachová historické údaje. Tieto údaje sa však už ďalej nespracúvajú a nemôžete ich použiť ani vo filtroch reportov.

Ďalšie informácie o pridávaní streamov do vlastníctiev v službe Analytics

Prepínanie medzi účtami a vlastníctvami

Analytics vám umožňuje jednoducho prepínať medzi rôznymi účtami a vlastníctvami, ku ktorým máte prístup, prostredníctvom jednoduchej ponuky v používateľskom rozhraní. Ďalšie informácie

Porovnanie hierarchie služby Analytics a platformy Firebase

Analytics Firebase
Účet (žiadna porovnateľná úroveň)
Vlastníctvo Projekt
Stream údajov Aplikácia

 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
8912168415141639695
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256