[GA4] Jaka jest struktura Google Analytics

Tematy w tym artykule:

Omówienie

Struktura Google Analytics ma taką hierarchię:

 • organizacja (opcjonalna),
  • konto Analytics,
   • usługa w Analytics.

Możesz przypisywać użytkowników do poziomów organizacji, konta i usługi oraz nadawać im uprawnienia na poszczególnych poziomach.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu użytkownikami na poziomie organizacji i na poziomie konta/usługi.

Organizacja

Usługi oraz użytkownicy tworzą organizacje. Organizacja reprezentuje firmę i umożliwia dostęp do kont usług firmy (np. Analytics, Menedżera tagów czy Optimize) oraz zarządzanie integracjami różnych usług i uprawnieniami użytkowników do poszczególnych usług. Dostęp do organizacji masz na stronie marketingplatform.google.com/home.

Organizacja może mieć np. taką konfigurację:

 • organizacja,
  • konto Analytics,
   • usługa w Analytics,
  • konto Menedżera tagów Google,
  • konto Google Optimize.

Tworzenie organizacji jest opcjonalne, ale zalecane ze względu na korzyści, jakie przynosi. Dowiedz się więcej o organizacjach.

Konto Analytics

Konto umożliwia dostęp do Analytics i stanowi miejsce przechowywania usług w Analytics. Możesz mieć 1 konto Analytics lub większą ich liczbę (maksymalnie 100). Każde konto może zawierać do 100 usług.

Sposób zarządzania relacjami między kontami a usługami zależy tylko od Ciebie. Możesz używać relacji jeden do jednego (1 konto – 1 usługa) lub relacji jeden do wielu (1 konto – wiele usług).

Dowiedz się więcej o tym, jaką zastosować strukturę konta.

Podczas tworzenia konta możesz je dodać do dotychczasowej organizacji.

Użytkownicy Analytics są rozpoznawani po adresach e-mail w Google. Mogą to być konta Google, np. Gmail, lub konta w Google Workspace powiązane z poszczególnymi firmami.

W Analytics logujesz się na google.com/analytics, używając swojego adresu e-mail i hasła do konta Google. Po zalogowaniu się masz dostęp do wszystkich kont i usług, z którymi jest powiązany Twój adres e-mail.

Jeśli masz uprawnienia na poziomie konta, możesz zobaczyć wszystkie usługi na tym koncie. Jeśli masz uprawnienia tylko do części usług, widzisz tylko te usługi i ich strumienie danych.

Usługa w Analytics

Usługi to kontenery na Twoje raporty generowane na podstawie danych zbieranych w Twoich witrynach i aplikacjach. Na jednym koncie możesz utworzyć maksymalnie 100 usług. Może to być dowolna kombinacja usług Google Analytics 4usług Universal Analytics.

Google Analytics 4

Usługa Google Analytics 4 reprezentuje witrynę lub aplikację. Możesz mieć np. grę, którą sprzedajesz w Google Play i App Store, oraz witrynę służącą do marketingu tej aplikacji. W takim przypadku możesz utworzyć usługę, która reprezentuje tylko aplikację albo aplikację i witrynę.

Jeśli używasz usługi do reprezentowania aplikacji, powinna ona reprezentować tylko jedną aplikację logiczną, np. pojedynczą grę. Ta jedna aplikacja logiczna może być tą samą grą na różnych platformach (np. na Androidzie i iOS).

W usługach Google Analytics 4 stosowana jest koncepcja osobnych strumieni danych (patrz poniżej), które wysyłają do usługi informacje o poszczególnych punktach styczności z klientem.

Usługi w Analytics 360

Jeśli korzystasz z Analytics 360, możesz tworzyć 2 dodatkowe rodzaje usług:

Universal Analytics

Usługi Universal Analytics możesz używać tylko do witryny. Usługa Universal Analytics ma widoki danych zamiast strumieni danych.

Więcej informacji o dodawaniu usług do konta Analytics

Strumienie danych (usługi Google Analytics 4)

Każda usługa Google Analytics 4 może zawierać maksymalnie 50 strumieni danych (porozdzielanych dowolnie między witryny i aplikacje, ale z uwzględnieniem limitu 30 strumieni danych na aplikacje).

Strumień danych zapewnia przepływ informacji z punktu styczności z klientem (np. z witryny lub aplikacji) do Analytics.

Gdy tworzysz strumień danych, Analytics generuje fragment kodu, który musisz dodać do witryny lub aplikacji, aby zbierać informacje. Dane są gromadzone od chwili dodania kodu i stanowią podstawę raportów.

Jeśli zbierasz dane o 1 aplikacji logicznej na wielu platformach, np. na Androidzie i iOS, musisz utworzyć osobny strumień danych dla każdej platformy (np. 1 strumień danych dla Twojej gry w Google Play i drugi dla tej gry w App Store).

Jeśli usuniesz strumień danych, Analytics zachowa dane historyczne, ale nie będzie ich już przetwarzać ani nie będziesz mieć możliwości ich używania w filtrach raportów.

Więcej informacji o dodawaniu strumieni do usług w Analytics

Przełączanie się między kontami i usługami

Analytics umożliwia łatwe przełączanie się między różnymi kontami i usługami, do których masz dostęp. Służy do tego proste menu w interfejsie. Więcej informacji

Porównanie hierarchii Analytics i Firebase

Analytics Firebase
Konto (brak porównywalnego poziomu)
Usługa Projekt
Strumień danych Aplikacja

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false